VIROLOGIE: Nog één controle-experiment verwijderd van DE DOOD (2)

Alle Nederlanders met een “geheim medisch dossier” hebben een reclamefolder van een dochteronderneming van de STAAT DER NEDERLANDEN in de bus gekregen. Dat betrof een min of meer zakelijk voorstel van het RIVM om u te laten injecteren tegen het SARS-CoV-2 virus. Als het goed is heeft u dat voorstel afgewezen en dat de afzender duidelijk gemaakt, met tevens het dwingende verzoek uw persoonlijke gegevens volgens de wet AVG uit de dossiers te verwijderen. Tevens heeft u uw huisarts verwittigd van het feit dat uw “geheime medische dossier” op straat ligt en hem/haar daarvoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld.

Het is toch buitengewoon bijzonder dat men u ongevraagd een zakelijk voorstel doet om u ergens tegen te laten beschermen, waarvan bekend is, dat het onwetenschappelijk is aangetoond en er geen controle op heeft plaats gevonden. Het SARS-CoV-2 virus die de vermeende ziekte COVID-19 zou veroorzaken is non-existent. Het bestaat niet, zolang er geen laatste controle-experiment heeft plaatsgevonden.

Wij vonden voor u het uitgebreide verslag van de patstelling waarin we zijn terecht gekomen. De bedenkers (lees: vervalsers) van de PCR-test Drosten en Koopmans worden als wetenschappelijke fraudeurs in de criminele hoek geplaatst. Er zijn namelijk wetenschappelijke en wettelijke voorschriften waaraan moet worden voldaan. Deze zijn in Duitsland vastgelegd in de regels van de Deutsche Forschungsgemeinschaft. Wie zich hieraan niet houdt is GEEN wetenschapper. Virologen is geen wetenschap, zolang deze tak zich kan onttrekken aan algemeen gangbare regels. Als het controle-experiment niet wordt uitgevoerd is er niets aangetoond of onomstotelijk bewezen. De vraag aan een regering of een RIVM luidt dan:

Naar welke wetenschappelijke publicatie(s) verwijst de staatsregering wanneer zij het bestaan van het coronavirus SARS-Cov-2 veronderstelt en de daaruit voortvloeiende “coronamaatregelen” afleidt?

Zolang deze vraag niet is beantwoord zijn alle maatregelen en wetgeving nietig en stoppen per direct.


telegra.ph


❗️Virologie is slechts één controle-experiment verwijderd van afsterving

Corona_Fakten

Wat hebben een bedrieger van de wetenschap, een wetenschapper die het slachtoffer is van een misvatting en een wetenschapper die de misvatting heeft blootgelegd, met elkaar gemeen? Eigenlijk niet veel, maar in dit verhaal zijn ze instrumenteel in het beëindigen van de Corona-rage met onmiddellijke ingang en niet alleen dat, ze hebben de kracht om de volledige virologie naar het rijk van de verdoemden te sturen. Het zou de langverwachte paradigmaverschuiving in de geneeskunde introduceren. Waarom is dit zo belangrijk? Ik zal het je vertellen! Niet alleen zou dit elke pandemie beëindigen, nee, het zou nooit meer mogelijk zijn om te beweren dat er geen vaccinaties meer zouden zijn, het zou de angst van mensen wegnemen en, belangrijker nog, het zou de weg vrijmaken voor een echt medicijn, universele biologie. Over welke drie wetenschappers heb ik het? Dit verhaal gaat over de wetenschapsfraudeur prof. Christian Drosten, de eerlijke wetenschapper prof. Sucharit Bhakdi, die net als vele anderen het slachtoffer is van een fout in de geneeskunde, en een wetenschapper die door velen niet wordt genoemd, wordt opzettelijk door velen gemeden, hoewel hij een van de belangrijkste mijlpalen voor de mensheid heeft gezet. Het is Dr. Stefan Lanka, de winnaar van de mazelenproef.  Mijn zorg met dit artikel is niet om iemand in diskrediet te brengen of zijn werk te verminderen, met uitzondering van prof. Drosten, die met onmiddellijke ingang van zijn titel zou moeten worden ontdaan. Prof. Drosten is naar mijn mening een misdadiger die meerdere malen om goede redenen is gemeld. O.a. door Dr. Stefan Lanka (Nieuwsbrief 13.06.2020).

