PATENT: De COVID-injectie is bedoeld om ons af te richten tot gehoorzame bio-robots. Ontkennen is zinloos.

Hoe MENSEN worden beschreven als SUBJECTEN.

Als we de overheid moeten geloven is reeds meer dan 80% van de bevolking van 18 jaar en ouder “gevaccineerd” tegen de registratie COVID-19, veroorzaakt door een fictief virus. De propaganda voor de injectie dendert nog steeds door. We moeten ons beschermen tegen iets wat er niet is. Dit is geen complottheorie, dit is onomstotelijk bewezen. Als het virus niet kan worden aangetoond, is er geen ziekte en geen pandemie. Het sluitende bewijs daarvoor is, dat er geen over- maar ondersterfte is sinds de griep is verdwenen. Het neurotische overheidsgedram om je te laten injecteren heeft een totaal andere reden. Ook dat is geen complottheorie, ook daar zijn harde bewijzen voor. De organisatoren zullen u niet vertellen wat er speelt, ze zullen u alleen vertellen wat u moet weten om toe te kunnen treden tot een nieuwe realiteit. Hun realiteit, de realiteit waar u niet van op de hoogte wordt gesteld. Bent u eenmaal “gevallen” voor hun realiteit, dan is er geen weg terug meer. Tenzij u durft door te lezen…..

Hieronder het interview van Stew Peters met Karen Kingston, waaruit we onweerlegbaar kunnen opmaken dat de injectiecampagne moet worden gezien als een wereldwijde ombouwoperatie voor de mensheid. Er worden geen antistoffen geïnjecteerd maar allerlei andere rotzooi, waarvan het beter is dat de mensen het niet weten. De overheid noemt dat “ter bescherming van uw privacy”. Na lezing van het interview zal ook blijken, dat het beter is dat de overheid meer van ons weet, dan wijzelf.

Hoe kan het zover komen? Wie kan geloven dat overheden dit soort misdaden begaat? Waarom zouden we dit over ons heen krijgen als het niet goed voor ons was? Als u het niet wilt weten: niet verder lezen.

Met de zogenaamde vaccinatie dachten en denken de mensen nog steeds dat ze hun gestolen vrijheden terug krijgen, maar in werkelijkheid treedt men toe tot een platform voor gehoorzaamheidstraining. Het aansturen gebeurt door beloning en straffen. Als de straffen te talrijk worden, worden we geïnjecteerd met “vaccins met krachtiger potentie”. Controle geschiedt door directe communicatie, zoals Blue Tooth en 5G.

We geven hieronder een korte samenvatting van dit interview. Het is gebaseerd op en naar aanleiding van een gepubliceerd patent. Ex-Pfizer employee Karen Kingston is er op gespecialiseerd en heeft het voor ons boven water gehaald. De publicatiedatum was nog zeer recent: 18 maart 2021, de vaccinatiecampagne was in volle gang. Hierbij het dringende verzoek aan specialisten om dit patent te analyseren en er over te publiceren. Dit is nodig voor een proefproces, dat moet worden opgetuigd. Opvallend detail: de uitvinders en indieners zijn Israëlische staatsburgers. De boodschappers van de zelfverklaarde uitverkoren elite, die uiteraard van deze injectie worden gevrijwaard.

De “apparaatjes” van Pfizer.

Alvorens inhoudelijk verder te gaan met het interview brengen we nog even in herinnering de Kamervragen die door Forum voor Democratie aan de schoolmeester van dienst zijn gesteld. De kunst van de democratuur is het antwoord geven op vragen door ze categorisch niet te beantwoorden. Enkele vragen gingen namelijk over “devices”. Dit zijn apparaatjes. Er wordt dus gevraagd of er apparaatjes aan het vaccin zijn toegevoegd. het antwoord is tekenend voor de democratie in dit land: het is geheim, dus wordt er geen analyse gemaakt en het RIVM inspecteert de leveringen. Normaal gesproken is het funest voor iemand die ministertje speelt. Een dienaar des volks moet iedere vraag beantwoorden. Overheden mogen geen geheime dealtjes met derden maken. Normaal gesproken moet deze minister ophoepelen als hij van de 33 vragen slechts één niet wil of kan beantwoorden.

Tracking systeem

Het verhaal wordt gebracht als een vooruitstrevend en mensdienend tracking systeem. Een controlemechanisme ter bewaking van de volksgezondheid onder de dekmantel van het bestrijden van een pandemie, veroorzaakt door een besmettelijk virus. Het belangrijkste om te onthouden is, dat de pandemie is gefabriceerd om wille van het vaccin. het verhaal wordt ons gebracht in omgekeerde volgorde. Na dit interview is onomstotelijk vast komen te staan dat de operatie COVID-19 is gebouwd op een fictieve pandemie met als doel de injectie. Kingston loopt het patent door op sectienummers. De hele beschrijving is gebaseerd op het fenomeen “met het oog op de pandemie”.

