NESARA is geldig vanaf 10.10.2000 en ontduiking daarvan is fraude en hoogverraad. Dat levert de doodstraf op.

Er is meerdere malen getracht de Wet NESARA in het belang van de burgers in te voeren, telkens werd daar een stokje voor gestoken. Omdat wij in een fictieve toestand van schade en schuldcreatie, hebben wij niet in de gaten dat we dagelijks als wereldgemeeschap miljarden worden afgetroggeld. Wij vinden dat allemaal goed, want we hebben geleerd dat dit de normaalste gang van zaken is.

Maar wat ons wordt verteld zijn aperte leugens, onze fictieve toestand kan met een paar acties worden opgeblazen. De Aarde is van 8 miljard mensen, dus van niemand. Er zijn een paar antieke bloedlijnen die ons in een fictie plaatsen, waar alles is gebaseerd op de informatie van de zelfverklaarde elite. Het is beter voor het mensdom, dat we niet alles weten, hoor je wel eens. Het is echter nog veel erger: wij weten niets. En wat wij menen te weten is 100% gelogen.

BREEK het SYSTEEM en KRAAK de 1%

Het was de bedoeling dat Nesara meer dan eens zou worden vrijgegeven aan het publiek, maar het kwaadaardige bankensysteem hield het routinematig op een zijspoor, totdat Bill Clinton in 1999 door de militairen gedwongen werd het wetsontwerp te tekenen.

Wat u niet weet is dat het sinds die datum actief is, maar om te voorkomen dat u als ‘burgerslaaf’ terug moet worden betaald is de informatie waar u volgens de wet NESARA recht op heeft, tot nu toe niet boven water gekomen.

Door deze mededeling worden alle betrokken frauduleuze partijen, banken zowel als overheden, er bij dezen van op de hoogte gebracht dat, indien zij niet handelen volgens uw rechten en deze wet, dit wordt beschouwd als een daad van verraad en derhalve met de dood zal worden bestraft.


Het mag duidelijk zijn waarom het Centrale Bankensysteem én STATEN Corporaties deze wet buiten het zicht willen houden.

De wet NESARA staat niet toe dat er uit lucht gecreëerde geldleningen worden verstrekt als een schuld. Door de wet NESARA wordt deze handeling gezien als frauduleus en nietig. Derhalve moeten de banken de schuldenaren de resterende leningen kwijtschelden en rente en reeds gerealiseerde aflossingen restitueren. Dit betekent het einde van het Centrale Bankensysteem, inclusief de BIS, het IMF, de Wereldbank en de arrestatie van bankfunctionarissen/aandeelhouders die niet hebben voldaan aan de wet NESARA.

Ook overheden en autoriteiten zullen worden aangesproken op deze onwettige, dus frauduleuze en nietige handelingen, waardoor een aanmerkelijk deel van de betaalde belastingen aan de burgers moeten worden gerestitueerd. Dit betekent het einde van STATEN door faillissement en het arresteren van overheidsfunctionarissen die de fraude hebben gefaciliteerd.

De 8 miljard kunnen en moeten de druk op die enkele zelfverklaarde heersers opvoeren, tot ze in dunvloeibare toestand het riool in sijpelen.

(1) De Wet NESARA uitoefenen

(2) Energievoorziening omschakelen naar vrije energie

(3) Collectieve regionale voedselvoorziening organiseren

(4) Medische voorzieningen compleet nieuw ingericht

Het einde van BIG SIX en geen haan die er naar kraait. Alle burgers worden autonoom en kunnen gaan en staan waar ze willen. Ze leven slechts bij één grondregel: Gij zult niet stelen, gij zult bij een ander geen pijn veroorzaken en gij zult niet doden – alles op straffe van een Volkstribunaal. Of volgens de Bataafsche Staatsregeling 1798:

6. Alle de pligten van den mensch in de maatschappy hebben hunnen grondslag in deze heilige wet: doe eenen ander niet, hetgeen gy niet wenscht dat aan u geschiede, doe aan anderen, ten allen tyde, zoo veel goeds, als gy in gelyke omstandigheden van hun zoudt wenschen te ontvangen

Alles wat groot is wordt versplinterd en alles wat vervuilt wordt vernietigd.