Ik vraag jullie allemaal om dit artikel te verspreiden en het speciaal te sturen naar de mensen die de kans hebben om een verschil te maken. Dit verwijst naar alle wetenschappers, maar ook naar zowel Corona-commissies als natuurlijk de weinige eerlijke politici. Laten we nu naar het verhaal gaan.

De reden waarom het plan van de geldschieters om de 2 jaar werkt, is dat zelfs degenen die opheldering geven, of het nu een Bhakdi, Mölling, Kämmerer of Wodarg and Co. is, nog steeds spreken van bestaande virussen die niet bestaan.  Als je hen vraagt naar het wetenschappelijke bewijs van een pathogeen virus, waarbij het werk werd uitgevoerd volgens de wetenschappelijke regels, waaronder ook de nodige controle-experimenten, komt er helemaal niets uit of worden er publicaties aangehaald die niet aan de wetenschappelijke criteria voldoen. En dit is precies waar we een probleem hebben.

Wat heb je eraan als we mensen kunnen overtuigen met een aantal statistieken van dodentallen en statistieken waarin het aantal PCR-tests wordt afgezet tegen het aantal mensen dat positief test?  Wat heb je eraan als we aantonen dat het vermeende virus volledig onschadelijk is – en dit in feite onderbouwen met verschillende studies wereldwijd? Het doet niet veel goeds, want het is gewoon een tijdsverschuiving naar volgend jaar waar deze organisatoren van de geënsceneerde coronacrisis gewoon een nieuw virus zullen claimen, net zoals ze nu doen en keer op keer hebben gedaan. Van BSE tot vogelgriep, tot varkensgriep, ebola, zika en vandaag SARS-CoV-2. Wie heeft de kracht om deze sprookjes elk jaar te weerleggen? Zoveel lockdowns kunnen we niet overleven!

Dit alles is slechts geklets, het leidt tot niets. Wat doen we als we niet het geluk hebben om een zachte winter te hebben, zoals dit jaar het geval was, maar een gewelddadige winter die in feite leidt tot meer sterfgevallen en echte ziekten? Wie gelooft ons nog met statistieken? Ze helpen dan niet meer, er gaan meer mensen dood dan het jaar ervoor. Al deze inspanningen zouden niet nodig zijn als alle wetenschappers en artsen die de mythe van een gevaarlijk coronavirus al actief hebben doorzien, hun krachten bundelen en deze controle-experimenten uitvoeren samen met Dr. Stefan Lanka. Echte wetenschap kan zo simpel zijn. Echte wetenschappers twijfelen altijd aan de uitkomsten. Daarom herhalen ze hun bewijsvoering tot vervelens toe. Er MOET steeds hetzelfde uitkomen.

Waarom voeren Bhakdi en Co. niet de nodige controle-experimenten uit, die onder andere door Dr. Stefan Lanka worden geëist?

Om ervoor te zorgen dat deze virologen zichzelf niet weerleggen, negeren ze consequent twee regels die in de wetenschap zijn voorgeschreven. Een daarvan is om alle claims consequent zelf te verifiëren. De andere is om alle aannames en methoden te testen die worden gebruikt door middel van controletests. Als ze de controle-experimenten zouden uitvoeren, zouden ze ontdekken dat ALLE korte gensequenties die ze alleen mentaal (dus: theoretisch en nergens op gefundeerd) koppelen aan een virale genoomstreng afkomstig zijn van het menselijk metabolisme en niet van buitenaf, dan wel van een geclaimd virus!

Op 13.06.2020 riep Dr. Stefan Lanka alle biochemici, bio-informatici, virologen en celkweekspecialisten op om deze controle-experimenten uit te voeren, ze te publiceren en hem [Stefan Lanka] erover te informeren. Hij heeft een controle-experiment ontworpen waarbij het excuus dat het gebruikte monstermateriaal voor of tijdens de controletest besmet was met het SARS-Cov-2-virus van meet af aan is uitgesloten.

Waarom hebben Prof. Sucharit Bhakdi, Prof. Karin Mölling, Prof. Ulrike Kämmerer, Dr. Wodarg, Prof. Drosten, RKI directeur Prof. Wieler en alle anderen deze controle-experimenten tot op heden niet uitgevoerd of contact opgenomen met Dr. Lanka? Bij het RKI is het antwoord voor mij duidelijk, ik heb via het e-mailverkeer het bewijs dat dit instituut zich niets aantrekt van feiten. Dit zou reden genoeg zijn om deze instelling te sluiten – een artikel over deze correspondentie zal door mij worden gepubliceerd. Ik beschouw de eerste vier genoemde wetenschappers echter als eerlijke mensen.

