NESARA is echt.

We horen met enige regelmaat het fenomeen NESARA/GESARA voorbij komen. Even vaak wordt het naar het rijk der fabelen verwezen, als zou het niet bestaan. Maar de historische feiten liegen er niet om. Het is begonnen met de Amerikaanse farmer, die door banken en overheid werd bestolen van zijn levenswerk. Wat volgde is een inmiddels bloedig spoor van vernietiging en tegenwerking van ongekende omvang.

General Roy Schwasinger Jr. is de sleutelfiguur. Van hem is weinig te vinden. Aan hem is het te danken dat de sinds de moord op Kennedy opgerichte groep militairen onder de naam WHITE HATS zijn ingeschakeld om een hervorming van ongekende omvang teweeg te brengen. Met de meest zware middelen is dit tegengewerkt. Deze niets en niemand ontziende tegenwerkers, noem het de Shadow Government, gesteund door Vaticaanse elementen als Jezuïeten, communisten, zionisten – hebben nu de COVID-19 pandemie georganiseerd om er definitief mee af te rekenen. Die strijd is in volle gang en …. nog maar nauwelijks begonnen. De vaccinatiecampagne is een neurotisch aandoende ultieme poging om de mensheid bij hun rechtmatige, maar gestolen rijkdommen definitiefweg te houden. De GREAT Reset is maar een randverschijnsel, het GROTE PLAN is van een geheel andere orde.

Geschiedenis van een waargebeurd verhaal, het ontstaan en origine van de National Economic Security and Reformation Act (NESARA)

Deze verandering begon in het midden van de jaren 1970, toen de Federal Land Bank illegaal  boeren hun hypotheken in het hele Midwesten opzegden zodat de boerenbedrijven moesten sluiten. In elk van deze gevallen werden de boeren opgelicht door de banken met goedkeuring van het Federal Reserve System. Deze rechtszaken zouden uiteindelijk bekend worden als de “FARM CLAIMS”. In 1978 kocht een oudere rancher in Colorado een boerderij met een lening van de Federal Land Bank; na zijn overlijden werd het onderpand doorgegeven aan zijn zoon Roy Schwasinger Jr., een gepensioneerde militair met de rang van generaal. Kort daarna verschenen een vertegenwoordiger van de Federal Land Bank en een Federal Marshall op zijn terrein en informeerden hem dat de bank zijn boerderij in eigendom nam en dat hij binnen 30 dagen zijn bezit moest verlaten. Zonder zijn medeweten tekende zijn overleden vader een bepaling dat het onroerend goed teruggegeven diende te worden aan de Federal Land Bank in het geval van het overlijden van de lener. Verontwaardigd spande Roy Schwasinger een class action-rechtszaak aan bij het Denver Federal Court systeem. Maar de zaak werd op alle mogelijke manieren gesaboteerd en gerekt en uiteindelijk geseponeerd. Dit was voor Roy Schwasinger aanleiding om een onderzoek naar de  werking van het bankwezen op te starten. In 1982 kreeg hij een contract van de Amerikaanse senaat en later het Hooggerechtshof om deze bankfraude te onderzoeken. Maar omdat hij onder een strikt geheimhoudingsbevel stond, mocht hij de media niet vertellen wat hij ontdekte. In de late jaren 80 begon hij zijn kennis echter wel  te delen met anderen, waaronder hooggeplaatste militairen in het Pentagon die hem hielpen om nog een keer een class action-rechtszaak tegen de federale overheid tot stand te brengen.

De eerste reeks van deze rechtszaken begon in het midden van de jaren 1980 toen William en Shirley Baskerville uit Fort Collins, Colorado betrokken waren bij een faillissementszaak met First Interstate Bank of Fort Collins; die hun boerderij probeerden te onteigenen. In een restaurant waar ze met hun raadsheer hadden afgesproken liet hun advocaat weten dat hij niet meer wist hoe hij hen nog zou kunnen helpen, gaf er de brui aan en vertrok. Het gesprek werd bij toeval afgeluisterd door Roy Schwasinger en gaf zijn advies over hoe in beroep te gaan bij de faillissementsrechtbank. Dus in 1987 dienden ze een beroep in (zaak nr. 87-C-716) bij de United States District Court in Colorado. Op 3 november 1988 oordeelde het Denver Federal Court-systeem dat de banken inderdaad de Baskervilles hadden opgelicht en gingen over tot het terugdraaien van hun faillissementsbeslissing. Maar toen het illegaal onteigende pand niet werd teruggegeven, spanden ze een nieuwe rechtszaak aan. Uiteindelijk zouden 23 andere boeren, veeboeren en enkele Indiaanse stammen die op dezelfde manier door de banken waren afgemaakt, zich bij de zaak aansluiten. In al deze gevallen pakten de banken de eigendommen af met behulp van frauduleuze methoden zoals het in rekening brengen van exorbitante rente, illegale vuistpandregelingen of door hypotheekbetalingen niet op hun rekening te crediteren zoals ze zouden moeten doen, maar in plaats daarvan de hypotheekbetalingen voor zichzelf zouden houden, waardoor  de onteigeningsprocedure van het onroerend goed werd geactiveerd. Toen de bedrijven geen geld meer hadden, zetten ze hun strijd voort zonder de hulp van advocaten. Met enige hulp van de Farmers Union werd een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen de Federal Land Bank en het Farmers Credit System.

