“Gerard Aalders is een zeurpiet”

Er is geen betere reclame dan ongefundeerde kritiek van de tegenstander. "Ik ga dat boek niet lezen, want het verstoort mijn wereldbeeld".

US Dollar terreur: het einde nadert

De wereldwijde macht van deze van kernwapens vergeven militaire arm van de Eén-wereldregering, is gefundeerd op een "brontosaurus" uit de prehistorie: Het vliegkampschip.

Crisis? De vervuiler moet betalen

Er is maar één oplossing om te ontkomen aan de naderende (zoveelste geënsceneerde) ramp.

’t Ventje Rutte struikelt over Unilever

Afschaffen die dividendbelasting! Hoera, Unilever komt naar Rotterdam; wie volgt? Oh, nee, Unilever komt toch maar niet, te veel democratisch gedonder in de polder. Shit, Unilever gaat helemaal weg uit Rotterdam. Wàt gemeen..... Wie volgt is nu de vraag. Shell? De godsgloeiende wraak van Royal Dutch zal onbarmhartig zijn als de dividendbelasting NIET wordt afgeschaft. …

Kereltje Pechtold uit de politiek gestruikeld

Pechtold is een volksverrader eerste klas. Geen karakter, geen morele principes, huilebalk, gewoon overbodig politiek uitschot

Priesters en nonnen in de beerput dumpen

In de Bataafsche Republiek II is religie een staatsvorm en dus volksvijandig. De scheiding van kerk en staat zal niet eens in de grondwet voor komen. Hoe moet je iets "regelen bij wet" wat er niet toe doet, omdat het er niet is?

MIVD – wat moet je er mee

Onder de noemer "Het doel heiligt de middelen" wordt alles uit de kast gehaald wat u en ik ondenkbaar en botweg hufterig vinden.

HUMOR: ‘Wilhelmina aan de dood ontsnapt’

Het Koninkrijk bestaat niet meer, met dank aan de desertie van de Opperbevelhebber der Krijgsmacht, het staatshoofd onder de schuilnaam Wilhelmina. Dat het geen vlucht of desertie mocht lijken, bleek al binnen drie dagen na het feit, er verscheen een artikel in The Independent barstensvol leugens en aannames.

Bondgenoot USA

Je eigen fantasie komt dichter bij de waarheid dan de officiële mededelingen van staatswege. Het is namelijk niet de bedoeling dat we onze hersenen aan het werk houden.

Belasting heffen is ontmoedigingsbeleid

Met het mooie vooruitzicht dat in de vrije Republiek geen belasting bestaat, hebben we het er voorlopig nog even mee te doen. Kenmerkend: belasting heffen gaat altijd onder dwang. Uiteindelijk zal het geweldsmonopolie worden toegepast als het er op aan komt. Het is onbegrijpelijk waarom bijvoorbeeld bedrijven zich laten gebruiken voor het inzamelen van belasting …

NEXIT – Nederland vrij

Zoals we weten hebben de Britten via een referendum te kennen gegeven uit de Europese Unie te willen stappen. Men is nu aan het onderhandelen. Het zou de Britse belastingbetalers miljarden gaan kosten, zo wordt keer op keer gedreigd. Wij begrijpen er niets van. De EU is in feite in werking gesteld door het tekenen …

Politiek: hoe de (angst)hazen lopen

We hebben twee raadsels voor u. Wat is de overeenkomst tussen Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Thierry Baudet? Wat is de overeenkomst tussen Hans van Mierlo en Pim Fortuyn? Natuurlijk, Domela Nieuwenhuis en Baudet met elkaar vergelijken slaat als een tang op Dirk. Voorlopig kan Baudet nog niet tippen aan het charisma van Domela, ook niet …

De Sarcast: De omgevolkte mens

Voor iedereen die zich zorgen maakt over een overbevolkt Nederland. Er is een oplossing in de maak voor dit probleem, maar dan moet er eerst wel wat gebeuren. Er moet eerst aan bepaalde randvoorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats is er in bepaalde emigratielanden grote behoefte aan omgevolkte mensen. Dat is een soort menselijk …

De berg “bullshit” die we dagelijks moeten verteren groeit alleen maar

Terrorisme  is vrijwel altijd gelieerd aan overheden of door overheden gefinancierde groepen, die ervoor moeten zorgen dat staten met hun eigen wetten hun bestaansrecht houden. Staatsterreur is naast het toepassen van het geweldsmonopolie, ook het opleggen van wetten, regels, belastingen en verantwoordelijkheden aan hen die nergens iets aan hebben kunnen doen. Ze worden geboren, direct …

Terreuraanslag: ‘Stank voor dank’

Nederland is door het oog van de naald gekropen. De politie heeft na een tip van de AIVD 7 terreurverdachten gearresteerd, die een aanslag wilden plegen. Het doelwit van de aanslag is volgens de minister Grapperhaus nog niet bekend. En waarom denk ik nu automatisch dat hier iets niet klopt? Omdat ik denk dat het …

Wetenschappers en valse profeten

De toekomst voorspellen is heel wat simpeler dan het verleden verklaren. Het heelal verkennen is een sport van wetenschappers met een hardnekkig fantasie gen, die rationeel denken behoorlijk in de weg zit. Een radio-signaaltje dat miljarden lichtjaren geleden is uitgezonden, wordt hier op aarde opgevangen en door zwaar geleerde heren en dames verklaard en geduid. …

