De WHO onder leiding van een verlepte communist is de nieuwe wereldregering. U is niets gevraagd.


De United Nations Organisation (UNO) is een particuliere onderneming, opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Rothschilds, Vichy Frankrijk en de Swissindo Bank in Geneve. Landen zijn dan ook geen lid, noch aandeelhouder, maar slechts filialen.

Gezien het falen van de zogenaamde pandemie van de afgelopen 2 jaar, is besloten de wetgevende en uitvoerende macht volledig in handen te leggen van de gezondheidsafdeling van het bedrijf UNO, de World Health Organisation. Over nationale regeringen heen worden grondwetten buiten werking gesteld als een verlepte communist uit Ethiopië daar de opdracht voor krijgt.

De wereld als Eldorado voor financieel terroristen, communisten en fascisten.

Wat dat “Pandemie Verdrag” precies inhoudt leest u hieronder.

10 mei 2022

Slechts 2/3 van de landen hoeven in te stemmen om dit verdrag erdoor te drukken en sancties op te leggen aan landen die het er niet mee eens zijn. De WHO grondwet zal ook de nationale grondwetten vervangen.

Hun nieuwe overkoepelende bevoegdheden zouden het volgende omvatten:

1.) De WHO kan zich het recht voorbehouden om te beslissen wat een pandemie is en heeft de definitie van de term al veranderd. Het zou de jaarlijks terugkerende gewone griep of verkoudheidje kunnen zijn. Veel geïnjecteerden zijn inmiddels al chronisch verkouden.

2.) Het verdrag geeft de WHO de bevoegdheid om de “nieuwe” ziekte een naam te geven en te beslissen welke quarantainemaatregelen op wereldschaal nodig zijn. De 7 weken durende onzinnige, maar moorddadige Shanghai quarantaine was de generale repetitie, onder leiding van de hoofdsponsor van de WHO: China.

3.) De WHO zou zeggenschap krijgen over wie de nieuwe “behandelingen” mag ontwikkelen en beslissen of ze veilig zijn.

4.) Zij zouden de autoriteit krijgen om te bepalen wie er in quarantaine wordt geplaatst.

5.) De WHO zou beslissen over vaccinatieplicht voor elk land.

https://rumble.com/v124ors-one-world-government-the-who-pandemic-treaty-spells-the-end-for-democracy.html

Rusland is het enige land wat grote vraagtekens heeft gezet bij deze voornemens en daarom is slinks het woord “unanimiteit” vervangen door “tweederde meerderheid”.

Wij, burgers hebben met de WHO niets te maken.

Het zijn allemaal interne bedrijfsaangelegenheden, regels en wetten voor ambtenaren en gaan de gewone burger NIETS aan. Staten die accepteren dat een nostalgische communistenorde de grondwet buiten werking stelt, accepteren ook dat ze op hetzelfde moment als onderneming in staat van faillissement verkeren. De rechtsstaat heft zichzelf daarmee op en de bevolking op de nationale grondgebieden neemt de macht over.

Het is niet de WHO die het gevaarlijkst is, maar de bedrijfsleiding die zich als “regeringen” voordoen, doch slechts rare regeltjes implementeren waar niemand om heeft gevraagd.

Hun propaganda roeptoeters zijn de media, eveneens particuliere organisaties, die een vreemd soort mening verkondigen, waar niemand iets mee te maken heeft.

Als de STAAT DER NEDERLANDEN de handtekening onder het “Pandemie Verdrag” zet, moet de bevolking begrijpen dat deze terreurmaatregel het doodvonnis van de STAAT is. Een kamikaze actie. Een ten dode opgeschreven STAAT kunnen we gevoeglijk negeren.

Een bevolking die de “regering” gaat vragen om clementie of betere voorwaarden, heeft het niet begrepen en heeft al gecapituleerd.