Het KREMLIN meldt het volgende:

“Ik zal het depopulatieplan dat de VS en Europa hebben voorbereid publiek maken. De wetenschappers, die zich schuil hebben gehouden in de ontdekte biolaboratoria, zullen alles openbaar maken. Zij bevinden zich momenteel in Moskou.”

President Vladimir Putin

“Wij luiden al lange tijd de noodklok over de biologische activiteiten van het Amerikaanse leger in de post-Sovjetruimte. Het is algemeen bekend dat het Pentagon daar tientallen speciale biologische laboratoria heeft opgezet en dat deze op geen enkele wijze medische hulp verlenen aan de bevolking.”

President Vladimir Putin

Tot ons sprak de president van de Russische Federatie uit hoofde van zijn land en volk. Hij vertolkt de wil van het volk en het belang van zijn land als soevereine staat.

Als u figuren als Drs. W.A. van Oranje Nassau of Dr. M. Rutte hoort spreken dan moet u rekening houden met het feit dat zij slechts een privé mening verkondigen en NIET namens het volk spreken. Zij kunnen het belang van Nederland niet eens meer dienen omdat dit land is ondergebracht bij buitenlandse entiteiten. Deze heren zijn voor Putin totaal geen gesprekspartners.

Wat Putin hier aan het doen is, is levensbedreigend voor het Westen, de NATO en allerlei staten en andere verenigingen en constructies. Het is pertinent NIET de bevolking die zich zorgen moet maken om wat de Russische president met zijn verklaarde tegenstanders uithaalt. Deze hebben zijn land namelijk de facto rechtstreeks de oorlog verklaard. Om een (nucleair) bloedbad te voorkomen roept Putin voor de zoveelste keer op om de moorddadige regimes in het Westen af te zetten en het heft zelf in handen te nemen. Met name bepaalde elementen uit de strijdkrachten zullen naar voren moeten treden.

Dat nucleaire bloedbad komt er alleen als de Westerse heersers klem komen te zitten tussen het Russische leger en een wakker geworden bevolking.