Daarom belde de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin de Russische minister van Defensie


Paniek regeert!

Verslag van Pepe Escobar’s Telegram kanaal


De oproep was een direct gevolg van PANIEK. In alle gevallen wil de Amerikaanse regering het gedetailleerde Russische onderzoek – en de opeenstapeling van bewijsmateriaal – naar de Amerikaanse biologische wapenlaboratoria in Oekraïne dwarsbomen.

Zoals ik in een vorige post al aangaf, had Shoigu sinds de laatste week van februari en het begin van Operatie Z geweigerd om de telefoontjes aan te nemen van wapenhandelaar Lloyd “Raytheon” Austin, die in het Pentagon is geparachuteerd.

Dit telefoontje kwam namelijk PRECIES na een officiële Russische verklaring aan de VN: We zullen de artikelen 5 en 6 van het Verdrag inzake het verbod op biologische wapens toepassen om de biologische “experimenten” van het Pentagon in Oekraïne te onderzoeken.

Shoigu zag dat telefoontje van Austin al veel eerder aankomen.

Reuters citeerde slechts de spreekwoordelijke “Pentagon-functionaris” en beweerde dat het urenlange gesprek tot niets had geleid. Dat is onzin.

Austin zou hebben opgeroepen tot een “staakt-het-vuren” – wat een Siberische kattengrijns op Shoigu’s gezicht moet hebben veroorzaakt.

Schoigu weet precies waar de verliezen op het slagveld – voor de Ukros en UkroNazis – toe leiden. Vooral in Donbass: het is een militaire catastrofe die de Amerikaanse regering onmogelijk nog ten goede kan keren.

Tegelijkertijd kunnen we nu ook de volledige onthulling van het biologische wapenprogramma van het Pentagon verwachten – en wel in kolossale mate.

Het laatste “aanbod dat je niet kunt weigeren”,  wat de Amerikaanse regering overhoudt, is om de Russen iets ECHT tastbaars te bieden om een onderzoek te voorkomen. Dat gaat niet gebeuren. Alles zal onthuld worden.