Complotextremisten extreem gevaarlijk. Nationaal Coördinator Terrorisme waarschuwt Tweede Kamer tegen de wetenschappelijke feiten.


Een bezorgde Staatsomroep meldt:

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt voor extremisten die met complottheorieën het vertrouwen in de democratische rechtsorde ondermijnen. Complottheorieën kunnen ook leiden tot opruiing, bedreigingen, intimiderende huisbezoeken en zelfs geweld.

NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg telt een kleine twintig ‘agitatoren’, oftewel opruiiers. Verder zouden er 10.000 tot 50.000 actieve volgers zijn die ook content verspreiden en ongeveer 100.000 adhoc-aanhangers. Dat staat in het jongste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, een rapport dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Eén van die complotten is de bezorgdheid over de elektromagnetische vervuiling, waaronder 5G. De bedenkers van die complottheorie zijn feitelijk volgens de coördinator extreem gevaarlijke wetenschappers. Dus de Terroristen Coördinator moet die staatsgevaarlijke randfiguren zoeken in eigen gelederen. Deze duurbetaalde club doet zijn werk niet. Hier de link naar een “pamflet” van vorig jaar september, welke blijkbaar bij de terroristenbestrijders geen enkel belletje heeft doen rinkelen:

Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G

Abstract

Achtergrond en doel:

Het volksgezondheidsbeleid ten aanzien van de coronavirusziekte (COVID-19) heeft zich geconcentreerd op het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus en de effecten daarvan op de volksgezondheid, terwijl milieufactoren grotendeels zijn genegeerd. Gezien de epidemiologische triade (agens-gastheer-omgeving) die voor alle ziekten geldt, hebben wij een mogelijke omgevingsfactor in de COVID-19-pandemie onderzocht: radiofrequente straling uit draadloze communicatiesystemen, waaronder microgolven en millimetergolven. SARS-CoV-2, het virus dat de COVID-19-pandemie veroorzaakte, dook op in Wuhan, China, kort na de invoering van stadsbrede (vijfde generatie [5G] draadloze communicatiestraling [WCR]), en verspreidde zich snel wereldwijd, waarbij aanvankelijk een statistische correlatie werd aangetoond met internationale gemeenschappen met recent opgezette 5G-netwerken. In deze studie hebben wij de collegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur over de schadelijke bio-effecten van WCR onderzocht en verschillende mechanismen geïdentificeerd waardoor WCR als toxische milieucofactor kan hebben bijgedragen tot de COVID-19 pandemie. Door de grenzen tussen de disciplines biofysica en pathofysiologie te overschrijden, presenteren wij het bewijs dat WCR: (1) morfologische veranderingen in erytrocyten veroorzaakt, waaronder de vorming van echinocyten en rouleaux die kunnen bijdragen tot hypercoagulatie; (2) de microcirculatie belemmert en het erytrocyten- en hemoglobinegehalte verlaagt, waardoor hypoxie wordt verergerd; (3) de disfunctie van het immuunsysteem versterkt, waaronder immunosuppressie, auto-immuniteit en hyperinflammatie; (4) toename van cellulaire oxidatieve stress en de productie van vrije radicalen, resulterend in vasculair letsel en orgaanschade; (5) toename van intracellulair Ca2+, essentieel voor het binnendringen, de replicatie en het vrijkomen van virussen, naast het bevorderen van pro-inflammatoire pathways; en (6) verergering van hartritmestoornissen en hartaandoeningen.

Relevantie voor patiënten:

Kortom, WCR is een alomtegenwoordige omgevingsstressor geworden die volgens ons kan hebben bijgedragen tot ongunstige gezondheidsresultaten van met SARS-CoV-2 besmette patiënten en de ernst van de COVID-19 pandemie kan hebben vergroot. Daarom raden wij alle mensen aan, vooral degenen die lijden aan een SARS-CoV-2 infectie, om hun blootstelling aan WCR zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te beperken totdat nader onderzoek meer duidelijkheid verschaft over de systemische gezondheidseffecten die samenhangen met chronische blootstelling aan WCR.

