Neppandemie, inflatie, voedseltekorten, injecties. De SYSTEEMMACHINE in doodsnood is nu aan het NATRAPPEN in het laatste kansloze achterhoedegevecht.

DE LAATSTE FASE
Binnen enkele dagen zal de  volledige  vernietiging  van de ongeveer 300 faciliteiten en -laboratoria  waarin  biologische wapens, “vaccins”, enz. zijn geproduceerd, worden voltooid. Russische speciale eenheden zijn gesignaleerd in Nigeria en Midden Amerika.


Deze Big Pharma faciliteiten zullen volledig worden vernietigd.

De meeste NATO-lidstaten  hebben  geen    enkele vorm van  oorlog die de  NATO wilde voeren, kunnen leveren en  zullen  dat   ook niet meer (kunnen) doen. De enige prestatie is het inleveren van wapens bij de Oekraïense oligarchen – een mega ontwapeningsoperatie vindt onder onze neuzen plaats. Het is bizar om te observeren wat er in werkelijkheid gebeurt in verhouding met de media propaganda die over de bevolking wordt uitgestort. Dit laatste heeft met de realiteit niets te maken en moet de massa in de matrix houden.

Het SYSTEEM hapert op het moment dat de blijven staan en stoppen.

Daar zijn de cyborg leiders binnen het SYSTEEM als de dood voor. Men is benauwder voor wat hun chef hen zal aandoen dan het executiepeloton.

De landen  en leiders die steun aan het bestaande systeem blijven verlenen,  zullen worden  aangeklaagd voor  misdaden  tegen de mensen en  in geen  van de procedures zal enige soort  van concessie  worden gedaan.  Zeker niet  al  die  leiders  toestaan dat  landen nu nog steeds  de genocidale  beslissingen van zowel de VN   als de   WHO en de NATO steunen . Deze  internationale organisaties  zullen  in korte  tijd  juridisch worden   ontbonden zodra de GESARA-wet in vrijwel Alle landen van de wereld is geïmplementeerd. Dat betekent dat er een internationale  staat van beleg   aan de orde is  volgens welk reglement alle leiders van alle landen  in illegaliteit  en  gevangenschap zullen vervallen, waarna er 120 dagen  later in alle landen nieuwe verkiezingen  zullen  moeten  worden afgekondigd, zodat alle mandaten, plannen  of  decreten  van deze  regeringen  die volgens de VN- of   WHO richtlijnen hebben gewerkt, alsook vroegere verkiezingsuitslagen, constitutionele hervormingen, enz.  ongeldig en nietig zullen zijn.


De huidige  economische  macht van de Systeemmachine  onder  het  bevel  van de Rothschilds en  de oude Zwarte Adele van de Europese  kasten zullen  geen enkele  invloed  meer hebben  op het domineren van   de wereld . Deze eeuwen en millennia geleden toegeëigende bevoegdheden  zullen worden verboden in afwachting van passende processen wegens kwaadaardige  samenzwering  en  medeplichtigheid aan  misdaden  tegen de MENSHEID.

Alle oude politieke activiteiten zullen worden opgeschort totdat er na 120 dagen nieuwe  verkiezingen  zijn gehouden onder  strikte richtlijnen onder militair toezicht. 

Geen  enkele bekende  internationale politicus zal meer in beeld zijn, omdat  bij deze  nieuwe verkiezingen alleen geschikte, onberispelijke  en  transparante  personen  die  geen enkele band met het oude systeem – van rechtsmacht tot en met politieke “oppositie” – hebben, zich kandidaat zullen stellen voor de verkiezingen.  Dus wie nu in de “oppositie” binnen het SYSTEEM zit en eerlijk, transparant en integer is, moet er NU uitstappen, zich onder militaire bescherming (SHAEF) laten plaatsten  en de mensen zeggen hoe het werkelijk zit en werkt.

Met het afzweren van de “zuiveringseed” ben je als politicus als MENS  hersteld.

De transformatie is reeds jaren aan de gang  en  zal worden  uitgevoerd met  het  uiteindelijke  doel  om soevereiniteit over  te dragen aan  de volkeren en de individuele soevereiniteit  van  elke bewoner van de aarde zal worden gewaarborgd.

Soevereiniteit zal worden aangevuld met alle rechten, inclusief  alle bijbehorende  voordelen  en het recht op compensatie.

Als  alle onderzoeksanalyses van de te compenseren soevereine mensen foutloos zijn, vindt compensatie absoluut plaats volgens de wet.

Het onherroepelijke herstel  van het oude paradijs  op aarde kan alleen worden bereikt met de totale eliminatie van  de  huidige aardse hel en de vernietiging van de slavernij.

De zuivering en successievelijke vernietiging van de corrupte (verrotte) Systeemmachine zal meedogenloos zijn.

Maar wij mogen nu geen millimeter meer wijken.

De absolute en ijzeren wil om de schepping zoals die ooit is bedoeld te herstellen moet bovenaan onze lijst staan.

Mannen, vrouwen en kinderen, gezinnen, stamverbanden, soevereine rechten en eerbied voor het leven.  Er is plaats voor iedereen. Er is geen schaarste. Er is geen klimaatprobleem of stikstofprobleem. Er is geen overpopulatie, er is geen ongeneeslijke ziekte. Er is alleen een MACHINE die als laatste “move” de laatste genen en hersencapaciteit van de MENS wil elimineren. Kijk om je heen, luister naar de idiote verhalen, de tegenstrijdigheid en brutaliteit en je weet uit welke hoek de wind waait.

De MENS is geconstrueerd om de Machine te liquideren. Daarmee zijn wij het grootste gevaar voor die Machine. Om de pijn te vermijden hebben velen echter willoos toestemming gegeven om via volledige onderwerping in de MACHINE te worden geïntegreerd.

De morbide stuiptrekkingen van regeringen en “leiders” in hun finale doodsstrijd gaat ons nog veel meer pijn bezorgen. Daar gaan “ze” alles aan doen. van neppandemie tot en met hongersnoden. Van een nepinvasie van “aliens” tot en met een volgende neppandemie. Op basis van veel gebral en bangmakerij. Dit laatste is een uniek controlemechanisme welke alle andere mechanismen (zintuigen) uitschakelt. Met een verminkte pijnappelklier, geminimaliseerde hersencapaciteit en bijna volledig afgekoppeld DNA, is het een kwestie van tijd en de normaal uitziende mens functioneert ook als een cyborg in de matrix. Willoos, stuurloos, empathieloos en waarschijnlijk kinderloos.

Allerlei synthetische ellende wordt over ons heen gestort, alsof de apocalyptische profetieën naadloos ten uitvoer moeten worden gebracht door een groep door de duivel bezeten voorgeprogrammeerde cyborgs.

Het weke Westen is het eerst aan de beurt. Van pandemie naar oorlog naar nucleaire dreigingen en verwoestingen. Het afknijpen van middelen door een onwezenlijke inflatie. Het bewust afknijpen van de voedsel- en energievoorzieningen. Sancties met alleen gevolgen voor eigen burgers. Het liquideren van zelfstandigen en boeren. Het hoort er allemaal bij en is zo voorspelbaar als het opkomen van de zon.

Bescherm jezelf en je kinderen en blijf staan.

Want “ze” hebben de strijd al lang en breed verloren.

ZIJ weten dat zelf donders goed, maar de meesten van ons nog niet.

Dat wil zeggen: vanaf nu dus wel.

Het verrotte SYSTEEM in doodsstrijd is in hun laatste achterhoedegevecht giftig aan het natrappen.