Er MOETEN klinieken voor “ongevaccineerden” komen!


Een goede kennis van ons moest onlangs met een acute blindedarmonsteking in het ziekenhuis worden opgenomen.

Krimpend van de pijn moest er eerst een vragenlijst worden ingevuld, met daarbij de vraag of hij was gevaccineerd tegen corona.

“Nee, natuurlijk niet!” kreunde de man.

De arts van dienst kwam daarop met de mededeling: “Dan kunnen we je niet helpen…” De familie liep tegen de arts te hoop, er vielen nog net geen klappen, de politie was al gewaarschuwd, en daaruit vloeide een compromis voort. Ondertussen dreigde er met de patiént van alles mis te gaan, maar ze lieten hem in de wachtkamer creperen van de pijn. De kans op het klappen van de blindedarm – met de dood als gegarandeerd gevolg – verhoogde met de minuut. Acuut, weet je wel?

Het compromis: “U moet zich laten testen”. Maar ook dit weigerde de patiënt, tot wanhoop van zijn familie. Hij moest nu snel onder het mes en de ziekenhuisdirectie besloot hem “voor deze ene keer” dan maar toe te laten zonder test.

Zeiden ze…..

Zodra hij uit het zicht van de familie en onder narcose was gebracht, waren de eerste twee acties een neusboring door middel van een PCR-test en vervolgens een “zelftest” bij de patiënt. Of hij is geïnjecteerd weten we niet…. Misdadig of niet? We willen er om wedden dat als hij het niet had overleefd, hij gegarandeerd zou zijn omgekomen door Covid-19.

Ziekenhuizen zijn business units for profit – en het personeel bestaat uit achterbakse criminelen.

Er moet snel een oplossing komen in de vorm van een alternatief circuit, zo kan het niet langer. Wie weet wat de blindedarmoperatie voor gevolg heeft. Wat er op dat Chinese wattenstaafje is aangebracht is ongeveer hetzelfde als wat er in de injectie zit. Als je een beetje bent geïnformeerd dan weet je dat. Er is volkomen a-medisch gehandeld door dat ziekenhuis, hoewel ze het altijd zullen ontkennen. De informatie komt van een inmiddels ontslagen verpleegkundige.

Een alternatief circuit voor spoedgevallen zal moeten bestaan uit een netwerk van hulpverleners en klinieken waar de medische ethiek nog mag heersen en maatgevend is voor alle beslissingen.

Nog afgezien van de vaststelling dat “corona” geen ziekte is maar een verdienmodel.