Trefwoorden: COVID-19, Coronavirus, coronavirus ziekte-19, severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2, elektromagnetische stress, elektromagnetische velden, omgevingsfactor, magnetron, millimetergolf, pandemie, volksgezondheid, radiofrequentie, radiofrequentie, draadloos


Terwijl het ene na het andere raadselachtige geval van hartstilstand, hartinfarct, sudden death en eenzijdige ongeluk je om de oren vliegen, dienen wij de 20 “opruiiers” in de gaten te houden die deze zaken linken aan vaccinaties en EMF vervuiling en dat ook nog gaan rondbazuinen. De terreurbestrijders moeten eerst eens in eigen huis schoon schip maken. Bijvoorbeeld deze fantast zouden ze eens aan de tand moeten voelen over zijn pseudowetenschappelijke en volstrekt feitenvrije geleuter:

Over terrorisme gesproken….. Hij werkt bij een door ons duurbetaald instituut waar de ene na de andere rekenfout wordt gemaakt en alles is gebaseerd op krantenberichtjes van corrupte journalisten in het buitenland. Eigen onderzoek naar het opsporen van het “coronavirus” hebben ze zelf nooit gedaan, ze baseren hun “wetenschappelijke conclusies” op buitenlandse krantjes, geruchten en wat de farmaceuten hen influisteren en heel veel geld oplevert.

De grootste grap is en blijft het antwoord van de Nederlandse deskundigen op de vraag van Christine Massey of ze het “virus” al eens hebben geïsoleerd. Deze overbodige miljardenclub terroriseert de samenleving en drijft op leugens, gefantaseerde modellen en buitenlandse journalisten:

Waarom doet het RIVM zelf geen onderzoek?

CONCLUSIE

Indien de Nationale Terroristen Coördinator geen jacht gaat maken op staatsinstellingen, wetenschapsinstituten, politiediensten, de complete media, corrupte door de farmaceuten betaalde pennelikkers, de bazen van Pfizer, Moderna, c.s., GGD-injecteurs, artsen, ziekenhuisbazen, IC-medewerkers en onuitroeibare randfiguren als de betaalde schreeuwlelijkerds Osterhaus, Bruls en andere omhooggevallen leugenaars, dan zijn ze zelfs medeplichtig aan het bevorderen van terrorisme. Staatsterreur. Tegen onder anderen degenen die wilden weten wat er in de “vaccins” zit en of het werkt. Per slot van rekening is en blijft het een experiment, die pas eind 2025 wordt afgerond. iemand die de resultaten afwacht wordt door een minister bedreigd (“Ik weet waar je woont”) en dreigt met heropvoedingskampen naar het model van de tijd van zijn Kapo Opa (1940-1944). In zijn vrije tijd steekt hij liefdevolle preekjes af op een kansel…. Als je wappierammers beschermt en 20 kritische mensen als “opruiiers” aanmerkt heb je na de kleuterklas niks bijgeleerd of laat je je omkopen. Terrorisme begint met omkoping. Maak van de 20 opruiiers maar 200.000, we hebben de namen.

Die door ons duurbetaalde club van de “MH-17 waarheidsvinder” Aalbersberg verdient in dat geval een naamswijziging.

De Nationale Terroristen Coördinator. Punt.


UPDATE

Voor de lezers, die niet begrijpen dat we zoveel onzin in zo weinig regeltjes kunnen bedenken: neem nog een slok. Nu al regent het in de mailbox van de redactie van de commentaren hoe we erbij komen dat deze vaderlandslievende club hun eigen soort moet gaan aanpakken. Welnu, dan heeft u nog nooit van “artysenterreur” of “medisch terrorisme” gehoord. Deze zorgt er namelijk voor, dat we nooit weer van “complotextremisten” afkomen.

Geen virus, geen besmetting, geen ziekte, geen lockdown, geen mondkapje, geen afstand houden, geen handen kapotwassen, geen bedrijfssluitingen, geen avondklokken, etc.

WAKKER WORDEN! Eerst even nadenken – voorzover nog mogelijk – en pas dan in de pen klimmen.