1292 Bijwerkingen van de Covid-injecties. “Veilig en effectief”.


Nog even voor de goede orde.

Een Italiaanse rechtbank heeft gevonnist, dat je een “vaccin” niet kunt verplichten, als er één of meer bijwerkingen zijn. Pas als dat is uitgesloten, zou men eventueel tot wettelijke acties zijn gerechtigd. Het uitgangspunt moet dan wel zijn dat we precies weten wat er in die injecties zit en dat er ook daadwerkelijk iets wordt voorkomen of genezen. Zonder “virus” is dat nog een hele klus. Daarom kun je het verkooppraatje ook beter laten doen door een doorgesnoven gewetenloze schoolmeester.

Om even aan te geven waar we zoal tegenaan kunnen lopen als bijvoorbeeld de STAAT alle ambtenaren gaat verplichten om de injectie te nemen op straffe van baanverlies of deportatie, heeft Pfizer voor ons de meest voorkomende schadegevallen op een rijtje gezet.

De biowapenfabrikant heeft onlangs de lijst met bijwerkingen vrijgegeven. Waarom niet eerder? Waarschijnlijk omdat het er nogal veel zijn…. Geloof het of niet, het zijn er vooralsnog 1291! Eigenlijk tellen we 1292, want ze zijn er gek genoeg nog één niet onbelangrijk “ongewenst voorval” vergeten: afsterving.

Ze omvatten onder anderen:

Acute nierbeschadiging;
Acute slappe myelitis;
Anti-sperma antilichaam positief;
Hersenstam embolie;
hersenstam trombose;
Hartstilstand;
hartfalen;
Cardiale ventriculaire trombose;
Cardiogene shock;
vasculitis van het centrale zenuwstelsel;
Dood neonataal;
Diep veneuze trombose;
Encephalitis hersenstam;
Encefalitis hemorrhagic;
Frontale kwab epilepsie;
Epileptische psychose;
Gezichtsverlamming;
Foetal distress syndrome;
Gastro-intestinale amyloïdose;
Gegeneraliseerde tonisch-clonische aanval;
Hashimoto’s encephalopathie;
Hepatische vasculaire trombose;
Herpes zoster reactivatie;
Immuun-gemedieerde hepatitis;
Interstitiële longaandoening;
Jugular veneuze embolisme;
Juveniele myoclonische epilepsie;
Leverbeschadiging, laag geboortegewicht;
Multisysteem inflammatoir syndroom bij kinderen;
Myocarditis;
Neonatale aanval;
Coronavirus test positief;
Valaanvallen;
Deja vu;
Genitale herpes;
Aritmie;
Vroegtijdige menopauze;
Progressieve multiple sclerose;
Straling leukopenie;
Reumatische hersenziekte;
trombotische beroerte;
Type I overgevoeligheid

De complete lijst van “ongewenste voorvallen van bijzonder belang” volgt hieronder. Ook daar hebben we recht op als ons wordt gewezen op “informed consent”. Misschien dat er iets voor u bij zit?

Als u ooit door een Koningscobra bent gebeten en u heeft het overleefd, dan weet u ook, dat deze opgesomde verschijnselen zich eveneens opvallend vaak voordoen als gevolg van de werking van slangengif.

“AANHANGSEL 1. LIJST VAN ONGEWENSTE VOORVALLEN VAN BIJZONDER BELANG:

1p36-deletiesyndroom   ; 2-Hydroxyglutaarzuuracidurie; 5’nucleotidase verhoogd;  Akoestische  neuritis;  Verworven  C1-remmerdeficiëntie;  Verworven  epidermolysis bullosa;  Verworven  epileptische  afasie; Acute cutane  lupus erythematosus; Acute gedissemineerde  encefalomyelitis; Acute encefalitis  met  refractaire, repetitieve  partiële  aanvallen; Acute febriele  neutrofiele  dermatose; Acute slappe  myelitis; Acute hemorragische  leuko-encefalitis; Acuut hemorragisch  oedeem  van zuigelingentijd; Acute  nierschade; Acute maculaire  buitenste  retinopathie; Acute motorische axonale  neuropathie; Acute motorisch-sensorische  axonale  neuropathie; Acuut   myocardinfarct; Acute respiratoire   distress-syndroom; Acute respiratoire insufficiëntie;   De ziekte van Addison; Toedieningsplaats trombose; Toedieningsplaats vasculitis;   Bijniertrombose; Bijwerking na  immunisatie;  Ageusia; Agranulocytose; Luchtembolie; Alanine aminotransferase  abnormaal; Alanineaminotransferase  verhoogd;  Alcoholische  aanval; Allergische  bronchopulmonale  mycose;  Allergisch  oedeem;  Alloimmune  hepatitis; Alopecia areata; Ziekte van Alpers;  Alveolaire  proteïnose; Ammoniak abnormaal; Ammoniak nam toe;    Vruchtwaterholte-infectie ; Amygdalohippocampectomie; Amyloïde  artropathie;  Amyloïdose; Amyloïdose  seniel; Anafylactische  reactie; Anafylactische  shock;  Anafylactische  transfusiereactie ; Anafylactische  reactie;  Anafylactische  shock; Anafylactoïde  syndroom van zwangerschap; Angio-oedeem; Angiopathische  neuropathie;    Spondylitis ankylopoetica; Anosmie; Antiacetylcholine  receptor antilichaam positief; Anti-actine  antilichaam positief; Anti-aquaporine-4 antilichaam positief; Anti-basale  ganglia  antilichaam positief; Anti-cyclisch  citrullinated  peptide antilichaam positief; Anti-epitheliaal  antilichaam positief; Anti-erytrocyten  antilichaam positief; Anti-exosoom  complex antilichaam positief; AntiGAD  antilichaam negatief; Anti-GAD  antilichaam positief; Anti-ganglioside  antilichaam positief;  Antigliadine  antilichaam positief; Anti-glomerulair  keldermembraan   antilichaam positief; Anti-glomerulaire  keldermembraanziekte ; Anti-glycyl-tRNA  synthetase  antilichaam positief; Anti-HLA  antilichaam test positief; Anti-IA2 antilichaam positief; Anti-insuline  antilichaam verhoogd; Anti-insuline  antilichaam positief; Anti-insuline  receptor antilichaam verhoogd; Antiinsuline  receptor antilichaam positief; Anti-interferon antilichaam negatief; Anti-interferon  antilichaam positief; Anti-eilandcel    antilichaam positief; Antimitochondriaal  antilichaam positief; Anti-spierspecifiek    kinase-antilichaam positief; Anti-myeline-geassocieerd  glycoproteïne  antilichamen  positief; Anti-myeline-geassocieerd  glycoproteïne  geassocieerde  polyneuropathie;  Antimyocardiaal  antilichaam positief; Anti-neuronaal  antilichaam positief;  Antineutrofiel  cytoplasmatisch  antilichaam verhoogd;  Antineutrofiel  cytoplasmatisch  antilichaam positief; Anti-neutrofiel  cytoplasmatische  antilichaam positieve  vasculitis; Anti-NMDA antilichaam positief; Antinucleair  antilichaam verhoogd;  Antinucleair  antilichaam positief;  Antifosfolipide  antilichamen  positief;  Antifosfolipidensyndroom ; Anti-bloedplaatjes  antilichaam positief; Anti-protrombine  antilichaam positief;  Antiribosomaal  P-antilichaam positief; Anti-RNA polymerase III antilichaam positief; Anti-saccharomyces  cerevisiae  antilichaam test positief; Anti-sperma  antilichaam positief; Anti-SRP  antilichaam positief; Antisynthetase  syndroom; Anti-schildklier  antilichaam positief; Anti-transglutaminase  antilichaam verhoogd; Anti-VGCC  antilichaam positief; AntiVGKC  antilichaam positief; Anti-vimentine  antilichaam positief; Antivirale  profylaxe; Antivirale  behandeling; Anti-zinktransporter    8 antilichaampositief;  Aorta  embolus;   Aortatrombose; Aortitis; Aplasie  zuivere rode bloedcel;  Aplastische  anemie; Trombose op  de toedieningsplaats; Toedieningsplaats  vasculitis; Aritmie; Arteriële bypass occlusie; Arteriële  bypass trombose; Arteriële trombose; Arterioveneuze    fisteltrombose; Arterioveneuze stenose  van de graftplaats;  Arterioveneuze  transplantaattrombose; Arteritis; Arteritis coronair; Artralgie; Artritis; Artritis  enteropathisch; Ascites; Aseptische  caverneuze  sinustrombose; Aspartaataminotransferase abnormaal;  Aspartaataminotransferase    verhoogd;  Aspartaat-glutamaat-transporterdeficiëntie; AST/ bloedplaatjes  ratio index steeg; AST / ALT-verhouding abnormaal; Astma;  Asymptomatische  COVID19; Ataxie; Athero-embolie; Atonische  aanvallen;  Atriale  trombose; Atrofische  thyroiditis; Atypische  goedaardige  partiële  epilepsie;  Atypische  pneumonie;  Aura; Autoantilichaam  positief;  Auto-immune  anemie;  Auto-immune  aplastische  anemie; Auto-immune  artritis; Auto-immuun  blaarvorming; Auto-immune  cholangitis;  Auto-immune  colitis; Auto-immuun  demyeliniserendeziekte; Auto-immune  dermatitis; Auto-immuunziekte ; Auto-immuneencefalopathie;  Auto-immuun  endocriene  aandoening; Auto-immune  enteropathie;  Auto-immuun    oogaandoening;  Auto-immune  hemolytische  anemie;  Auto-immune  heparine-geïnduceerde  trombocytopenie;  Auto-immune  hepatitis;  Auto-immune  hyperlipidemie;  Auto-immune  hypothyreoïdie;  Auto-immune   binnenoorziekte    ; Auto-immuun    longziekte;  Auto-immuun  lymfoproliferatief  syndroom;  Auto-immune  myocarditis;  Auto-immune  myositis;  Auto-immune  nefritis;  Auto-immune  neuropathie;  Auto-immune  neutropenie;  Auto-immune  pancreatitis;  Auto-immune  pancytopenie;  Auto-immune  pericarditis;  Auto-immune  retinopathie;  Auto-immune   schildklieraandoening;  Auto-immune  thyroiditis;  Auto-immune  uveïtis;  Auto-inflammatie  met  infantiele  enterocolitis; Auto-inflammatoire  ziekte;  Automatisme  epileptisch;  Onbalans van het autonome  zenuwstelsel; Autonome  aanval; Axiale  spondyloartritis;  Axillaire  veneuze  trombose; Axonale  en demyeliniserende  polyneuropathie;  Axonale  neuropathie; Bacterascites; Baltische  myoclonische  epilepsie; Band  sensatie;    De ziekte van Basedow;  Basilaire  arterie  trombose;  Basophilopenia; B-ell  aplasie; Syndroom van Behcet ;  Goedaardige  etnische  neutropenie  ; Goedaardige  familiale  neonatale  onvulsies;  Goedaardige  familiale  pemphigus; Goedaardige  rolandische  epilepsie; Bèta-2 glycoproteïne  antilichaam positief; Bickerstaff’s encefalitis;  Gal  output abnormaal;  De galproductie  nam af; Gal ascites ;  Bilirubine  geconjugeerd  abnormaal;  Bilirubine  geconjugeerd  verhoogd;  Bilirubine  urine aanwezig;  Biopsie  lever  abnormaal; Biotinidase-deficiëntie ; Birdshot  chorioretinopathie; Bloed alkalische fosfatase  abnormaal; Bloed  alkalische fosfatase  verhoogd; Bloed  bilirubine  abnormaal; Bloedbilirubine  verhoogd; Bloedbilirubine  ongeconjugeerd  verhoogd; Bloed cholinesterase  abnormale; Bloed cholinesterase  verlaagd; Bloeddruk   verlaagd; Bloeddruk   diastolisch  verlaagd; Bloeddruk   systolisch  verlaagd; Blauwe  teen syndroom;  