Zaak nr. 92-C-1781

De districtsrechtbank oordeelde in hun voordeel en beval de banken om de gestolen eigendommen terug te geven met hulp van federale Marshalls of de nationale garde. Maar toen er geen betalingen werden gedaan, vaardigden de boeren de gedwongen Chapter Seven Faillissementsakte tegen de Federal Land Bank en het Farmers Credit System uit. De banken gingen in beroep tegen hun zaak en benadrukten dat ze geen bedrijf waren, maar een federaal agentschap, daarom waren ze niet aansprakelijk voor het betalen van de schade.

Dus stippelde het juridische team van de boeren een nieuwe strategie uit. De Federal Land Bank was nooit gerechtigd leningen te verstrekken.

Volgens het handvest van de Federal Land Bank uit 1933 mogen er geen leningen rechtstreeks aan aanvragers verstrekt worden, maar kunnen de banken alleen leningen afdekken of overnemen als garantsteller in geval van wanbetaling door de lener. Deze regel is consequent overtreden en werd er onterecht rente op gevraagd, aflossingen op geïncasseerd en bij wanbetaling faillissement aangevraagd. Bovendien moest de lener tekenen voor het feit dat alles eigendom van de bank werd bij zijn overlijden. Omdat de Federal Land Bank deze regel had overtreden, kon het juridische team van de boeren de bank met succes aanklagen voor schadevergoeding. Het nieuws van de rechtszaak begon zich te verspreiden; het juridische team zou anderen leren hoe ze onteigening moeten bestrijden en hen ook helpen bij het indienen van rechtszaken (zaak nr. 93-1308-M). Beroemdheden zoals Willie Nelson sloten zich aan bij de zaak en hielpen geld in te zamelen tijdens zijn “Farm Aid” -concerten. Hier is een korte clip van Willie Nelson die in zijn eigen woorden de reeks gebeurtenissen beschrijft die leiden tot de rechtszaak van de boeren. De Baskerville-zaak was nu de Farmer Claims Class Action-rechtszaak geworden.

Bezorgd over de juridische gevolgen nam de regering wraak op de boeren door hen aan te slaan met schandalige IRS-vergoedingen, of door het juridische team gevangen te zetten onder lichtzinnige niet gerelateerde aanklachten. Toen de boeren zich realiseerden dat ze onterecht werden geviseerd, lieten ze hoge Officieren van het leger zoals generaal Roy Schwasinger in de rechtszaal plaats nemen om ervoor te zorgen dat de omgekochte rechters vonnisten volgens het staatsrecht. De boeren hebben toen met een groot team van deskundige mensen van de wet achter zich een nieuwe zaak aangespannen om extra schadevergoeding te eisen van de frauduleuze leenactiviteiten van het Farmers Credit System. De regering probeerde te schikken, maar ze hadden al veel zaken verloren en begonnen ook in hoger beroep te verliezen. Er werd steeds meer bewijsmateriaal verzameld.

