Vrije energie is geen droom maar realiteit. Het behoort ONS Mensen toe. Wen er maar aan.

Waar de wereldbevolking vandaag in verzeild is geraakt heeft alles te maken met een titanentweestrijd tussen bloedgroepen. De Bloedgroepenoorlogen die al honderdduizenden jaren aan de gang zijn.

De oorspronkelijke aardbewoners – de NUL-Groep – zijn onder de heerschappij komen te staan van vreemdelingen, parasitaire indringers die de mensheid hebben onderworpen. Niet door drang of dwang, maar door genetische modificatie. Op die manier is GOD in de wereld gekomen, de Schepper van alles en iedereen. Tenminste, dat moeten wij met onze afgeknepen hersencapaciteit maar aanenemen, want door het gebrek aan informatie lopen we altijd achteraan de feiten en gebeurtenissen. De mensheid is omgebouwd tot een biologische machine, slim genoeg om een geweer te contrueren en dom genoeg opm de trekker over te halen. Het is belangrijk voor de Schepper dat we altijd verdeeld blijven. These en Antithese. Verdeel en heers. Altijd spanning en onbalans. We zijn als NUL-Groep het grootste gevaar voor de heersers en moeten altijd op het verkeerde been worden gehouden. Oorlogen, animositeit, crises, meer oorlogen, steeds maar weer. Verdeeld in rassen, staten, talen, steeds belangen die elkaar bestrijden. Maar NOOIT in wat ons echt gescheiden houdt: de bloedgroepen.

Twee kampen: De NUL-Groep en de TEGENWERKERS

We houden deze theorie even voor wat het is. De steeds maar weer terugkerende vraag is die waarom de mensheid per definitie wordt tegengewerkt door ze tegen elkaar op te zetten. Het creëren van schuldcomplexen – materieel en psychologisch – en het creëren van schade en letsel. Het opdringen van vooruitgang wat in feite destructief is door het creëren van vervuiling, ziekte en sterfte. We komen op deze vreemde gang van zaken als we het boek van Nicola Tesla, Royal Rife of oude Indiaanse verhalen openen. Wij kwamen uit de natuur, maar we zijn daar uitgehaald. Alles wat dicht bij de NUL-Groep stond, natuurlijke geneeswijzen, leven in stamverbanden, natuurlijke eetgewoonten, het is in duizenden jaren kapot gemaakt. Tesla heeft aangetoond dat wij terug kunnen naar het harmonische bestaan, één met de natuur, onze OORSPRONG. Het boek van Tesla is een paar containers vol schrijfwerk. Eén van de onderwerpen is zijn kennis over het winnen van energie uit de atmosfeer wat niet is te patenteren of te monopoliseren. Het ontneemt alle bestaansrecht van dat deel van de Schepping, welke meent tussen ons en onze oorsprong te moeten zijn en de lakens denkt te moeten uitdelen. Door het laag houden van onze energie kan die status quo met de grootste moeite worden gehandhaafd. Onder anderen door middel van een wereldwijde Psy-Op codenaam COVID-19. De NUL-Groep moet nu zeggen: WEG DAAR!

De Great Reset bedoeld om de TEGENWERKERS een leuke oude dag te bezorgen zal de mensheid welvarend en gezond maken.

De voorgenomen Reset zal ten koste gaan van de TEGENWERKERS van de NUL-Groep; Wij het VOLK. Nicola Tesla is tegengewerkt zoals bijna niemand is tegengewerkt. Daarom hoorde hij 100% bij de NUL-Groep en had door zijn negatieve Rhesusfactor buitengewone gaven meegekregen. En heeft ze ONS nagelaten.