Brachiocephalische  veneuze  trombose;   Hersenstamembolie;   Hersenstam trombose; Bromosulfoftaleïne  test abnormaal;  Bronchiaal  oedeem; Bronchitis; Bronchitis mycoplasmaal; Bronchitis  virale; Bronchopulmonale  aspergillose  allergisch;  Bronchospasmen; BuddChiari-syndroom ;  Bulbaire  verlamming; Vlinderuitslag ; C1q nefropathie; Keizersnede; Calciumembolie; Capillaritis;  Syndroom van Caplan ; Cardiale  amyloïdose;  Hartstilstand ; Hartfalen ;  Hartfalen  acuut; Cardiale  sarcoïdose;  Cardiale  ventriculaire  trombose; Cardiogene  shock; Cardiolipine  antilichaam positief; Cardiopulmonaal  falen; Cardio-respiratoire stilstand; Cardio-respiratoire  nood;  Cardiovasculaire  insufficiëntie;  Carotis  arteriële embolus;  Carotisslagader    trombose; Kataplexie;  Trombose   op de katheterplaats; Vasculitis  op de katheterplaats; Caverneuze  sinustrombose; CDKL5-deficiëntiestoornis ; CEC-syndroom ;   Cementembolie; Lupus   van het centrale zenuwstelsel; Vasculitis   van het centrale zenuwstelsel; Cerebellaire  arterie  trombose; Cerebellaire  embolie; Cerebrale  amyloïde  angiopathie; Cerebrale  arteritis; Cerebrale    slagaderembolie; Trombose van de  hersenslagader;  Cerebrale  gasembolie; Cerebrale  micro-embolie; Cerebraal  septisch infarct;  Cerebrale  trombose;  Cerebrale  veneuze  sinus trombose; Cerebrale  veneuze  trombose;  Cerebrospinale  trombotische  tamponade;  Cerebrovasculair  accident; Verandering  in de presentatie van de aanval ; Ongemak op  de borst;  ChildPugh-Turcotte  score abnormaal; Child-Pugh-Turcotte  score verhoogd;  Chillblains; Stikken;  Verstikkingsgevoel; Cholangitis scleroseren; Chronische  auto-immune  glomerulonefritis;  Chronische  cutane  lupus erythematosus;  Chronisch  vermoeidheidssyndroom ;  Chronische  gastritis;  Chronische  inflammatoire demyeliniserende  polyradiculoneuropathie;  Chronische  lymfatische  ontsteking  met  pontine  perivasculaire  verbetering  die reageert op    steroïden;  Chronische  terugkerende  multifocale  osteomyelitis; Chronische  respiratoire insufficiëntie; Chronische  spontane  urticaria;  Circulatoire  instorting;  Circumoraal  oedeem; Circumorale  zwelling; Klinisch  geïsoleerd  syndroom;  Clonische  stuiptrekking; Coeliakie;  Syndroom van Cogan ; Koude  agglutinines  positief; Koude  hemolytische  anemie; Colitis; Colitis  erosief; Colitis  herpes; Colitis  microscopisch klein; Colitis ulceratief;  Collageen  aandoening; Collageen-vasculaire  ziekte; Complementfactor abnormaal; Complementfactor C1 nam af; Complementfactor C2 nam af; Complementfactor  C3 nam af; Complementfactor C4 nam af; Complementfactor afgenomen;  Computergestuurd  tomogram lever  abnormaal; Concentrische  sclerose;  Aangeboren  afwijking;  Congenitaal  bilateraal  perisylvian  syndroom; Congenitale  herpes simplex infectie;  Congenitaal  myasthenisch  syndroom; Congenitale  varicella-infectie; Congestieve  hepatopathie; Stuiptrekkingen  in de kindertijd;  Stuiptrekkingen  lokaal;  Convulsieve  drempel  verlaagd;  Coombs  positieve  hemolytische  anemie;  Coronaire  hartziekte ; Coronaire    embolie;  Coronaire    trombose; Coronaire  bypass trombose; Coronavirus  infectie; Coronavirus test; Coronavirus test negatief; Corona  test positief; Corpus callosotomie; Hoesten; Hoest  variant astma; COVID-19; COVID-19 immunisatie; COVID-19 longontsteking; COVID-19 profylaxe; COVID-19 behandeling;     Hersenzenuwaandoening;     Hersenzenuwverlammingen  meerdere;   Hersenzenuwverlamming ; CREST-syndroom ; De ziekte van Crohn; Cryofibrinogeenemie; Cryoglobulinemie; CSF  oligoklonale  band aanwezig; CSWS-syndroom; Cutane  amyloïdose; Cutane  lupus erythematosus;  Cutane  sarcoïdose; Cutane  vasculitis;  Cyanose; Cyclische  neutropenie; Cystitis interstitieel; Cytokine  release syndroom; Cytokine storm; De novo  purinesyntheseremmers   geassocieerd  acuut inflammatoir syndroom; Dood neonatale;  Diepe  veneuze  trombose;Diepe  veneuze  trombose  postoperatief;  Tekort aan    galsecretie;Deja  vu;  Demyeliniserende  polyneuropathie;  Demyelinisatie; Dermatitis; Dermatitis bulleus; Dermatitis herpetiformis; Dermatomyositis; Embolisatie van het apparaat;   Apparaatgerelateerde trombose;Diabetes  mellitus;  Diabetische  ketoacidose;  Diabetische  mastopathie;  Dialyse  amyloïdose;  Dialyse  membraanreactie ; Diastolische  hypotensie; Diffuse vasculitis; Digitaal put litteken;  Gedissemineerde  intravasculaire  coagulatie; Gedissemineerde  intravasculaire  stolling bij pasgeborenen;  Gedissemineerde  neonatale  herpes simplex; Verspreide  varicella;  Gedissemineerde  varicella zoster vaccin virus infectie;  Gedissemineerde  varicella zoster virus infectie; DNA-antilichaam positief; Dubbele cortex syndroom; Dubbelstrengs  DNA-antilichaam positief;  Dromerige  toestand;Syndroom van Dressler ; Drop aanvallen; Drugsontwenningsconvulsies;  Dyspneu; Vroege  infantiele  epileptische  