De Europese Unie is een mislukt project

Het "project" Europese Unie is een tot mislukken gedoemd experiment, omdat het een combinatie van twee totaal mislukte experimenten is. Het Derde Rijk en de Soviet Unie.De blauwdrukken van het Derde Rijk en die van het Soviet Imperium zijn door “briljante planners” over elkaar geschoven. De optelsom van deze twee mislukkingen is een regelrecht ramp …

Een lesje echte geschiedenis

Toen op 13 september 1787 Pruisische troepen de Republiek der Nederlanden binnen vielen, was het gedaan met de relatieve onafhankelijkheid, die 140 jaar had geduurd. De Vrede van Münster, gesloten op 15 mei 1648 was een succes voor de Nederlanden als het om de handelspolitiek ging, maar diplomatiek had het weinig om het lijf.Door eenzijdig …

Revolutie

Om de volledige vrijheid in de Republiek tot stand te brengen is verandering nodig en om die volledige vrijheid in stand te houden is een volksmunt nodig: de Bataafse Gulden

Complotters zijn zwakzinnig

De wereld gaat aan cognitieve dissonantie ten onder. Het gaat niet lang meer duren, of de officiële versie van overheidswege rond de 9/11 aanslagen van 2001 in New York en Washington zal wettelijk moeten worden beschermd. Staat er een onderwijzer voor de klas op een middelbare school in Zutphen zomaar te verkondigen, dat hij zeker …

De soap rond (de) Kroon

De soap rond oorlogsheld Kroon neemt groteske vormen aan. Waarom is dat eigenlijk? Het bizarre en in dikke mist gehulde verhaal van onze held in Afghanistan raakt om te beginnen kant noch wal. Vooral ook omdat zijn eigen collega's het naar het rijk der fabelen verwijzen: "Kroon liegt!" Het ontbreekt er nog maar aan dat …

Wie bestuurt Nederland?

Wie is de baas? De vraag die zich volgens Baudet opdringt is: wie is dan eigenlijk wel de baas in dit land? Wie kan wel iets beïnvloeden? “Is het Mark Rutte nog wel? Is het de koning? Is het Juncker? Is het Soros? Is het Angela Merkel? Is het Paul Polman van Unilever?” “Wie in …

Nederlanders laten zich maar wat graag piepelen

Nog een mooi voorbeeld over wat er met uw belastingcenten gebeurt. In een eerder artikel schreven wij dat als de burger zelf mag kiezen waar zijn verplichte afdracht aan besteed mag worden en hoeveel, dan kan het parlement worden ontbonden. Het zal blijken dat de Nederlander precies niet wil, wat hij achteraf krijgt voorgeschoteld. Hoeveel …

Belasting = onzin

"De burger moet belasting betalen, wij niet..." Aldus het verdrietige ronde ventje vol leegheid in één van zijn helderste momenten - lang geleden. Of hij het precies zo heeft gezegd valt te betwijfelen, maar het gaat ons altijd om de strekking van het betoog. Een loopjongetje als Calvé-Rutte heeft  al eens met droge ogen beweerd, …

De macht zal uitgaan van het volk

Heeft u die vent met die bolle kop gezien, die de hele dag verveeld uit zijn oogjes zit te kijken? En op commando zijn riedeltje voorleest en zwaaibewegingen maakt? Dat is jullie "koning"- eigen schuld. Zijn opa was SS'er, zijn oma NSB'er, zijn paps een Totenkopf-fascist en zijn moeke een steeds verder in elkaar gedoken …

Het Nieuws van den Dag

Het is niet te hopen dat ze vandaag ergens in het land het "volkslied" gaan zingen. In 1932 door de strot van de Nederlanders geduwd door Paulientje de Ranitz, ook bekend onder haar pseudoniem "Wilhelmina van Shell". Mocht het echter zover komen dat u de behoefte voelt op het deuntje mee te neurieën, dan is …

Prinsjesdag – bijltjesdag

Wat mij betreft mag morgen inderdaad het woord "prinsjes" worden vervangen door "bijltjes". We zijn als natie nu wel lang genoeg misbruikt door een bloedzuigerskliek met dáftig Duitsch accènt.Let op: we zetten niet aan tot geweld, daar zijn we mordicus tegen. Maar in het utopische geval dat we met gelijke munt zouden mogen betalen...... Wie …

DNA = Indirect bewijs = geen bewijs

Met het oppakken van een Nederlandse verdachte in Catalonië, schijnt de oplossing van de moord in 1998 op de kleine Nicky V. in het verschiet te liggen. Met behulp van een bevolkingsonderzoek is men DNA op het spoor gekomen. De verdachte, ene meneer Jos Brech, heeft alle schijn tegen en is door 99% van de …

“Prinses” Mäbel en AIDS

Nu staat Mäbel op de barricaden: "Voorwaarts, mars!" En natuurlijk: AIDS is vooral in het Rusland van Putin een probleem. Het vrouwelijke establishment soldaatje van Soros voert een moderne kruistocht naar Moskou aan met als doel de erfvijand van het Westen ten val te brengen.

De éénmans-republiek

Geloof niets en laat u niet wijsmaken. De waarheid is gekker dan de wildste fantasie.