Volgens de National Banking Act zijn alle banken verplicht om hun charters te registreren bij het Federal and State Bureau of Records, maar geen van de banken voldeed hieraan, waardoor het juridische team het Farmers Credit System kon aanklagen. Niet alleen was Farmers Credit System niet gecharterd om zaken te doen met de American Banking Association, maar dat gold ook voor andere quasi-overheidsorganisaties zoals de Federal Housing Administration, het ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling en zelfs de Federal Reserve Bank. De Farmers Claims-rechtszaak werd op elk niveau buiten de rechtbank gehouden als niet ontvankelijk en de archivering en bewijsmateriaal opzettelijk vernietigd. Dus in de vroege jaren 1990 bracht  Roy Schwasinger de zaak voor het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Een deel van de inhoud van deze zaak is verzegeld voor het publiek, maar het grootste deel ervan kan vandaag worden bekeken. Bijna unaniem oordeelden de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat de vorderingen van de Farmers Union inderdaad GELDIG waren, zodat alle eigendommen die door het Farmers Credit System waren geconfisqueerd illegaal waren en dat iedereen die was onteigend, een schadevergoeding zou moeten ontvangen. Bovendien oordeelden ze dat de Amerikaanse federale overheid en de banken niet alleen de boeren maar alle Amerikaanse burgers hadden opgelicht met enorme sommen geld en eigendommen. En bovendien oordeelde de rechtbank de schokkende waarheid dat de IRS een Puerto Ricaanse trust was en dat de Federal Reserve onwettig was, dat de wijziging van de inkomstenbelasting slechts door vier staten was geratificeerd en daarom geen wettelijk amendement was, dat de IRS-code niet was omgezet in “Positieve wet”* binnen de Code of Federal Regulations,  en hoe de Amerikaanse overheid illegaal de huizen van boeren afpakte met hulp van federale instanties.

* Positieve wetswetten die zijn uitgevaardigd door een goed ingestelde en erkende tak van de overheid.

Onweerlegbaar bewijs werd gepresenteerd door een gepensioneerde CIA-agent. Hij leverde getuigenissen en verslagen van de illegale activiteiten van de banken, om verder bewijs te leveren dat de beweringen van de Farmers Union  inderdaad legitiem waren.

De implicaties van zo’n beslissing waren ingrijpend.

Alle goud-, zilver- en eigendomstitels, in beslag genomen door de Federal Reserve en IRS, moeten worden teruggegeven aan de mensen. Het juridische team zocht hulp bij een kleine groep welwillende visionairs, bestaande uit politici, militaire generaals en zakenmensen die sinds het midden van de jaren 1950 in het geheim hebben gewerkt aan het herstel van de grondwet. Op de een of andere manier binnen hun gelederen ontving een viersterrengeneraal van het Amerikaanse leger “titel” en “ontvanger” van het oorspronkelijke faillissement van de Verenigde Staten uit 1933. Toen de zaak voor het Amerikaanse Hooggerechtshof werd gebracht, oordeelde deze in zijn voordeel, waardoor de Army general titel en zeggenschap kreeg over de United States, Inc. Juridische stappen werden vervolgens doorgegeven aan de senaatscommissie voor financiën en senator Sam Nunn, die samenwerkte met Roy Schwasinger ·. Met behulp van geheime druk van het Congres en politieke druk vaardigde president George H.W. Bush op 23 oktober 1991 een Executive Order (a) uit, die een bepaling voorzag die iedereen die een claim tegen de federale overheid heeft, in staat stelde om betaling te ontvangen zolang het binnen de regels van het oorspronkelijke formaat van de zaak valt. Executive Order No. 12778  – Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees; 23 oktober 1991

Volgens de Federal Reserve Act van 1913 moeten alle huidige en opvolgende schuldvorderingen tegen de Amerikaanse schatkist worden overgenomen door de Federal Reserve. Zo kon het juridische team van de FARM CLAIMS  dat uitvoerende bevel gebruiken om niet alleen de Federal Reserve te dwingen om schadevergoedingen uit te betalen in een door goud gedekte valuta, maar ook om hen in staat te stellen juridisch eigendom te krijgen over het faillissement van United States, Inc. Om schadevergoedingen te innen, gebruikte het juridische team van de boeren een obscure gehechtheid aan het 14e amendement waarvan de meeste mensen niet op de hoogte zijn. Na de burgeroorlog stond de regering burgers namelijk toe om een betaling te eisen voor iedereen die schade leed als gevolg van het feit dat de federale overheid haar burgers niet had beschermd tegen schade of schade door een buitenlandse overheid. President Grant had dit deze dodelijke eis voor het publiek verzegeld, maar op de een of andere manier kreeg iemand van het juridische team het te pakken. Als je daar goed naar luistert, specificeert het schade door een buitenlandse overheid. Die buitenlandse regering is de federale regering van het bedrijfsleven die zich voor het publiek heeft vermomd als de constitutionele regering. Vergeet niet dat dit teruggaat naar de Organieke wet van 1871 en de Trading with the Enemies Act van 1933, die alle burgers definieerde als vijandelijke strijders onder het federale systeem dat bekend staat als de Verenigde Staten. De rechters en het juridische team van de boer erkenden hoe slecht en corrupt onze federale overheid was geworden en om dit tegen te gaan, voegden ze enkele bepalingen toe aan de schikking om de regering weer onder controle te krijgen.

