De Bloedlijn Oorlogen

Gezien de eigenaardige snelheid en het merkwaardige gemak waarmee de wereldbevolking zich laat overtuigen zichzelf, zonder enige aanleiding anders dan indoctrinatie, iets aan te doen, rijzen er vele vragen. Hoe bestaat het dat zonder mitsen en maren wordt geaccepteerd wat absoluut niet in het belang van mens en dier en van de aarde is. Hoe bestaat het dat de mensheid zich problemen laat aanpraten als klimaat, CO2- en stikstofproblematieken en overpopulatie. Hoe bestaat het dat de meeste mensen klakkeloos overnemen wat de “wetenschap” en “politiek” hen glashard voorliegt. Dat is niet alleen maar indoctrinatie. Dat is onder meer genetisch bepaalde onderdanigheid en religiositeit. Niet langs rassenlijnen of prestatielijnen, maar langs bloedlijnen van oudsher.

De Bloedlijn Oorlogen, we hebben er misschien nog nooit van gehoord, maar is dat wat er nu aan de gang is?

Er zijn krachten die de overgrote meerderheid van de mensheid wil elimineren. Exponenten van deze krachten hebben zelf met regelmaat en onverholen aangegeven waarom dit volgens hen noodzakelijk is.

“Er zijn teveel improductieven die gebruiken wat van ons is.”

Wie zijn precies “ons”? Naar eigen zeggen is dat “de aristocratie”, de boven mens en dier gestelden, superieur aan de rest. Deze hooggeplaatste klaagzangspecialisten menen genetisch bepaald dat ze tekort komen. Men moet teveel delen met soortgenoten. Alsof ze het menselijk ras – en dus zichzelf – hebben gefabriceerd om hen te dienen. De oorspronkelijke aardbewoners zijn omgebouwd tot werkers en hun perfect uitgebalanceerde natuur wordt consequent op kunstmatige wijze verstoord. Uit evenwicht houden om de controle door eigen soort te kunnen laten doen. De oorspronkelijke mens is misschien ook wel een product van genetische manipulatie, maar in balans met de oorsprong. Met een dosis empathisch vermogen en in een natuurlijk evenwicht.

“Er kan niets zijn tussen mij en mijn oorsprong.”

De Derde Wereldoorlog – we houden de geschiedkundige telling maar even aan – wordt uitgevochten in onze lichamen. Er wordt wel degelijk geknutseld aan onze oorspronkelijkheid. Er wordt iets gesteld tussen de mens en zijn oorsprong. Via een militair georganiseerde aanval door middel van de combinatie straling, grafeenoxide, Artificial Intelligence en mRNA-technologieën? Het is het ontkoppelen van geest en lichaam door middel van een injectie, een by-pass om recht op het doel af te gaan.

Wie zich verdiept in de Natuurlijke Oorsprong van ons menselijke soort, heeft een mensenleven nodig om het te begrijpen. Laten we daarom maar een voorzet geven in de vorm van een schrijven van een auteur, die zijn gedachten in een boek heeft samengevat. Door zelfwerkzaamheid en zelfstandig onderzoek.

Bloedlijn van de Goden

Door Nick Redfern

Voor het menselijk ras zijn er vier, primaire, bloedgroepen. Deze classificaties zijn afgeleid van de antigenen van iemands bloedcellen – antigenen zijn proteïnen die zich op het oppervlak van de cellen bevinden en die ontworpen zijn om infecties te bestrijden.

Het grootste deel van de menselijke bevolking heeft dergelijke eiwitten op zijn cellen. Zij vormen het Rh-positieve percentage van de mensen op aarde. Binnen de Verenigde Staten zijn volgens de huidige schattingen ongeveer 85 procent van alle Kaukasiërs, ongeveer 90 procent van de Afro-Amerikanen en ongeveer 98 procent van de Aziatische Amerikanen Rhesus-positief.

Het kleine percentage van de bevolking van de VS (en van de rest van de wereld) dat de relevante eiwitten niet vertoont, valt in een heel andere categorie, namelijk die van de Rh-negatieven. (Redactie: tabel wijst uit dat in Nederland ca. 84% Rh-positief en 16% Rh-negatief is).

