Zwarte Materie, Artificial Intelligence en de geautomatiseerde mens.

Soms denken wij stervelingen dat we op het juiste spoor zitten en dat we kunnen verklaren waarom dingen gebeuren die we denken waar te nemen. Ons speelgoedtreintje dendert maar door…. dodéskadèn, dodéskadèn, dodéskadèn……

Maar iemand heeft – al of niet bedoeld – de wissel omgegooid.

Lees verder

BREAKING: Grafeenoxide is gevonden in Vaxigrip Tetra vaccinatie (de griepprik)

Er wordt naar nu blijkt al veel langere tijd door de vaccinindustrie/overheden/medische wetenschap de kiem voor de zogenaamde pandemie gelegd. Dit gebeurt door het langzaam, stukje bij beetje vergiftigen van de bevolking met nanodeeltjes, in dit geval het wondermiddel Grafeenoxide (GO). Er is nu onomstotelijk achterhaald, dat dit onder andere met de griepprik is gedaan, hetgeen in feite alle andere vaccinaties, van de mazelen tot en met de tetanusprik verdacht maakt. Ze moeten allemaal worden onderzocht.

Lees verder

Grafeenoxide zorgt voor een elektronenbombardement op lichaamscellen. Gevolg: griepachtige verschijnselen, tegenwoordig “COVID-19” genoemd.

De volgende aflevering van La Quinta Columna. Grafeenoxide kan elektronen ontvangen, vermenigvuldigen en weer uitzenden. Een elektronenbombardement welke door bepaalde emissies wordt getriggerd. Grafeenoxide is een tikkende tijdbom in je lichaam en als deze wordt ontstoken heb je Covid-achtige verschijnselen oftewel Influenza, maar dan op commando.

Lees verder

Grafeenoxide is SARS-CoV-2 | Koopmans, Drosten c.s. konden het “virus” niet isoleren. Er is namelijk geen “virus”.

We publiceren nog maar eens de schokkende bevindingen van het Spaanse onderzoeksteam met betrekking tot het fenomeen Grafeenoxide in de mondkapjes, PCR-test, griepprikken en Covid-vaccins. Het is de bedoeling van de overheden de bevolking ieder jaar te injecteren met steeds hogere doses Grafeenoxide om te voorkomen dat onze natuurlijke eliminatie van dit toxische materiaal de strijd gaat winnen. Door het Grafeenoxide binnen ons lichaam op peil te houden, kan het 5G netwerk haar werk doen door met een bepaalde frequentie de oxidatie te versnellen. Daarmee wordt de balans oxidanten-antioxidanten in ons lichaam dusdanig verstoord dat we ziek worden en in de moordende IC’s aan de beademingsapparaten van dokter Gommerstein terecht komen.

Lees verder

RIVM waarschuwt voor GRAFEENOXIDE

Alle Nederlanders krijgen van het RIVM een “uitnodiging” voor de coronaprik. We weten nu wat er in zit. Tenminste in Spanje. Zouden we per land verschillende formules hebben? Niemand die het weet, want dat zijn gepatenteerde bedrijfsgeheimen. We dienen de overheid blind vertrouwen te schenken. Per slot van rekening worden ze door ons betaald voor hun service.

Lees verder

COVID-19 is GRAPHENE POISONING


‘COVID-19’ or the ‘DELTA-MUTANT’ is nothing but GRAPHENE OXIDE, provided free of charge by the state


The truth will come out and the liars destroyed. Anyone who claims that the message below is “fake news” is spreading it themselves. Acting on orders for money and thereby keeping the world population ignorant, sick to death and ultimately ruined is a full confession of genocide. They have to be very careful now, that “BUTCHER’s GUILD THE HAGUE”. No one gets away with this with impunity, although sometimes it seems so, when you look at the Chief of the GUILD, laughing his arse off as always….

Lees verder

‘COVID-19’ of de ‘DELTA-MUTANT’ is niets anders dan GRAFEENOXIDE, gratis verstrekt van staatswege

De waarheid zal naar buiten komen en de leugenaars vallen door de mand. Iedereen die beweert dat onderstaand bericht “fake nieuws” is, verpreidt het zelf van staatswege. Handelen in opdracht voor een paar centen en daarmee de wereldbevolking onwetend te houden, doodziek te maken en uiteindelijk te gronde richt, is een volledige bekentenis van genocide. Ze moeten nu heel goed gaan oppassen, dat “SLAGERSGILDE VAN HET BINNENHOF”. Niemand komt hier ongestraft mee weg, al lijkt het soms wel eens zo, als je naar de Chef SLAGERSGILDE kijkt.

Lees verder

Grafeenoxide veroorzaakt “stralende gevaccineerden”

Als je zeker wilt weten of je met het heilzame prikkie van Hugo de Jonge “niet-zo-experimentele” nano-rotzooi ingespoten hebt gekregen, dan moet je een ultraviolet zaklampje kopen. Het wordt inderdaad met de dag gekker.

Het wondermiddel GRAFEEN(OXIDE) heeft allerlei bijzondere eigenschappen. Eén daarvan is dat het NIET magnetisch is. Want ook ongevaccineerden vertonen magnetisme. De heren willen nader onderzoeken wat de oorzaak van magnetisme is. Een andere belangwekkende eigenschap van GRAFEEN is dat het “fotoluminescerend” is. Het weerkaatst ultraviolet licht. De ontdekkers van de “GRAFEENOXIDE vergiftiging” van de wereldpopulatie graven verder en verder…..

Lees verder