Ten eerste zouden ze moeten worden betaald met behulp van een wettige valuta, ondersteund door goud en zilver zoals de grondwet voorschrijft. Dit zou de inflatie en de door het Federal Reserve System gecreëerde economische cycli elimineren.

Ten tweede zouden ze terug moeten gaan naar het gewoonterecht in plaats van het admiraliteitsrecht onder de gouden randvlaggen. Volgens het gewoonterecht is er geen sprake van schuld of schade. Dit zou miljoenen wetten elimineren die worden gebruikt om de massa’s te controleren en corrupte politici te beschermen.

Ten slotte zou de IRS moeten worden ontmanteld en vervangen door een nationale omzetbelasting.

Dit is de basis van de NESARA Wet.

Toen het juridische team uiteindelijk een cijfer vastlegde, ontving elk individu gemiddeld $ 20 miljoen dollar uitbetaling per claim. Vermenigvuldigd met een totaal van 336.000 claims die werden ingediend tegen de Amerikaanse federale overheid, zou de totale uitbetaling uitkomen op een duizelingwekkende $ 6,6 biljoen dollar. Het Amerikaanse Hooggerechtshof plaatste een spreekverbod op de zaak, schrapte alle informatie uit het federale register en verzegelde alle archieven en dossiers van het Hooggerechtshof. Tot dat moment had senator Sam Nunn de Baskerville Case-records binnen zijn kantoor bewaard. Er werd buiten de rechtbank om een schikking getroffen en de beslissing werd bezegeld door toenmalig minister van Justitie Janet Reno. Omdat de zaak is verzegeld, mogen eisers geen rechtbankdocumenten delen met media zonder de schikking te schenden, maar ze kunnen anderen nog steeds vertellen over de rechtszaak. Dit is de reden waarom je hier waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord.

In 1991 ging Roy Schwasinger voor een senaatscommissie getuigen om bewijs te presenteren van de criminele activiteiten van banken en overheden. Hij vertelde hen hoe de Corporation of the United States verbonden was met de oprichting van een Nieuwe Wereldorde die een fascistische één wereldregering tot stand zou moeten brengen die werd geregeerd door de internationale bankiers. Dus in 1992 werd een taskforce samengesteld bestaande uit meer dan 300 gepensioneerde en 35 actieve Amerikaanse militaire officieren die het constitutionele recht sterk steunden.

Deze taskforce was verantwoordelijk voor het onderzoeken van overheidsfunctionarissen, congresofficieren, rechters en de Federal Reserve. Deze Task Force bestond onder meer uit  het Hoofd van naval operations, admiraal Jeremy Boorda (zelfmoord in 1996),  Generaal David McCloud (vliegtuig crash in 1998) en voormalig directeur van de centrale inlichtingendienst, William Colby (kano ongeluk 1996).  Ze ontdekten de gangbare praktijk van omkoping en afpersing gepleegd door zowel senatoren als rechters. De criminele activiteiten tierden zo welig dat slechts 2 van de 535 congresleden als eerlijk konden worden beschouwd. Maar nog belangrijker is misschien wel dat ze de allereerste audit van de Federal Reserve hebben uitgevoerd. De Federal Reserve was gewend om bevelen te geven aan politici en was niet van plan om gecontroleerd te worden. Nadat ze echter te horen hadden gekregen dat hun kantoren indien nodig met militair geweld zouden worden overvallen voldeden ze aan het onderzoek. Na het bekijken van hun dossiers vonden de militaire officieren $ 800 biljoen dollar op rekeningen die hadden moeten worden gebruikt om de staatsschuld af te lossen. En in tegenstelling tot de propaganda van de federale overheid ontdekten ze ook dat de meeste landen in feite geld verschuldigd waren aan de Verenigde Staten in plaats van andersom. Deze verborgen biljoenen werden vervolgens geconfisqueerd en op Europese bankrekeningen geplaatst om de enorme fondsen te genereren die nodig waren om de boerenclaims class action-rechtszaak te betalen, later zou dit geld de basis worden van de welvaartsprogramma’s onder de NESARA wetten.

