Virologen weerleggen hun eigen resultaten: er is NOOIT een coronavirus geïsoleerd.

De bekende Dr. Stefan Lanka heeft in een interview bekend een kardinale fout te hebben gemaakt als het ging over het weerleggen van het bewijs dat virologen aanvoeren als het gaat om de isolatie van het SARS-CoV-2 virus, die COVID-19 en alle varianten erop veroorzaakt.

De sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gehanteerde methode van virologen om een virus te isoleren heeft zich in de mindset van de mensheid vastgebeten en heeft zich daar onwrikbaar weten te handhaven.

Lanka heeft steeds beargumenteerd, dat de viroloog verkeerde uitgangspunten hanteert en daarmee de bewijsvoering voor isolatie op drijfzand heeft gebouwd. Echter, de virologen in kwestie zijn niet van hun standpunt af te brengen omdat – volgens Lanka – ze er ook werkelijk van overtuigd zijn. Ze geloven echt dat wat ze doen de gouden standaard voor isolatie van een virus is.

Daarom moet de problematiek op een andere manier worden benaderd.

In het interview wordt het thema “vaccinatieplicht” aan Dr. Lanka voorgelegd. Hoe moeten we deze dreigende wetgeving afwenden zonder in gewelddadigheid te vervallen?

“Bij de argumentatie tegen vaccinatieverplichting moet maar over één zaak worden gesproken: is het virus waartegen het vaccin wordt ingezet daadwerkelijk aangetoond, bewezen en geïsoleerd?”

De bewijslast ligt dus niet bij de subjecten, maar bij de autoriteiten die de subjecten willen injecteren.

Hij benadrukt dat alleen daarover moet worden gediscussieerd, alle andere elementen die te berde worden gebracht leiden tot verwarring en leiden dan ook af van de vraagstelling. Men wil iemand door middel van een vaccinatie beschermen tegen specifiek het coronavirus, de inhoud waarvan dat virus onschadelijk zou moeten maken. Dat is het doel van de vaccinatie en dan moet dat doel nauwkeurig identificeerbaar zijn. Nog afgezien van waarmee of met welke methode dat doel dan moet worden geliquideerd.

Vervolgens kan men als wetgever, autoriteiten en aanklagers boekwerken aanleveren, waarin geleerden allerlei verschillende methoden beschrijven die allemaal leiden tot de gouden standaard van de isolatie van een virus. (Daarbij is overigens nimmer een controle procedure toegepast, iets wat virologen niet hoeven uit te voeren, omdat het geen wetenschappers zijn – Red.)

Allerlei verschillende methoden.

De methoden die door virologen worden toegepast kenmerken zich in het testen van (vermeend) geïnfecteerd weefsel, speeksel, etc. van een zieke persoon door een bepaalde methodische procedure. In het laatste exemplaar van Wissenschaft Plus (2021) beschrijft Dr. Lanka hoe hij exact dezelfde methode toepaste op een monster afgenomen van een GEZOND persoon.

Steeds was het resultaat exact hetzelfde als het resultaat wat door de viroloog werd behaald.

Dr. Lanka stelt dus, dat het geen verschil uitmaakt welk soort monster er wordt gebruikt, de isolatiemethode van de viroloog geeft steeds hetzelfde resultaat. Met andere woorden: daarmee is nog steeds niet aangetoond dat het (niet geïsoleerde) coronavirus is geïsoleerd en dit heeft kolossale consequenties. Alles staat of valt immers met een ziekteverwekker?

Lanka stelt dan ook dat de viroloog zijn eigen resultaat heeft weerlegd en dat daarmee het vaccineren op niets is gestoeld, laat staan dat je het zou willen verplichten.

Dr. Stefan Lanka zegt dat het op deze manier moet worden benaderd en geeft onmiddellijk toe, dat men daar niet over wil praten, dan wel omtrekkende bewegingen maakt om de kern te vermijden. Immers, als alles is gefundeerd op niets, valt alles in het niets en is het over en uit. Geen virus, geen ziekte, geen pandemie. Dan waren de maatregelen voor niets, de lockdowns voor niets en de vaccinaties voor niets. Dat is voor vrijwel iedere gevaccineerde zwaar te verteren kost, maar Lanka zegt dat menselijke gesteldheid niet van de laatste 2 jaar is, maar van de laatste 2 millennia! Religies maakten volop gebruik van de angstpsychose met betrekking tot het onbekende en de keizer en de hoge adel maakten er hun staatsdoctrine van. Het is daarom niet vreemd dat virologen hun eigen werk niet controleren. Niet vreemd als je het vergelijkt met het fundament van religies: ANGST voor het ONBEKENDE.

Door consequent kennis te onderdrukken is het eeuwen mogelijk geweest deze status quo in stand te houden. De “Coronacrisis” maakt hieraan een eind.

