Verkenners in Den Haag – staatshoofd te druk?

De Bataafsche Republiek – 20 maart 2017   Waarom het staatshoofd zich niet met de kabinetsformatie bemoeit. Het is opvallend hoe afwezig de stadhouder W.A. Amsberg uit het Zur Lippe B. familie-syndicaat is bij het formeren van een volgende onwettig, illegaal en onwenselijk bijzetmeubeltje: het krakkemikkige Kabinet-69. In de eerste plaats wordt er een “verkenner”…

De Kiesraad – de échte winnaar

In de Bataafsche Republiek wordt niet gestemd. Daar wordt gekozen. Er wordt gekozen voor maatregelen van bestuur, er wordt niet gestemd op partijsoldaten c.q. rijksambtenaren. U wordt als burger in de Nationale Vergadering vertegenwoordigd door uw afgevaardigde, die er op toe moet zien dat uw wil geschiede.

GREBBEBERG 1940

In het programma “Ten Strijde” van P.J.Hagens en J. Kelder wordt over Gelderman gezegd, dat hij nog lang last zou houden van zijn moordpartij op eigen mensen.