encefalopathie  metburst-suppressie;  Eclampsie; Eczeem  haar peticum;  Embolia  cutis  medicamentosa; Embolisch  cerebellair  infarct; Embolisch  herseninfarct;  Embolische  longontsteking; Embolische  beroerte;  Embolie; Embolie  arteriële;  Embolie  veneus; Encefalitis;  Encefalitis  allergisch;  Encefalitis  auto-immuun;  Encefalitis    hersenstam;  Encefalitis  hemorragisch;  Encefalitis  periaxialis  diffusa;  Encefalitis  na immunisatie; Encefalomyelitis; Encefalopathie; Endocriene  stoornis; Endocriene  oftalmopathie; Endotracheale  intubatie;  Enteritis; Enteritis  leukopenisch;  Enterobacter  pneumonie; Enterocolitis;  Enteropathische  spondylitis;  Eosinopenie; Eosinofiele  fasciitis; Eosinofiele  granulomatose  met  polyangiitis; Eosinofiele  oesofagitis; Epidermolyse; Epilepsie; Epilepsie  chirurgie;  Epilepsie  met  myoclonisch-atonische  aanvallen;  Epileptische  aura;  Epileptische  psychose; Erytheem; Erythema induratum; Erythema  multiforme; Erythema nodosum; Evans syndroom; Exantheem  subitum; Uitgebreide invaliditeitsstatusschaalscore    daalde; De   score van de ex pandedable    status scale is gestegen; Blootstelling  aan  overdraagbare  ziekten; Blootstelling aan  SARS-CoV-2; Oogoedeem; Oog pruritus; Zwelling  van het oog;   Ooglidoedeem;   Gezichtsoedeem; Gezichtsverlamming; Gezichtsparese; Faciobrachiale  dystonische  aanval; Dikke embolie; Koortsstuipen ; Febriele  infectie-gerelateerd  epilepsiesyndroom ;  Febriele  neutropenie;  Felty’s  syndroom; Femorale    slagaderembolie;  Fibrillaire  glomerulonefritis; Fibromyalgie; Spoelen;  Schuimend  bij mond;  Focale  corticale  resectie;  Focale  dyscognitieve  aanvallen;  Foetaal  distress  syndroom;  Foetale    placentatrombose; Foetor  hepaticus; Vreemde lichaamsembolie;  Frontale  kwab  epilepsie; Fulminant type 1 diabetes mellitus; Galactose eliminatie capaciteit  test  abnormaal; Galactose eliminatie  capaciteit  test afgenomen; Gamma-glutamyltransferase  abnormaal; Gamma-glutamyltransferase  verhoogd; Gastritis herpes; Gastro-intestinale  amyloïdose; Gelastische  aanval; Gegeneraliseerde    niet-motorische aanval; Gegeneraliseerde  tonisch-clonische  aanval;  Genitale  herpes; Genitale  herpes simplex;  Genitale  herpes zoster;   Reuzencelarteritis; Glomerulonefritis; Glomerulonefritis membranoproliferatief; Glomerulonefritis vliezig; Glomerulonefritis snelprogressief;  Glossofaryngeale  zenuwverlamming; Glucosetransporter  type 1 deficiëntie  syndroom;   Glutamaatdehydrogenase verhoogd; Glycocholzuur  verhoogd; GM2 gangliosidose; Goodpasture’s  syndroom; Graft trombose;  Granulocytopenie; Granulocytopenie  neonatale; Granulomatose  met polyangiitis;  Granulomateuze  dermatitis;  Grijze  massa heterotopie; Guanase  nam toe; GuillainBarre-syndroom ;  Hemolytische  anemie; Hemofagocytairelymfohistiocytose; Bloeding;  Hemorragische  ascites; Hemorragische stoornis;  Hemorragische  pneumonie;  Hemorragisch   varicella-syndroom;  Hemorragische  vasculitis; Hantavirus  pulmonale  infectie; Hashimoto’sencefalopathie;  Hashitoxicose; Hemimegalencefalie; Henoch-Schonlein  purpura; HenochSchonleïne  purpura nefritis; Hepaplastine  abnormaal; Hepaplastine  nam af; Heparine-geïnduceerde  trombocytopenie;  Hepatische  amyloïdose;  Hepatische    slagaderembolie;  De stroom van de leverslagader    nam af;  Trombose van de    leverslagader; Hepatisch  enzym  abnormaal; Leverenzym verlaagd; Leverenzym    verhoogd; Leverfibrose  marker abnormaal;  Leverfibrose  marker verhoogd; Leverfunctie    abnormaal;  Lever  hydrothorax;  Leverhypertrofie;  Hepatische  hypoperfusie;  Hepatische  lymfocytaire  infiltratie;  Levermassa;  Leverpijn ; Levervastlegging;  Hepatische  vasculaire  weerstand  verhoogd; Hepatische  vasculaire  trombose;  Hepatische  ader embolie ; Hepatische  veneuze  trombose; Hepatische  veneuze 
drukgradiënt  abnormaal; Hepatische  veneuze    drukgradiënt  verhoogd; Hepatitis;  Hepatobiliaire  scan abnormaal; Hepatomegalie; Hepatosplenomegalie;  Erfelijk  angio-oedeem  met C1-esteraseremmerdeficiëntie    ; Herpes dermatitis; Herpes gestationis; Herpes  oesofagitis; Herpes  oftalmisch; Herpes faryngitis; Herpes  sepsis; Herpes  simplex; Herpes  simplexcervicitis; Herpes  simplex colitis; Herpes  simplex encefalitis; Herpes  simplex gastritis; Herpes  simplex hepatitis; Herpes  simplex meningitis; Herpes simplex meningo-encefalitis; Herpes  simplex meningomyelitis; Herpes simplex necrotiserende  retinopathie; Herpes  simplex oesofagitis; Herpes  simplex otitis externa; Herpes  simplex faryngitis; Herpes  simplexpneumonie; Herpes  simplex reactivering; Herpes  simplex sepsis; Herpes  simplex viremie; Herpes  simplex virus conjunctivitis neonatale; Herpes simplex visceraal; Herpes  virus infectie; Herpes  zoster; Herpes  zoster cutaan  gedissemineerd; Herpes zoster infectie neurologische; Herpes zoster meningitis; Herpes  