Rusland: “QR-Codes niet meer weg te denken in de Nieuwe Orde.”

Wij hebben eerder aandacht besteed aan het grootste gevaar wat we uit het Oosten hebben te duchten als Putin c.s. hun zin krijgen [LINK]

Het is blijkbaar ten koste van alles nodig om het fabeltje in stand te houden. In een dictatuur is controle essentieel voor het voortbestaan ervan. Delen van “Oekraïne” worden dan misschien wel een soort van bevrijd, maar wat erop volgt is meer van hetzelfde. Iedereen moet het teken van het Beest geïnjecteerd krijgen.

Het zou nog min of meer vergoeilijkt kunnen worden door Putin denkbeeldig in codes te laten praten en dat hij met “Covid” niets anders dan “Westerse biowapens” zou kunnen bedoelen. Maar dat zegt hij niet, Covid hier, Covid daar, Covid overal, ook achter de Oeral. Bijzonder.

Maar wat erop volgt is een bevestiging van onze oorspronkelijke argwaan. We lezen in een perscommuniqué van de Russische overheid het volgende:

Het is niet de bedoeling dat QR-codes en vaccinatiecertificaten worden afgeschaft nadat alle beperkingen in verband met het coronavirus zijn opgeheven. Dit werd bekendgemaakt door Pavel Pugachev, vice-minister van Volksgezondheid van de Russische Federatie en belast met de digitalisering van de geneeskunde.

Volgens hem stonden de diensten voor doktersafspraken, het verkrijgen van elektronische COVID-certificaten en elektronisch ziekteverlof bovenaan de lijst van diensten tijdens de pandemie. Nadat het werd goedgekeurd, bleven deze gebieden dan ook een prioriteit voor het agentschap.

“In de wereld van vandaag moet je altijd voorbereid zijn op het opduiken van een nieuw virus of een nieuwe bacteriële infectie. Wij beschikken echter reeds over een systeem dat kan worden opgeschaald en toegepast op alle besmettelijke ziekten en vaccinatieprogramma’s. Het heeft geen zin QR-codes volledig te weigeren”, – heeft Pugachev meegedeeld.

Volgens hem kan een QR-code in de toekomst een sleutel worden tot informatie over alle vaccinaties die elke persoon in zijn of haar leven heeft gehad.

https://vk.com/wall-70781491_73863

Meneer Putin moet voorlopig maar even niet spreken van “soevereiniteit” en andere hoogdravende gedachten bestemd voor de slome westerse welvaartsdikzakken, die zichzelf afknijpen van zijn olie en gas.

Mits het onomstotelijke bewijs wordt geleverd van het bestaan van SARS-CoV-2, COVID-19, spike eiwitten, asymptomatische besmetting en uitsluitend genezing kan geschieden middels de “veilige en effectieve” gentherapie die de bevolking immuniseert en gezond houdt.

Ik zou mijn adem niet inhouden terwijl ik op het antwoord wacht…..