De Gestolen Geschiedenis van Tartarië

Over het corrumperen van de echte geschiedenis. Wat moet er geheim blijven en wat hebben ze ons wijsgemaakt? De Nieuwe Wereldorde heeft de Oude Wereldorde vervangen door constante oorlogen, pandemieën, geschiedvervalsingen en met behulp van kennis dat is gebruikt als wapen. Dit verzamelde kwaad is een sfeer van ultra lage frequenties en  is daardoor ingekapseld en opgesloten, geïsoleerd om niet de hele Aardse atmosfeer te vernietigen.

Kijk even wat er vandaag om ons heen gebeurt. Ook in de oude tijden werden energiewapens gebruikt om gewassen in brand te steken en hongersnoden te veroorzaken. Ziekten als de pest werden als bacteriologische wapens gebruikt. Sinds 200 jaar gaat het in de Nieuwe Wereldorde iets geraffineerder via de injectienaald.

In de Boeken van Henoch wordt de Zondvloed voorpeld als gevolg van de genetische manipulatie van het mensenras in die Voortijd. Van de 777 oorspronkelijke bijbelboeken zijn er slechts 66 geredigeerd en als “de waarheid” opgenomen in twee Testamenten. Een testament is een wilsbeschikking, nalatenschap. Door wie worden wij, mensen nagelaten aan aan wie precies? De Machine?

Mensen zijn in volstrekte vrijheid geboren en beschikken over een EIGEN wil. Zoals het in de Voortijd was. Dat is ons wederrechtelijk afgepakt, waarbij ons geheugen is gemanipuleerd door dezelfde dieven. We zijn op het verkeerde been gezet en onze theorie dat wij continu in onbalans moeten worden gehouden wordt de harde werkelijkheid. De echte bevrijding is de bewustwording van dat feit. Vervolgens brengen we onszelf weer in balans en kunnen we ons als mensheid aansluiten bij een enorm veel grotere werkelijkheid. Wij zijn niet alleen.

Onze “reset” wordt het gelijkzetten van de klokken met die van de echte wereld op Aarde.


HET GROTE TARTARISCHE RIJK

Door: Minette Christel Kotzé

De officiële geschiedenis verbergt een grote wereldmacht die tot in de 19e eeuw bestond. Tartarië was een land met een eigen vlag, een eigen regering en een eigen plek op de kaart. Het grondgebied was enorm, maar op de een of andere manier stilletjes opgenomen in Rusland en enkele andere landen. Dit land is te vinden op de kaarten van voor de tweede helft van de 19e eeuw.

Toch was Tartarië Muskovite ergens in de 18e eeuw het grootste land ter wereld: 3.050.000 vierkante mijl.

Op de vlag en het wapen van Tartarië stond een uil afgebeeld. De vlag van de keizer bevatte een griffioen op een gele achtergrond.

Er is een groeiende opvatting in Rusland dat de Franse invasie van Rusland zich volgens een ander scenario heeft afgespeeld.

Namelijk het scenario waar tsaar Alexander I en Napoleon aan dezelfde kant stonden. Samen vochten ze tegen Tartarië.

In wezen het keizerrijk Frankrijk en het tsarenrijk van Sint-Petersburg tegen Moskou (Tartarië). En er is sterk indirect bewijs om een dergelijke theorie te ondersteunen.

De GROTE MUUR van TARTARIË

Ze bouwden de Grote Muur in wat nu China is. Marco Polo schreef een uitgebreid en gedetailleerd verslag over Azië in de 13e en 14e eeuw en noemde nergens muur. De Grote Muur is niet te zien op kaarten van voor de late jaren 1600. Dus het grootste deel van de bouw vond plaats in de jaren 1700 en het werd gebouwd om de oprukkende Chinezen buiten Tartaria te houden. De openingen op de muur bevinden zich aan de noordkant richting het voormalige Tartarië en niet aan de zuidkant in de richting van China. Het zou de Grote Muur van Tartaria moeten worden genoemd.

Hoe verder je terug in de tijd gaat, hoe geavanceerder het wordt. Er zijn veel piramides van verschillende soorten. Megalithische tempels uitgehouwen uit massief gesteente. De Ellora Grotten in India. De kolossale ondergrondse monolithische kerken van Lalibela Ethiopië. Uitgebreide ondergrondse tunnelsystemen. Het verbazingwekkende Serapeum van Saqqara in Egypte. Hoe eerder in de geschiedenis je de monolithische steen tegenkomt, hoe groter deze is en hoe nauwkeuriger deze wordt gesneden. Hoe vroeger de structuur was, hoe minder we in staat zijn om het nu te repliceren. Nooit werd mortel gebruikt.