Ondanks deze mokerslagen gingen president George H.W. Bush en de illuminatie achter hem door met hun plannen van wereldwijde slavernij, hun New World Order. In augustus 1992 confronteerden de militaire officieren president Bush en eisten dat hij een overeenkomst tekende dat hij de Verenigde Staten zou teruggeven aan het constitutionele recht en bevalen hem ondertussen ook  nooit meer de term “Nieuwe Wereldorde” te gebruiken. Bush deed alsof hij meewerkte, maar was in het geheim van plan om de Nieuwe Wereldorde toch tot stand te brengen door op 25 december 1992 een Executive Order te ondertekenen, die alle banken voor onbepaalde tijd zou hebben gesloten, waardoor Bush een excuus had om de staat van beleg uit te roepen. Onder de chaos van de staat van beleg was Bush van plan een nieuwe grondwet te installeren die iedereen die momenteel in functie is 25 jaar in dezelfde positie zou hebben gehouden en die alle rechten zou hebben ontnomen om nieuwe functionarissen te kiezen. Het leger greep in en weerhield Bush ervan die executive order te ondertekenen. Bush is niet herkozen. In 1993 ontmoeten leden van het Hooggerechtshof, bepaalde leden van het Congres en vertegenwoordigers van de regering Clinton elkaar. Hooggeplaatste Amerikaanse militaire officieren die een terugkeer naar het grondwettelijk recht, hervormingen van het banksysteem en financiële genoegdoening eisten. Ze kwamen overeen om het proces voor de FARM CLAIMS te creëren, waardoor het juridische team vergaderingen in het hele land op basisniveau zou kunnen opzetten om anderen te helpen claims in te dienen en hen te informeren over de rechtszaak. Een claim van schade kan worden ingediend op elke lening uitgegeven door een financiële instelling voor alle betaalde rente; aflossingen, onderpanden, confisquaties; advocaat- en griffierechten; IRS-belastingen of pandrechten; onroerend goed en onroerend goed belastingen; mentale en emotionele stress veroorzaakt door het verlies van eigendom; stress gerelateerde ziekte zoals zelfmoord en echtscheiding; en zelfs bevelen, opsluiting en reclassering kunnen worden opgeëist. Maar de regering Clinton ondermijnde hun inspanningen door te eisen dat ze een specifieke vorm gebruikten die door de overheid was ontworpen. Dit formulier legde een administratieve vergoeding van $ 300 op voor elke claim, die later in 1994 werd gebruikt als basis om de leiders van het juridische team, waaronder Roy Schwasinger te arresteren.

De regering was zo bang voor wat ze zouden zeggen tijdens hun proces in Michigan dat er extra stappen werden ondernomen om de ware aard van de zaak te verbergen. Medewerkers van het gerechtsgebouw mochten tijdens het proces tussen maandag en donderdag niet werken. En buiten het gerechtsgebouw zwermden FBI-agenten door de perimeter waardoor de media en bezoekers ook onwetend bleven van wat er aan de hand was. Intimidatie en vergelding door de overheid namen toe, velen werden naar de gevangenis gestuurd of vermoord terwijl ze gevangen zaten. Ondanks dat hij werd beschermd door zijn militaire personeel, werd de legergeneraal die in 1933 de oorspronkelijke titel van het faillissement van de Verenigde Staten verwierf gevangengezet, gedood en vervangen door een kloon of dubbelganger. Deze kloon/dubbelganger werd vervolgens gebruikt als lokvogel om te voorkomen dat er nog meer claims werden ingediend. Tijdens de eerste regering Clinton werden door toedoen van het leger veel van Clintons federale benoemingen uitgesteld totdat ze er zeker van waren dat deze personen zouden helpen het constitutionele recht te herstellen. Een van die personen die beloofde de nodige veranderingen tot stand te brengen, was procureur-generaal Janet Reno. In overeenstemming met de uitspraak van het Hooggerechtshof op 3 juni 1993 beval Janet Reno de Delta Force en Navy Seals naar Zwitserland, Engeland en Israël te gaan om biljoenen dollars aan goud terug te halen die door het Federal Reserve System waren gestolen uit de strategische goudreserves van de Verenigde Staten. Deze landen werkten mee aan de inval omdat hen was beloofd dat hun schulden aan de Verenigde Staten zouden worden kwijtgescholden en omdat de mensen die het geld van de Verenigde Staten stalen ook geld van hun naties stalen. Dit edelmetaal zal worden gebruikt voor de nieuwe valuta ondersteund door edelmetalen. Het is nu veilig opgeslagen bij de Norad · Complex in Colorado Springs, Colorado en vier andere repositories. Janet Reno’s actie maakte de machthebbers zo woedend, dat het resulteerde in haar dood. Ze werd toen vervangen door een kloon/dubbelganger en het was dit wezen dat verantwoordelijk was voor het verdoezelen van de verschillende Clinton-schandalen. Om de minister van Financiën Robert Rubin in het gareel te te houden, werd ook hij gewisseld. Voor de rest van hun ambtstermijn ontvingen zowel Reno als Rubin hun salarissen van het Internationaal Monetair Fonds als buitenlandse agenten en niet uit de Amerikaanse schatkist. Ondanks deze acties ging het juridische team door met hun strijd terwijl ze erin slaagden bloedvergieten en een grote revolutie te voorkomen. Na 1993 werd de naam van het boerenclaimproces veranderd in Bankvorderingen “BANK CLAIMS”. Tussen 1993 en 1996 verplichtte het Amerikaanse Hooggerechtshof Amerikaanse burgers om “Bank Claims” in te dienen om schadevergoedingen te innen die door het Amerikaanse ministerie van Financiën waren betaald. Dit proces SLOOT in 1996. Gedurende deze tijd heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof een of meer rechters aangewezen om de voortgang van de uitspraken te volgen. Ze riepen de hulp in van experts op het gebied van economie, monetaire systemen, bankieren, constitutionele overheid en recht, en vele andere gerelateerde gebieden. Deze rechters bouwden coalities van steun en bijstand met duizenden mensen wereldwijd; bekend als ‘Witte Ridders’.