Het Bankenkartel weg

Het Energiekartel dood.

Het medische kartel kapot

Het voedselkartel vernietigd

Het informatiekartel volledig naar de knoppen.

Wát een bevrijding zal dat zijn!!


17 gedachtes over “NESARA is geldig vanaf 10.10.2000 en ontduiking daarvan is fraude en hoogverraad. Dat levert de doodstraf op.

 1. Off topic. Er gaat een gerucht dat het CIA hoofdkantoor in CERN is ontmanteld. Ik neem aan dat de rest ook ontmanteld gaat worden, de info moet heel uitgehaald worden, voordat er bommen op vallen. Er wordt wereldwijd op vele grote fronten gestreden. Eerst komt OZ en NZ aan de beurt. De White hats zijn nu bezig in het Zwarte Woud en in Tsjechië. Volgens diverse is idd Klaus Schwab niet opgepakt en zit hij te schuilen op Antarctica.

  • Remi, ik hoorde en vernam van iemand die ook goede bronnen heeft dat de hele nazi club ondergedoken zit op Antarctica, vandaar dus het vliegverbod over die streek..
   Jensen heeft het daar ook pas over gehad, ik weet alleen niet meer welke aflevering van zijn show
   duidelijk dat ze op de run zijn. de duivel danst als een waanzinnige momenteel, ze hebben zich vergist..
   we gaan het zien Remi

   fijne avond en hou vol ! WE ZIJN MET ELKAAR

   • Antartica is de artic Wall die om de krater aarde ligt, daar kan geen vliegtuig overheen omdat hoogtemeters en kompas etc uitvalt, op de beelden van Google earth is te zien dat het gefotoshopt is, een Amerikaanse Generaal heeft ooit gezegd dat er achter de artic Wall nog veel meer land is.

 2. Volgens mij heeft Bill (William Jefferson) Clinton (1946) met de nodige druk van o.a. white heads NESARA (National Economic and Security Act) ondertekend op 10.10.2020. De duistere krachten hebben de aanslagen op 11.09.2001 georkestreerd, zodat de invoering met onbepaalde tijd is uitgesteld.

  • De wet werd op 9 maart 2000 door het Congres van de Verenigde Staten aangenomen en vervolgens ter ondertekening naar president Bill Clinton gestuurd.
   Clinton ondertekende NESARA op 10 oktober 2000. Gedwongen door Navy Seals en Delta Force in het Witte Huis, met doorgeladen wapens. “At gunpoint”.
   Vanaf dat moment staat de VS onder “common law”.

   • Waar zijn de bewijzen? Ook over dat ondergedoken zijn van de elite? Er gaan al tijden geruchten over arrestaties en executies maar diegenen verschijnen nog steeds in het nieuws, als het zo zou zijn waarom gaat desondanks alles des te erger door? Vreemde zaak…..beetje verdacht dus…..Hoe moeilijk is het de regeringen te arresteren voor hun openlijke misdaden? Easy Peasy, maar in plaats daarvan alle geruchten terwijl er niks zichtbaars en merkbaars is gebeurd, nu gaan ze de kinderen vermoorden en daarmee de toekomst van de mensheid dus waar blijft het ingrijpen waar het MOET nl bij de regeringen? Anders komt het Te Laat!!!!!! AAn te laat ingrijpen hebben Wij niks……

    • Heb jij bewijzen dat het niet zo is?
     Ga jij ingrijpen of zal het je tijd wel duren?
     Of laat je het aan een ander over.
     “Waar blijft….” gaat vaak gepaard met een leunstoel, popcorn en een biertje.
     Mocht jij het hier “een beetje verdacht” gaan vinden dan adviseer ik je met klem hier niets meer te lezen en de TV 24/7 aan te houden om je goed te laten informeren met louter FEITEN!
     Succes ermee.

