Bezet Nederland KAN vanaf morgen onder Militair Gezag worden gesteld.

Plotseling krijgen we te horen dat de afgezette Chef Staf van het Amerikaanse leger Milley positief op Covid is getest en in quarantaine moet. Doorgaans betekent dit dat hij uit zijn functie is gezet en in afwachting van een proces wordt vastgehouden. Ook de chef van de US Marine Corps is positief getest, maar zet zijn werkzaamheden gewoon voort. Volgens de mainstream media dan….

Van de Bataafsche Diplomatieke Dienst kregen wij het volgende bericht aangereikt:

Alle grote nieuwszenders hebben op 12 januari 2022 pakketjes gekregen vanuit het Amerikaanse Militaire Opperbevel. In deze pakketten zitten documenten en bewijzen over de FAKE PLANdemic en de nog gevaarlijker Covid vaccinatie. Zij hebben een week de tijd gekregen (tot 19 januari) om de WAARHEID aan het Amerikaanse volk bekend te maken, anders valt de hamer en liggen zij er allemaal uit.

Het is niet toevallig dat de nationale 5G implementatie is vastgesteld voor 19 januari – dat is de laatste dag voordat alle MSM eruit ligt als ze niet meewerken, want op 20 januari 2022 is DoD War Manual 11.3.2 van kracht.

GC = de Geneefse Conferentie.

Artikel 11.3.2 van Law of War Manual is 20 januari 2022 effectief

Joe Biden werd ingehuldigd op 20 januari 2021.

De Nationale Garde bezette het Capitool voor de nep-inhuldiging, wat in strijd was met Sectie I van het 20e Amendement. Presidenten moeten NA 12 uur ’s middags worden ingehuldigd op Inhuldigingsdag! Ook de VP wordt NIET beëdigd VOOR de President! Aan dit alles is niet voldaan, ergo er is de facto geen president en geen vice-president.

Eén jaar vanaf 20 januari 2021 activeert 11.3.2 van het oorlogshandboek en luidt als volgt:

“Duur van GC-verplichtingen in het geval van bezet gebied”

“In het geval van bezet gebied houdt de toepassing van de Geneefse Conferentie EEN JAAR na de algemene beëindiging van de militaire operaties op; ECHTER, zal de Bezettende Mogendheid voor de duur van de bezetting gebonden zijn, voor zover deze Mogendheid de regeringsfuncties in dit gebied uitoefent door de bepaling van de volgende artikelen van de GC: ….” etc.

Washington D,C, is vanaf 20 januari 2021 bezet gebied geweest, waar gedurende een kalenderjaar de bepalingen van de Geneefse Conferentie dienden te worden toegepast. Die termijn is morgen, 20 januari 2022 verstreken. Vanaf dat moment kan Militair bezettingsrecht worden toegepast op Washington D.C. met den verstande dat de afzonderlijke Staten van de Republiek dit ook moeten activeren voor hun eigen gebied. De Nationale Garde is in 49 Staten gemobiliseerd. Alle Staten, met uitzondering van Hawaii, waar Militair Recht al is afgekondigd enkele weken geleden.

Het lijkt er niet op dat de Mainstream Media de waarheid gaan publiceren over de nep pandemie en de toxische gentherapie.

Het enige wat er dan nog kan gebeuren is, dat het Militair Gezag alle zenders uit de lucht haalt en de Noodtoestand uitroept om vervolgens met het Emergency Broadcast System het echte nieuws uit te zenden.

Washington D.C. is dus al bezet gebied onder de Geneefse Conventie. vanaf morgen geldt Militair Gezag en wordt het overgenomen door de Republiek (ontmanteld).

De STAAT DER NEDERLANDEN valt onder Washington D.C. en zal dus net als de Amerikaanse Staten onder Militair Gezag van de Amerikaanse Republiek de sinds 18 mei 1940 gevestigde onwettige macht moeten verwijderen (evenals de Bondsrepubliek).

Gezien de andere toonzetting van de media moet deze de pakketjes van het Militair Gezag ook hebben ontvangen. Maar ook hier komt de waarheid niet naar buiten en zal er anders gecommuniceerd moeten worden.

Aangezien deze onwettige regering 100% heeft meegewerkt an pandemie en vaccinatie, zullen dezelfde maatregelen hier van toepassing zijn als bij iedere Amerikaanse soevereine staat. Waar de gouverneur niet meewerkt, wordt hij afgezet en gearresteerd. Zo gaat dat hier dan met de “koning en zijn ministers”.

