24 maart 1999: Operatie “Merciful Angel”

Ook wij, Nederlanders in het “koninkrijk” zijn 100% medeplichtig aan deze onwettige operatie welke tienduizenden onschuldige slachtoffers op haar geweten heeft. Het parlement van dit “koninkrijk” had geen problemen met de opruimactie van Milosevic, die zoals gebruikelijk in de westerse media al lang met Hitler en Pol Pot werd vergeleken. Ten strijde dus! Met Wimpie-kwartje-Kok in het voorste gelid.

Verkenners in Den Haag – staatshoofd te druk?

De Bataafsche Republiek – 20 maart 2017   Waarom het staatshoofd zich niet met de kabinetsformatie bemoeit. Het is opvallend hoe afwezig de stadhouder W.A. Amsberg uit het Zur Lippe B. familie-syndicaat is bij het formeren van een volgende onwettig, illegaal en onwenselijk bijzetmeubeltje: het krakkemikkige Kabinet-69. In de eerste plaats wordt er een “verkenner”…

De Kiesraad – de échte winnaar

In de Bataafsche Republiek wordt niet gestemd. Daar wordt gekozen. Er wordt gekozen voor maatregelen van bestuur, er wordt niet gestemd op partijsoldaten c.q. rijksambtenaren. U wordt als burger in de Nationale Vergadering vertegenwoordigd door uw afgevaardigde, die er op toe moet zien dat uw wil geschiede.