De Afslag naar de Nieuwe Wereld. Geen tijd meer in de oude steken.

Als je het besluit neemt om al je energie positief aan te wenden, moet je gebruik maken van de juiste “afslag” en alles in jezelf investeren.

We zullen moeten stoppen met het proberen te overtuigen van anderen omdat je daarmee positieve energie inruilt voor negatieve energie. Het vinden van de juiste afslag kun je alleen als je weet waar je staat. Daartoe moeten we accepteren dat wij en onze voorouders de laatste eeuwen van A tot Z zijn voorgelogen. ALLES is anders.

Wij kiezen voor een andere tijdlijn als welke voor ons zou zijn voorbestemd en gepropageerd door ongekozen figuranten namens de macht die onze Moedr Aarde heeft gekaapt en verwoest. Deze route kent de sleutelwoorden transhumanisme, Artificial Intelligence, controle en volggedrag. Er is geen keuze meer, alles is voorbestemd.

Er is een beschaving weggevaagd toen de mensheid nog één volk was.

Op 10 april 1815 ontplofte op het Indonesische eiland Soembawa de vulkaan Tambora. De klap was tot op 2500 km te horen en een wereldwijde aswolk was de oorzaak van het uitblijven van de zomer van 1816. De gevolgen waren desastreus. Mislukte oogsten, hongersnoden, pandemieën en grote oversterfte en volksverhuizingen tekenden de jaren na de ramp. Er had als het ware een “grote reset” plaatsgevonden. Eén van de gevolgen was een mysterieuze ontvolking die door de geschiedenisschrijvers van de 19e en 20e eeuw volkomen is genegeerd.

Een ander fenomeen wat is genegeerd is de wereldwijde catastrofe van een “Moddervloed”, waar nog vele stille getuigen van zijn, maar expliciet niet in de geschiedenisboeken voorkomt. Alsof de geschiedenis is opgetekend  om de historische feiten te onttrekken aan onze waarneming.

Als we de 180-graden omkeerdoctrine toepassen op de “Moddervloed”, die ergens rond 1800 zou moeten hebben plaatsgevonden, komen we op een geheel ander traject. Dan is er geen vloed van modder geweest, maar zijn er wereldwijd gebouwen en complete steden half in de grond gezakt. Het is raadselachtig hoe dat kan, maar in het klein is dat te testen. Door de grond in een bak in een bepaalde frequentie te brengen verdwijnt het draagvermogen doordat de vaste aarde verandert in drijfzand.

Als die theorie wordt gevolgd, dan is het alsof een reusachtige klepel een gigantische klok aan het trillen heeft gebracht. De klap van de Tambora zou misschien onze aardse sfeer in een trilling hebben gebracht die de bodem veranderde in drijfzand.  Is dat stom toeval geweest of zijn er andere “krachten” aan te pas gekomen?  De geschiedenisschrijvers vermelden er niets over. Het blijft geheim wat er precies heeft plaatsgevonden.

Want iets klopt er niet.

Gebouwen die zijn verzakt. Er zijn honderden voorbeelden van. Het is niet echt een natuurverschijnsel als wereldwijd gebouwen enkele tot tientallen meters de grond inzakken. Bij de aardbeving in Christchurch NZ in 2011 heeft zich in een bepaalde wijk hetzelfde fenomeen voorgedaan. Gebouwen verzakten, auto’s verdwenen half in de grond. De rest lag wel in puin, maar verzakte niet.

Bovendien dringt zich de vraag op: wanneer is dit dan gebeurd? Hoe moeten we dit weten als er kosten noch moeite zijn gespaard om dit uit de geschiedenis te schrijven?

Er ging een alarmbelletje af toen we verder zochten en op een serie stedenbranden stootten.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_town_and_city_fires


ALLES wat wij denken te weten is gelogen.

Met onze tot nauwelijks 4% afgewaardeerde DNA-capaciteit is het onmogelijk de zaken goed op een rij te krijgen. Nu zitten we in de fase, dat die resterende 4% moet worden afgekoppeld, zodat we 100% deel kunnen uitmaken van de Machine. Overgenomen door Kunstmatige Intelligentie. Tevreden met niets en na een kort bestaan verwerkt tot voedsel.

