Europese Unie omzeilt eigen decreten, dictaten, regels en wetten. En is daardoor de facto opgeheven.

Bakzeil halen.

De contracten voor gas- en olieleveranties van Rusland aan EU-staten vereisen afname en betalingen tot en met 2030. Een land als Duitsland neemt per dag voor € 100 miljoen aan gas af. Als Duitsland de afname stop zet, moet contractueel nog steeds minimaal € 100 miljoen aan Gazprom worden betaald tot en met 2030. Een simpele rekensom leert dan dat de gasprijs minimaal verdubbelt, zonder nog maar rekening te houden met de omhoog schietende marktprijs. Een buitengewone stupide zet van de EU. De bodemloze put die “Oekraïne” heet schijnt voor de westerse elite van levensbelang te zijn.

Maar de paepsche schijnheiligheid kent geen grenzen.

EU-staten kunnen volgens Brussel gewoon gas blijven afnemen onder de ingestelde sanctieregeling. Er wordt dus met de eigen wetgeving de hand gelicht door de EU-Commissie. Dit biedt voor Nederland perspectieven in de vorm van het negeren van EU regelgeving en andere ondemocratische dictaten vanuit Brussel. Het inroepen van Artikel 50 (uittreding EU) is dan nog maar een formaliteit en levert honderden miljarden op, gezien de onwettigheid van de constructie EU en hun decreten.

PERSBERICHT

De Europese Unie is voornemens gasimporteurs een oplossing te bieden die hen enerzijds in staat stelt de sancties niet te overtreden wanneer zij brandstof in Rusland kopen, en anderzijds te voldoen aan de eisen van de Russische Federatie om in roebels te betalen.

Het uitvoerend orgaan van de EU heeft tijdens een besloten vergadering de regeringen van de Europese landen toegestaan rekeningen in roebels te openen bij de Gazprombank en Russisch gas te kopen. De bedrijven moeten echter een duidelijke verklaring afleggen dat zij hun verplichtingen als vervuld beschouwen wanneer zij overeenkomstig de bestaande contracten in euro of dollar betalen. Daarna mogen Europese kopers geen actie van Rusland verlangen met betrekking tot de betaling.

Het uitvoerend orgaan van de EU heeft de regeringen laten weten dat de leidraad hen in staat zal stellen gas te kopen zonder de anti-Russische sancties te schenden.

Volgens het decreet van Putin moeten bedrijven twee rekeningen openen bij Gazprombank – een in euro’s en een in roebels. Tegelijkertijd worden betalingen voor gas pas gecrediteerd bij de omzetting van euro’s in roebels.

Eerder werd gemeld dat 20 Europese bedrijven reeds rekeningen in roebels hebben geopend bij Gazprombank, dat 14 bedrijven documenten hebben aangevraagd voor het openen van een rekening, en dat 4 bedrijven reeds een betaling in roebels hebben verricht.

De constructie Europese Unie is de facto opgeheven. Wat er nu boven komt drijven is het ware gezicht van “het Westen”.