Het ‘stikstofmonster’ bestaat alleen in de ‘onteigeningswetgeving’.

Het Nederlands grondgebied, waarvan de helft is ingepolderd en onder de zeespiegel ligt, moet worden omgebouwd naar een logistiek draaipunt voor het Europese achterland. Het model heet “Tristate City”. Om dat te bereiken is een monster gecreëerd, dat ervoor moet zorgen dat de geesten rijp worden gemaakt om vrijwillig plaats te maken voor betaon, asfalt, blokkendozen, revolutiebouw en “natuurgebieden”. Deze laatste (P2000) leveren waarschijnlijk meer subsidie op dan we mogen weten.

Nederland wordt geteisterd door een zelf(?)gecreëerd monster dat de “stikstofnorm” heet. Die stikstofnormen worden door de EU bepaald en gelden per land. De stikstof norm wordt uitgedrukt in de hoeveelheid stikstof die neerdaalt op het land, de zogenaamde stikstof depositie. Duitsland heeft een hele andere norm dan Nederland.

Voor Duitsland is de depositie drempelwaarde om een vergunning te krijgen voor een project 100 gram/hectare/jaar. Voor Nederland is de drempelwaarde voor stikstof depositie vastgesteld op 0,7 gram/hectare/jaar.

Een factor 140 maal strenger.

Ofwel 14.285%

Dus zegge en schrijve: VEERTIENDUIZENDTWEEHONDERDVIJFENTACHTIG PROCENT.

Dit schreef de research redacteur van de Nederlandse Staatsomroep de NOS hierover (bron hier.)

Lees het stuk verder op Climategate [LINK]


Het is geen zelfgecreëerd monster, het is een Groot Onteigeningsplan met WEF-wortels. Nederlanders creëren geen nepcrisis op basis van modelletjes, valse input en pure leugens. De modelleurs van het RIVM wel. Daar worden ze met heel veel belastinggeld voor betaald. Met wetenschap heeft de modelleur niets te maken, dat kan ook niet, want dan zouden we wetenschap “modellenbouw” moeten noemen. Met andere woorden, maquettes naar aanleiding van een opdracht van staatswege.

Als de Nederlanders zouden begrijpen dat het geïnstalleerde WEF-regime een buitenlandse entiteit is, dan begrijpen ze ook dat het grondgebied moet worden onteigend en gekoloniseerd door vreemde mogendheden.

Door een op hol geslagen, stuurloos monster, een machine onder leiding van cyborgs.

Achtergelaten door de eeuwenoude macht, die van het aardse toneel is verdwenen.

Krampachtig pogend een oude agenda af te wikkelen om van de wereld een dunbevolkte sfeer met zielloze bio-robots te maken.

Vandaar dat we te horen krijgen dat Artificial Intelligence de toekomst heeft en dat er niet aan is te ontkomen.

Vandaar ook dat de organische mens niets wordt gevraagd.


STIKSTOF VERSPREIDING GISTEREN:

STIKSTOF VERSPREIDING VANDAAG:

WAAR HET VANDAAN KOMT:

Afhankelijk van de windrichting wordt ons grondgebied belast met depositie.

Om het “probleem” aan te pakken kunnen we beter de scheepvaart met 90% reduceren.