     PS.
     Indien gewenst kan ik al je bijdragen hier verwijderen. Kan me voorstellen dat je met een “verdachte site als deze” niet echt wilt worden geassocieerd. Bij geen bericht worden ze verwijderd. Service van de zaak.

     • Het is niet Mijn bedoeling Jullie af te kraken, maar nu zeg Je heb Jij bewijzen dat het niet zo is? Dat is de omgekeerde wereld. Ik had het niet tegen Jou maar als aanvulling erop tegen diegene die melde over het ondergedoken zitten en zo…..er zijn geen bewijzen voor, Ik heb al een paar jaar geen tv meer maar van de leugens van de tv naar onbewezen geruchten ondanks welke het moorden gewoon doorgaat lijkt Mij ook geen goede zaak, Ik blijf liever bij feiten. By the way, Ik drink geen bier, Ik lust die troep niet eens……

      • Omdat we in een aangeprate fictie leven, waarbij alles 100% is gelogen, zijn bewijzen van het omgekeerde ook niet nodig.

       Dat het moorden in de fictie gewoon doorgaat doen met ze alle helemaal zelf. De praatjesmakers op deze “verdachte” site maken geen enkel verschil en laten het gewoon gebeuren.

       Vanaf 28 februari 2010 wordt op deze “verdachte” site opgeroepen om deze situatie te ontmantelen. Kritiek van de helden op sokken is ons deel.

       Dus als ik jou was: zoek een betere informatiebron.

 3. Dit klinkt mooi maar is volgens mij op deze wijze niet te realiseren. De samenleving zoals wij die kennen mag dan zo corrupt en verderfelijk zijn als maar mogelijk, maar biedt wel, (voor wat het waard is) een systeem voor de meeste mensen om te leven en te overleven.

  Het Bankenkartel weg. Het Energiekartel weg. Het medische kartel weg. Het voedselkartel weg. Het informatiekartel weg.
  Hoe je het wendt of keert, ze hebben de mensen heel langzaam over een heel lange periode vertrouwd en volledig afhankelijk gemaakt van al die kartels. Als dat in 1 klap zou komen te vervallen zou dat zoveel paniek en acute onmacht veroorzaken dat de daar op volgende chaos voor velen niet te overzien en niet te overleven zou zijn. De infostroom zou acuut stoppen, de voedselvoorziening komt piepend en krakend tot stilstand, de geldstroom droogt onmiddellijk op. Geen geld, geen eten, geen info, geen energie. Alles moet geherstructureerd en in gang gezet worden De schok zou onmetelijk groot zijn. Verreweg de meeste mensen denken nog steeds deel uit te maken van een integer systeem en hebben hun vertrouwen nog steeds niet verloren. Die weten niet wat hen overkomt en kunnen dat psychisch en fysiek niet aan.
  Kortom de overgang zou geleidelijk moeten verlopen anders zou het nog tien keer schadelijker uit pakken dan heel die verwoestende corona maatregelen.

  • Nederland is bezet gebied en onder de SHAEF wetgeving.
   NESARA is ook hier sinds 10.10.2000 geldig.

   Weinig keus dus.

  • De slapende schapen voorzichtig proberen wakker te krijgen, dat stuit al op weerstand, Albert Einstein zei ooit “het volste vertrouwen in de autoriteit is een gevaar voor de waarheid”
   Wat mij betreft mag het morgen in één keer afgelopen zijn, en dan de mensen middels EBS de waarheid tonen.
   Er staat in de bijbel “hij komt als een dief in de nacht”
   Voor diegene die zich door het kwaad hebben laten misleiden jammer dan.

Reacties zijn gesloten.