De Mens is specifiek ontworpen en gemaakt om de Machine te weerstaan.

Daarom moeten we een “switch” maken en onszelf als het ware resetten. Dat kan alleen door vanaf nu aan ALLES te twijfelen, ook aan de zaken die zo voor de hand liggen. Van jongs af geïndoctrineerd, we weten immers niet beter. Iedereen die ons iets vertelt of oplegt moet met bewijs komen. Dat begint bijvoorbeeld al met de wetgeving. Niemand kan ons een door het bevoegde gezag ondertekende wet laten zien. Niemand kan zijn originele geboorteakte in bezit krijgen.

Er moet een keuze worden gemaakt. Welk pad gaan we volgen, nemen we een afslag of lopen we achter de machine aan. Blijven we uit de wind of gaan we ons manifesteren. Blijven we een gechipte ID-kaart of worden we autonoom en soeverein. Blijven we hangen in een matrix van onderdrukking of gaan we dat ontstijgen en worden we ons eigen Zelf. En gaan we terug naar waar we vandaan kwamen en weten we weer wie we zijn en waarom we hier zijn.

De kern van het probleem voor de meesten van ons is dat we een beslissing moeten nemen over welk pad we moeten volgen, zonder te weten waar we ons feitelijk bevinden. Met andere woorden: de volgende stap kan fataal zijn als je onwetend, doofstom en geblinddoekt op het randje van de afgrond staat.

De “realiteit” waarin we denken te leven is een constructie door anderen bedacht. Deze “anderen” kunnen we zien als onze vijand, die koste wat kost moet voorkomen dat de mens als organisch wezen volledig wordt geactiveerd om zijn missie hier op Aarde te voltrekken, namelijk om de vijand, de Machine, het Beest te vernietigen, met wortel en tak uit te roeien.

De “constructie” waarin we gevangen worden gehouden is bedacht om dat te voorkomen en de Mens over te nemen. Deze constructie is een netwerk van leugens, misleiding, bedrog en vervalsing.

Laten we dan eerst maar eens vaststellen waarover vooral wordt gelogen.

De tijdlijnen van de geschiedenis.

Wie de bijgevoegde documentaire van ongeveer 5 uur getiteld  “The Lost History of the Flat Earth” heeft gezien, zal in totale verwarring achterblijven als hij of zij niet is voorbereid op het bestaan van de Grote Leugen. Die bestaat eruit dat we in een volstrekt andere tijdlijn zijn overgeschreven dan waarin we ons werkelijk bevinden. Het is alsof de mensheid aan het eind van de 18e, begin 19e eeuw in een compleet verlaten wereld is gezet om het te “koloniseren”. In het tijdperk van paard en wagen kwamen ze in verlaten steden terecht, waar gigantische gebouwen en parken waren verrezen. Ondenkbaar dat deze complexe gebouwen door die mensen of zelfs hun voorouders zijn gerealiseerd.

Het zou allemaal te wijten zijn aan de “Moddervloed” die ergens in die tijd zou hebben plaatsgevonden. Verlaten steden en verzonken gebouwen zijn kenmerkend voor de zeldzame foto’s uit die tijd die bewaard zijn gebleven. Of die men is vergeten te vernietigen. Het zijn de harde bewijzen dat er een hoge beschaving was die volkomen is verdwenen.

We noemen de periode van vóór die Moddervloed:

