John Pilger beschrijft de “media bubbel”.


Hoewel Pilger waarschijnlijk zelf ook wel weet dat hij in zijn narratieven lichtjaren op de wereklijkheid achterloopt, staat hij te boek als een van de grootste critici van deze tijd. Dit is dan ook waarom hij op de proppaganda moet aansluiten op straffe van een oneglukje of broodroof. Het valt ook allemaal niet mee.....