Waarom één bepaalde groep mensen bloed moet hebben dat zo ongelooflijk verschilt van dat van zo ongeveer alle anderen, is een punt van grote controverse. Het is een kwestie die heeft geleid tot de ontwikkeling van een verbazingwekkende theorie: dat in het verre verleden, bezoekende buitenaardsen de vroege, primitieve, mensen onderwierpen aan geavanceerde gen-splitsing en cel-manipulerende technieken; ogenschijnlijk om een slavenras te creëren. Door dit te doen, brachten ze de Rh negatieven ter wereld.

Om aan te tonen hoe ongelooflijk verschillend de Rhesus-negatieven zijn van de rest van de wereldbevolking, hoeven we alleen maar te kijken naar de kwestie van zwangerschap. Voor een zwangere vrouw die Rhesus-negatief is, kunnen de risico’s aanzienlijk en gevaarlijk zijn. Als een vrouw die Rhesus-negatief is zwanger wordt gemaakt van een man die ook Rhesus-negatief is, zijn er geen problemen en hoeft men zich geen zorgen te maken: beide personen zijn volkomen verenigbaar met elkaar, de foetus zal zich op normale wijze ontwikkelen en het kind zal Rhesus-negatief geboren worden.

Als de vader echter Rhesus-positief is en de moeder Rhesus-negatief, dan kunnen de problemen beginnen en kunnen de resultaten heel anders uitvallen – en tragisch – omdat de baby dan Rhesus-positief zal zijn. Het is deze laatste kwestie die de kern van het probleem raakt.

Hoe ongelooflijk het ook mag klinken, het bloed van een Rhesus-negatieve zwangere vrouw kan volledig onverenigbaar zijn met het bloed van een Rhesus-positieve baby die zij draagt. Een dergelijke situatie kan er zeer vaak toe leiden dat het eigen bloed van de moeder potentieel dodelijke antilichamen gaat produceren die bedoeld zijn om het bloed van de foetus aan te vallen, indien en wanneer de foetus aan het bloed van de foetus wordt blootgesteld.

Met andere woorden, de positieve baby wordt door het negatieve immuunsysteem van de moeder gezien als iets vijandigs, iets dat niet helemaal is zoals het zou moeten zijn. In alle opzichten wordt het ongeboren kind beschouwd als iets vreemds en iets waarvan men zich bij de eerst mogelijke gelegenheid moet ontdoen.

Nog verontrustender is het feit dat hoe vaker een vrouw zwanger wordt, hoe krachtiger en overheersender de dodelijke antilichamen worden. Kortom, het lichaam van de moeder vindt manieren om het proces van het doden van de foetus steeds krachtiger, sneller en doeltreffender te maken bij elke opeenvolgende zwangerschap.

Het is bijna alsof er iets diep oerouds en niet-menselijks in ons DNA is gecodeerd dat positief en negatief als acuut verschillend van elkaar ziet, en nooit bedoeld is voor eenwording. En dat kan wel eens precies het geval zijn.

Als wij vandaag de dag – en in het bijzonder de Rh negatieven – het product zijn van buitenaardse manipulatie, wie waren dan precies de wezens die besloten god te spelen met de vroegste vormen van het Mensenras? Waarom waren zij zo vastbesloten om nieuwe en radicaal verschillende soorten mensen te creëren? Waar kwamen zij vandaan? Zijn ze nog onder ons?

De gevleugelde goden

De Soemeriërs en hun klei tabletten (cuneiform)

Dit zijn vragen die ons leiden naar een legendarische, machtige groep entiteiten die bekend zijn geworden als de Anunnaki. Het zijn ook vragen die ons naar het hart brengen van de oude Soemerische culturen, die gevonden worden in wat vandaag de dag Zuid Irak is, en waarvan historici en archeologen geloven dat het eerst werd bewoond ergens tussen 5.500 en 4.000 voor Christus.