Het was Dr. Stefan Lanka die als eerste in detail uitlegde dat Drosten’s PCR-test niet gebaseerd was op klinische gegevens. Drosten en dus ook Koopmans pleegden wetenschappelijke fraude!

Nadat op 29.08.2020 bij de Querdenker-711 demo door Dr. Heiko Schöning enkele namen werden voorgelezen [vier in getal]die bevestigden dat de PCR-test van de Berlijnse Charité en Drosten niet gebaseerd was op klinische gegevens, omdat er nog geen sequenties beschikbaar waren, miste de naam die het hele ding in detail aan de experts onthulde. Het was Dr. Stefan Lanka die tot in het kleinste detail liet zien dat Prof. Drosten wetenschappelijke fraude pleegde en dat de WHO dit spel meespeelde. Ere wie ere toekomt aan degenen die al meer dan 30 jaar werken om ervoor te zorgen dat de waarheid naar buiten komt! Dr. Stefan Lanka, was niet alleen betrokken bij het mazelenvirusproces [Deel 1 | Deel 2] maar kan met geldige feiten aantonen dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het mazelenvirus, en toonde aan dat er geen wetenschappelijk bewijs kan worden geleverd voor een van de vermeende pathogene virussen. De organisatoren van Querdenken, de artsen voor onderwijs en de deelnemers van de twee Corona commissies, die zonder twijfel goed werk leveren, om eindelijk het gesprek aan te gaan met Dr. Stefan Lanka. Ik heb meerdere keren geprobeerd te bemiddelen en ben daar altijd klaar voor. Iedereen kan hierover contact met mij opnemen. Ik wil nogmaals vermelden dat Dr. Stefan Lanka, Prof. Christian Drosten crimineel heeft gerapporteerd precies om deze en andere redenen. Iedereen zou zich hieraan moeten houden. Vooral de andere experts, die ook Drostens onwetenschappelijke aanpak bevestigden.

De vereiste controle-experimenten zijn in het verleden al uitgevoerd en bevestigen de misvatting van de vermeende pathogene virussen.

Dr. Lanka heeft dergelijke controle-experimenten al laten uitvoeren op het mazelenvirus als voorbeeld en voorgelegd aan de rechtbank. Lang voor Dr. Stefan Lanka werden deze noodzakelijke controle-experimenten ook uitgevoerd en kwamen tot dezelfde conclusie. Een virus is hier niet verantwoordelijk voor.

Ik citeer hier uit een van de
laboratoriumanalyses: het deskundigenoordeel over het cytopathische effect weerlegt de vermeende specifieke infectiviteit van het mazelenvirus.

Cytopathisch effect in apenniercellen is niet maservirusspecifiek – Auteur: Laboratoriumhoofd van een onafhankelijk laboratorium in DuitslandResultaat van het laboratorium:

“Afhankelijk van de toegevoegde, niet-virale en niet-infectieuze stoffen, konden veranderingen in celmorfologie op verschillende tijdstippen worden waargenomen, wat sinds 1954 is gelijkgesteld met de “isolatie” van het “mazelenvirus”. Vooral na de toevoeging van hoge concentraties penicilline/streptomycine (20%) of teelt onder deficiëntieomstandigheden (1% FCS) konden veranderingen in de celmorfologie worden gedetecteerd die microscopisch identiek waren aan de syncytevorming beschreven door het mazelenvirus (Tabel 1: Gebruikte chemicaliën, oplossingen en celkweekmedia). De studies hebben duidelijk aangetoond dat syncytevorming niet specifiek is voor een mazeleninfectie. Zo werden de vergeten waarnemingen van zowel Enders&Peebles als Bech&von Magnus bevestigd en werd de veronderstelling dat Enders&Peebles en opvolgers het bestaan van een virus met deze techniek hadden bewezen weerlegd.”

Tabel 1: Gebruikte chemicaliën, oplossingen en celkweekmedia


De moeder van alle publicaties over het mazelenvirus van John Franklin Enders en Peebles heeft nooit beweerd dat ze een mazelenvirus konden detecteren, ze hadden sterke twijfels en hebben dit zo duidelijk opgeschreven in hun publicatie.


Ook in de publicatie van Bech, V. & von Magnus, P. (1958) Studies on mazelenvirus in apennierweefselculturen. Acta Pathologica Microbiologica Scandinavica 42(1):75-85 wordt beschreven dat het cytostatische effect niet mazelenspecifiek is, maar wordt veroorzaakt door andere factoren.