[0378] De verplichte App

In sommige uitvoeringsvormen, met het oog op de pandemie, kan de overheid burgers bevelen om een speciale applicatie op hun smartphones (of andere slimme apparaten zoals tablets, slimme horloges, slimme brillen, enz.) om de overheid te onderteunen met de logistiek van de vaccinatieprocedures .

In sommige uitvoeringsvormen , biedt de overheid (of een andere entiteit) het publiek dergelijke speciale slimme apparaten aan.

In sommige uitvoeringsvormen, is de app en / of het slimme apparaat geconfigureerd om te allen tijde te informeren over de locatie van de gebruiker en om te communiceren met aangrenzende slimme apparaten (via Bluetooth bijvoorbeeld) met als doel de interacties tussen gebruikers te beoordelen, voor bijvoorbeeld de nabijheid tussen gebruikers onderling, bewegingen van gebruikers, enz.

In sommige uitvoeringsvormen van deze uitvinding, kan reeds bestaande software worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld androide software en toegepast in mobiele telefoons als software voor een operating system die de nabijheid van anderen en dergelijke kan detecteren. Deze software kan dan worden gebruikt of verbeterd om functionaliteit te bieden zoals hierin beschreven.

Vervolgens wordt het ABSTRACT (kern van het patent) aangehaald. In deze samenvatting worden mensen gekarakteriseerd als “SUBJECTEN”. Deze samenvatting luidt als volgt:

Een aspect van sommige uitvoeringsvormen van de uitvinding heeft betrekking op systeem en methoden voor het anoniem selecteren van subjecten voor behandeling tegen een infectieziekte veroorzaakt door een pathogeen, bestaande uit : 1. een veelvoud van elektronische apparaten geconfigureerd met instructies om een ID aan te maken, wanneer deze in de buurt van een ander dergelijk elektronisch apparaat is, waarbij een of beide het ID verzenden naar een ander elektronisch apparaat en ID van een ander elektronisch apparaat ontvangt, met de bedoeling om een score op basis van op een veelvoud van dergelijke ontvangen ID’s aan te maken, danwel het ontvangen van informatie vanaf een server, met relevante handelingsinstructies aan deze subjecten op basis van de ontvangen informatie; 2. ten minste één server die instructies bevat voor het verzenden van informatie naar genoemde veelvoud van elektronische apparaten om relevante behandelingsinstructies weer te geven; waar ten minste één server of genoemde elektronische apparaten bevatten instructies om een voorspelling van de waarschijnlijkheid dat een subject dit pathogeen overdraagt, op basis van een score van dat subject.

Twee vliegen in één klap.

In de samenvatting wordt uiteengezet dat subjecten (mensen) moeten worden uitgerust met slimme apparatuur, zodat deze elkaars ID kunnen uitwisselen en communiceren naar een server. Op basis van deze gegevens ontvangen subjecten van deze server instructies hoe te handelen. Om “verdere verspreiding van het pathogeen te voorkomen”. Uiteraard gaat het niet om het voorkomen van het fictieve pathogeen, maar om het verzamelen van data om een score te kunnen bijhouden. Via algoritmen gegenereerd door de servers kunnen de mensen dan worden aangestuurd via beloning of bestraffing.

[0380] De verplichte App

In sommige uitvoeringsvormen zal de app ook worden gebruikt om gepersonaliseerde communicatie naar de gebruikers te sturen, bijvoorbeeld oproepen om gevaccineerd te worden.

In sommige uitvoeringsvormen, in verband van de ontvangen informatie van de app, zijn specifieke acties bijvoorbeeld een mededeling naar de gebruiker te sturen om zijn bewustzijn van de gedragsregels tijdens de pandemie te vergroten, gevaccineerd te worden en om bepaalde locaties te vermijden, waar iemand een hoog risico loopt op besmetting.

Karen Kingston meldt, dat dit wellicht surrealistisch klinkt, maar haalt dan aan wat er in Australië aan de hand is. In West-Australia is de G2G App gelanceerd, genaamd G2G NOW. Een hulpmiddel voor de Politie:

Het helpt de Politie om de gemeenschap te beschermen door op afstand mensen te controleren of ze zich aan de quarantaine regels houden. De app gebruikt gezichtsherkenning en registreert lokatiegegevens om er zeker van te zijn dat mensen op het geregistreerde adres blijven zolang het nodig is. Als mensen een seintje krijgen hebben ze 5 minuten om een selfie te maken. Zodat gecontroleerd kan worden waar ze zijn en zich netjes aan de regels houden.