Dat moment komt als het Militair Gezag aan leger en politie een “stand down” instructie zal overhandigen en een “no fly zone” boven ons land zal uitvaardigen. De Marine en het Korps Mariniers zullen rechtstreeks onder bevel worden geplaatst van de US Navy en het US Marine Corps. Hoofdtaak is het afsluiten van vluchtwegen en controleren van land- en waterverkeer.

Op die manier kan een Burgerarrestatie van verdachte personen onder bescherming van het Militair Gezag plaatsvinden. Alleen met de waarheid in de hand zullen burgers actie ondernemen. Met de liquidatie van de toxische media is dat een stuk makkelijker.

Dit hoeft niet direct te gebeuren, maar vanaf 20 januari hebben de Militairen de handen vrij. In Washington, in bezet Duitsland én in bezet Nederland.38 gedachtes over “Bezet Nederland KAN vanaf morgen onder Militair Gezag worden gesteld.

 1. Als dat toch waar is en het gebeurd echt,dan kunnen ze dus het hele zooitje in den haag op pakken en berechten wat een feest zou dat zijn..

 2. En zo kunnen 2 elkaar opvolgende artikelen volstrekt tegengestelde verwachtingspatronen oproepen.
  Wij mensen kunnen massaal met onze hoop, gedachten en gebeden een gigantisch obstakel opwerpen voor het kwaad en vrij baan geven aan het goede. En denk maar niet dat het geen effect zou hebben ! God en een ieder die hem in vertrouwen neemt zal het winnen van de duivel met al zijn aanhangers. Ze zullen kansloos zijn, zo verzeker ik u.

 3. Snapt Rutte niet, dat hij een misdaad heeft gepleegd tegen de burgers!
  Hij snapt niks wat regeren betekent…
  Hij is veel te lang premier , het is ongezond!
  Hopelijk hebben we straks ons vrijheid terug!

 4. Kijk, corona is niet langer te handhaven dus ze hebben iets anders nodig : cyber aanval, klimaat lockdowns, nieuw virus, etc etc of nieuwe oorlog starten.

  Maar als het volk weigert om soldaten te leveren om zich dood te laten schieten, zich te laten verminken door de elite die geen ene moer om ons geven, als wij het volk weigeren om soldaten te leveren dan komt er geen oorlog !!!!

  Wij het volk hebben de macht niet onze criminele politici of corrupte Rechtspraak. Wij moeten blijven demonstreren in nog grotere getalen en in vrede. Laat u niet tot geweld provoceren want dat is precies waar de politiek op uit is. De politiek zal nog vaker romeo’s inzetten en zullen pallets stenen klaarzetten en hopen op die manier dat de vlam in de pan gaat….. nogmaals laat je niet uitlokken want dan verliezen wij de strijd…. vreedzaam demonstreren daar gaan we het mee winnen.

  Steeds meer mensen beginnen wakker te worden. Laat u niet voor de gek houden want de meeste politici zijn in dienst van de criminele organisatie die WEF heet ( World Economic Forum)

 5. Wellicht zijn er inderdaad dingen aan het veranderen.
  Zo zag ik vandaag op een parkeerplaats aan een snelweg in Belgïe ca. 15 spiksplinternieuwe politiewagens staan die alle geparkeerde vrachtwagens heftig aan het controleren waren, dergelijke acties heb ik nooit eerder gezien.
  Of er enige relatie met bovenstaande aankondiging bestaat kan ik niet hard maken maar het was wel een opvallende gebeurtenis.

 6. Pingback: Selectie uit de Top 500 – Top 500 Alternatieve Media Nederland

 7. We wachten de ontwikkelingen op 20 januari af.
  Neem aan dat de admin op die dag extra alert is en ons op de hoogte houdt van de voorspelde akties..?

 8. Eindelijk zullen we verlost zijn van de volksverraders en het algehele koningshuis 🙏🤟🤟

 9. Op 20 januari zal er zeer waarschijnlijk niets gebeuren, wegens te voorspelbaar. Een tegenstander laat je nooit weten wanneer je zult toeslaan. Ik kijk eerder naar een WO III scenario met Rusland, China, Noord-Korea… als trigger voor massale mobilisatie. Dan hebben de militairen een perfect excuus om overal op straat te verschijnen en hun ding te doen..