In vroeger tijden was de wereld veel diverser.

Skeletten van reuzen zijn te vinden op alle continenten. En overblijfselen van wezens met langwerpige schedels. Begraafplaatsen van kleine mensen en gehoornde mensachtige entiteiten zijn opgegraven. Nu is het alsof deze wezens nooit hebben bestaan. Net als de Tartariërs worden ze nooit genoemd. We leven in een virtuele realiteit waar de ware geschiedenis wordt genegeerd en toegedekt. Er wordt ons een totaal vals verhaal aangeleerd. Fantasieën, bedenksels en leugens hebben de waarheid vervangen en alles wordt theoretisch ver teruggeduwd naar een ver verleden. Oudere geavanceerde structuren worden toegeschreven aan lokale mensen die later kwamen en geen idee hebben gehad hoe ze te bouwen. Misleiding en gerichte leugens zijn gebruikt om de geschiedenis duizend jaar terug te duwen en een kunstmatig donker tijdperk (The Dark Ages) te creëren. De tijd van Jezus moet minder dan 1000 jaar geleden zijn geweest.

In de Middeleeuwen duidden de i en J voor nummers Jezus aan. Niet de nummer één. i346 is bijvoorbeeld 346 jaar na de tijd van Jezus. Het is niet 1346. Ver terug in het Oude Testament in de tijd direct na de Exodus staat dat de Israëlieten de Ark van het Verbond gebruikten als oorlogswapen. Tegen de Amorieten, Midianieten en Filistijnen. Het gebruik van energiewapens is dus al meer dan duizend jaar aan de gang. Het werd geperfectioneerd tot het punt waarop het in staat was om vele miljoenen Tartariërs uit te schakelen. De energiewapens smolten steden en vernietigden de beschavingen van Egypte, Griekenland en Rome die ongeveer uit dezelfde periode als Jezus waren en sterk werden beïnvloed door Tartarië. Niet alleen worden ze ver teruggeschreven in de  geschiedenis, de omvang van hun rijken is ook verzonnen. Het vernietigen van het piramidecomplex was het eerste doel van de Israëlieten.

Puma Punku, dat deel uitmaakt van het Tiahuanacu-complex in Bolivia, had in elkaar grijpende megalieten van andesiet en dioriet. Dit zijn soorten graniet die alleen in hardheid worden overtroffen door diamanten, maar ze zijn op de een of andere manier gesneden met laserachtige precisie. Nu zijn ze gebroken en verbrijzeld en aan stukken geblazen. Tiahuanaco en Puma Punku zouden zijn gebouwd door een eenvoudige lokale migrerende stam. Dit idee wordt over de hele wereld gebruikt om de oude geavanceerde culturen te corrumperen en te verdoezelen. Energie bewapend uit de Ark van het Verbond is wat de Muren van Jericho naar beneden bracht. De Ark – het wapen wat de Hogepriester en zijn knechten meezeulden door de woestijn –  was een elektrische condensator bestaande uit zilver- en messinglegeringen en verguld met goud. Het ware doel was om energie van de aarde op te slaan en naar externe bronnen te leiden. Maar het vervoeren ervan was erg gevaarlijk en het zorgde ervoor dat mensen ziek werden en stierven. Het had een constante straling, maar het zond ook intermitterende elektrische pieken uit waarbij veel mensen onmiddellijk werden gedood. Degenen die het droegen, moesten beschermende kleding dragen. De elektrische capaciteit van zo’n apparaat zou meer dan 500 volt zijn. Hele legers zouden weerloos zijn tegen zo’n wapen. Het volume of de kubieke capaciteit van de lege kist in de Koningskamer in de Grote Piramide van Gizeh is precies hetzelfde volume als de Ark van het Verbond. Volgens de Egyptische traditie plunderden de Israëlieten Egypte tijdens de omwenteling ten tijde van de Exodus. Ze haalden de Ark uit de zogenaamde Koningskamer in de Grote Piramide van Gizeh in deze tijd. De stam van Israël gebruikte religie ook als een middel om een voet tussen de deur te krijgen in de heersende zaken van het buitenland. Een religieuze leider heeft een grote macht die in staat is om veel eenvoudige geesten te beïnvloeden die geloven dat de edicten van de leider van God afkomstig zijn. De druïden die zo’n macht hadden in Engeland waren Joods. Dat gold ook voor de jezuïeten. Dat geldt ook voor alle pausen en mormoonse leiders. De reden waarom Joodse mensen neerkijken op christenen is omdat ze weten dat ze de christelijke religie hebben uitgevonden. Joodse overtuigingen zijn slechts een weergave van de vroegere verschijningen en interacties van planetaire goden. Boeken geschreven in Tartarië werden herschreven en verkocht als de Joodse geschiedenis. Veel van de inhoud was verzonnen en doordrenkt met traditionele lokale overtuigingen. Zo verkochten ze hun religie.

