Hunter Biden’s laptop from hell

Wij zijn nu het echte nieuws.

Hoe bestaat het dat de reguliere media geen kik geven als het om de laptop van zoontje Biden gaat?

Ondanks het feit dat dat Hunter Biden al lang en breed aan de galg is geëindigd, kan zijn computer een mooie gelegenheid zijn om met een valse vlag acteur-resident Joe Biden op te ruimen.

Voordat zijn nek kraakte, sprak Huntertje nog ten afscheid zijn laatste memorabele woorden:

“It was all Barack. He’s calling all the shots. He’s behind everything from Covid-19 to a tanking economy to wanting to see the country tear itself apart. All I ever did was have some fun.”

“Het was allemaal Barack. Hij heeft de touwtjes in handen. Hij zit overal achter, van Covid-19 tot een haperende economie tot het willen verscheuren van het land. Alles wat ik ooit deed was plezier maken.”


Het wordt steeds duidelijker dat Hunter Biden’s computer de sleutel zal zijn om de westerse regimes ten val te brengen. De laatste dodelijke informatie die uit het lopende onderzoek in Zwitserland naar voren komt, is dat de zoon van de huidige president toegang had en nog steeds heeft tot informatie van het ministerie van Defensie.
CDMedia heeft bevestigd dat de beruchte “laptop from hell” van Hunter Biden vele “root encryption certificates” van het Amerikaanse Ministerie van Defensie bevat, d.w.z. encryptiesleutels voor databases van het Ministerie van Defensie. De sleutels hebben ongewoon lange geldigheidsdata, vele zijn twintig jaar of langer geldig.

Deze informatie is aan het licht gekomen tijdens een grondig forensisch onderzoek dat Jack Maxey en zijn team de afgelopen twee weken in Zwitserland hebben verricht.

Hier een recent interview waarin de ex-militair Jack Maxey de vloer aanveegt met het complete politieke establishment in Washington D.C. en ver daarbuiten:

INTERVIEW JACK MAXEY – De Bataafsche TV

Een gedachte over “Hunter Biden’s laptop from hell

  1. Pingback: Hunter Biden’s laptop from hell – altnews.org

Reacties zijn gesloten.