DE SABOTAGE VAN TESLA’S VRIJ BESCHIKBARE ENERGIE

De onderdrukking van vrije energie is een samenzweringstheorie die stelt dat bepaalde speciale belangengroepen technologieën onderdrukken of in het verleden hebben onderdrukt die energie zouden of kunnen leveren tegen lagere kosten, een verminderde vervuilingsoutput, of het energieverbruik van verschillende apparaten zouden of zouden kunnen verminderen. Groepen die het vaakst bij dergelijke activiteiten betrokken zijn, zijn de olie-industrie, chemische industrie, nationale overheden en autofabrikanten. Het meest voorkomende motief is het behoud van de huidige lucratieve economische status quo en de aanhoudende stijging van de brandstofprijzen. Afhankelijkheid van dure energie wordt door regeringen in stand gehouden om de bevolking te controleren door middel van despotisme.

De belangrijkste overtuiging is dat elektrische bedrijven, gasverwarmingsbedrijven en oliemaatschappijen de helft of meer van hun winst zouden verliezen als gratis energie beschikbaar komt. Daarom doneren deze bedrijven miljoenen aan overheden (doneren = omkopen) om ervoor te zorgen dat gratis energie-apparaten van de markt blijven. Tactieken en onderdrukkingsmiddelen omvatten oner meer het kopen van het patent van het gratis energieapparaat van de uitvinder of zijn familie, het aanklagen van de uitvinder of octrooihouder en zelfs het laten vermoorden van de uitvinder in sommige gevallen.

Op basis van de principes van het kapitalisme kan vrije energie absoluut niet worden toegestaan. Het traditionele economische systeem omvat drie aspecten: kapitaal, goederen en diensten. Binnen de aspecten van kapitaal zijn drie subcomponenten: valuta, krediet en natuurlijk kapitaal. Natuurlijk kapitaal bestaat uit grondstoffen en energie. Dit verschilt aanzienlijk van de orthodoxe definitie van kapitaal in de economie.

Door de geschiedenis te bekijken is het begrijpelijk waarom sommige uitvindingen niet worden gecommercialiseerd. Het is de economie, niet de wetenschap, die geldt als de belangrijkste factor. Er zal aan worden herinnerd dat wisselstroom in de tijd van Tesla werd tegengewerkt door machtige financiers. Westinghouse (Edison) propageerde zijn DC, Tesla zijn AC. Gelukkig won Tesla die strijd. Tesla is de belangrijkste speler in Free Energy Theories.

Tesla was gefascineerd door stralingsenergie en zijn vrije energiemogelijkheden. Hij noemde de Crooke’s radiometer, een apparaat met schoepen die in een vacuüm draaien wanneer ze worden blootgesteld aan stralingsenergie ,,een prachtige uitvinding”. Hij geloofde dat het mogelijk zou worden om energie direct te benutten door “verbinding te maken met het raderwerk van de natuur”. Tesla kondigde een plan aan voor een “kosmische straalmotor” toen hem werd gevraagd of deze krachtiger was dan de radiometer van de Crooke, antwoordde hij, “duizenden keren krachtiger.”

In 1901 geloofde Tesla Tesla dat neutronendeeltjes verantwoordelijk waren voor alle radioactieve reacties. Stralingsmaterie is afgestemd op deze neutronendeeltjes. Stralingsmaterie is gewoon een herzender van energie van de ene staat naar de andere.

Tesla’s vrije-energieconcept werd in 1901 gepatenteerd als een “Apparaat voor het gebruik van stralingsenergie”. Het patent verwijst naar “de zon, evenals andere bronnen van stralingsenergie, zoals kosmische stralen”, dat het apparaat ’s nachts werkt, wordt verklaard in termen van de nachtelijke beschikbaarheid van kosmische stralen. Tesla noemt de grond ook “een enorm reservoir van negatieve elektriciteit”.

Hoe zijn stralende energie-ontvanger werkte:

Van het elektrische potentieel dat bestaat tussen de verhoogde plaat (plus) en de grond (min), bouwt energie zich op in de condensator en na “een geschikt tijdsinterval” zal de geaccumuleerde energie zich “manifesteren in een krachtige ontlading” die werk kan doen. De condensator, zegt Tesla, zou “van aanzienlijke elektrostatische capaciteit” moeten zijn, en zijn diëlektrische gemaakt van “de beste kwaliteit mica, want het moet bestand zijn tegen potentialen die een zwakkere diëlektrische kunnen scheuren.”