De term ‘White Knights’ is ontleend aan de wereld van het grootkapitaal. Het verwijst naar een kwetsbaar bedrijf dat door een bedrijf of een rijk persoon wordt gered van een vijandige overname. Om de vereiste veranderingen door te voeren, hebben de vijf rechters jarenlang onderhandeld over hoe de hervormingen zouden plaatsvinden. Uiteindelijk sloten ze bepaalde overeenkomsten, ook bekend als ‘Akkoorden’, met de Amerikaanse regering, de eigenaren van de Federal Reserve Bank, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en met tal van andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en landen van de eurozone. Omdat deze Amerikaanse bankhervormingen de hele wereld zullen beïnvloeden, moesten het IMF, de Wereldbank en andere landen erbij betrokken worden. De hervormingen eisen dat de Federal Reserve wordt geabsorbeerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën en dat de frauduleuze activiteiten van de banken worden gestopt en dat er wordt betaald voor schade uit het verleden.

In 1998 realiseerden de militaire generaals die oorspronkelijk deelnamen aan het claimproces zich dat de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet van plan waren de ‘akkoorden’ uit te voeren. Dus besloten ze dat de enige manier om de hervormingen uit te voeren was het door middel van een wet uit te vaardigen die door het Congres werd aangenomen. In 1999 werd een document van 75 pagina’s, bekend als de National Economic Security and Reformation Act (NESARA), voorgelegd aan het congres, waar het bijna een jaar lang met weinig actie heeftr liggen verstoffen. Laat op een avond op 9 maart 2000 werd een schriftelijke dagvaarding overhandigd door Delta Force en Navy SEALS aan 15 leden van de Amerikaanse Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die sponsors en co-sponsors van NESARA waren. Ze werden onmiddellijk geëscorteerd door de Delta Force en Navy SEALs naar hun respectievelijke stemkamers waar ze de National Economic Security and Reformation Act aannam. Deze 15 leden van het congres waren de enige mensen die het wettelijk toegestaan waren om het ambt te bekleden in overeenstemming met het oorspronkelijke 13e Amendement. Vergeet niet dat Britse soldaten kopieën van het Titles of Nobility Amendment (TONA) vernietigden in de oorlog van 1812 omdat het iedereen die banden had met de kroon van Engeland verbood een openbaar ambt te bekleden. NESARA is de meest baanbrekende hervormingswet die niet alleen dit land, maar ook onze planeet en zijn hele geschiedenis zal overspoelen. De wet rekent af met de Federal Reserve Bank, de IRS, de schaduwregering en nog veel meer.

NESARA implementeert de volgende wijzigingen:

1. Nul op alle creditcard-, hypotheek- en andere bankschulden als gevolg van illegale bank- en overheidsactiviteiten. Dit is de ergste nachtmerrie van de Federal Reserve, een “jubileum” of een kwijtschelding van schulden.