Volgens de Soemerische overlevering kwam dit machtige legendarische volk vanuit de hemel naar onze planeet, meer dan 400.000 jaar voordat een enorme zondvloed de Aarde verwoestte en onnoemelijk veel miljoenen de dood injoeg. Tijdens hun verblijf hier brachten zij een vorm van stabiliteit en zelfs samenleving naar wat oorspronkelijk uiterst primitieve mensenstammen waren, waarvan sommigen uiteindelijk de Cro-Magnon werden. Dat was echter niet de oorspronkelijke agenda van de Anunnaki.

Het voornaamste doel van de Anunnaki was om primitieve mensen genetisch te veranderen om een robuuste en sterke entiteit te creëren, doch die in feite niets minder was dan een slavenras, een ras dat was ontworpen om de bevelen van hun buitenaardse meesters uit te voeren – inclusief het bewerken van de Aarde voor haar voorraad kostbaar en onbetaalbaar goud. Toen de Anunnaki uiteindelijk de Aarde verlieten, lieten zij een verbazingwekkende erfenis achter: een nieuwe vorm van de mens, een radicaal andere dan de rest: de Rh negatieven. En ze leven nog steeds en zijn onder ons.

De RH-negatieve bloedlijn loopt al eeuwen door de Britse koninklijke familie, hetgeen controversiële beweringen heeft uitgelokt. De Windsors zouden niet zijn wat zij lijken te zijn. Er bestaat een hele subcultuur die suggereert dat de Royals rechtstreeks afstammen van een oude orde van mensachtige buitenaardsen die de ware, geheime heersers over onze planeet zijn.

Is er iets in de genetische opmaak van de Rh-negatieven dat hen tot geboren leiders maakt, machtige figuren, en misschien niet anders dan de legendarische “helden van weleer” en de “mannen van faam,” zoals beschreven in de Bijbel (en bijna zeker ook Rh-negatieven)?

Komt het verschijnsel van de Rh-negatieven neer op een ondergronds leger van menselijke hybriden die zorgvuldig, en in het geheim, worden gekweekt om redenen die niets minder dan ronduit sinister en dodelijk zouden kunnen zijn?

Als op een dag bewezen wordt dat een klein percentage van het menselijk ras toch niet helemaal menselijk is, zullen we dan een tegenreactie tegen de negatieven zien? Zullen er heksenjachten komen? Zullen er oproepen komen om de negatieven te isoleren van de rest van de samenleving?

Zou een vorm van “buitenaards racisme” – geboren uit de angst dat sommige van de negatieven deel uitmaken van een sinistere, buitenaardse agenda – zich op grote schaal, ongebreideld en in het wilde weg kunnen ontwikkelen? Zullen we de bouw zien van ontelbare “Buitenaardse GITMO’s?”

Dit zijn het soort intrigerende vragen die de vele en gevarieerde mysteries van de Rh-negatieven oproepen.

Ufo onderzoekers, astronomen en NASA hebben ontelbare jaren naar de hemel gekeken om het bewijs te vinden dat buitenaardse wezens onder ons zijn. De vreemde saga van de Rh negatieven suggereert echter sterk dat we niet naar de sterren moeten kijken voor bewijs dat buitenaardsen werkelijk bestaan. Het zit bij ons, het menselijk ras. Op een vreemde, fantastische en zelfs ironische manier zijn wij zelf – of althans sommigen van ons, de Rh-negatieven – de buitenaardse wezens waarnaar wij zo lang hebben gezocht…

© Nick Redfern

BLOODLINE OF THE GODS

Unravel the Mystery of the Human Blood Type to Reveal the Aliens Among Us


Zou de waarheid ons recht in het gezicht aanstaren?

