Boeren menen het serieus: Geen milimeter areaal wordt onteigend.

Er gaan sterke geluiden dat Nederland compleet wordt platgelegd als gevolg van op handen zijnde acties van Boeren en hun supporters. Deze laatste groep wordt steeds groter.

Doel is om de stikstof hoax niet langer te gebruiken als reden landbouwgebieden spotgoedkoop in handen te krijgen om het peperduur te verkopen voor stedelijke uitbreiding, wegenbouw en andere distributiedoeleinden.

De Haegsche Junta moet worden gestopt, zoveel is duidelijk. Het tijdperk van onderhandelen en overleg is voorbij. Degenen – zoals het mormel van BBB van de politieke vereniging op het Binnenhof – die oproepen om toch vooral netjes met de rug tegen de muur te gaan staan protesteren, mogen een trekkerbehandeling krijgen. Verraders zijn het, geen knip voor de neus waard.

De redactie stelt voor om een eisenpakket samen te stellen, waarvan we de belangrijkste eis zullen onderbouwen met cijfers. Eisen is een verkeerd woord. Wat we bedoelen is het uitvaardigen van opdrachten en het nemen van beslissingen ten behoeve van de bevolking.

Beslissing:

“Er wordt geen milimeter grond van het bestaande landbouwareaal herbestemd en/of afgestaan.”

Met andere woorden: de 2,2 miljoen hectare landbouwgrond blijft bestemd voor de landbouw. Om Nederland zelfvoorzienend te maken is de kans groot dat de Markerwaard alsnog moet worden drooggelegd ten behoeve van uitbreiding van het areaal.

Er is geen stikstofprobleem en de “woningnood” is bewust gecreëerd door ongebreidelde immigratie. De Boeren en verreweg de meeste Nederlanders weten nu wel dat ons land moet worden opgeofferd aan een verenigd Europa als een logistieke draaischijf, zoals eerder al gemeld. Nederlanders wordt al decennia niets meer gevraagd, dat gaat veranderen. Om te beginnen moet de WEF-delegatie op het Binnenhof duidelijk worden gemaakt tot hoever hun bevoegdheden gaan. Iedere actie buiten hun jurisdictie is onwettig en wordt bij recidive bestraft met arrestatie. Het gebied is de STAAT DER NEDERLANDEN en een buitenlandse corporatie.

Vervolgens vindt u hieronder een overzicht van het areaal waar niet meer aan kan worden getornd. We zien dat de boerenbedrijven in 20 jaar zijn gehalveerd, doch het areaal met 8% is gekrompen. Bestaande bedrijven hebben dus zware verplichtingen moeten aangaan om de gedwongen uitbreiding te financieren. Nu wordt hen verteld dat ze gedwongen worden in te krimpen en de grond in te leveren. De STAAT kan dit niet betalen en de burgers willen dit niet betalen. Zonder burgers geen STAAT. De actie is kansloos en gebaseerd op dunne stront. Hieronder de verhoudingen zoals het minimaal moet blijven.

BRON: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/80781ned/table?searchKeywords=Friesland

Om de cijfermatige incompetentie van de STAAT (CBS) te benadrukken mag even worden uitgelegd waar de 400.000 hectare landbouwgrond is gebleven – de statistieken geven 1,8 miljoen hectare aan, onderstaand overzichtje komt met 2,2 miljoen hectare aanzetten.

Tenslotte geeft onderstaand schema duidelijkheid over waarom Nederland 4,2 miljoen ton tarwe moet importeren. Per saldo moet dit namelijk samen met 800.000 ton eigen productie als veevoeder worden verwerkt. De schoonmaakactie in “Oekraïne” zal worden gebruikt om die stroom af te knijpen en de boeren daarmee in de tang te krijgen. Geen veevoer, geen veestapel, ziedaar de poging om de veestapel in te laten krimpen.

Conclusie.

Geen enkele overheidsmaatregel op welk gebied dan ook is wettig en geldig. Velen onder ons begrijpen dat al, het zal de STAAT aan het verstand moeten worden gepeuterd. De klopjacht op land- en volksverraders kan beginnen.

De WEF-agenten – hun paspoort zijn ze kwijt – krijgen een tijdelijke speeltuin achter de Doodendraad.

Dan is het Grondgebied vrij en kunnen de inwoners aan de slag.