Vaticaan, symbool van de onderwereld.


Alle wegen leiden naar Rome.

Onlangs heeft het Vaticaan een herdenkingsmunt van € 20 uitgegeven waaruit blijkt dat deze uitdrukking nog steeds geldt. De kwaadaardigheid van de roomse kerk kent geen grenzen. Deze cultus is sinds eeuwen de executeur testamentair van een duistere macht die het angstwapen hoog in het vaandel heeft.

Het Vaticaan is een belangrijk symbool van het zogenaamde christendom. Wij zijn vandaag de dag zo gewend aan de naam dat we er nauwelijks over nadenken hoe het Vaticaan aan zijn naam komt.

De waarheid is dat de naam Vaticaan noch Latijn noch Grieks is en evenmin kan worden teruggevoerd op de Bijbel. Het woord dat wij associëren met de Kerk is nauw verbonden met de Etruskische godin Vatika. Dit gehoornde verschijnsel wordt als volgt afgebeeld:

De Etruskische literatuur en mythologie zijn verloren gegaan, mede als gevolg van actieve destructie door de rooms-katholieke secte in Rome, maar we weten dat de bewaakster van deze necropolis de Etruskische godin Vatika (soms gespeld als Vatica) was. Zij was de godin van de onderwereld.


Het Vaticaan vertegenwoordigt het geïnfiltreerde kwaad op Moeder Aarde. Men weet dat daaraan een eind is gekomen. Het apparaat kan vooralsnog doorgaan met de destructieve agenda, zolang er nog niet voldoende mensen tot het volle bewustzijn zijn gekomen en daarmee automatisch een kritische massa op een hoger plan heeft kunnen tillen. De belangrijkste blokkade van de Bevrijding is het geïmplanteerde EGO in de mensheid. Het EGO wat ons gescheiden houdt, verdeeld en dus ten voordele van de heersende elite. Het voornaamste hulpmiddel van deze kwaadaardige secte is ANGST. Zolang de knop van de angst is ingeschakeld, functioneert er verder niets meer. En blijft de koepelgevangenis Aarde intact.

Men weet dat het dak van de koepelgevangenis Aarde in gaat storten. De gevolgen voor de heersende elite zullen desastreus zijn.

Voor de mensheid breekt er echter een tijdperk van ongekende voorspoed aan.