Coronasoap – Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Wat wij al 12 jaar hebben zien aankomen overkomt ons nu.

De definitie van arm is meer dan het ontbreken van bezit. Het is ook de totale geestelijke gelatenheid en denken dat het wel overwaait. Dit is het gevolg van eeuwenlange Vaticaanse indoctrinatie en angst voor het vagevuuur.

“De toekomst wordt ingeruild voor iets wat u nodig heeft volgens de kleptocraten.” Daarmee bent u persoonlijk hoogst verantwoordelijk voor de verwoesting van het leven van uw eigen, maar ook onze kinderen.

https://www.onzichtbaremacht.nl/bestellen


4 gedachtes over “Coronasoap – Je gaat het pas zien als je het door hebt.

  1. Decennia droeg niemand een bekpamper . Dus ik draag ze nu ook niet . Waarom ? Medische al dan niet gedrags beïnvloedende experimenten . Waar onder de mondkapjes . 1.5m. Etc . Zijn bij wet statuut en verdrag ten strengste verboden . Zonder toestemming van de persoon in kwestie . Dit kabinet word niet voor niets aangeklaagd wegens oorlogs- misdaden tegen de mensheid . En schending van vele statuten verdragen en wetten . Zie ook Neurenberg code Corona adviezen op dringen aan de burgers? Nope dat mag niet krachtens de wet. Een mondkapje is ter advies uitgevaardigd om te dragen. Het mag onder geen enkel beding op gedwongen worden, want het is bij voorbaat al verboden om mondkapjes te dragen krachtens de Nederlandse grondwet art 1,2, 10 en 11. wet inzage burger rechten, art 7. wet gezichtbedekkende kleding, wet terrorisme bestrijding, Wet openbare veiligheid, Het bevrijdings- verdrag 1945, de Neurenberg code art 3, 4en 6 Arbowet Art 14 en 18, wet discriminatie. V.N. Mensen rechten, wetboek van strafrecht art 282, 285b en 303 Schending van Dwang:Strafbaar in wet,art 365sr,art284sr, art273F sr,Art274sr, Burger recht(ceviel recht) Art1:1BVV,Art 3.33BW,3.44BW Art6:228bw art3:49bw Art3:50bw,Artt365 284 273f 274 317 303 285b 285 326 225 227 en art 45SR en art EVRM . En UVRM.Verklaring van Helsinki. Verdrag van Genève,Wet WBGO .Wet BIG .De Privacy wet En het AVG .Ook is het ver boden te verplichten van vaccinaties .Die de gezondheid schaden . Is het ten strengste verboden om deze corona adviezen mensen op te dringen.Want dat is medeplichtigheid aan het plegen van depopulatie / genocide ,Ook Huisregels dienen gemaakt te worden op zo danige wijze. Dat er geen wetten verdragen en statuten geschonden worden . Bij de o.v. bedrijven Winkels Openbare gelegenheden Zoals overheids gebouwen.. Hanteren ze dus nu huisregels . Die alle wetten statuten en verdragen schenden . Dus de huisregels van de o.v. bedrijven etc. Zijn zeer strafbaar bij wet statuut en verdrag. Dus verboden bij reeds genoemde wetten verdragen en statuten . Het o.v. kampt met een gigantisch personeel en klanten tekort. Mede door hun eigen beleid . En staat op het punt om faliet te gaan . Vandaar dat er steeds minder o.v. rijd . Want het personeel wilt niet meer mee werken aan deze illegale huisregels en corrupte tirannie tegen de burgers. Ook op scholen gelden deze regels Die wederom strafbaar zijn bij wet statuut en verdrag .Dus ten strengste verboden zijn ! Ook de 1.5m regel Gaat lijn recht tegen deze wetten statuten en verdragen in.Men leeft in een Samenleving Namelijk Samen. En niet alleen op afstand van elkaar ! Dus contact met elkaar Mag never verboden worden Bij reeds genoemde wetten verdragen