2. Schaft de inkomstenbelasting af

3. Schaft de IRS af. Werknemers van de IRS worden overgeplaatst naar het nationale omzetbelastinggebied van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

4. Creëert een 14% forfaitaire niet-essentiële ‘alleen nieuwe items’ omzetbelastinginkomsten voor de overheid. Met andere woorden, voedsel en medicijnen worden niet belast; evenmin als gebruikte voorwerpen zoals oude huizen.

5. Verhoogt de voordelen voor senioren

6. Geeft het staatsrecht terug aan alle rechtbanken en juridische zaken.

7. Herstelt het oorspronkelijke amendement op de adellijke titel. Honderdduizenden Amerikanen onder de controle van buitenlandse mogendheden zullen hun staatsburgerschap verliezen, naar andere landen worden gedeporteerd en voor de rest van hun leven worden uitgesloten van terugkeer. En miljoenen mensen zullen snel ontdekken dat hun universitaire diploma’s nu waardeloos papier zijn.

8. Stelt nieuwe presidents- en congresverkiezingen in binnen 120 dagen na de aankondiging van NESARA. De interne regering zal alle “Nationale Noodsituaties” annuleren en ons terugbrengen naar het staatsrecht.

9. Houdt toezicht op verkiezingen en voorkomt illegale verkiezingsactiviteiten van belangengroepen.

10. Creëert een nieuwe Amerikaanse schatkist, ‘regenboogvaluta’, ondersteund door goud, zilver en platina edelmetalen, waarmee een einde komt aan het faillissement van de Verenigde Staten, geïnitieerd door Franklin Roosevelt in 1933.

11. Verbiedt de verkoop van Amerikaanse geboorteaktes als eigendomsobligaties (GeboorteTrust) door het Amerikaanse ministerie van Transport.

12. Initieert nieuw Amerikaans Treasury banksysteem in overeenstemming met constitutioneel recht

13. Elimineert het Federal Reserve System. Tijdens de overgangsperiode mag de Federal Reserve een jaar lang naast de Amerikaanse schatkist opereren om alle Federal Reserve-bankbiljetten uit de geldhoeveelheid te halen.

14. Herstelt de financiële privacy

15. Herscholing van alle rechters en advocaten in constitutioneel recht

16. Stopt met alle agressieve, militaire acties van de Amerikaanse regering wereldwijd

17. Vestigt vrede in de hele wereld

18. Maakt enorme sommen geld vrij voor humanitaire doeleinden

19. Maakt de vrijgave mogelijk van meer dan 6.000 patenten van onderdrukte technologieën die onder het mom van nationale veiligheid aan het publiek worden onthouden, waaronder vrije energie-apparaten, antizwaartekracht en sonische genezingsmachines.

Omdat de kloon van president Clinton geen interesse had om NESARA op 10 oktober 2000 in de wet te ondertekenen; op bevel van Amerikaanse militaire generaals bestormden de elite Naval Seals en Delta Force het Witte Huis en dwongen Bill Clinton onder schot om NESARA te ondertekenen. Gedurende deze tijd werden de geheime dienst en het beveiligingspersoneel van het Witte Huis bevolen om af te treden, ontwapend en toegestaan om getuige te zijn van deze gebeurtenis onder een spreekverbod. Vanaf het allereerste begin hebben Bush Sr., de bedrijfsregering, grote bankhuizen en de Carlyle-groep zich tegen NESARA verzet. Om geheimhouding te bewaren, werden de details van de zaak en het docket-nummer verzegeld en herzien in het officiële congresregister, om een herdenkingsmunt weer te geven en vervolgens opnieuw werd onlangs nog herzien. Dit is de reden waarom er geen openbare Congresverslagen zijn en waarom een zoektocht naar deze wet pas de juiste details zal opleveren nadat de reformaties openbaar zijn gemaakt. Je hebt waarschijnlijk nog nooit van deze wet gehoord vanwege een extreem streng spreekverbod dat aan politici, mediapersoneel en bankfunctionarissen is opgelegd. Ook al zal Alex Jones of Ron Paul je er niet over vertellen, de wet is nog steeds geldig. En leden van het Congres zullen ons hier niets van vertellen omdat ze door de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn bevolen om het bestaan van NESARA te ‘ontkennen’ of beschuldigd te worden van verraad waarop de dood staat. Sommige leden van het Congres zijn zelfs beschuldigd van ‘obstructie’. Toen senator Paul Wellstone uit Minnesota op het punt stond het spreekverbod te breken, maar voordat hij dat kon, stortte zijn kleine passagiersvliegtuig neer en doodde zijn vrouw, dochter en zichzelf. Als angst niet genoeg is om het congres in het gareel te houden, is geld dat wel. De CIA koopt senatoren routinematig om met gestolen buit van de bankrolprogramma’s. Elke senator is omgekocht met een minimum van $ 200 miljoen dollar gestort op een Bank of America-rekening in Canada. Jullie zullen de medianetwerken nooit horen berichten over NESARA. Om te zwijgen worden grote nieuwsnetwerken zoals CNN jaarlijks voor 2 miljard dollar betaald. Een deel van deze buit wordt door de Mormoonse Kerk in Utah doorgesluisd via het kantoor van senator Orin Hatch en Bank of America. Niet alleen wordt het Congres omgekocht, maar ook de hele Joint Chiefs of Staff en de bovenste laag van de regering, inclusief de president, ontvangt deze betalingen. Alleen de Provost Marshall heeft de wettelijke bevoegdheid om deze personen te arresteren, maar helaas zal hij ook zijn werk niet doen. Het lijkt erop dat het Leger van de Verenigde Staten vol zit met potlood duwende politici die meer geven om vooruitgang dan om het doen van hun werk.

