CORONA PANDEMIE is de laatste poging NESARA te ontmantelen. Een gevecht op Leven en Dood.

We borduren nog wat voort op ons eerdere artikel.

NESARA is echt.

Wat zijn de consequenties als de reeds aangenomen wet in werking wordt gezet?

Die consequenties zijn enorm. We moeten het zien als een afrekening met het corrupte banken- en overheidssysteem. De processen die in de Verenigde Staten zijn gevoerd maken duidelijk dat eeuwenlang sprake is geweest van fraude, misleiding en bedrog. Nog afgezien van het fiatgeld – papiergeld met schulden als onderpand – is gesteld dat het hele systeem van het westerse kapitalisme is gebaseerd op desinformatie en corruptie. De bevolking wordt over vrijwel alles in het ongewisse gehouden en betaalt levenslang de rekening.

Onterecht.

Omdat de hele mensheid de geleden schade via deze wet kan verhalen op het globalistische systeem, is op de paniekknop gedrukt: de COVID-19 pandemie. Niet een virus of ziekte, maar media terreur ter voorbereiding op een injectiecampagne met op termijn desastreuze gevolgen. Daarnaast het vernielen van sociale verbanden, kapot maken van economieën en het verwoesten van natuurlijke wetmatigheden. Want wat is de bedreiging van de wet NESARA (en wereldwijd gezien GESARA) voor deze 1% en hun 5% collaborateurs? Dat er moet worden afgerekend en terugbetaald door banken en overheden. En dat de opgepotte handelsopbrengsten in de Geboorte Trust aan de enige Erfgenaam moet worden uitgekeerd. De banken verdwijnen, het medische kartel wordt ontmanteld en de overheid verricht met 10% van de oorspronkelijke ambtenaren diensten ten behoeve van de mensen.

We lopen de 19 hoofdpunten van de wet even langs.

 • Nul op alle creditcard-, hypotheek- en andere bankschulden als gevolg van illegale bank- en overheidsactiviteiten. Dit is de ergste nachtmerrie van de Federal Reserve, een “jubileum” of een kwijtschelding van schulden.

Daar blijft het niet bij. Alle betaalde rente en aflossingen op door de banken verstrekte hypotheken moeten worden terugbetaald aan de klanten. De Centrale Bank wordt opgeheven en alle particuliere systeembanken geliquideerd.

 • Schaft de inkomstenbelasting af

Niet alleen de IB maar alle andere belastingen die de werkgever inhoudt op de lonen en salarissen. Afschaffing betekent dat de praktijk illegaal was, daarom zal de overheid alle ingevorderde belasting terug moeten betalen.

 • Schaft de IRS af. Werknemers van de IRS worden overgeplaatst naar het nationale omzetbelastinggebied van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

In ons geval de Belastingdienst en de beroepsgroep Accountancy.

 • Creëert een 14% forfaitaire niet-essentiële ‘alleen nieuwe items’ omzetbelastinginkomsten voor de overheid. Met andere woorden, voedsel en medicijnen worden niet belast; evenmin als gebruikte voorwerpen zoals oude huizen.

Omdat het VOLK zelf geldmiddelen kan creëren om ongeacht welke kosten te dekken, kan in ons geval het Middeleeuwse afpersingssysteem genaamd belasting geheel worden afgeschaft.

 • Verhoogt de voordelen voor senioren

Te denken valt aan gratis voorzieningen en verzorging na pensionering. 20 jaar leren en dienen, 30 jaar werken en >50 jaar rusten.

 • Geeft het staatsrecht terug aan alle rechtbanken en juridische zaken.

Dit betekent rechtspraak op natuur- en gewoonterecht. De macht zal uitgaan van het VOLK.

 • Herstelt het oorspronkelijke 13e Amendement op de adellijke titel. Honderdduizenden Amerikanen onder de controle van buitenlandse mogendheden zullen hun staatsburgerschap verliezen, naar andere landen worden gedeporteerd en voor de rest van hun leven worden uitgesloten van terugkeer. En miljoenen mensen zullen snel ontdekken dat hun universitaire diploma’s nu waardeloos papier zijn.

In ons geval zou dit betekenen dat in de eerste plaats iedereen met dubbel paspoort er één in moet leveren, bij gebreke waarvan deportatie volgt. De aristocratie wordt afgeschaft en iedere Nederlander onder controle van buitenlandse entiteiten wordt gedeporteerd dan wel gearresteerd en voor het Tribunaal berecht.

 • Stelt nieuwe presidents- en congresverkiezingen in binnen 120 dagen na de aankondiging van NESARA. De interne regering zal alle “Nationale Noodsituaties” annuleren en ons terugbrengen naar het staatsrecht.

In Nederland worden in ieder geval alle wetten die sinds 1940 zijn uitgevaardigd “on hold” gezet om ze te toetsen aan de Nieuwe Grondwet der Nederlanders.

 • Houdt toezicht op verkiezingen en voorkomt illegale verkiezingsactiviteiten van belangengroepen.

In Nederland volgens de Grondwet onder afschaffing van de Kieswet.  Partijen worden afgeschaft op Nationaal niveau. Er is een Landsbestuur en de Nationale Vergadering. Wetten kunnen alleen bij Referendum worden geactiveerd.

 • Creëert een nieuwe Amerikaanse schatkist, ‘regenboogvaluta’, ondersteund door goud, zilver en platina edelmetalen, waarmee een einde komt aan het faillissement van de Verenigde Staten, geïnitieerd door Franklin Roosevelt in 1933.

Creëert een nieuwe munteenheid, gebaseerd op edele metalen, daardoor rente- en schuldenvrij. Nederland heeft geen staatsschulden, dan wel -vorderingen meer.

