Verkenners in Den Haag – staatshoofd te druk?

De Bataafsche Republiek – 20 maart 2017   Waarom het staatshoofd zich niet met de kabinetsformatie bemoeit. Het is opvallend hoe afwezig de stadhouder W.A. Amsberg uit het Zur Lippe B. familie-syndicaat is bij het formeren van een volgende onwettig, illegaal en onwenselijk bijzetmeubeltje: het krakkemikkige Kabinet-69. In de eerste plaats wordt er een “verkenner”…

De Kiesraad – de échte winnaar

In de Bataafsche Republiek wordt niet gestemd. Daar wordt gekozen. Er wordt gekozen voor maatregelen van bestuur, er wordt niet gestemd op partijsoldaten c.q. rijksambtenaren. U wordt als burger in de Nationale Vergadering vertegenwoordigd door uw afgevaardigde, die er op toe moet zien dat uw wil geschiede.