Hebben die oude bloedlijnen recht van spreken? Zijn ze de baas over de wereldbevolking, voeren ze opdrachten uit van de echte baas of spelen ze alleen maar de baas? Het is te vergelijken met het ontwikkelen van een robot door de meest briljante geesten van de wereldbevolking. Dat gebeurt tot in de perfectie, na veel vallen en opstaan is er een redelijk functionerende robot beschikbaar. Deze kan voor de mens aan het werk in bijvoorbeeld de zorg. Er worden productielijnen opgezet om meer robots te produceren. Uiteindelijk kunnen de robots zichzelf reproduceren. Dat loopt na een aantal jaren volledig uit de hand en soms keren de robots zich tegen hun schepper. Bovendien verbruiken ze zoveel materiaal, energie en ruimte dat er tekorten ontstaan. Verder verwoesten ze de natuur waar de mens rustig wil vertoeven en uiteindelijk ook van moet leven. Er moet worden ingegrepen. Er worden nieuwe robots ontwikkeld die het steeds groeiende leger originele robots infiltreren en via programmatuur onschadelijk maken. Tot er ongeveer 10% resteert en de wereld weer leefbaar wordt.

Het is toch niet meer dan logisch, dat de schepper van dat leger robots zijn fout moet herstellen om zelf te kunnen overleven?

Een fout herstellen.

Op ons BITCHUTE kanaal een uitleg. Klik op de afbeelding om het te bekijken.

Duizenden jaren lang hebben de mensen onderling strijd gevoerd om te overleven. Volgens de Soemerische kleitabletten heeft de mens naast het verbouwen van voedsel ook van hun schepper geleerd wapens te smeden en oorlog te voeren. Dit moet ook onderdeel van een plan zijn geweest om de wereldbevolking beheersbaar te houden. Plan A was nodig om door constante oorlogvoering alle macht en kapitaal bij een kleine elite te kunnen concentreren. Plan B is het elimineren van de wereldbevolking minus die elite en een gemakkelijk aan te sturen werkvolk. Geen “Derde Wereldoorlog”, maar een DNA guerrilla, door ziekte, schuld en schaarste creatie. Voorafgaand aan de werkelijke vernietiging is de psychologische oorlogvoering tot een hoogtepunt gekomen. Door deze methode is de mensheid in een virtuele situatie gemanipuleerd. Dankzij releatief recente uitvindingen als elektriciteit en alle daaruit voortvloeiende ontwikkelingen, met name communicatie en informatieoverdracht.

Hoe kunnen we dit allemaal weten?

Welnu, dat is eenvoudig te verklaren. De mensheid wordt voortdurend op het verkeerde been gezet, uit natuurlijke balans gehouden. Daardoor is er altijd informatie achterstand. De werkelijke wereld is ons altijd enkele dimensies voor. We worden in een virtuele onwerkelijkheid gehouden, gevoed door dingen die niet gebeuren, dingen die ons onverwacht overkomen en dingen waar we nooit om hebben gevraagd. Het ligt in de menselijke aard bestorven dat je ergens bij moet horen door je af te zetten. Bij elkaar steun zoeken, terwijl je allebei uit evenwicht wordt gehouden.

Zie ons aan…..

16 gedachtes over “De Bloedlijn Oorlogen

 1. Ja, zoiets moet het wel geweest zijn. Maar diep in ons, althans in mij, zit het woordje NEE, als mij iets wordt opgelegd. Als ons gevoel niet al te mank en geschonden door de jeugd heen is gekomen, dan is opstandigheid nog altijd deel van ons. Tot de dood erop volgt.

  Like

  • Dat is het gevecht dat ieder individu tegen zichzelf moet voeren, helaas doet de meerderheid dat uit materiële overwegingen en angst om buiten de groep te vallen niet. Zolang ik mij kan herinneren probeer ik al veel meer op gevoel te vertrouwen dan op verstand, het gevoel weet instinctief wat goed is en wat niet, het is niet zoals verstand te manipuleren. Ook heb ik geleerd dat als je er mee stopt om ergens bij te willen horen, het een stuk makkelijker is om in je eigen frequentie te leven. Van buitenaf neem je de bullshit van groepsvorming juist vele malen beter waar, het leidt nooit naar oplossingen of verbeteringen, slechts naar nieuwe tirannen. De mens is van nature geen kudde dier, laat dat eens bij iedereen goed doordringen.
   En om met een kleine komische noot af te sluiten, mocht ik er onverhoeds toch helemaal naast zitten?
   Wetende dat je het onvermijdelijke nooit kan ontlopen, dan sterf ik in ieder geval toch met een goed gevoel.