zoster meningo-encefalitis;Herpes  zostermeningomyelitis ; Herpes zoster meningoradiculitis; Herpes  zoster necrotiserenderetinopathie; Herpes  zoster oticus; Herpes  zoster faryngitis; Herpes  zosterreactivering; Herpetische  radiculopathie; Histon  antilichaam positief; Syndroom van Hoigne ; Humaan  herpesvirus 6 encefalitis; Infectie met humaan  herpesvirus 6; Human herpesvirus 6 infectie reactivering; Humane  herpesvirus 7 infectie; Humane herpesvirus 8 infectie; Hyperammoniëmie;  Hyperbilirubinemie ; Hypercholie;  Hypergammaglobulinemie  goedaardige  monoklonale;  Hyperglykemische  aanval;  Overgevoeligheid; Overgevoeligheid  vasculitis; Hyperthyreoïdie; Hypertransaminasamie; Hyperventilatie;  Hypoalbuminemie; Hypocalciëmische  aanval; Hypogammaglobulinemie; Hypoglossale  zenuwverlamming ; Hypoglossale  zenuwparese;  Hypoglykemische  aanval; Hyponatremische  aanval; Hypotensie;  Hypotensieve  crisis;  Hypothenar  hammer  syndroom;  Hypothyreoïdie; Hypoxie;Idiopathische  CD4lymfocytopenie;Idiopathische  gegeneraliseerde  epilepsie;Idiopathische  interstitiële  pneumonie;Idiopathische  neutropenie;Idiopathische    longfibrose;IgA  nefropathie;IgM  nefropathie;IIIrd    zenuwverlamming;  IIIrd    zenuwparese;  Iliacale    slagaderembolie; Immuuntrombocytopenie;Immuungemedieerde  bijwerking;Immuungemedieerde  cholangitis;Immuungemedieerde  cholestase; Immuungemedieerde  cytopenie;Immuungemedieerde  encefalitis; Immuungemedieerde  encefalopathie;Immuungemedieerde  endocrinopathie; Immuungemedieerde  enterocolitis;Immuungemedieerde  gastritis;Immuungemedieerde    leveraandoening;Immuungemedieerde  hepatitis;Immuungemedieerde  hyperthyreoïdie; Immuungemedieerde  hypothyreoïdie;Immuungemedieerde  myocarditis; Immuungemedieerde  myositis;Immuungemedieerde  nefritis; Immuungemedieerdeneuropathie; Immuungemedieerde  pancreatitis;Immuungemedieerde  pneumonitis;
Immuungemedieerde  nieraandoening ;Immuungemedieerde  thyroiditis;Immuungemedieerde  uveïtis; Immunoglobuline G4-gerelateerde  ziekte;    Immunoglobulinen  abnormaal;Implantaat  site trombose;  Inclusie  lichaamsmyositis;  Infantiele  genetische  agranulocytose;Infantiele  spasmen;Geïnfecteerde  vasculitis;Infectieuze  trombose;  Ontsteking;Inflammatoire    darmziekte;Trombose  op de infusieplaats;  Vasculitis  op de infusieplaats; Trombose  op de injectieplaats; Urticaria op de injectieplaats;  Vasculitis  op de injectieplaats;Trombose  op de instillatieplaats; Insuline   auto-immuunsyndroom ;  Interstitiële  granulomateuze  dermatitis;Interstitiële   longziekte Intracardiale  massa;Intracardiale  trombus;Intracraniale  druk  verhoogd; Intrapericardiale  trombose;Intrinsieke  factor antilichaam abnormaal; Intrinsieke  factor antilichaam positief;IPEX-syndroom; Onregelmatige  ademhaling; IRVAN-syndroom ;IVth  zenuwverlamming ;IVth    zenuwparese; JC  polyomavirus  test positief; JC-virus  CSF test positief;  Jeavons  syndroom; Jugulaire    aderembolie; Jugulaire  veneuze  trombose;  Juveniele  idiopathische  artritis; Juveniele  myoclonische  epilepsie;  Juveniele  polymyositis;  Juveniele artritis   psoriatica ; Juveniele  spondyloartritis; Kaposi-sarcoom  inflammatoir cytokinesyndroom; De ziekte van Kawasaki; Kayser-Fleischer  ring; Keratoderma  blenorrhagica; Ketosisprone  diabetes mellitus;  Kounis-syndroom ; Lafora’s  myoclonische  epilepsie; Lambls  uitwassen;  Larynx  dyspneu; Larynxoedeem ; Larynx  reumatoïde  artritis;  Laryngospasme; Laryngotracheaal  oedeem; Latente  auto-immuundiabetes  bij volwassenen; LE-cellen    aanwezig; Lemierre-syndroom ;  Lennox-Gastaut-syndroom ;  Leucine  aminopeptidase verhoogd; Leuko-encefalomyelitis;  Leuko-encefalopathie; Leukopenie; Leukopenie  neonatale; Lewis-Sumner  syndroom; Het teken van Lhermitte ; Korstmos  planopilaris; Lichen  planus; Korstmos sclerosus;  Limbische  encefalitis;  Lineaire IgA-ziekte; Lipoedeem; Zwelling  van de lippen;   Leverfunctietest  abnormaal;   Leverfunctietest  verminderd;   Leverfunctietest  verhoogd;   Leverinduratie; Leverbeschadiging;  Lever  ijzerconcentratie   abnormaal; Lever  ijzerconcentratie   verhoogd;   Leveropaciteit; Lever  voelbaar; Lever  sarcoïdose; Leverscan  abnormaal; Levergevoeligheid ; Lage  geboortegewicht    baby;  Herpesinfectie van de   lagere luchtwegen; Infectie van  de onderste luchtwegen ;  Lagere  luchtweginfectie   viraal; Long  abces; Lupoïde    levercirrose; Lupus cystitis; Lupus  encefalitis; Lupus  endocarditis; Lupus  enteritis; Lupus  hepatitis; Lupus  myocarditis; Lupus myositis; Lupus nefritis; Lupus  pancreatitis; Lupus  pleuritis; Lupus  pneumonitis; Lupus vasculitis; Lupus-achtig syndroom; Lymfocytaire  hypofysitis; Lymfocytopenie  neonatale;  Lymfopenie; MAGIC-syndroom ; Magnetische  resonantie  beeldvorming lever  abnormaal;  Magnetische  resonantie  protondichtheid   vetfractie  meting; Mahler teken; Productielaboratorium   