Ze gebruikten monniken om te schrijven wat ze wilden, waardoor die dachten dat ze Gods werk deden. Het verbranden van oude boeken en het herschrijven ervan om de geschiedenis te veranderen is de echte Reformatie. De bibliotheek van Alexandrië in Egypte werd opzettelijk vernietigd om de kennis te beperken. Het sluiten van deals met koningen was een manier waarop ze in staat waren om controle te krijgen over het financiële systeem van een land. Zodra men de geldhoeveelheid en zijn voedselareaal controleert, controleren ze het land. Op deze manier werden rechtvaardige koningen vervangen door gecorrumpeerde koningen die volkeren misleidden om deel te nemen aan geëntameerde onrechtvaardige oorlogen. Ensceneer gewoon een gebeurtenis zoals een moord, geef de schuld aan een ander land, voeg wat patriottische en religieuze slogans toe, demoniseer het andere land en je hebt een oorlog gecreëerd. In de Middeleeuwen elimineerde het spuiten van virussen niet alleen hele dorpen, het veroorzaakte de Zwarte Pest die meer dan 70 miljoen mensen in Europa doodde. Ziekte was een favoriet wapen dat werd gebruikt tegen het Tartarische wereldrijk. In 1346 bij het Beleg van Kaffa op de Krim leden de Tartariërs aan een epidemie van pest veroorzaakt door het katapulteren van de aan pest gestorven kameraden in de stad. Vuur werd gebruikt om gewassen te verbranden en hongersnood te creëren. De jaren 1490 zagen de eerste tekenen van ineenstorting van het Tartaarse Rijk. In 1666 werd de stad Londen opzettelijk verbrand. Tartarië werd in 1775 ernstig verzwakt. Maar het bleef nog overeind tot de vroege jaren 1800. Toen Napoleon Rusland aanviel, werd Moskou getroffen door een energiewapen. Zo ook Washington DC in de Oorlog van 1812. Deze oorlogen waren eigenlijk oorlogen tegen Tartariërs. De eerste twee wereldoorlogen zouden de resterende Tartarische invloeden definitief uitroeien.

Van Dzjengis Khan werd gezegd dat hij een Mogul was. Mogul is slechts een verzonnen naam die dan geassocieerd wordt met Mongolië. Dzjengis Khan vocht om het koninkrijk Tartarië te herstellen en hun land terug te winnen. Zijn bereden krijgers werden Tartaren genoemd. Nu wordt Tartarië geassocieerd met de hel. Veel gebouwen in Amerika die zijn gesloopt of nog steeds staan, waarvan wordt gezegd dat ze zijn gebouwd door vroege pioniers of inheemse mensen in Amerika, werden in feite gebouwd door de Tartaren. Ziekte werd ook gebruikt tegen de inheemse – foutief: Indianen genoemd – bevolking in Amerika. Naar schatting is 95% van hen omgekomen aan ziekte. Meestal pokken.

De Azteken zagen de Spanjaarden als de terugkeer van hun lichtgekleurde god. Hun geloof greep terug op de gebeurtenissen in de oude hemel toen een lichtgekleurde god uit de hemel neerdaalde om hen te redden. Maar deze lichtgekleurde mensen kwamen hen vermoorden. De Oude Wereld Orde werd vervangen door de Nieuwe Wereld Orde. En de Gregoriaanse Kalender werd ingesteld. Om het gewone volk te dwingen een nieuwe valse chronologie te accepteren. Vrede en vrijheid werden vervangen door het opsluiten van strikte grenzen. De onderdrukking van Tartarië valt samen met de nieuwe leer van de evolutie. We denken inmiddels dus gewoon dat we evolueren. We zijn losgekoppeld geraakt van de natuur en losgekoppeld van de realiteit. Dat was niet altijd zo. Hoe verder je terug in de tijd gaat, hoe meer verbonden en in vrede we waren. Met onszelf, met de dieren en met het land waarop we leefden.

En werd vernietigd om bewijsmateriaal weg te moffelen.


De Gestolen Geschiedenis.

Het is niet anders dan het “terugduwen” van de tijdlijn door ijverige monniken, de soldaten met ganzenveer, gevaarlijker dan met een vuurwapen.