Als je je met regelmaat niet aan de regels houdt, kun je een boete tot $ 50.000 en een gevangenisstraf tegemoet zien. Ontsnappingspogingen worden streng gestraft.

Je foto’s worden opgeslagen en alleen gebruikt als dat wettelijk is toegestaan.

Concluderend: we leven in een tyrannieke politiestaat en de wet wordt altijd aangepast naar de behoefte van die politiestaat. Ook de militairen worden geïnjecteerd. Dit betekent dat ze op termijn op afstand bediend zich tegen eigen volk kunnen keren.

Mensen zullen zich troosten met de gedachte dat het een externe procedure is, deze app op je slimme apparaatje. En dat het met het “vaccin” niets heeft te maken.

En of dit iets heeft te maken met het vaccin!

Terug naar het patent.

[0352] Vaccinations and Prophylactic Treatments

In sommige uitvoeringsvormen zijn vaccins allemaal samengestelde verbindingen zoals vermeld op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie ( https : // www [ dot ] who [ dot ] int / publicaties / m / item / ontwerp – landschap – van – covid – 19 – kandidaat – vaccins ), die alle in dit patent zijn opgenomen door verwijzing, en die optioneel zijn geleverd (bijv. als kit) met software zoals hier beschreven en/of voorzien van gebruiksaanwijzing gericht op potentiële superverspreiders welke zijn gedetecteerd, bijvoorbeeld met behulp van methoden en apparaten zoals hier beschreven, en omvatten de volgenden: 28 kandidaat-vaccins in klinische evaluatie

Onder Obama is in de VS al een wet aangenomen met de strekking dat als “informed consent” – geïnformeerde instemming – niet nodig is, als het niet in het belang van de burger is. Met andere woorden: in bepaalde gevallen hoef je de mensen niet te informeren wat ze krijgen ingespoten, omdat het beter voor je is dat je dat niet weet. Het is dus ook niet nodig dit van tevoren met de geïnjecteerde te overleggen.

Karen Kingston zegt vervolgens, dat de regering het beter vindt om ons onwetend met een “smart device” – een slim apparaatje – te injecteren. In het patent staat beschreven waarom.

[0400] Gebruiksvoorbeeld van het Systeem en de Methoden om te bepalen wie welk type vaccin krijgt toegediend.

In sommige uitvoeringsvormen, tijdens de ontwikkeling van vaccins voor een bepaalde ziekte, worden verschillende vaccins bestaande uit verschillende vaccinpotenties ontwikkeld. In sommige vormen, is de vaccin potentie een kwantitatieve maat voor het specifiek vermogen van het vaccinproduct om een beoogd biologisch effect gedefinieerd in een geschikte biologische testomgeving op basis van het kenmerk van het product dat is gekoppeld aan de relevante biologische eigenschappen. In sommige uitvoeringsvormen wordt het systeem gebruikt om te identificeren welke individuen welke typen vaccins zullen ontvangen in relatie tot hun potentie. Bijvoorbeeld , individuen die werden geïdentificeerd als iemand met een hoge superverspreidingsscore door het systeem, zou worden gevaccineerd met krachtiger vaccins, in vergelijking met andere individuen die lagere superspreading scores hebben. Personen met lagere superspreading score kunnen later een vaccinatie krijgen of een vaccin met een  lagere  potentie worden toegediend.

Karen Kingston: Dus als je gehoorzaamheid te wensen over laat, krijg je een krachtiger injectie. De definitie van superverspreider is niet gerelateerd aan een of ander pathogeen, maar aan individueel gedrag. Hoorden we Van Dissel ook niet steeds oreren over het “gedrag van de mensen” om daarmee allerlei onnozele regeltjes als het dragen van mondkapjes te rechtvaardigen? Als je je niet naar behoren gedraagt, krijg je een sterkere injectie. Tot je eruit ziet als de persoon hier boven aan het artikel? Dat is wat er van notoire recidivisten terecht komt….. als het aan de patentmakertjes uit Tel Aviv ligt….

[0408] Voorbeeldsettings privacy

In sommige uitvoeringsvormen , kan de melding voor het krijgen van de behandeling al dan niet informatie bevatten over de resultaten van de berekeningen . Bijvoorbeeld een individu dat werd geïdentificeerd als een superspreader kan al dan niet informatie ontvangen over het feit dat hij / zij als zodanig werd geïdentificeerd .

In sommige uitvoeringsvormen , is het potentiële voordeel van het niet verstrekken van dergelijke informatie bedoeld om de privacy verder te verbeteren ter bescherming van de gebruiker . Een derde mag bijvoorbeeld niet in staat zijn om te zien of een gebruiker een hoge score heeft gekregen vanwege zijn eigen gedrag , het gedrag van degenen die hij ontmoet en / of een onderliggende gezondheidstoestand , waardoor ze een hoger risico kunnen lopen.

