PATRIOTTEN AANMELDEN

Er komen wat vragen op ons af over plannen en ideeën. Hierbij een algemeen schrijven ter verduidelijking.

De kracht ligt in de organisatie van de Gewesten, de basis van de Patriotten. Zonder fundament geen gebouw. Zonder gebouw geen dak boven ons hoofd.

Wij zijn “broker”, bemiddelaar en contactadres om er voor te zorgen dat mensen die zich hebben aangemeld bij elkaar worden gebracht. Wij spelen als online krantje alleen die rol, zijn verder ook niet van belang en dat moet ook zo blijven om ons werk goed te kunnen blijven doen.

De ideeën zullen immers altijd vanuit de basis moeten komen.

Wij zetten uiteraard zoveel mogelijk informatie en ideeën op de site. Iedereen moet dat dan oppikken. Of niet, eigen keus.

Er zijn al heel wat afgehaakt omdat die dachten dat we een boekwerkje of een draaiboek klaar hebben liggen. Of menen dat het “landelijk” moet, maar dat moet je dus nooit doen. Dat is ons door de bezetter opgedrongen, wij moesten van de Franse bezetter al eenheidsstaat worden en daar hebben twee staatsgrepen van de vrijmetselende opportunist Herman Daendels voor gezorgd. “Federalisten” waren de complotwappies van 200 jaar geleden.

Onderling binnen het Gewest communiceren is het best. Langzaam maar zeker het Gewest opbouwen.Het fundament leggen. Op het land waarop wij wonen en werken, staan en gaan. Zo dicht mogelijk bij de te herstellen Bataafsche Republiek. Het is ONS land, van niemand anders.

Het zal een moeizaam proces worden, want de meeste mensen beseffen niet hoeveel macht ze nog hebben. Dan moeten de rijen wel worden gesloten. Varen op ons moreel kompas. We moeten er zijn als het “Piratenschip” slagzij maakt.

Nogmaals:

  1. De macht moet volledig naar het VOLK;
  2. Het redden van een jonge generatie is eerste prioriteit;
  3. Wij moeten klaar staan als de valse vlag wordt gestreken.

Het is niet eenvoudig om de mensen op hun rechten te wijzen, waarvan ze dachten dat die hen nooit toekwamen. Het begint er al mee dat 75% van de aanmeldingen niet zelf een verbinding leggen. De tijd van afwachten wat de “orders” zijn is verleden tijd. Wij bepalen wat er gebeurt. Dat is de moeilijkste omslag die er moet worden gemaakt.

Het zal dus met geduld moeten.

Ik hoop dat men begrijpt dat er weinig tijd meer is.

Niets doen is allang geen optie meer. Ik schrijf dat al 11 jaar. Misschien wordt het dan nu opgepakt.


Waarom de 40 Gewesten? Welnu, dit is maar een eerste aanzet. het zijn Corop-regio en die zijn ontwikkeld op basis van “forensisch verband”. In eerste aanleg dus een lokaal, logisch en natuurlijk ontstaan economisch verband. hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat alles hier aan moet worden opgehangen, het is een begin.

Als u interesse hebt om mee te doen, kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden, waarna wij u in contact brengen met anderen die zich al in het Gewest hebben gemeld. De code “P-1” is contactpersoon, doorgaans de eerste in het Gewest die zich heeft aangemeld. Onderling kan altijd worden overeengekomen dat iemand anders die rol gaat vervullen. vermeld altublieft bij de aanmelding altijd het Gewest, dan werkt een en ander sneller.