BOERENPROTEST

Beste Boeren van Nederland.

Fijn dat u toestemming kreeg om in Stroe op de Veluwe te mogen demonstreren tegen het “stikstofbeleid” van degenen die u die toestemmingen onder strikte voorwaarden hebben gegeven. Want uiteindelijk bent ook u van mening dat de “regering” op het Grondgebied nog iets heeft te zeggen en daardoor gezag heeft en u de spelregels kan dicteren. Niets is minder waar, de bewijzen zijn al geleverd. De stikstofregels worden door een dochteronderneming van de STAAT DER NEDERLANDEN gehandhaafd, zijnde het RIVM. Dit is dezelfde onderneming die ons naar believen gezondheidsregels kan opleggen die in een ver buitenland worden voorgeschreven. Het opsluiten van een heel land op basis van een vervalste PCR test is daar een voorbeeld van. Al deze regels zijn verzonnen om de Nederlanders zovcer te krijgen zich in een groot experiment te laten injecteren tegen iets wat er nooit was, is en komen zal: COVID-huppelepup. U en wij zijn belazerd en hebben daar duur voor betaald. En dat geldt evenzeer voor klimaatverandering, CO2 uitstoot en stikstofperikelen.

Voor wat betreft het laatste hebben we de kaart van een half uur geleden even voor u vastgelegd. U ziet dat de hoogste concentraties zich bevinden boven de druk bevaren zeeroutes op de Noordzee en het Kanaal. Verder zien we concentraties boven Rijnmond, het Ruhrgebied, de Borinage, London en Parijs, waar toch niet veel boeren zijn gesignaleerd de laatste tijd. Het RIVM zal u ongetwijfeld aan de neus hangen, dat uw portie is weggewaaid en in de buurlanden voor overlast zorgt. Maar zoals het RIVM vanaf dag één liegt over een “pandemie” zonder “virus” zo liegen ze ook over een “stikstofprobleem” en de werkelijke oorzaken. Deze niet te controleren club flanst de cijfersbrij in elkaar en laat die naadloos aansluiten op een hogere Agenda.

Enkele jaren geleden hebben we ook al gewaarschuwd tegen het onderhandelen met de vijand, die u een revolver tegen het hoofd houdt:

U zult moeten worden onteigend om te voldoen aan de ambities van een nieuwe wereld. Het dichtstbevolkte land op aarde moet volledig worden gereorganiseerd om te kunnen dienen als logistieke draaischijf voor de rest van Europa. Er wordt vrijwel niets meer geproduceerd, alles wordt geïmporteerd en doorgevoerd. Alle vrijgekomen landbouwgebieden worden volgebouwd en waar men niets mee kan wordt als “natuur” gebombardeerd. Nederland importeert 90% van haar graanbehoefte, die 10% eigen productie is uiterst inefficient en een obstakel voor de “natuur”. Het erfgoed van uw voorouders wordt verkwanseld aan een buitenlandse elite, die op termijn de boel door middel van artificial intelligence laat regelen. Dan zal ook blijken dat er met de berekeningen door dochter RIVM kolossale inschattingsfouten zijn gemaakt, jammer maar helaas…..

Naar EU normen zijn er van de 17 miljoen Nederlanders op dit grondgebied meer dan 8 miljoen teveel. Daar wordt nooit over gesproken. Over het minuscule aandeel van de boeren voor de economie des te meer. In 2012 werd van het totale Nederlandse grondgebied (41.543 km²) 54% gebruikt door de landbouw. In 2019 bedroeg het aandeel van de landbouw in de economie van Nederland (het bruto binnenlands product of bbp) 1,4%; in 1995 was dat nog 2,8%. Nederland had in 2018 met 1,4% een relatief grote landbouwsector vergeleken met zijn buurlanden en het EU-gemiddelde van 1,1%. Nederland is na de VS de belangrijkste exporteur van agrarische producten. In totaal gaat het om 94,5 miljard euro in 2019. Bloemen en planten vormen het belangrijkste deel van de landbouwuitvoer, gevolgd door vlees en zuivel.

Boeren hebben dus meer dan de helft van het grondgebied nodig om 1,4% aan de economie bij te dragen. Met vorig jaar al meer dan € 105 miljard export is het na de VS de tweede van de wereld. Met een BBP van € 845 miljard draagt de agrarische sector dus ongeveer € 12 miljard bij. Het aandeel export is daarentegen rond 16% van de totale Nederlandse exportwaarde. Het grootste aandeel binnen de sector zijn de snijbloemen en planten voor de export.

Wat vinden de boeren hier nu zelf van?

Overal ter wereld staat een Nederlands bosje bloemen op tafel terwijl wij hier alle graan moeten importeren en voor ons dagelijks brood afhankelijk zijn van het buitenland. De strenge normen zullen daar niet worden gehanteerd, denkt u wel? Anders wordt het te duur.

Vindt u nu zelf ook niet dat de hele sector compleet is losgezongen van de realiteit en eigenlijk al gewoon doet wat de bankenconglomeraten u opdraagt namens een buitenlandse regering?

Vindt u nu zelf ook niet dat we hier totaal verkeerd bezig zijn met het exporteren van producten die we niet nodig hebben, terwijl wat we wel nodig hebben duur moet worden ingekocht? En kwalitatief oncontroleerbaar?

En natuurlijk is de manier van werken verwoestend voor ons leefmilieu, maar dat is niet uw schuld, het is u bewust en moedwillig opgedrongen.

Door dezelfde machten die u nu vertellen dat u schadelijk voor ons leefmilieu bent.

Terwijl ze u voorliegen dat uw onteigende grond zal worden gebruikt voor de natuur, zijn de plannen voor het volbouwen van dit land met woningen en distributiedozen langs honderden kilometers snelwegen in volle gang. Maar dat had u al begrepen.

Wat u niet begrijpt is, dat u zelf met een rigoureuze aanpassing van de sector moet komen. Belangengroepen die uw zaken bij de regering behartigen werken pertinent niet in uw belang. Evenals vakbonden die ook niet in het belang van werknemers werken en met de tegenpartij feestvieren.

De STAAT vertegenwoordigt het VOLK niet meer. De STAAT is een multinational met buitenlandse aandeelhouders.

De STAAT kan dus alleen maar regels en wetten voorschrijven aan eigen personeel. Dat personeel zou vervolgens ontslag kunnen nemen.

Ook de Nationale Politie is een buitenlands aangestuurde entiteit, die slechts het eigen personeel kan beboeten of erger. Nederlanders zouden delen van deze geüniformeerde dienst kunnen overnemen om c de boel te regelen namens het VOLK.

U zei een paar jaar geleden “Nederland is van ons en wij pakken het terug”.

Hoe dat er uitziet kunt u zien aan onderstaand plaatje: dat is wat de STAAT voorstelt, de rest van het Grondgebied is van ons.

Veel succes met de protesten op de Veluwe.

Als u zelf geen plan maakt en de sector niet drastisch reorganiseert, kunt u beter thuis blijven.

“No Farmers no Food”.

U zorgt niet voor ons eten, u zorgt voor staatsinkomsten via de belasting.

Vertrouw niet op belangengroepen of parlementariërs. Ze maken deel uit van dezelfde STAAT en trekken zich van het erfgoed van onze ouders geen reet aan. Ze gaan niet voor of achter u staan, ze mengen zich onder u en saboteren alles wat niet past in de Agenda. Met volstrekt overbodige subsidies wordt u omgekocht en afhankelijk gemaakt. het bankenconglomeraat zorgt voor schade- en schuldcreatie, de STAAT ruimt de restanten op.

Dus kom op met dat PLAN voor het te laat is.