 • Verbiedt de verkoop van Amerikaanse geboorteaktes als chattel-eigendomsobligaties door het Amerikaanse ministerie van Transport.

Geboorte-aktes zijn eigendom van de Enig Erfgenaam en mogen niet worden verhandeld.

 • Initieert nieuw Amerikaans treasury banksysteem in overeenstemming met constitutioneel recht.

De Nieuwe Grondwet der Nederlanders impliceert een soevereine op goud gebaseerde munt en een Volksbank in eigendom van de Geboortecertificaat houders in de Nederlanden.

 • Elimineert het Federal Reserve System. Tijdens de overgangsperiode mag de Federal Reserve een jaar lang naast de Amerikaanse schatkist opereren om alle Federal Reserve-bankbiljetten uit de geldhoeveelheid te halen.

In ons land is geen overgangsregel nodig. De CORPORATIE in liquidatie wikkelt schulden en vorderingen af onder Militair Gezag en de Hoge Commissaris.

 • Herstelt de financiële privacy

Idem.

 • Herscholing van alle rechters en advocaten in constitutioneel recht

In ons land een geheel nieuw rechtssysteem op basis van natuurrecht, gewoonterecht en constitutioneel recht.

 • Stopt met alle agressieve, militaire acties van de Amerikaanse regering wereldwijd

Defensie wordt omgebouwd tot Landsverdediging en lokale milities en reserves.

 • Vestigt vrede in de hele wereld

Door alle landen worden troepen teruggetrokken op eigen soevereine gebiedsdelen. Dit bewerkstelligt universele vrede.

 • Maakt enorme sommen geld vrij voor humanitaire doeleinden

Idem. Ter bevordering van welzijn en gezondheid, vrede en veiligheid, in binnen- en buitenland.

 • Maakt de vrijgave mogelijk van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën die onder het mom van nationale veiligheid aan het publiek worden onthouden, waaronder vrije energie-apparaten, antizwaartekracht en sonische genezingsmachines.

Patentrechten worden opgeheven, uitvindingen zijn voor universeel gebruik ten behoeve van welzijn en gezondheid, vrede en veiligheid, in binnen- en buitenland.


Vrije energie betekent het einde van het energiekartel. Vrij te kiezen geneeswijzen betekent het einde van het medisch/farmaceutisch kartel. Een soevereine munt betekent het einde van het bankenkartel. Natuurlijke landbouw en veeteelt betekenen het einde van het voedselkartel. Vrije nieuwsvoorziening betekent het einde van het mediakartel.

Is het verwonderlijk dat tijdens het presidentschap van Donald Trump is besloten tot het definitief elimineren van het allergrootste gevaar voor de 1% plus 5%? Alles is en wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat de macht teruggaat naar waar het nature hoort: het VOLK. De ultieme misdaad is het muteren van de mensheid, het degraderen van zijn weerstand en het liquideren van soevereiniteit. De injectienaald is het meest beproefde wapen voor de 1% plus 5%: veilig en effectief.

Alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat de reeds door vele landen aangenomen wet NESARA daadwerkelijk effectief wordt. Het zou het einde betekenen van de 1% en de 5% tot eeuwige slavernij of deportatie veroordelen.

Daarom zijn de regeringen van vandaag niet meer voor rede vatbaar en zullen met wortel en tak moeten worden uitgeroeid, opgestookt en over het universum stoffelijk verspreid moeten worden. Er mag geen flintertje DNA op Aarde achterblijven, het moet allemaal worden geruimd. Luister niet naar hen die u willen vernietigen. Luister alleen naar uzelf en kijk naar de toekomst door de ogen van uw nageslacht. Gebruik uw zesde zintuig, laat uw verstand werken. Voor een mens van vlees en bloed is er niets zo moeilijk als eenzaamheid en verdrukking. Als regeringen en autoriteiten dat stimuleren weet u hoe laat het is. Ze hebben zich blootgegeven en kunnen niet meer terug. Men gaat over lijken en heeft alle wapens om de laatste weerstand de kop in te drukken. Betaald door de onderdrukten.

Wat in de 70-er jaren van de vorige eeuw zo klein en simpel s begonnen moet worden afgemaakt.

Houdt stand, lieve mensen. Geef nooit op.


Download de PDF en stuur het naar familie en vrienden; het is misschien voor hen nog net op tijd.

Een gedachte over “CORONA PANDEMIE is de laatste poging NESARA te ontmantelen. Een gevecht op Leven en Dood.

 1. Luister niet naar hen die u willen vernietigen. Dit is voor mij de belangrijkste quote uit dit overigens weer uitstekende artikel. Gewoon met nuchter verstand kijken naar de naakte feiten is genoeg om de leugens bloot te leggen.
  Iedereen weet uiteindelijk dat de overheid liegt als was het gedrukt waar en wanneer maar mogelijk. Iedereen weet ook dat de overheid niets geeft om de gezondheid en welzijn van het volk.
  Iedereen weet dat Bill Gates niets meer is dan een op geld en macht beluste software boer en van gezondheid absoluut niets weet.
  Iedereen weet ook dat hij wereldwijd lezingen houdt over de “zorgwekkende” overbevolking van de wereld en dat er veel te veel mensen zijn.

  Nu willen zij ons wijs maken dat onze overheid en Bill Gates met zijn criminele W.H.O. zich ontzettend zorgen maken over onze gezondheid en voor de hele wereldbevolking gratis vaccins uit gaan delen. Dat ze bovendien de hele economie wereldwijd lamleggen ongeacht de gederfde belastinginkomsten die dat teweegbrengt, allemaal uit angst dat er iemand aan corona zou kunnen overlijden.

  Volg nooit het gespuis wat u overduidelijk wil vernietigen !

Reacties zijn gesloten.