De VOORTIJD

Wij moeten er niet verbaasd van opkijken als er minimaal 1000 jaar door de geschiedschrijvers is ingevoegd in die tijdlijn. Dus dat men vanaf Karel de Grote met de fictie is begonnen onder regie van de rooms katholieke kerk. Het is niet zozeer het vervalsen van de geschiedenis, maar het bedenken ervan. Het doel was om het aan te kunnen laten sluiten op een soort Grote Reset rond 1800 AD, in feite dus 800 AD. Er zijn meerdere schrijvers die studies hebben verricht met betrekking tot de 1000 jaar verzinsels. We hadden nooit tijd om deze uitgebreide studies te lezen, als ze al beschikbaar waren. In hoeverre de geschiedschrijving tot de fictieve Karel de Grote klopt mogen we ons ook nog afvragen. Ook mogen we twijfelen aan het bestaan van het Romeinse Rijk en de ondergang ervan. Het is bekend dat de Romeinen vrijwel alles hebben gekopieerd van de oude Grieken. En als we weten dat het Oude en Nieuwe Testament door dezelfde organisatoren is opgetekend, staat alles op losse schroeven. Want ook de verschillende religies zijn er met terugwerkende kracht bij bedacht. Misschien moeten wij dan wel de tijdlijn van de oude Grieken zien als de werkelijke historie en die voortborduren via de Romeinen en Byzantium naar een wereldrijk dat rond 1800 door een “natuurlijk verschijnsel” ten onder is gegaan en overgenomen door de huidige bloedlijn elite?

Daarbij moeten we onderzoeken van wie die “elite” orders aanneemt. Want deze “elite” bestaat uit de cipiers van onze gevangeniskoepel. De heersers verkeren misschien in een andere dimensie, bijvoorbeeld in 4D en zijn dan voor ons in 3D niet zichtbaar. Wij denken dat we al zijn verlost van deze “heersers” en dat hun “elite” nog spastische schijnbewegingen in doodsnood maakt. Klimaat, virus, oorlogen, mediacontrole, chemische vergiftiging, transhumanisme, u ken het zo langzamerhand wel. ALLES is vervalst. In het verleden zowel als tot op de huidige dag. De “leiders” vullen hun dagen met het doen verspreiden van allerlei beweringen zonder één enkel bewijs. Het bewijs komt namelijk uit de loop van een geweer, ook wel “geweldsmonopolie bij wet geregeld” genoemd.

De wereldkaart

Gerardus Mercator is beroemd geworden vanwege zijn wereldkaart. Er is geen enkel bewijs dat hij echt heeft bestaan. De Mercator Projectie is een vervalste versie van onze wereldbol. De wereldbol is bedacht tijdens de virtuele geschiedenisperiode. Wij werden van de platte aarde naar een globe getransponeerd op basis van gerichte propaganda. Er draaide niets meer om de aarde, alles draaide om de zon. Het fabriceren van een kaart in 2D vanuit een bol in 3D levert nu eenmaal hiaten op, die naar believen kunnen worden ingevuld. En precies dat is gebeurd.

Sommigen beweren dat de weerspiegeling van de maan onze wereld voorstelt. Continenten zien er geheel anders uit en tweederde van de totale weerspiegeling is bedekt onder een ijsmassa. Onze werkelijke wereld is veel groter, maar wordt verre van ons gehouden.

Religies

Met de reset van 1800 AD is uit alle macht geprobeerd om de gebouwen, kathedralen, landhuizen en complete steden te slopen en weg te laten zaken. Toen dit eigenlijk mislukte zijn in de daarop volgende jaren steden afgebrand. Maar wie de zeldzame foto opnamen van die puinhopen ziet kan zien dat ook toen al is gewerkt met Direct Energy wapens op basis van frequenties.

De beschavingen van de Voortijd had maar één religie. Eerbied voor levend water en de natuur en wat de Aether hen gaf: atmosferische energie. Kathedralen hadden niets met religie te maken, het waren elektriciteitscentrales. De kruizen, sterren en halve manen op de gebouwen waren de antennes. Gigantische orgels en zangkoren werden gebruikt om frequenties op te wekken. Kanalen en andere watersystemen transporteerden energie. Sterforten waren geen forten maar onderdeel van het energie-netwerk. Grote koepels op de gebouwen hadden dezelfde dimensies en de glas-in-lood ramen zijn de perfecte weergave van frequenties.

De geschiedschrijvers van de afdeling “religie” bedachten bij alle symbolen een godsdienst.

Deze beschaving was overkoepelend en strekte zich uit over de hele wereld, Noord Amerika, Eurazië, Noord Afrika en het Midden Oosten. En op school hebben we er nog nooit over gehoord. Er is geen enkele vorm van documentatie te vinden, behalve hoogstwaarschijnlijk onder het Vaticaan.

Alles op een rijtje zettend is de vraag waar NIET over is en wordt gelogen.