analytische  test  probleem; Kwestievan productiematerialen; Productieprobleem; Marburgs  variant multiplesclerose; Marchiafava-Bignami  ziekte; Marine  Lenhart syndroom; Mastocytischeenterocolitis; Maternale  blootstelling tijdens  de zwangerschap; Trombose  op de plaats van  medische hulpmiddelen; Vasculitis  op de plaats van het medische hulpmiddel;  syndroom; Meningitis; Meningitis aseptisch; Meningitis  herpes; Meningo-encefalitis  herpes simplex neonatale;  Meningo-encefalitis  herpetisch; Meningomyelitis  herpes; MERS-CoV-test ; MERS-CoV test negatief; MERS-CoV test positief;  Mesangioproliferatieve  glomerulonefritis; Mesenterische    slagaderembolie; Mesenterische  arterie  trombose; Mesenterische  veneuze  trombose;  Metapneumovirus  infectie;  Gemetastaseerde  cutane  ziekte  van Crohn;  Gemetastaseerde  longembolie; Microangiopathie; Micro-embolie; Microscopische  polyangiitis; Midden-Oosten  respiratoir syndroom; Migraine-getriggerde  aanval; Miliaire  pneumonie; Miller  Fisher-syndroom; Mitochondriaal  aspartaataminotransferase    verhoogd; Gemengde   bindweefselziekte; Model  voor eindstadium leverziekte    score abnormaal; Model voor eindstadiumleverziekte    score verhoogd; Molaire  verhouding van totaal vertakte keten aminozuur  tot  tyrosine; Molybdeen  cofactor deficiëntie;  Monocytopenie; Mononeuritis; Mononeuropathie  multiplex;  Morfoea; Morvan syndroom; Zwelling  van de mond; Ziekte van Moyamoya ; Multifocale  motorische neuropathie; Multipel orgaan  disfunctie  syndroom; Multiple  sclerose; Multiple  scleroseterugval; Multiple  sclerose terugval profylaxe; Meervoudige  subpiale  transsectie; Multisysteem ontstekingssyndroom bij kinderen; Musculaire  sarcoïdose; Myasthenia  gravis;  Myasthenia  gravis crisis; Myasthenia  gravis neonatale;  Myasthenisch  syndroom; Myelitis; Myelitis  transversaal; Myocardinfarct; Myocarditis; Myocarditis na infectie; Myoclonische  epilepsie;  Myoclonische  epilepsie  en rafelige rode vezels; Myokymie; Myositis;  Narcolepsie; Neus herpes; Neusobstructie ; Necrotiserende  herpetische  retinopathie; Neonatale ziekte   van Crohn ; Neonatale  epileptische  aanval; Neonatale  lupus erythematosus;  Neonatale  mucocutane  herpes simplex; Neonatale  pneumonie; Neonatale  aanval;  Nefritis; Nefrogene  systemische  fibrose; Neuralgische  amyotrofie; Neuritis; Neuritis craniaal; Neuromyelitis  optica pseudo-terugval; Neuromyelitis  optica spectrum stoornis; Neuromyotonie; Neuronale  neuropathie; Perifere neuropathie; Neuropathie, ataxie, retinitis pigmentosa-syndroom;  Neuropsychiatrische  lupus; Neurosarcoïdose; Neutropenie; Neutropenieneonatale; Neutropene  colitis; Neutropene  infectie; Neutropene  sepsis;  Nodulaire  uitslag; Nodulaire  vasculitis; Niet-infectieuze  myelitis;  Niet-infectieuze  encefalitis; Niet-infectieuze  encefalomyelitis;  Niet-infectieuze  oophoritis;  Verloskundige  longembolie ;Beroepsmatige  blootstelling  aan   overdraagbare  ziekten;  Beroepsmatige  blootstelling aan  SARS-CoV-2;Oculaire hyperemie; Oculaire   myasthenie;  Oculaire  pemfigoïde; Oculaire  sarcoïdose; Oculaire  vasculitis;  Oculofaciale  verlamming;Oedeem;Oedeem  blister;Oedeem  als gevolg van    leverziekte; Oedeem  mond; Oesofageale  achalasie;  Oogheelkundige arterie trombose;Oftalmische  herpes simplex; Oftalmische  herpes zoster;  Oogheelkundige  veneuze  trombose; Optische  neuritis;Optische  neuropathie;Optische  perineuritis; Orale herpes;Oraal  lichen  planus;Orofaryngeaal  oedeem;  Orofaryngeale  spasmen; Orofaryngeale  zwelling; Osmotisch  demyelinisatiesyndroom; Ovariële  veneuze  trombose; Overlapsyndroom;  Pediatrische  auto-immuun  neuropsychiatrische  aandoeningen geassocieerd  met  streptokokkeninfectie ; Syndroom van Paget-Schroetter ; Palindromische  reuma;  Palisaded  neutrofiele  granulomateuze  dermatitis;  Palmoplantaire  keratodermie;  Voelbare  purpura; Pancreatitis; Panencefalitis; Papilloflebitis;  Paracancereuze  pneumonie; Paradoxale  embolie; Parainfluenzae virale    laryngotracheobronchitis;  Paraneoplastische  dermatomyositis;  Paraneoplastische  pemphigus; Paraneoplastische  trombose; Parese  hersenzenuw;  Pariëtale  cel  antilichaam positief;  Paroxismale  nachtelijke  hemoglobinurie; Partiëleaanvallen;  Partiële  aanvallen  met  secundaire  generalisatie; Isolatie van  de patiënt; Bekken  veneuze  trombose; Pemfigoïde; Pemphigus;  Penisader    trombose;  Pericarditis; Pericarditis  lupus; Perihepatisch  ongemak;  Periorbitaal  oedeem;  Periorbitale  zwelling; Perifere  arterie  trombose; Perifere  embolie;  Perifere  ischemie;  Perifere  veneuze  trombus  extensie; Periportal  oedeem; Peritoneale  vloeistof  eiwit  abnormaal; Peritoneale  vloeistof  eiwitverminderd; Peritoneaal  vocht  eiwit  verhoogd; Peritonitis  lupus; Pernicieuze  anemie; Petit  mal epilepsie; Faryngeaal  oedeem; Faryngeale  zwelling; Pityriasis