Justin Bieber na tetra-vaccinatie een kasplantje. Einde carrière.

Versteld staan we over de goedgelovigheid van mensen. Het verbazingwekkende acceptatieniveau neemt torenhoge dimensies aan om maar geen pijn te hoeven lijden en uitgestoten te worden. Nitwits als onderstaande drie heerschappen maken daar dankbaar gebruik van.

Het zijn dezelfden die zeggen dat er veel te veel mensen zijn, die ook zeggen dat ze uw leven kunnen redden met hun vaccins….

Zou het? We vragen het Justin Bieber even.

https://t.me/TheTrueReporter/7140