De Nieuwe Wereld. Zet uw intuïtie aan het werk, luister niet naar anderen.Voor velen zijn deze afgelopen twee jaar de bevestiging van wat er al eeuwen speelt. Het menselijke soort is een werkras, gedoemd hun heer te dienen. Het werkras is door allerlei invloeden in staat gebleken enige mate van doorontwikkeling te realiseren, maar nooit zonder hulp van buitenaf. De heer die we gedoemd zijn te dienen heeft ingegrepen. De laatste elementen in ons bewustzijn die ons helpen ons verder te ontwikkelen moeten worden afgekoppeld. Fysieke weerstand is zinloos. Ons bewustzijn ongrijpbaar maken door het te verhogen of vast te houden is de enige manier. Zij die niet hebben getekend voor de definitieve slavenstatus kunnen alleen een spiritueel gevecht aangaan. Asymmetrisch en onvoorspelbaar.

Voor verreweg de grootste meerderheid van de mensheid is de gentherapeutische injectie de laatste handtekening ter bevestiging van de volledige onderwerping. Door de zwaar toxische samenstelling van deze injectie is het vrijwel onmogelijk deze definitieve handeling terug te draaien. Zeer velen hebben dat onwetend en onbewust gedaan en zullen ook niet meer in staat zijn spijt te accepteren. Hier is het waar de stamboom stopt, het lichaam en de energie was al op zee en doodverklaard, de empathische menselijke eigenschappen zijn met de injectie definitief doorgehaald. Zij zijn een reis met onbekende bestemming begonnen, onvrijwillig en onwetend. Tijdens het vertrek zullen zij en hun reisleiders nog zoveel mogelijk trachten te vernietigen wat ze noodgedwongen zullen moeten achterlaten.

Door uit de schaduw van angst, terreur, tirannie, onwetendheid en opgelegde gebruiken te stappen, blijven wij op Aarde. Wij ruimen op en bouwen opnieuw. Wij zetten onze stamboom door. Wij vormen stammen, clans, gemeenschappen. Wij bezitten alleen onze ziel en geven die door met de bloedlijnen. Wij hebben één gezamenlijk kenmerk: wij zijn de 0-Groep. En wij zijn alleen maar in staat om onze energie positief te gebruiken. Wij zullen wonen en werken op het drooggevallen land en leven volgens het hoogste recht: het essentieel recht, het bestaansrecht.

Wij leven naar de wetten van het Universum.

(1) Er is niets tussen mij en mijn Oorsprong.

(2) Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

  • (2.1) Gij zult niet doden.
  • (2.2) Gij zult geen pijn veroorzaken.
  • (2.3) Gij zult niet stelen.

Gewoonterecht (Gods Wet):

  • U kunt geen schade, verlies of letsel toebrengen aan een andere man of vrouw.
  • Dreig niet met schade, verlies of letsel.
  • Uw handelingen moeten eervol zijn in alles wat u doet.

De juridische definitie van ‘Legaal’: “Het ongedaan maken van het Gewoonterecht – Gods Wet.”


De grootste schok.

Dit is de gewaarwording dat de mensheid leeft in een gigantische show, een virtueel gebeuren met een keiharde 3D realiteit. Met andere woorden: wat we met onze zintuigen gewaar worden is aangestuurd door het onderbewustzijn. Dit laatste is door de programmamakers van de show bij geboorte gekaapt met medewerking van de ouders. Ons onderbewustzijn is het geheime mechanisme dat een kleine elite in staat stelt de WEF-kaboutertjes hun gore klusjes op te laten knappen.

De grootste schok zal plaatsvinden als we van alle kanten de bevestiging krijgen dat onze “wereld” een 1000-jarige gevangenisperiode is geweest, die spoedig ten einde komt. Niet te stoppen. Met alle geweld wordt geprobeerd de matrix overeind te houden door zoveel mogelijk mensen te injecteren en met het systeem van straffen/belonen de kudde onder controle te houden.

Waarom zou die periode nu tot een einde komen?

Om de theorie wat handen en voeten te geven moeten we toch zoeken naar de meest ongelooflijke verhalen van klokkenluiders uit de wereld van de militairen en inlichtingendiensten. het centrale thema daarbij is steeds weer, dat de bevolking niet op de hoogte mag worden gesteld wat regeringen en topfiguren weten. We worden dus niet alleen met de geschiedvervalsing op het verkeerde been gezet, maar ook door complete valse informatie over het heden, wat er onder onze neuzen gebeurt.

Volgens sommigen komt er aan die periode van onderdrukking een einde, omdat we onontkoombaar in een andere leefomgeving worden getrokken. We komen terecht in een in 1961 pas ontdekte fotonengordel, waar de frequenties omhoog gaan. Of de mensheid in staat is mee te vibreren in die nieuwe omgeving, is nog maar de vraag. Wat er in ieder geval niet tegen is bestand is het firmament, een bevroren toestand van plasma in stand gehouden door ultralage frequenties. Het feit dat steeds meer mensen dreigen wakker te worden en daardoor hun kunstmatige laag gehouden frequentie ophogen, is ook al gevaarlijk voor dat firmament. In alle haast is door “wetenschappers” het verhaaltje van de Van Allen Belt in elkaar geflanst. Daar kunnen mensen niet doorheen, behalve als ze naar de maan gaan en weer terug. De “wetenschappers” hebben zich dus al vastgelogen: óf er zijn geen vluchten naar de maan geweest, óf de Van Allen Belt bestaat niet.

Uiteraard worden we zo lang mogelijk bang gemaakt met klimaatverandering en zeespiegelverhoging als een logisch gevolg daarvan. De op stapel staande invasie van buitenaardsen is het laatste redmiddel van de zelfverklaarde baasjes van de wereld. Een enkeling weet dat het firmament bij het passeren van de fotonengordel verdwijnt, verdampt, vergaat en dissipeert in de atmosfeer, terug waaruit het 1.000 jaar geleden is ontstaan.

Niemand hoeft dit verhaal te geloven, maar zoek het wel uit en luister niet alleen de gangbare verhalen, bewezen leugens. Twijfel aan alles en zoek uw eigen wegen. Het kan een verklaring zijn van de oubollige gekkigheden die continu over ons worden uitgestort door de kaboutertjes van dienst. Zij tellen niet meer mee als mens, zij horen niet meer bij onze stam, ons ras. Zij zijn de vijand die bezig zijn hun eigen graf te graven. ZIJ sloten een pact met de duivel alleen om er zelf beter van te worden, met de mensheid hebben ze niets.

Ze uw intuïtie aan het werk en luister alleen naar uzelf. Laat u niet afleiden of bang maken. Probeer vooral een ander niet te overtuigen. Iedereen moet het zelf doen. Daar hebben we onze handen al vol aan.