Tesla kreeg twee patenten voor dit stralingsenergieapparaat; U.S. Patent No. 685,957 – Apparatus for the Usage of Radiant Energy and U.S. Patent No. 685,958 – Methode voor het gebruik van stralingsenergie. Beide octrooien werden ingediend op 21 maart 1901 en verleend op 5 november 1901. In deze patenten legt hij het volgende uit:

 • De elektrostatische lading van de aarde

Tesla’s bedoeling was om de energie die gevangen zit tussen de aarde en de bovenste atmosfeer te condenseren en om te zetten in een elektrische stroom. Hij stelde zich de zon voor als een immense bal elektriciteit, positief geladen met een potentieel van ongeveer 200 miljard volt. De aarde daarentegen is geladen met negatieve elektriciteit. De enorme elektrische kracht tussen deze twee lichamen vormde, althans gedeeltelijk, wat hij kosmische energie noemde. Het varieerde in potentiëel van dag tot dog, van nacht tot nacht en van seizoen tot seizoen, maar het is altijd fluctuerend aanwezig.

De positieve deeltjes worden gestopt in de ionosfeer en tussen deze sfeer en de negatieve ladingen in de aardbodem, een afstand van 92 kilometer, is er een groot spanningsverschil – iets in de orde van grootte van 360.000 volt. Met de gassen van de atmosfeer die fungeren als isolator tussen deze twee tegenover elkaar liggende opgeslagen reserves van elektrische ladingen, vangt het gebied tussen de grond en de rand van de ruimte veel energie op. Ondanks de grote omvang van de planeet is het elektrisch als een condensator die positieve en negatieve ladingen uit elkaar houdt door de lucht als niet-geleidend materiaal als isolator te gebruiken.

De aarde heeft een lading van 96.500 coulombs. Met een potentiaal van 360.000 volt vormt de aarde een condensator van .25 farads (farads = coulombs/volt). Als de formule voor het berekenen van de energie die is opgeslagen in een condensator (E =1/2CV2) op de aarde wordt toegepast, blijkt dat het omgevingsmedium 1,6 x 1011 joule of 4,5 megawattuur elektrische energie bevat. Om deze hoogspanningsenergie te gebruiken, moet je twee dingen doen – een energieput maken en vervolgens een manier bedenken om de “gootsteen” te laten oscilleren.

 • “Nulpuntsenergie?”

Zo’n “gootsteen” moet in een lagere energietoestand zijn dan het omringende medium en om de energie er voortdurend in te laten stromen, moet de energie voortdurend worden weggepompt. Bovendien moet deze “gootsteen” een lagere energietoestand behouden en tegelijkertijd voldoen aan de vermogensvereisten van de belasting die eraan is gekoppeld. Elektrische energie, watt-seconden, is een product van volt x ampère x seconden. Omdat de oscillatieperiode niet verandert, moet spanning of stroom de variabele zijn in de energievergelijking van dit systeem. Bifilar wondspoelen worden in het systeem gebruikt omdat een bifilar wondspoel het spanningsverschil tussen zijn bochten maximaliseert, de stroom wordt dan geminimaliseerd.

Ingesteld in oscillatie op zijn resonantiefrequentie door een externe voedingsbron. Tijdens de “nulpunts”-cyclus verschijnt de spoel als één plaat van een condensator. Naarmate de spanning over de spoel toeneemt, zal de hoeveelheid lading die het kan overhevelen toenemen. De energie die via het kleine energievenster (nulpunt) in de spoel wordt opgenomen, lijkt de sleutel tot het succes van dit systeem te zijn. Het is op dit nulpunt waar energie wordt gecondenseerd in positief en negatief. Wanneer energie uit de “gootsteen” ontsnapt, stort het magnetisch veld in en ontstaat er een sterke magnetische beving.