   Geliked door 1 persoon

 2. “Als op een dag bewezen wordt dat een klein percentage van het menselijk ras toch niet helemaal menselijk is, zullen we dan een tegenreactie tegen de negatieven zien? Zullen er heksenjachten komen? Zullen er oproepen komen om de negatieven te isoleren van de rest van de samenleving?”

  Dus word ik aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet alleen gediscrimineerd omdat ik geen QR-code op befehl kan laten tonen door een BOA met een IQ van een pinda, maar ook in de nabije toekomst op mijn bloedgroep wordt gediscrimineerd en naar een konzentrationslager wordt gedeporteerd, leuk vooruitzicht.

  https://angel-wings.nl/?s=Bloedgroep+O+negatief&asp_active=1&p_asid=1&p_asp_data=1&current_page_id=-1&qtranslate_lang=0&filters_changed=0&filters_initial=1&asp_gen%5B%5D=title&asp_gen%5B%5D=content&customset%5B%5D=post

  Like

 3. Een echt heel mooi verhaal. Volgens diverse Pentagon bronnen is het wachten op de terugkeer van de Anunnaki. Er is veel gaande op dit moment. Teveel om te schrijven. Eerst wat positieve berichten. Er zijn al meer dan 20 miljoen kinderen gered uit de dumbs. De ontmoeting tussen Poetin en avatar Biden in Swiss was geen toevallige. Poetin heeft een markering achter gelaten. De stad Genua is de spil en de ingang naar Genève, er zijn nu talloze duikboten door de tunnels daarna toe en onder het meer van Genève en de rest van de omgeving wordt flink huisgehouden. Massa arrestaties verricht en de dumbs onderwaterwereld gezet. Diverse Pentagon bronnen melden ook dat het leger binnenkort Big tech gaat binnenvallen en overnemen, de hoofdkantoren. De Cabal heeft bijna geen geld meer en ook de edelmetalen daar komen ze niet meer aan. De opiumvelden in Afghanistan zijn in brand gestoken en de Russen hebben volledige controle in Afrika. Jodenstaat Israël heeft nu een probleem, alle troepen van USA trekken zich massaal terug en er blijft niks anders op dan de echte goede manier te doen en dat is vrede maken. Het enige negatieve is HAARP, daar zijn er meerdere van en deze worden nu ook ingezet door de Cabal, dus de kans bestaat nog steeds dat er een grote oorlog komt.

  Like

   • Ron Swart.En ook de depopulatie (genocide) agenda 21 en 2030 gaat onverminderd door,d.m.v. de dodelijke corona vaccinazi,s.

    Like

 4. Ff over het fimpje, als de aarde plat is ipv bol. Dan is het filmpje niet helemaal correct. En als ik naar de zon en maan kijk lijkt mij de wereld toch aardig plat. Je gaat mij niet vertellen dat de zon en maan buiten ons firmament staan.

  Like

 5. Bekijk deze filmpjes van de Belgische Wim en je wereldbeeld zal voorgoed veranderen. Je zal het eerst niet geloven, maar je kan er niet omheen. Neem de tijd en doe het op volgorde.