Virologen weerleggen dus hun eigen resultaten, maar door controleproeven niet te doen, is dat nooit aan het licht gekomen. Virologie is dan ook geen wetenschap, maar een valse religie.

Hier het goudgerande interview in het Duits:

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/S-Lanka-anti-Impf-Argumentation/91b4655671a26fd151753f6cf093959421f8b39a/29a528

Hier het Magazine, te downloaden voor € 5:

https://wplus-verlag.ch/de_DE/p/buy/wissenschafftplus-ausgabe-4-2021

21 gedachtes over “Virologen weerleggen hun eigen resultaten: er is NOOIT een coronavirus geïsoleerd.

 1. Wat echte deskundigen ook beweren, vertellen, schrijven, het zal de andere figuren er NIET van weerhouden om hun ingezette misdadige plannen door te zetten. Er zal dus wat anders moeten gebeuren maar dit gaat niets veranderen en…. wiens brood men eet wiens woord men spreekt!

  Like

 2. Angst is den duvel en den duvel is angst, gebrek aan kennis en fantasie doet de rest. Hebben we opgelet of zitten slapen ? God is examinator, als je slaagt blijf je bij Hem, als je zakt is den duvel je lot !
  Niemand komt tussen mij en mijn oorsprong, geen ingeprente angst, geen gen therapie, geen overheid, geen dwang, helemaal niets. Ik ben als mens geboren en onveranderd ga ik ook weer dood.
  Voor de rest zoekt iedereen het maar een beetje uit !

  Geliked door 2 people

 3. Er is maar één manier om een vals systeem waar bijna iedereen in gelooft te ontmaskeren : je laat het tegen de muur lopen, zodat iedereen de crash duidelijk kan zien en horen. De “coronapandemie” zal bereiken wat een stapel boeken van hier tot aan de maan niet heeft weten te bereiken. Je kunt de meeste mensen nu eenmaal niet via intellectuele weg bereiken. Pas als ze met hun neus in de shit worden geduwd, schieten ze wakker. Nu dus.
  Goed nieuws uit Oostenrijk : de verplichte vaccinatie is om “technische redenen” uitgesteld van februari tot april. Tegen dan kan er veel gebeuren…

  Geliked door 2 people

 4. Hadden jullie niet een brief gemaakt aan de minister van volksgezondheid ivm het vaccineren welke we konden insturen zodat hij de bewijzen moest leveren voor dat er gevaccineerd mocht worden

  Like

 5. Het is reeds in veel landen aangetoond (ik denk Ierland en Canada o.a.) dat degenen die de macht op een zeer vicieuze wijze hebben verkregen, sorry ik bedoelde gestolen, (onze ‘democratie’) deze weg van virusidentifiactie niet willen en niet zullen volgen.
  De misleiding is ZOOoooo groot en ZOOoooo diep voor de gewone mens te bevatten dat het verschrikkelijk moeilijk wordt. Het gaat hier letterlijk over lijken, en dan niet een paar lijken maar als het zo doorgaat een paar miljard lijken (Georgia guidestones).
  Deze misdaad tegen de menselijkheid zit zeer goed in mekaar geconstureerd, is structureel verweven in alle facetten van onze maatschsppij.
  De massa psychologie/psychosis is dominant in het continu cannoneren van de leugen. Is leugen A vandaag niet goed genoeg, dan staat leugen B morgen al paraat om gebruikt te worden.

  Geliked door 2 people

  • Zo goed zit deze misdaad nu ook weer niet in elkaar hoor, zelfs een ongeschoolde simpele ziel behorende tot de onderklasse van de huidige maatschappij doorziet alle list en bedrog. Het is de op meerdere manieren totaal gecorrumpeerde massa die de uitwerking mogelijk maakt.

   Like

 6. Wat Lanka hier betoogt legt ook genadeloos bloot dat clowns als Maes, Pols en Engel onderdeel zijn van het systeem dat ze voor de bühne zeggen te bestrijden. In ieder vonnis dat wordt gewezen zegt de rechter geen “battle of the experts” te willen, terwijl de STAAT haar hele beleid stoelt op experts. In plaats van meteen dit valse dilemma aan te kaarten en deze battle juist te eisen omdat anders geen zaak gevoerd kan worden, zijn de jokers steeds weer verrast.
  Geen battle of the experts? Prima. Maar dan mag de STAAT dus ook het OMT niet opvoeren in haar pleidooien voor wetgeving en maatregelen. Zo moeilijk is dit toch niet te begrijpen, meneer Maes en meneer Pols? Waarom beginnen jullie niet ieder pleidooi met deze eenvoudige logische invalshoek? Voor wie staan jullie daar?

  Geliked door 2 people

 7. Als een schepsel zich schepper waant loopt het normaliter ALTIJD slecht af. Misschien valt het voor velen nog niet zo op maar de weerstand en opstand groeit met de dag. Helaas worden veel gevaccineerden te laat wakker!

  Like

Reacties zijn gesloten.