lichenoides  et varioliformis  acuta; Placenta  praevia;  Pleuroparenchymale  fibroelastose; Pneumobilia; Longontsteking;  Longontstekingadenoviral; Pneumonie  cytomegaloviral; Pneumonie  herpes viraal; Pneumonieinfluenzal; Longontsteking mazelen; Longontsteking mycoplasmaal; Longontsteking  necrotiserend; Pneumonie  para-influenza virale ; Pneumonie  respiratoir syncytieel  viraal; Longontsteking  viraal; POEMS-syndroom ; Polyarteritis  nodosa; Polyartritis;  Polychondritis; Polyglandulair  auto-immuunsyndroom  type I;  Polyglandulair  auto-immuunsyndroom  type II;Polyglandulair  auto-immuunsyndroom  type III; Polyglandulaire  aandoening; Polymicrogyrie; Polymyalgia  rheumatica; Polymyositis; Polyneuropathie; Polyneuropathie  idiopathisch progressief ; Portalefaryaemie;   Poortaderembolie ;De  poortaderstroom  nam af; De  aderdruk    in het portaal nam toe;     Poortadertrombose; Portosplenomesenterische  veneuze  trombose; Post  procedurele hypotensie; Post  procedurele  pneumonie; Post procedurele    longembolie; Post-beroerte    epilepsie; Na  een beroerte  aanval; Posttrombotische  retinopathie;   Posttrombotisch  syndroom; Postviraal    vermoeidheidssyndroom ;  Postictale  hoofdpijn; Postictale verlamming; Postictale  psychose;  Postictale
toestand; Postoperatieve  ademnood;  Postoperatieve  respiratoire insufficiëntie; Postoperatieve  trombose; Postpartum  trombose; Postpartum veneuze  trombose; Postpericardiotomie  syndroom; Posttraumatische  epilepsie; Posturaal  orthostatisch  tachycardiesyndroom ; Precerebrale  arterie  trombose;  Pre-eclampsie; Preïctale  toestand; Vroegtijdige  bevalling; Vroegtijdige  menopauze;  Primaire  amyloïdose; Primaire gal  cholangitis; Primaire  progressieve  multiple sclerose; Procedurele  schok; Proctitis herpes; Proctitis  ulceratief  ; Probleem met de beschikbaarheid van producten; Probleem met de  distributie  van producten; Probleem met de  levering  van producten;  Progressieve  gezichtshemiatrofie; Progressieve  multifocale  leuko-encefalopathie;  Progressieve  multiple sclerose; Progressieve  recidiverende  multiple sclerose; Prothetische      hartkleptrombose; Pruritus; Pruritus  allergisch; Pseudovasculitis; Psoriasis;  Psoriatische  artropathie; Pulmonale  amyloïdose; Pulmonale  arterie  trombose; Longembolie ; Longfibrose ; Pulmonale  bloeding;  Pulmonale  micro-emboli; Pulmonale  olie  micro-embolie; Longre  niersyndroom ; Pulmonale  sarcoïdose; Pulmonale  sepsis; Pulmonale  trombose;  Pulmonale  tumor  trombotische  microangiopathie; Pulmonale  vasculitis;  Pulmonale  veno-occlusieve  ziekte; Pulmonale  veneuze  trombose; Pyodermagangrenosum; Pyostomatitis  vegetans; Pyrexie;  Quarantaine; Straling  leukopenie;  Radiculitis  brachial; Radiologisch  geïsoleerd  syndroom; Huiduitslag; Uitslag   erythematous;  Uitslag  pruritic; Rasmussen  encefalitis; Het fenomeen van Raynaud;  Reactieve  capillaire  endotheelproliferatie ; Recidiverende multiple sclerose;  Relapsing-remitting multiple  sclerose; Renale  amyloïdose;  Renale  arteritis; Renale  arterie  trombose; Nierembolie;  Nierfalen ; Renale  vasculaire  trombose; Renale  vasculitis; Renale  aderembolie;  Renale  veneuze  trombose; Ademstilstand ; Ademhalingsstoornis ; Ademnood; Respiratoire insufficiëntie; Ademhalingsverlamming ; Respiratoire  syncytiele  virus bronchiolitis; Respiratoire syncytiele  virus bronchitis;Retinale    slagaderembolie; Retinale  arterie  occlusie; Retinale  arterie  trombose; Retinalevasculaire  trombose; Retinale  vasculitis; Retinale  ader  occlusie; Retinale  veneuze  trombose; Retinolbindend  eiwit verminderde; Retinopathie; Retrograde poortaderstroom ; Retroperitoneale  fibrose; Omkeerbare  obstructie van de  luchtwegen;  Het syndroom van Reynold ; Reumatische  hersenziekte ; Reumatische  aandoening;  Reumatoïde  artritis; Reumatoïde  factor verhoogd; Reumafactor  positief; Reumatoïde  factor kwantitatief  toegenomen; Reumatoïde  long;  Reumatoïde  neutrofiele  dermatose; Reumatoïde  knobbel; Reumatoïde    knobbelverwijdering; Reumatoïdescleritis; Reumatoïde  vasculitis;  Saccadische    oogbeweging; SAPHO-syndroom; Sarcoïdose; SARS-CoV-1 test; SARS-CoV-1 test negatief; SARS-CoV-1 test positief; SARS-CoV-2 antilichaam test; SARS-CoV-2 antilichaam test negatief; SARS-CoV-2 antilichaam test positief; SARS-CoV-2 drager; SARS-CoV-2 sepsis; SARS-CoV-2-test; SARSCoV-2 test vals  negatief; SARS-CoV-2 test vals  positief; SARS-CoV-2 test negatief; SARSCoV-2 test positief; SARS-CoV-2 viremie; Satoyoshi-syndroom ;  Schizencefalie; Scleritis;  Sclerodactylie; Sclerodermie; Sclerodermie  geassocieerde  digitale zweer;  Sclerodermie  niercrisis ; Sc lerodermie-achtige reactie; Secundaire  amyloïdose;  Secundaire  cerebellaire  degeneratie; Secundair progressieve    multiple sclerose; Gesegmenteerde  hyliniserende  vasculitis;  Inbeslagname; Aanval  