en statuten! .Daarnaast Mogen winkels O.v. etc u never wijgeren ,Als u geen Mondkapje draagt ! Want doen ze dat wel? Maken ze zich schuldig aan het schenden van reeds genoemde wetten , Statuten en verdragen. Zowel De orde van advocaten, Wereld vereniging van artsen . Hebben de staat ook hier voor aangeklaagd .Ook mag men never medische gegevens van u eisen , Want wederom is dat schending van het medisch wet WBGO , De BIg Registratie en het AVG . Wat u beschermd Dat anderen misbruik kunnen maken van uw medische gegevens, Daarnaast is het ook schending van de privacywet , Dus men mag u ook never bekeuren Omdat u geen mondkapje draagt of geen 1.5m afstand houd.Aangezien alle corona adviezen en spoedwet gebaseerd zijn op valse cijfers statuten en fabels zijn zowel de spoedwet avond klok als alle adviezen dat men op dringen wilt .Zijn ten strengste verboden bij wet statuut en verdrag, want het zijn allemaal oorlog misdaden tegen de mensheid. Schend men deze wetten verdragen en statuten? Dan schend men het ambt dat men bekleed En dient u staande voet ontslag te krijgen En berecht te worden . Met een levens lange cel straf .Zonder vervroegde vrijlating . Ook dat staat vermeld in reeds genoemde wetten statuten en verdragen. Dhr De Jonge heeft gedrijgt Om langs alle huizen te gaan ,Van de mensen Die de experimentele mrna dna manipulerende middelen in te laten spuiten.Ook dat is een zeer strafbaar delict.Olongren Rutte En Kaag Willen blijven experimenteren op de mensheid. Daarmee schenden ze elke wet statuut en verdrag . En plegen ze oorlogmisdaden tegen de mensheid. Hier door zijn al vele doden gevallen.En zeer veel mensen blijvend letsel heben gekregen .Wat verzwegen word door de media . iedereen die er aan mee doet.Is dus medeplichtig .Van deze zeer strafbare delicten .Ook in de 1ste kamer Heeft de SP senator al aangegeven. Dat hun zeer strafbare feiten plegen tegen de mensheid . En vele wetten statuten en verdragen schenden.Mark Rutte,Hugo de Jonge,Kaag,Olongren Die medische al dan niet medische Criminele handelingen opdringen aan derden Wetende dat dat zwaar strafbaar is .En aangezien Wilhelmina in 1943 haar troon verliet. Heeft geen enkele politicus een diplomatieke ontschendbaarheid meer. laatstaan dat zij meer rechten hebben dan burgersn Want het zijn sinds dien Allen burgers. In het bedrijf .staat der nederlanden .Dat wilt dus ook zeggen Dat een Demissionair kabinet Geen enkele wet mag maken .Laat staan alles wat zij doen Werkelijk rechts geldig is .Sinds 1943 Is alles strafbaar Wat alle politici heben gedaan Dus ook in dit geval. het Neurenberg tribunaal is recent ook gestart .Tja Dat zegt ook al genoeg. Dhr De Jonge heeft gedrijgt Om langs alle huizen te gaan ,Van de mensen Die de experimentele mrna dna manipulerende middelen in te laten spuiten.Ook dat is een zeer strafbaar delict.Olongren Rutte En Kaag Willen blijven experimenteren op de mensheid. Daarmee schenden ze elke wet statuut en verdrag . En plegen ze oorlogmisdaden tegen de mensheid. iedereen die er aan mee doet.Is dus medeplichtig .Van deze zeer strafbare delicten Tijd dat deze burgers opgepakt en berecht worden . Zodat de samenleving Weer een veilige samenleving voor iedereen kan worden .

  2. inhoudelijk zeer goede video die beknopt de relatie weergeeft tussen de Bilderberg Group, het WEF, de Rotschilds en het fakevirus.

Reacties zijn gesloten.