Oekraïne: Italiaans capitulatieplan aan de VN voorgesteld.


Italië heeft een “vredesplan” gelanceerd om de totale vernietiging van de constructie “Oekraïne” te voorkomen en om gasleveringen uit Rusland veilig te stellen. De bakermat van opportunistische schijnheiligheid en oorlogen creëren door “vredesverdragen” is al eeuwen gevestigd in Rome……

Kremlin geeft commentaar op gemeld vredesplan voor Oekraïne.

In antwoord op een vraag van de pers zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, dat de Russische regering de exacte bewoordingen van het gemelde plan moet zien voordat zij een oordeel kan vellen.

Het bestaan van het Italiaanse voorstel werd vorige week bekendgemaakt door de krant La Repubblica. Volgens de krant heeft de Italiaanse regering het voorstel gedeeld met de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, en vooraanstaande westerse mogendheden.

De routekaart naar vrede in vier stappen omvat naar verluidt een staakt-het-vuren, demilitarisering van de frontlinie in Oekraïne, een diplomatieke regeling van de status van de Krim en de Donbass-republieken, en een overkoepelend akkoord over veiligheid in Europa.

Wij zien het als volgt.

In de eerste plaats is Italië oorlogspartij, door lidmaatschap van de NATO en door wapenleveranties. Rusland zal met gepaste argwaan beschouwen hoe het Westen zal blijven proberen de boel in de grip te houden.

Het 4-stappen plan moet qua inhoud dan ook enigszins worden aangepast en gecorrigeerd.

(1) Een staakt-het-vuren wordt altijd voorgesteld als één van de partijen langzaam maar zeker in de pan wordt gehakt. In de Donbass is dat thans met het zootje ongeregeld namens het Kiev-regime aan de gang. Er zijn 20.000 man troepen met gebrek aan ongeveer alles ingesloten en zouden zich feitelijk gezien de benarde positie over moeten geven. Dus capitulatie in plaats van een staakt-het-vuren.

(2) Demilitarisering van de frontlinie betekent het van twee kanten terugtrekken van de troepen. Het doel van het Kremlin is om “Oekraïne” in haar geheel te demilitariseren, dat betekent: tot aan de Poolse grens. Het gedeeltelijk terugtrekken van Russische troepen uit de Donbass is daarom een Italiaans luchtkasteel.

(3) De diplomatieke regeling van de status van de Krim en de Donbass republieken is achterhaals. De Krim is een onderdeel van de Russische Federatie en de Donbass republieken behoeven alleen maar te worden erkend door de VN. Dat kan heel gemakkelijk, aangezien de VN de grenzen en het bestaan van de constructie “Oekraïne” NOOIT heeft erkend.

(4) Een overkoepelend akkoord over de veiligheid in Europa kan als volgt:

  • In navolging van het Warschau-pact moet de NATO worden opgeheven.
  • Troepen van vreemde mogendheden moeten uit de voormalige lidstaten worden weggehaald.
  • Er komt een vredesovereenkomst tussen alle thans strijdende partijen, inclusief een vredesverdrag met het Duitse Rijk.
  • De constructie Oekraïne wordt ontmanteld en toegevoegd aan de Russische Federatie.
  • De constructie Europese Unie, inclusief haar politieke instrument “euro” wordt ontmanteld.
  • De constructie VN/WHO wordt ontmanteld.

Door bilaterale vredesverdragen en neutraliteitspacten zal een oorlog onmogelijk worden. Dit is uiteraard niet de bedoeling van het Italiaanse capitulatieplan.

De realiteit wordt het beste verwoord door de Checheense leider Kadyrov. Naar aanleiding van het sturen van twee bataljons Poolse “vrijwilligers” naar het front, de imperialistische taal van de Poolse president en de speciale status van Poolse staatsburgers in “Oekraïne”. Dit laatste maakt al duidelijk dat “Oekraïne” niets voorstelt, anders dan een integraal onderdeel van de Russische Federatie, bezet door een vreemde fascistische mogendheid.

Ramzan Kadyrov:
“De Oekraïne-kwestie is al voorbij. Ik ben nu geïnteresseerd in Polen. Als er “groen licht” is na Oekraïne, zullen we binnen 6 seconden laten zien waartoe we in staat zijn.

Je kunt beter je wapens van de huurlingen afpakken. Verontschuldig je voor wat er met onze ambassadeur is gebeurd. U bent begonnen met het spelen van zeer onaangename spelletjes met ons land.”