Kingston: het kan dus zijn, dat je van je eigen gezondheidstoestand niet meer afweet en dat alle informatie bij de overheid ligt. De aangevoerde reden is dan privacy. Met andere woorden: je hebt niets meer over jezelf, je eigen lichaam, je gezondheid, je lokatie en je tijdsbesteding te vertellen. Met deze injectie ben je alles kwijt en je hebt het zelf niet eens in de gaten. Waarschijnlijk zul je het zelf ook nooit weten. Het idee van sommige Build Back Better promotors dat je niets bezit, maar desondanks gewoon dolgelukkig bent heeft hier waarschijnlijk ook mee te maken.

Een onderdeel van de beschrijving in sectie [0004] luidt:

It is most contagious during the first three days after the onset of symptoms , although spread is possible before symptoms appear , after they disappear and from people who show very mild or do not show symptoms at all.

Dus de besmettelijkheid – waar alles op is gebaseerd – is al mogelijk voordat symptomen worden waargenomen of zelfs zonder dat er ooit symptomen worden waargenomen. Dit fabeltje is in de wereld gebracht ten behoeve van deze gehoorzaamheidsexercitie. Mensen in het volstrekte ongewisse laten, zelfs ná de injectie. Ook al voel je je kiplekker, je kunt een superverspreider zijn en in aanmerking komen voor een sterkere dosis.

Belonen en bestraffen

Maar er zou volgens de beschrijving in het patent nog een keuze te maken zijn.

[0409] Privacy settings

In sommige uitvoeringsvormen , speciale codes , bijvoorbeeld in de vorm van coupons, zal worden verstrekt aan individuen met belangrijke / relevante beroepen (zoals artsen, politie , enz. ).

In sommige uitvoeringsvormen , zal het invoegen van de codes in persoonlijke elektronische apparaten het systeem informeren dat die versleutelde/ geanonimiseerde gebruiker een correctie nodig heeft met betrekking tot hun score .

In sommige uitvoeringsvormen kan de correctie ofwel het verhogen van de score of het verlagen van de score betekenen.

In sommige uitvoeringsvormen, wanneer het elektronische apparaat bepaald gedrag registreert, zoals een toename van de bewegingen van de gebruiker, zal het elektronisch apparaat ( bijvoorbeeld via de speciale app ) de gebruiker waarschuwen dat zijn score zal worden gewijzigd als het gedrag niet wordt gewijzigd.

12 gedachtes over “PATENT: De COVID-injectie is bedoeld om ons af te richten tot gehoorzame bio-robots. Ontkennen is zinloos.

 1. Het zijn allemaal seriemoordenaars die de experimentele Gentherapieën op dringen aan de door angst verstijfde mensen die zich gewillig lieten prikken door de GGD medewerkers, ook kinderen vallen als vliegen dood, vooral de Afro-Amerikaanse kinderen, natuurlijk blijven de blanke kinderen ook niet gevrijwaard van de ernstige gezondheidsschade en zelfs de dood die toeslaat op onschuldige Amerikaanse kinderen, hoofdschuldige in dit narratief is dokter dood Anthony Fauci.

  Loop sinds Biden (acteur) aan de macht is gekomen met het idee rond wat heeft dokter dood Anthony Fauci uitgevreten in de 1 term durende administratie van Trump? Vermoedelijk heeft Fauci zijn tijd gebruikt zonder dat het Trump opviel met het in elkaar knutselen van het beleid dat nu rigoureus zonder een spoor van medeleven wordt uitgevoerd door de acteur die de taken van Biden/Deep State uitvoert.

  Nog steeds geen bevredigend antwoord gekregen op mijn vermoedens hoe in Godsnaam deze gruwelijke plannen door politici over de gehele wereld ten uitvoer worden gebracht zonder een spoor van twijfel na te laten, althans bij degene die nu in feite wandelende grafeenoxide zombies zijn geworden, die aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan en uit gezet kunnen worden door degene die achter de knoppen van de 5G apparatuur zitten net zoals drone bestuurders welke onschuldige burgers plat bombarderen in het Midden-Oosten.

  Like

  • daar is maar 1 die dat voor mekaar krijgt en wel dat de mensen allemaal achter het vaticaan aanlopen en ook die is medium van de duivel.
   De mensen die het door hebben en zien ,strijden tegen zeer duistere machten en wel de duivel de aards leugenaar en moordenaar.
   En dat alles kun je lezen in het boek de grote strijd van ellen white en die kun je aanvragen bij lichtchannelTV.nl
   Daarin word het heel goed uitgelegt.

   Like

Reacties zijn gesloten.