En het is niet verrassend dat er veel desinformatie over NESARA op internet te vinden is. Prominente nee-zeggers zijn onder meer quatloos.com, waarvan het gerucht gaat dat het een CIA-front is; nesara.org die wordt onderhouden door de familie Bush; Sherry Shriner; en verschillende internet channelers die hun berichten ontvangen van telepathische spooks hebben allemaal bijgedragen aan de verwarring. Ook de informatie op Wikipedia is fout. Wikipedia geeft je de geschiedenis van de NESARA-wet van CIA-agent Harvey Barnard. Als je goed kijkt, staat deze wet voor National Economic Stabilization and Recovery Act, die hervormingen in de economie zou hebben doorgevoerd en de inkomstenbelasting zou hebben vervangen door een nationale omzetbelasting. Deze wet werd in de jaren 1990 door het Congres verworpen. Maar er is weinig melding van de National Economic Security and Reformation Act op Wikipedia of de gevolgen ervan.

11 september 2001 De volgende stap is om NESARA aan de wereld aan te kondigen, maar het is geen gemakkelijke taak om te doen. Veel machtige groepen hebben geprobeerd de implementatie van NESARA te voorkomen. De NESARA-wet vereist dat ten minste eenmaal per jaar een poging wordt gedaan om de wet aan het publiek aan te kondigen. Drie huidige rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof controleren de commissie die verantwoordelijk is voor de aankondiging van NESARA. Deze rechters hebben hun algemene autoriteit gebruikt om de aankondiging van NESARA in het geheim te saboteren. In 2001 bevalen de rechters van het Hooggerechtshof na veel onderhandelen het huidige Congres om resoluties aan te nemen die NESARA ‘goedkeurden’. Dit vond plaats op 9 september 2001, achttien maanden nadat NESARA wet werd. Op 10 september 2001 trok George Bush Sr. het Witte Huis binnen om zijn zoon aan te sturen hoe hij de aankondiging moest blokkeren. De volgende dag, op 11 september 2001, om 10 uur Eastern Daylight Time, was Alan Greenspan van plan om het nieuwe Amerikaanse Treasury Bank-systeem, schuldkwijtschelding voor alle Amerikaanse burgers en afschaffing van de IRS aan te kondigen als het eerste deel van de openbare aankondigingen van NESARA. Vlak voor de aankondiging om 9 uur ’s ochtends beval Bush Sr. de sloop van het World Trade Center om te voorkomen dat de internationale bankcomputers op de verdiepingen één en twee, in de North Tower, het nieuwe Amerikaanse Treasury Bank-systeem konden initieren. Explosieven in het World Trade Center werden eerder al geplaatst door zowel CIA- als Mossad-agenten en op afstand tot ontploffing vanuit Building 7 dat later die dag werd gesloopt om hun misdaad te verdoezelen. Remote pilot-technologie werd gebruikt in een fly-over evenement om een lading explosieven in het Pentagon af te leveren op de exacte locatie van de White Knights in hun nieuwe Naval Command Center die activiteiten coördineerden ter ondersteuning van de implementatie van NESARA in het hele land.

De aankondiging van NESARA werd abrupt gestopt. Daarmee onthoofdde een groep onder leiding van George Bush Sr. elke hoop om de regering terug te plaatsen waar het hoort: “We The People”.

Augustus 2010


Om rond te sturen:

Vrij vertaald uit: