Als de Doodendraad is gespannen, de Haagse tunnels geïnundeerd, pas dan kan er worden begonnen met opruimen

Als u nog steeds denkt dat het einde in zicht is…..

Na duizenden jaren voorbereiding, na eeuwen oorlogen, crises, rooftochten, plagen en hongersnoden, na 80 jaar mediaterreur, leugens en indoctrinatie en na twee jaar keihard liegen van staatswege en het omverwerpen van alle “democratische verworvenheden”?

Nee, ze zijn nog niet klaar met de mensheid.

Onthoud dat het nog niet voorbij is met hun allesverzengende haat tegen de mensheid, dus blijf alert. Zij zullen steeds opnieuw proberen u te bedriegen met nog meer flagrante leugens die dan opeens weer de nieuwe waarheid lijkt te zijn. Ze laten geen middel onbeproefd, ze veranderen gewoon hun plannen. Hun bedoeling is om zoveel mogelijk schade aan te richten voor hun onherroepelijke einde. LAAT U NIET MISLEIDEN.

Er is een moeilijk in kaart te brengen conglomeraat van kwaadaardigheid, die de mensheid koste wat kost onder de duim wil en moet houden. Doen ze dat niet, dan is de mensheid bevrijd van dit kwaad en dat door de duivel bezeten conglomeraat op de brandstapel terecht gekomen en tot stof wedergekeerd.

De mens kan niet vrij zijn, zolang hij als roerend goed, een veestapel wordt verhandeld door die kleine groep bezetenen die nimmer aangifte van vermissing van hun pasgeboren nageslacht hebben gedaan.

Het einde is nog niet in zicht….

Het biowapen 5G is geactiveerd en zal zorgen voor vele gevallen van de volgende variant die wordt bedacht. Testen en sterftecijfers zullen weer routinematig in Excel spreadsheets worden gefantaseerd.

De meerderheid van de bevolking is geïnjecteerd met grafeenoxide en grafeenhydroxide, een supergeleider op nanoniveau. Met het activeren van 5G wordt de geïnjecteerde een wandelende zendmast en kan ook signalen ontvangen. Met het experimentele (moeten we denken) mRNA “vaccin” wordt stukje bij beetje de natuurlijke weerstand afgebroken, tot er zich een auto-immuunziekte als AIDS voordoet. Ook goed om de mentale weerbaarheid te breken.

U voelt toch zeker ook wel op uw klompen aan dat zolang het gebruikelijke schorem nog steeds de lakens uitdeelt in Den Haag, niemand veilig is voor hun terreur. Eerder stopt het niet, geen sprake van.

De inwoners van het grondgebied zijn niet vrij zolang de Doodendraad niet is gespannen en de Haagse tunnels niet worden volgepompt met rioolwater. Op het grondgebied zullen nieuwe wetten worden uitgevaardigd en door referenda goedgekeurd door het volk. Binnen de Haagse Doodendraad gelden de wetten die het politieke uitschot en hun elite sponsoren zelf hebben uitgevaardigd.

Wie denken die lui wel helemaal dat ze zijn? Op Gods akker zijn we allemaal gelijk. Binnen de Doodendraad mogen ze hun eigen vuilnis opvreten. Tot ze één voor één worden geroepen voor hun laatste edele daad, de definitieve abdicatie. We schrijven dit niet uit haat of vrees. De rotzooi die onze generaties ervan hebben gemaakt zullen we zelf op moeten ruimen. Want….:

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.