Dit is wat de publicatie op p.80 stelt:

“cytopathische veranderingen vergelijkbaar met die veroorzaakt door mazelenvirus kunnen ook worden waargenomen in niet-geinoculeerde culturen van apennierweefsel (fig. 4-5). Deze veranderingen worden waarschijnlijk veroorzaakt door virusachtige agentia, zogenaamde ‘schuimige middelen’, die vaak aanwezig lijken te zijn in niercellen van ogenschijnlijk gezonde apen.”

Vertaling:

“Cytopathische veranderingen vergelijkbaar met die veroorzaakt door het mazelenvirus kunnen ook worden waargenomen in niet-gevaccineerde culturen van apennierweefsel (fig. 4-5). Deze veranderingen worden waarschijnlijk veroorzaakt door virusachtige pathogenen die ‘schuimige pathogenen’ worden genoemd, die vaak aanwezig lijken te zijn in niercellen van schijnbaar gezonde apen. “

Deze zin is opmerkelijk, omdat het wijst op de niet-specificiteit van de zeer pathologische veranderingen die dienden als uitgangspunt voor het optische bewijs van infectie in de eerste publicatie van Enders & Peebles.


Prof. Karlheinz Lüdtke, Max Planck Instituut voor wetenschapsgeschiedenis, Vroege geschiedenis van de virologie, sonderdruck 125, 89 pagina’s, 1999. i. K. (A 2) Preprint 1999.

Deze lezing is zo belangrijk omdat het laat zien hoe belangrijk controle-experimenten zijn om te beseffen dat je het mis had. Het laat zien dat het tot 1953 duidelijk en bekend was bij elke viroloog en de wetenschappelijke gemeenschap dat alle componenten die eerder waren geïnterpreteerd als componenten van virussen componenten bleken te zijn van dode weefsels en cellen door middel van controle-experimenten.  Daarom is het zo belangrijk om keer op keer te hameren op het gebrek aan controle-experimenten van de ingediende publicaties.


Meer informatie en experimentele opzet is te vinden in
Bron:
Wissenschafftplus Magazine 2017 4e nummer

“De weefsels en cellen die worden gebruikt voor de ‘detectie en vermenigvuldiging’ van de ‘virussen’ worden op een heel speciale manier voorbehandeld voor de vermeende ‘infectie’. Ze worden beroofd van 80% van de voedingsstoffen, zodat ze honger krijgen en de virussen absorberen. Ze worden behandeld met antibiotica om uit te sluiten dat bacteriën, die altijd en overal in alle weefsels en serums zitten, de verwachte dood van de cellen veroorzaken. Pas in 1972 realiseerde de biochemie zich dat de gebruikte antibiotica onafhankelijk cellen beschadigen en doden zonder dat dit door virologen wordt opgemerkt en in aanmerking wordt genomen. Het zijn juist de factoren “uithongering” en “vergiftiging” die leiden tot de zichtbare dood van de cellen, die verkeerd is en wordt geïnterpreteerd als de aanwezigheid, isolatie, effect en vermenigvuldiging van de enige verdachte virussen. “

Naar welke wetenschappelijke publicatie of publicaties verwijst de regering als zij uitgaat van het bestaan van het coronavirus SARS-Cov-2 en daaraan de ‘corona’-maatregelen ontleent?

Reden: In alle publicaties waarnaar prof. Christian Drosten verwijst bij het ontwerpen van zijn PCR-test, verschijnen alleen de werkstappen over hoe nucleïnezuren uit de vloeistoffen van patiënten computertechnisch worden uitgelijnd (= uitlijning) op een virale genoomstreng.

En er is een gebrek aan controle-experimenten die uitsluiten dat het niet helemaal normale nucleïnezuren van patiënten zijn waaruit het genoom van het geclaimde virus wordt berekend.

Het feit dat de cruciale controletests ontbreken in alle publicaties over de “isolatie” van SARS-CoV-2 maakt het onmogelijk om deze publicaties als wetenschappelijk te beoordelen. Sinds de publicatie van de internationale wetenschappelijke regels door de DFG in 1998 zijn controle-experimenten onmisbaar om een publicatie als wetenschappelijk aan te duiden.