anoxisch; Epileptische  cluster;  Epileptische  verschijnselen; Epileptische  profylaxe;  Gevoel  van vreemd  lichaam; Septische embolus; Septische    longembolie; Ernstig  acuut respiratoir syndroom; Ernstige myoclonische  epilepsie  van de kindertijd; Schok; Shock symptoom; Krimpend  longsyndroom ; Shunt  trombose; Stille  thyroiditis; Eenvoudige partiële  aanvallen; Syndroom van Sjögren ; Zwelling  van de huid; SLE  artritis; Gladde  spier  antilichaam positief; Niezen; Spinale    slagaderembolie; Spinale  arterie  trombose;  Miltslagader    trombose; Miltpolie ;   Milttrombose;  Milt  veneuze  trombose; Spondylitis; Spondyloarthropathie;  Spontane  heparine-geïnduceerde  trombocytopenie  syndroom; Status  epilepticus; Stevens-Johnson-syndroom;   Stijfbenen syndroom; Stijve  persoon syndroom; Doodgeboorte; De ziekte van Still; Stomaplaats trombose; Stoma  site vasculitis; Stress  cardiomyopathie; Stridor; Subacute cutane  lupus erythematosus; Subacute  endocarditis; Subacute  inflammatoire demyeliniserende  polyneuropathie; Subclavia    slagaderembolie;  Subclavia  arterie  trombose; Subclavia  veneuze  trombose; Plotselinge  onverklaarbare  dood bij epilepsie; Superieure  sagittale  sinustrombose; Syndroom van Susac ; Vermoedelijke  COVID19; Zwelling; Zwelling gezicht; Zwelling  van het ooglid;  Gezwollen  tong; Sympathische  oftalmie; Systemische  lupus erythematosus;  Systemische  lupus erythematosus  ziekte    activiteitsindex abnormaal; Systemische  lupus erythematosus  ziekte   activiteitsindex verlaagd;   Systemische  lupus erythematosus  ziekte    activiteitsindex verhoogd; Systemische  lupus erythematosus  uitslag; Systemische  sclerodermie; Systemische  sclerosepulmonale;  Tachycardie; Tachypnoe; Takayasu’s  arteritis; Temporale  kwab  epilepsie; Terminale  ileitis; Testiculaire  auto-immuniteit; Keel  strakheid;  Tromboangiitis  obliterans; Trombocytopenie; Trombocytopenische purpura;  Tromboflebitis; Tromboflebitis  migrans; Tromboflebitisneonatale; Tromboflebitis  septisch; Tromboflebitis  oppervlakkig;  Tromboplastine  antilichaam positief; Trombose; Trombose  corpora cavernosa;  Trombose  in apparaat; Trombose  mesenterisch  vat;  Trombotisch    herseninfarct; Trombotische  microangiopathie; Trombotische  beroerte;  Trombotische  trombocytopenische  purpura; Schildklier  aandoening;   Schildklierstimulerendeimmunoglobuline  verhoogd; Thyroiditis; Tong amyloïdose; Tongbijten; Tongoedeem; Tonische  clonische  bewegingen; Tonische  convulsie; Tonic  aanstellerij;  Topectomie; Totale  galzuren    verhoogd; Toxische  epidermale  necrolyse;  Toxische  leuko-encefalopathie; Toxische  olie  syndroom; Tracheale  obstructie;  Tracheaal  oedeem; Tracheobronchitis; Tracheobronchitis  mycoplasmaal; Tracheobronchitis  viraal; Transaminasen  abnormaal; Transaminasen  namen toe; Transfusie-gerelateerde
alloimmune  neutropenie; Voorbijgaande  epileptische  amnesie; Transversale  sinustrombose;  Trigeminuszenuw  parese; Trigeminusneuralgie ; Trigeminusverlamming;  Truncus  coeliacus  trombose; Tubereuze sclerose complex; Tubulointerstitiële  nefritis  en uveïtissyndroom; Tumefactieve  multiple sclerose; Tumorembolie; Tumortrombose; Type  1 diabetes mellitus; Type  Iovergevoeligheid; Type III immuuncomplex gemedieerde  reactie; Uhthoffsfenomeen; Ulceratieve  keratitis; Echografie  lever  abnormaal;   Navelstrengtrombose; Uncinate past ; Ongedifferentieerde    bindweefselziekte; Obstructie  van de bovenste luchtwegen; Urinebilirubine  verhoogd; Urobilinogeen  urine verminderd;  Urobilinogeen  urine verhoogd; Urticaria; Urticaria  papulair; Urticariële vasculitis; Baarmoederruptuur; Uveïtis; Trombose  op de vaccinatieplaats;  Vaccinatieplaats  vasculitis; Nervus vagus   verlamming; Varicella; Varicella  keratitis; Varicella  na vaccin; Varicella  zoster gastritis;Varicella  zoster oesofagitis; Varicella  zoster pneumonie; Varicella  zoster sepsis; Varicella  zoster virus infectie; Vasa  praevia; Vasculaire  graft trombose; Vasculaire  pseudoaneurysma  trombose;  Vasculaire  purpura; Vasculaire  stenttrombose; Vasculitische  uitslag;  Vasculitische  zweer;  Vasculitis; Vasculitis  gastro-intestinaal; Vasculitis  necrotiseren; Vena  cavaembolie; Vena cava trombose; Veneuze  intravasatie; Veneuze  rekanalisatie;  Veneuze  trombose; Veneuze  trombose tijdens  de zwangerschap;  Veneuze  trombose  ledemaat; Veneuze trombose  neonatale; Wervelslagader  trombose; Vaatpunctieplaats  trombose; Viscerale  veneuze  trombose;  VIe  zenuwverlamming;  VIe    zenuwparese; Vitiligo;   Stembandverlamming ; Stemband  parese;  Vogt-Koyanagi-Harada  ziekte; Warme  hemolytische  anemie;  Piepende ademhaling; Wit  tepelteken ; XIe  zenuwverlamming ; Röntgen  hepatobiliaire  abnormale; Het syndroom van Young ; Zika  virus geassocieerd  Guillain  Barre syndrom.”   

         
                     
            

TRUST …. SCIENCE.