Het stralingsenergiesysteem is een zelf-oscillerend capacitief systeem. Er wordt weinig stroom verbruikt om het gaande te houden. Een kleine hoeveelheid lading beweegt door het systeem per cyclus, dat wil gezegd, de coulomb per seconde = versterkers zijn laag. Als de lading met een lage snelheid wordt gebruikt, wordt de energie die in het systeem is opgeslagen, in een langzame snelheid omgezet, waardoor de oscillaties gedurende een lange periode kunnen worden voortgezet.

Tesla’s “COIL FOR ELECTRO MAGNETS”, patent #512.340 is een heel speciaal spoelontwerp omdat deze, in tegenstelling tot een gewone spoel gemaakt door draad op een buisvorm te draaien, twee draden gebruikt die naast elkaar op een formulier zijn gelegd, maar met het einde van de eerste verbonden met het begin van de tweede. In dit patent legt Tesla uit dat de dubbele spoel vele malen de energie van een conventionele spoel zal opslaan. Een bifilar coil kan meer lading vasthouden dan een enkele wondspoel. Bij gebruik bij resonantie is de gedistribueerde capaciteit van de bifilar-spoel in staat om de teller te overwinnen – elektromotive kracht (e.m.f.) normaal voor spoelen, inductieve reactie. Door de elektrische activiteit werkt een bifilar coil niet tegen zichzelf en bouwt het potentieel over de spoel snel op tot een hoge waarde. Het verschil tussen de bochten wordt groot genoeg dat de energie praktisch alle potentieel is, op dit punt wordt het systeem een elektrostatische oscillator.

Een standaard spoel van 1000 omwentelingen met een potentiaal van 100 volt zal een verschil van .1 volt tussen de beurten hebben. Een vergelijkbare bifilar spoel zal een potentieel van 50 volt tussen de bochten hebben. Opgeslagen energie is een functie van het kwadraat van de spanningen de energie. Dat komt neer op 502/.12 = 2500/.01 = 250.000 keer groter dan de standaard spoel.

Nikola Tesla verklaarde in 1932:

Ik heb de kosmische stralen gebruikt en ervoor gezorgd dat ze een motiefapparaat bedienen… De aantrekkelijke kenmerken van de kosmische stralen zijn hun standvastigheid. Ze douchen de hele 24 uur op ons. . . het vereist geen apparaten voor het opslaan van energie zoals nodig zou zijn met apparaten die wind, getij of zonlicht gebruiken… Ze bewegen met grote snelheid, boven die van licht… de kosmische straal ioniseert de lucht en bevrijdt vele ladingen ionen en elektronen. Deze ladingen worden opgevangen in een condensor die wordt gemaakt om te ontladen via het circuit van de motor.

 • Apparaat om Kosmische Energie te benutten:

Tesla’s eerste stralingsenergie-ontvanger sloeg statische elektriciteit op die uit de lucht werd verkregen en omgezet in een bruikbare vorm. Tesla’s uitvinding is een eenvoudige versie van het apparaat van T.H. Moray. Moray’s apparaat gebruikte een unieke gelijkrichter (RE-valve) om de statische elektriciteit efficiënt op te vangen uit de omringende lucht. Moray’s oscillatorbuizen (magnetron transducers) gebruikten deze hoogspanningsenergie om een interne secundaire “koude” fusiereactie te genereren. Steek een antenne in de lucht, hoe hoger hoe beter, en verbind het aan de ene kant van een condensator, de andere naar een goede aardegrond, en het potentiële verschil zal dan de condensator opladen. Sluit over de condensator een soort schakelapparaat aan, zodat het met ritmische intervallen kan worden ontladen en je een oscillerende elektrische uitgang hebt. T.H. Moray breidde simpelweg Tesla’s idee uit om hoogspanning te gebruiken om ionische oscillatie te creëren. Hij zet geïoniseerde deeltjes direct om die door stralingsstof worden gegenereerd. Radiant Energy wordt direct omgezet in elektrische stroom! Het is deze energieoverdracht die voor praktische doeleinden kan worden gebruikt.