  Like

  • Osborn Sellers
   16 juli ·
   Dit is de vertaling van onderstaand bericht:
   Nikola Tesla wist dat de aarde stabiel en recht was en we hadden een skydive. Alle elementen die nodig zijn om zich te ontwikkelen in technologie die gratis is voor iedereen waren ten dienste van de menswetenschappen. Helaas, hebzuchtige slechte pestkoppen begonnen, patenten genomen en Tesla ‘ s kennis veilig gehouden als alle andere informatie van de echte wetenschap. Wat ze ons geven is een geheim ruimteprogramma, NASA, hoge energieprijzen, weermanipulatie, Monsanto, trans humanisme en CERN…
   Het was niet makkelijk om te begrijpen dat de aarde geen planeet was, het was eigenlijk een etherische wereld, een wetenschap die Eteri negeert was al vastgesteld om de mensheid vanaf het begin te misleiden, het zou verder moeten gaan dan de gebruikelijke manieren om te werken om te begrijpen hoe slim een goddelijke creatie was, door elektromanyetisme, terwijl het kijken naar het grote geheel, het kunnen zien dat een geweldige machine ondersteund werd, niet in staat was om hun leven aan de wetenschap te wijden.
   Tesla wist hoe je deze machine moest laten zingen.
   Het idee dat dit een gigantische koepelbatterij is heeft natuurlijk veel sceptici ‘ vragen bij elkaar gebracht, maar heeft ze vaak laten zien hoe het systeem werkt. Sterker nog, de sierlijke eenvoud van de elektromagnetische koepel had niet meer dan een paar basisprincipes nodig en open minded. Ik heb dit uitgelegd en bewees herhaaldelijk hoe goed hij is als ze weten dat de echte eigenaar van de thermodynamische besluiteloosheid die we vandaag noemen, eigenlijk de innerlijke structuur en verwerking van de hemel is.
   Charles Augustinus De-Coulomb, JJ Thomson en Tesla wisten dat massale zoute water-oceanen er toevallig niet waren, ook al hadden mensen, dieren, vogels en planten zoet water nodig.
   Zoutwater heeft alles over het versterken van de wereld en haar biosfeer. Zoutwater creëert een effectieve elektrolytische oplossing voor het overbrengen van elektriciteit en het transporteren van elektronen van anot (+) kato (-). In deze wereld leven we in, Plus Fly (anot) is de zon en het goudelement is plasma, en het minus eind (kathode) is de Witte Maan en het plasma van het Zilveren element.
   Andere dingen nodig; Elektrolytische metalen en een externe bron van kracht. Metalen kunnen in verschillende hoeveelheden en procent Zink, Magnesium, Koper, Nikkel, IJzer, Messing en anderen zijn. Het is de Schumann Resonantie van de landerijen met externe elektriciteitsbelasting van 7.83 Mhz. Dit geeft bijvoorbeeld de kracht om een chemische reactie te creëren dat elektronen in Zink worden bestolen en in koper worden omgezet. Deze verwerking heet Oxidatie en Indulging.
   Voor zowel elektrolytische als galvanische / voltaïsche cellen gelden de volgende regels.
   1. Anot is altijd de plek waar oxidatie optreedt, deze oxidatie werd gedenk als heliumtransformatie van waterstof bij plasma.
   2. Catot is altijd de plek waar download plaatsvindt, het komt om de 28 dagen terug naar een nieuwe maancyclus.
   3. Anot gooit elektronen, Catot neemt elektronen.
   4. Ionen = elektrolyten.
   5. Elektrolyten zenden elektriciteit door de beweging van ionen.
   6. Er zal geen circuit zijn zonder elektrolyten omdat elektriciteit niet zonder hen wordt verzonden.
   7. Natuurlijke bliksem staat altijd gelijk aan deze spoelvergelijking, bliksem raakt overal waar nodig is.
   Elektromagnetisme is deze chemische reactie die de elektromagnetische koepel creëert die we thuis noemen. En het is een manier om de hele wereld gratis te verlichten, het is nodig om frequentie van elk punt van de wereld naar de koepel te sturen, en helaas is deze technologie in handen van donkere geest genomen en wordt deze nu gebruikt als HAARP-gesel.
   Deze wereld die we de wereld noemen is eigenlijk een chemische reactie, frequenties en elektromagnetisme, maar we zijn zo druk bezig om elkaar op te eten in een gesloten circuit Tesla coil dat we ons hoofd niet konden opsteken en dit feit realiseren.
   Charles Augustine De-Coulomb, JJ Thomson en Nikola Tesla waren zich bewust van dit feit in die jaren en werden gestopt door de krachten die beweerden de wereld te bezitten.
   Tijd om wakker te worden
   De aarde is een FLAT
   Laat het Nick Jack zijn.

   Nick Jack’olsun.

   https://www.facebook.com/photo/?fbid=118061150535286&set=gm.1470845393261952

   Like

Reacties zijn gesloten.