Mijn vraag is onder meer gericht op de vraag of de coronamaatregelen van de overheid überhaupt juridisch te rechtvaardigen zijn, omdat in Duitsland de Wet infectiebescherming (IfSG) waarop de maatregelen zijn gebaseerd, de wetenschappelijkheid van alle betrokkenen op de betreffende stand van de techniek en technologie vereist.

Deze vraag zou door alle wetenschappers en oprechte critici moeten worden gesteld. De spil voor het stoppen van deze geplande pandemie is om te voldoen aan de noodzakelijke wetenschappelijke regels die in 1998 door de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) werden verplicht. Dit omvat ook het uitvoeren van de nodige controle-experimenten. Alle wetenschappers die dit ontwijken mogen geen wetenschappers worden genoemd, ze negeren dan immers de wetenschappelijke regels en specificaties, die voor iedereen verplicht zijn!

Wat moeten we samen doen?

 1. We moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de eerlijke wetenschappers over hun schaduw springen en contact opnemen met Dr. Stefan Lanka om deze controle-experimenten uit te voeren en ze samen te publiceren.
 2. Help alstublieft om deze informatie over te brengen aan de benodigde personen. Alle kosten van de experimentele opzet van de controle-experimenten zijn geregeld, dus dit kan geen excuus zijn.
 3. Als de verantwoordelijken weigeren deze controle-experimenten uit te voeren, bewijzen ze dat ze handelen tegen de wetenschappelijke regels en dus in strijd handelen met hun eigen specificaties. Mochten ze toch stil op hun standpunt blijven staan, dan vraagt ze u de publicatie te noemen waarin de wetenschappelijke regels wél zijn nageleefd, inclusief de bestrijdingsexperimenten die een virus feilloos detecteren.
 4. Maak ze duidelijk dat ze geen gezichtsverlies lijden, maar zich ontpoppen als eervolle wetenschappers.
 5. Leg ze uit dat deze controle-experimenten een klein ding zijn dat een enorm effect heeft.

Doe het in ieder geval voor onze kinderen!


Op onze kanalen zijn nog veel meer berichten te vinden:

Telegram Hoofdkanaal: https://t.me/Corona_Fakten


❤️ Metde aankoop van ons boek kunt u ons steunen Bestelboek hier:
“Die Zeitzeugen Band 1.0” ❤️

Contactpersoon op Telegram voor premium toegang: Gebruikersnaam: @NotIsolate


Vragen kunt u per e-mail sturen: coronafaktenfragen@gmail.com


Hieronder vindt u een lijst met onze belangrijkste artikelen:

👉🎙💬 Corona_Fakten: Lijst met de belangrijkste artikelen ❗️

5 gedachtes over “VIROLOGIE: Nog één controle-experiment verwijderd van DE DOOD (2)

 1. Ik zie nu weer staan op die Nepnieuwssite van de NOS ( je moet toch eerst nepnieuws lezen voordat je gaat onderzoeken) dat de WHO – ‘chef’ Hans Kluge (Hij lijkt sprekend op Joris Demmink) aangeeft dat binnen zes tot acht weken de helft van alle Europeanen is besmet met de omikronvariant. Dat wordt weer gillen en schreeuwen de komende weken. Het zal wel een niets zeggend griepje zijn.

  • Iedereen met een snotneus laten ze nu positief testen om de bijwerkingsgevallen te camoufleren.
   Zo werkt dat als je deze idioten hun draconische gang maar laat gaan.

 2. Ik hoorde vandaag op de Duitse radia swr1 Rheinland Pfalz, Dat in tubbingen de rioolreiniging een methode heeft ontwikkeld om c… 19 in rioolwater te analyseren, en dan ook nog om welke variant het gaat.
  Hahaha il lach in de broek van het pissen, in 2019 beweerde het Rijks Instituut volks misleiding hetzelfde, toen heb ik een telefoontje naar het rivm gepleegd, met de vraag als je het dus sterk verdund In het rioolwater aantreft, dan kun je per individu toch beter je plasje laten testen ?
  Antwoord was, het lag iets anders, en er werdt mij aanbevolen dit niet op sociale media te delen.

 3. Het ligt iets anders. We hebben uw DNA nodig om ons biowapen te kalibreren. Ter compensatie stoppen we bij iedere sukkel die zich laat testen allerlei toxisch materiaal in de neus. In de hoop dat het snel in de hersenen terecht komt, wat het dan kan reageren met het biowapen in combinatie met 60GHz.

  Graag gedaan, groeten van Jaap.

Reacties zijn gesloten.