The Secret Government – Wat u niet mag weten…..

Vandaag kiezen ons doel vanuit twee posities.

Het doel is de macht die ons in een wurggreep houdt.

Positie 1 is het identificeren van de Geheime Wereldregering, samengesteld uit alles wat we nu kennen als politiek, bedrijven, instituties, wereldregeringen, etc. Dit doel moet je beschieten met een schot hagel.

Positie 2 is het uitlichten van de “invloedrijkste families”, welke niets anders blijken te zijn dan criminele syndicaten die de Geheime Regering in een wurggreep houden.

De wereldbevolking speelt geen enkele rol in dit machtsspel. Daarom moeten we goed weten waar we gaan en staan. We gaan waar we willen en staan altijd vóór onze kinderen. Simpel.

Met rust laten en met rust worden gelaten, het is misschien een onnatuurlijke wet. Maar het is de enige overlevingskans. Ongevraagde “dienstverlening” staat gelijk aan het nestelen van een parasiet tussen mij en mijn oorsprong.

The Secret Government

In zijn schokkende boek (2007) “De Geheime Regering“, onthult auteur Ismael Perez het bestaan en het doel van een geheim genootschap dat al bestaat sinds voor-Bijbelse tijden. Perez onthult een geheime regering, een ondergronds genootschap van ’s werelds meest invloedrijke leiders, die samenwerken om één regering te vormen. Het genootschap, bij velen bekend als De Geheime Regering, omvat wereldleiders, politici, religieuze organisaties, bedrijfsconglomeraten en enkele van de invloedrijkste families uit de geschiedenis. Hun doel is de wereldgebeurtenissen te manipuleren, door gebruik te maken van rampen, moorden, ziekten, terrorisme en politieke verkiezingen, in hun streven naar wereldheerschappij en -controle. Zij zijn de macht achter de meeste wereldrijken en instellingen geweest en hebben hun bolwerk over de aarde gehandhaafd door geheimhouding, samenzwering, manipulatie, verdeeldheid en oorlogen. Ismael Perez neemt de lezer mee door de geschiedenis en legt de werking bloot van dit duistere genootschap met zijn verborgen hand, terwijl zij proberen alle naties onder hun controle te brengen. Vanaf de dagen van Adam en Eva is hun bloedlijn geëvolueerd en zit momenteel achter de economische, politieke en sociale corruptie waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft. De Geheime Regering onthult de ware redenen achter de aanslagen van 9-11 op het World Trade Center en de moorden op presidenten, evenals hun methode van economische dominantie door controle van het banksysteem van de wereld. Perez levert het bewijs dat deze duistere broederschap bestaat in de Verenigde Naties, de farmaceutische bedrijven, in de georganiseerde religie en in de politieke arena. Jaren van onderzoek, uitgevoerd door Perez en andere waarheidszoekers, brengen deze onweerlegbare waarheden aan het licht. Het is tijd om ons vertrouwd te maken met de betekenis van het grote ontwaken in relatie tot de afnemende macht van deze duistere machten. Het grote ontwaken is al lang geleden voorspeld en het vindt plaats voor al veel mensen die zich bewust worden. De onthulling van de onderdrukkende machten zal een grote stap zijn in het ontwakingsproces, aldus Perez.

Het boek is niet meer in de handel….


Het Wereld Misdaad Syndicaat.

Voor wie het Engels beheerst is dit informatie van een ongekende omvang. Wat over het algemeen wordt weggezet als de “Zwarte Adel” is een verzameling submenselijk uitschot, dat generaties geleden reeds hun ziel aan de duivel heeft verkocht. Figuren als Schwab of Kissinger zijn slechts geprogrammeerde woordvoerders. Nationale regeringen zijn slechts verrotte en gechanteerde uitvoerders. Met een paar duizend “door de duivel bezeten” idioten met ongekend veel geld wordt de gehele wereldbevolking in een wurgende greep gehouden. Door ze te identificeren worden ze ontmaskerd en dat is funest voor hun modus operandi.

Iedereen die we kennen stelt niets voor, er deugt werkelijk niemand. En iedereen die we niet kennen en op deze lijst verschijnen is LEVENSGEVAARLIJK. De dodelijk pathogene combinatie van dit ondersoort terroriseert de AARDE al millenia. Alle rottigheid wordt van generatie op generatie doorgegeven.

Normale mensen zijn met miljarden, dit uitschot komt met een paar duizend doorgefokte leden van inteeltfamilies. Het kan niet anders of deze kliek wordt aangestuurd door entiteiten die we (nog) niet kennen. Hun eenduidige optreden en onderlinge verbondenheid door pure mensenhaat maakt hen tot de zetbazen van de foute schepper.

Wie de tijd en de kracht heeft om alle verhalen van deze site door te nemen en in een gigantisch organogram kan samenvatten zal zien dat de cirkel rond is. De “Big Club” waar wij geen lid van mogen zijn, gelukkig.