De Covid cultus en toegepast sektarisch geweld door overheden c.s.


Een uitstekend verhaal over de volgende religie: de Covid cultus, een nieuwe sekte is ontstaan uit angst voor het onbekende, blijkbaar is het hellevuur gedoofd.

Het vervelende is, dat alles inhoudelijk wordt gebaseerd op een misleidende dwaalleer. Het christendom. Zelfs door een tekst aan te halen die de rooms-katholieke kerk heeft doen uitgaan. [LINK] De verzamelde Europese kerken laten hun masker vallen en wat we zien is een bekend gezicht. Als vanaf de kansel wordt gepredikt om een injectie te nemen en anderen te beschermen, weten we uit welke hoek de wind waait. De kerken hebben de overstap gemaakt naar het kamp van de “wetenschap”. Ons lot wordt in handen gelegd van de hogepriesters van de nieuwe cultus:

Volgens experts uit de wetenschap en de geneeskunde is vaccinatie momenteel het meest effectieve en efficiënte middel om de pandemie in te dammen en levens te redden. Vaccinatie is een daad van naastenliefde en zorg, maar ook van verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Japan heeft alle “vaccins” verzameld en teruggestuurd naar de producent wegens “vervuilde” injectievloeistof. De ‘wetenschap” aldaar schreef voor alle andere manieren om “corona” te genezen, toe te staan. Sinds een jaar is in Japan geen “virus” meer te bekennen, niemand heeft het er over, zelfs de media niet. Als de verzamelde bisschoppen en dominees hier afkondigen dat “vaccinatie” het meet effectieve en efficiënte middel om een niet bestaande “pandemie” in te dammen en voorbijgaan aan andere mogelijkheden is dat op zijn minst verdacht. Het is geen vaccinatie, het is een gifinjectie met allerlei extra experimentele pogingen om de bevolking “in te dammen”. Ook wordt de bevolking gechanteerd met het feit dat je andere gevaccineerden kunt vermoorden. Het wachten is op de nieuwe Inquisitie.

Waarom “dwaalleer”?

Het christendom moet worden getypeerd als een pertinente dwaalleer, omdat het uitgaat van de Bijbel in twee delen. Een verzameling geschriften zonder handtekening en een notoir gebrek aan bronmateriaal, waar iedereen altijd zo gek op is. In de Bijbel is geen linkje te vinden. Dus als je je mening op dit boek baseert en als “bron” gaat hanteren, zullen we je even uit een trance halen met een nare opsomming van feiten. De Bijbel is namelijk geschreven door dezelfde groep die onze geschiedenis volledig heeft vervalst en/of verzonnen.

Eerst is het Nieuwe Testament geschreven, vervolgens het Oude Testament. Dezelfde schrijvers hebben het Hebreeuws uitgevonden. Evenals het Latijn, het Oud-Grieks, het Cyrillisch schrift, Sanskriet en Mandarijn. Dezelfden hebben de Quran in drie versies vervalst en verspreid. De Reformatie is een contraproductief verhaal, Luther, Calvijn en Zwingli hadden het hoofd van de paus op een schotel moeten eisen. “Protestant” is een strijdnaam bedacht door dezelfde Schriftgeleerden. Er zijn geen bewijzen voor het bestaan van Jezus in het Heilige Land. De Middeleeuwen zijn bedacht, de renaissance is bedacht. De evolutieleer, maanreizen, draaiende globe, zwaartekracht, alles bedacht om de onmogelijkheden te verklaren. Dezelfde verdachten hebben onze tijdlijnen verminkt. Ze hebben allerlei “koninklijke” dynasties verzonnen ten behoeve van vazallen die de macht of het kapitaal werd geschonken. Nadat het eerst werd gestolen van de mensen die op de brandstapel sneuvelden of tijdens kruistochten. Deze laatste zijn rooftochten binnen Europa, Jeruzalem is pas twee eeuwen geconstrueerd.

Het zijn dezelfde frauderende malloten die virussen bedenken, besmettelijkheid bewijzen en een ziekte bedenken die er nooit was.

Wij mensen moeten af van het domweg accepteren van “deskundigen en geleerden” die u feitenvrij glashard voorliegen en u daarmee aan de ketting houden. Er zijn geen bewijzen, alles is bedacht en eeuwenlang “geïnterpreteerd”. Het zit inmiddels in ons DNA.

Sektarisch geweld

Toch is het ondanks de verkeerde uitgangspunten een messcherpe analyse waar we in terecht zijn gekomen. Zonder dat we het wisten werden we een sekte ingesleurd. Zonder ons iets te vragen werden ons dingen opgelegd, waarvan we hier vanaf dag één al zeggen dat ze juist contraproductief werken. Van de onwettige “maatregelen” tot en met het ongeteste “vaccin”. Het ging absurd snel. Het leek wel of de mensen nieuw houvast nodig hadden en daardoor ALLES uit handen hebben gegeven. En daarmee de critici in hun val mee hebben genomen. Klik op het plaatje voor het hele artikel: