Bouwen aan de Nieuwe Wereld is het herstellen van de Oude Werkelijkheid. Het einde is het begin.

“Gij zijt als vrije soeverein geboren in een gevangenis.”

De wurggreep die de duistere elite families hadden op mensen en landen is losgelaten – het is gebeurd, ze zijn weg.

We zien nu langzaam maar zeker de publieke onthulling van dit alles. De oude bewakers en controleurs, de beschermheren van deze cultus zijn dood.

Waarom blijft de terreur dan nog steeds doorgaan?

 

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst enkele definities verkennen.

Karmische schulden; levenservaring.

In zijn eenvoudigste vorm is karmische schuld de extra last die iemand op zijn of haar ziel draagt, die ze moeten terugbetalen door bepaalde uitdagingen in hun leven. Terwijl karma spreekt over slechte dingen die je overkomen vanwege de slechte dingen die je hebt gedaan, spreekt karmische schuld over de fouten of slechte dingen die je in je vorige leven hebt gedaan en waarvoor je in dat leven niet goed werd betaald, geen erkenning hebt gekregen of onbewust gestraft.

Welnu, de volgelingen van deze weggevaagde elite hebben hun vrije keuze gemaakt om de geplande agenda door te zetten. Dat doen ze door alle karmische schulden met onmiddellijke ingang af te lossen. Het opvolgen van de bevelen van het oude, verdwenen systeem is nu IEDERS VRIJWILLIGE keuze.

Die keuze is of je verder zult leven als Soeverein Wezen of dat je nog steeds als ondergeschikte probeert te gedijen in de oude matrix.


Eén van de meest gedreven volgelingen van dat oude systeem is het WEF-regime in Den Haag c.q. Wassenaar. Koortsachtig wordt gewerkt aan het uitvoeren en voltooien van de oude Agenda, waarbij alles moet worden gesloopt om het weer op te kunnen bouwen in een “verbeterde” vorm. Dus meer van hetzelfde maar dan volledig gecontroleerd en aangestuurd. De militaire operatie in “Oekraïne” wordt met beide handen aangegrepen om nog meer kapot te maken. Er wordt beweerd dat het “onze oorlog” moet worden. Omdat “onze vrijheden” worden bedreigd. Het bekende repeterende riedeltje van het geweldsmonopolie. Ondertussen wordt de klimaat hoax verder misbruikt om land te onteigenen, Tristate City door te drukken, zogenaamde Food Hubs te creëren, alles met het doel om de inmiddels genetisch gemuteerde massa volledig onder controle te kunnen brengen. Het enthousiasme van de geprogrammeerde semi-robotachtigen kent geen grenzen. Ongekozen leden van het Haegsche WEF-kabinet denderen maar door, als trouwe en fanatieke volgelingen van iets wat is verdwenen, achterhaald, geneutraliseerd: de Nieuwe Wereldorde is zo dood als een pier. Maar zij zijn geprogrammeerd om het te realiseren.

Wie nog naar deze NWO-profeten luistert is deel van het probleem.

Want we hebben als mens een KEUZE.

Die bestaat er uit dit WEF-regime te identificeren als een buitenlandse mogendheid met winstoogmerk.

Na deze identificatie kan worden begonnen met isolatie, ons bekende kaartje van het Grondgebied en Doodendraad.

Hun wetten en regels gelden niet meer voor het Grondgebied.

Ieder mens wordt soeverein dan wel autonoom en heeft een vordering van miljoenen op de entiteit achter de Doodendraad. Een Hoge Commissaris vereffent de schulden aan de soevereine en autonome mens.

Het woord “Burger” als “borgsteller voor de STAAT” wordt uit het woordenboek geschrapt. Iedereen is nu de “mens” die daarvoor de keuze heeft gemaakt.

Iedereen die in de “matrix” probeert te gedijen wordt van het Grondgebied verbannen en kan achter de Doodendraad dienstbaar aan de STAAT blijven. Zij bezitten niets meer, worden volledig gecontroleerd en zullen waarschijnlijk gelukkig zijn in het geperfectioneerde Stockholm.

Velen die deze keus hebben gemaakt zullen die overgang niet halen, aangezien de gentherapie voortijdig een eind maakt aan hun ambities.

Omdat de ware geschiedenis zal worden onthuld, zullen miljarden mensen zich bewust worden van hun verleden.

De schokgolf die ontstaat na het openbaren van agenda’s, manipulaties, vervalsingen, misleiding, bedrog zal enorm zijn.

De mensheid zal zich bevrijden uit een gevangenis waarin ze duizenden jaren zijn gemarteld, vergiftigd en geterroriseerd.

Het zal duidelijk worden dat we doof en blind zijn gehouden, ingekapseld  en onderdrukt door een kleine elite die de mensheid ziet als slaven. De beste slaaf is hij die het niet in de gaten heeft – dat zijn de “regeringen”.

Velen zullen alsnog tot inkeer komen en om genezing vragen, die hen door de soevereine autonome mensen niet zal worden ontzegd.

Uiteindelijk wordt aan alle polarisatie een eind gemaakt en Moeder Aarde in ere hersteld. Er mag alleen op worden verbouwd voor voedsel, de energie halen we uit de Nieuwe Atmosfeer, reizen doen we niet meer met voer-, vaar- of vliegtuigen. Er is geen zwaartekracht – een wetenschappelijk model – maar magnetisme. “Wetenschappers” zijn modelleurs, weten doen zij niets.

Van de Wijzen zullen wij moeten leren hoe we als soevereine mens één zijn met alle andere mensen. Leren over de ware maar altijd verborgen gehouden geschiedenis van onze wereld. Leren over tijdlijnen en de ontwrichting ervan. Leren over ons lichaam en hoe we die moeten onderhouden om vele malen ouder te worden dan we kunnen bevatten. Leren om de genen die zijn afgekoppeld te activeren. Leren hoe we bij kunnen dragen aan het nog beter maken van het aards bestaan. Leren denken in verbeteringsprojecten in plaats van het oplossen van problemen.

Er is geen klimaatprobleem, geen bevolkingsoverschot, er is alleen polarisatie die de problemen in de gevangeins creëert. Het belangrijkste wapen is het wapen van de “angst”. De mensen worden voor ongeveer alles bang gemaakt om ze in het gareel te houden. Als dat wapen wegvalt is het met de macht van de “elite” gebeurd, over en uit. Want als u gezond leeft, bent u moeilijk te controleren. Als uw geachten helder zijn, bent u niet te manipuleren. En als u soeverein bent, is beïnvloeding van buitenaf vrijwel onmogelijk.

De mensheid is één, een onoverwinnelijke machtsfactor.

En er komt een moment dat het dak van de gevangenis instort…..