  • China, Rusland, Iran, Israel en enkele andere landen….sterke ‘Defencie’ aka aanvalslegers…tot de tanden bewapend. Amerika en de rest van het westen stelselmatig verzwakt sinds ze begonnen waren de westerse industry naar China te verplaatsen met het excuus dat men daar goedkoper kon/kan produceren. Educatie….uitgehold in het westen en peper onbetaalbaar gemaakt. Oorlogen en famine en armoede gecreeerd die een excodus aan emigratie veroorzaakte dewelke het westen als een blok om de nek hangt…. Sure…all pure coincidence. En nu de doodsteek via de gifspuit. In China en Rusland geen mRNA….Ook puur toevallig alhoewel ik ver van enthousiast ben in de Chinese variant daar ik nog geen enkel onderzoek ben tegengekomen die mij verzekerde dat er geen NANO troep in verborgen zit.

  • Dat ben ik al.
   Ik ben het Handboek van het Landrecht uit het hoofd aan het leren. Moeder Aarde, wetten der Natuur en volkomen vrijheid. Niet verloren op zee, maar op het Land. En ik citeer:

   Verklaring 4
   Ieder mens is, door vrije wil, een soeverein volk en zelfbesturend. Bewoners sluiten zich aan bij anderen, uit vrije wil, om bestuurlijke kaders te vormen voor menselijke gemeenschappen die aansluiten bij collectieve en individuele gewoonten. Menselijke gemeenschappen ontwikkelen ethiek, gewoonten en praktijken die consistent zijn met de rechten en bescherming van alle levende systemen in erkenning en respect voor de diversiteit van waarden, kennis, vaardigheden, praktijken en normen van de hele wereld in afstemming met de natuurwet.

   En deze, waaruit je mag opmaken dat niemand Moeder Aarde kan bezitten m,aar alleen kan gebruiken, beschermen en bewaken:

   Verklaring 8
   Het land, gelijk in waarde aan alle andere levende systemen, ooit beschouwd als onroerend goed, eigendom of bezit, is nu vrij. Elke menselijke bewoner wordt uitgeroepen tot een wettige bewaker en beschermer van Moeder Aarde.

   We zijn allemaal “president”.
   Behalve zij die zeggen dat ze het zijn, dan wel voor GOD spelen, dan wel Moeder Aarde gestolen hebben.

 10. Volgens telegram kanaal, is er geen vulkaanuitbarsting geweest, maar een bunkerbrekende kernraket geweest. Deze zijn net zo krachtig, maar laten geen radioactief materiaal achter, deze worden de rods of god genoemd. Deze wapens zullen ze ook gaan gebruiken op CERN. Het is wel afwachten, ben verstandig en schakel over op signal.

  • Met installaties zoals het cern kan een elektromagnetische puls veroorzaakt worden, met als gevolg alle elektronica defect, er schijnen meerdere van zulke installaties over de wereld verspreid te zijn, ik vermoed dat er door de kanaaltunnel Frankrijk-Engeland ook één is, de onshore delen zijn op Google earth niet te zien, maar wel vanuit de trein.

 11. Van mij en mijn gezin mag dit op 20 januari plaats vinden want dit wanbeleid van Kabinet Rutte moet zo snel mogelijk worden beëindigd zodat wij weer terug kunnen naar ’t Oude Normaal !!

  • Terug naar het oude normaal? Zodat ze het op een andere manier nogmaals kunnen proberen? Man, man, man, wat zijn mensen toch hopeloos.

   • Inderdaad Blackpeat, we dienen voorwaarts te gaan en daarbij vooral onze geschiedenis niet te vergeten, maar er van te leren.
    Ik besef dat ik de lat hoog leg, maar we zouden het op zijn minst kunnen proberen.
    Wat wij kunnen leren op deze site mag daar een nuttige handleiding voor zijn.
    Maar, als ik zo eens bezie wat voor een reacties ik soms krijg als ik artikelen doorstuur, zakt de moed mij soms wel erg vaak in de schoenen.
    Ik bezoek deze site al zo’n 10 jaar en voelde me van het begin af aan thuis en verbonden met het getoonde gedachtegoed.
    Ik merk echter vaak in mijn vrienden en kennissenkring dat de meesten zich nog steeds goed laten hersenspoelen.
    Er zijn er dan ook niet veel meer over van destijds, dus ja, ga er maar aanstaan.
    Bon, ik ga de dieren verzorgen, ik heb daar vaak een beter gesprek mee.

    Groet.

 12. nou jongens, de champagne staat vast koud, als het zover is kom gerust langs om het glas te heffen!

 13. Denk dat rooie willie zich met zijn familie beter kan terug trekken, misschien is het beter voor ze dat ze ergens op een oud shell booreiland op de Noordzee gaan zitten.

 14. Pingback: Gepasseerd station: “Praten met Regime Rutte c.s.” Absurd idee. | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

Reacties zijn gesloten.