Tesla was ooit een begrip, zestig of zeventig jaar geleden. Waarom werden zijn constateringen bijna de dag na zijn dood gepoogd uit de geschiedenis te bannen. Wat heeft Tesla ondtedkt, wat de machten bedreigde? Aangezien we al op de hoogte zijn van de vele gepatenteerde uitvindingen, is de veronderstelling altijd geweest dat de onbekende, nog steeds geclassificeerde werken waaraan Tesla had gewerkt en aangekondigd dat hij  die hij al had getest en ontwikkeld, maar nog niet aan de wereld had gegeven.

Er zijn talloze speculaties geweest over wat Tesla’s meest geheime ontdekkingen waren. Op het moment van zijn dood waren er in totaal, het geschatte equivalent van wagonlading Tesla materiaal geconfisqueerd door de FBI, van ongeveer vier verschillende opslaglocaties en Tesla’s hotel opslag en hotelkamer en -kluis. Hiervan werden in totaal slechts ongeveer 150.000 documenten vrijgegeven aan Tesla’s Joegoslavische familieleden, nu in handen van het Tesla-instituut in Belgrado. De rest van Tesla’s papieren zijn nog steeds geclassificeerd, letterlijk tonnen notities, documenten, tekeningen en plannen. De regering heeft tot de dag van vandaag de valse geruchten verspreid dat “Tesla nooit notities bijhield”, wat een flagrante leugen is.

Vreemd gedrag gezien Tesla’s herhaaldelijk mislukte pogingen om de aandacht van het oorlogsdepartement te trekken, hetgeen zogenaamd stuitte op onwetendheid en slordige behandeling. Het was pas nadat het in 1942 onder hun aandacht kwam, bouwden de nazi’s vliegende schotels en andere ‘fantasie’-wapens op basis van Tesla’s uitvindingen, dat de Amerikaanse regering zo bezorgd werd. Dus waarom iets verbergen voor het Amerikaanse publiek wat de nazi’s voor 1934 sal hadden gestolen? In het geval van (populair: vliegende schotel) elektro-voortstuwing, wordt deze uitvinding niet alleen TOP_SECRET geclassificeerd, maar het bestaan ervan wordt evenzeer categorisch ontkend door de overheid, terwijl zijn geheime agenten in de UFOlogy-gemeenschap het toeschrijven als “van buitenaardse” oorsprong. Wat is een betere manier om civiel wetenschappelijk onderzoek naar het voor de hand liggende af te schrikken dan iets zweverigs over “vliegende schotels van buitenaardse oorsprong” te roepen?

Links naar dit bericht:

http://www.panacea-bocaf.org/nikolatesla.htm

http://proliberty.com/observer//20070405.htm  

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_bush19.htm

http://www.conspiracyresearch.org/forums/index.php?s=3e555ed47ba8b0f2602…

Who_Murdered_Nikola_Tesla_and_Why__ConspiracyResearch.org_.torrent ( 3.29K )- bevat de Ongeautoriseerde Biografie van George Bush & een Richard Styrett interview met Don Nicoloff (de auteur van bovenstaand artikel)

32 gedachtes over “Vrije energie is geen droom maar realiteit. Het behoort ONS Mensen toe. Wen er maar aan.

 1. Het is, voor zover ik het kan inschatten, in de zestiger jaren geweest dat een Japanner een wasmachine had ontworpen, welke volgens een nieuw principe werkte.
  Deze wasmachine had geen zeeppoeder nodig! (Bayer?) En zelfs ook geen water!
  De machine werkte volgens het ultrasone principe.
  De dag nadat dit wereldwijd bekend was gemaakt, werd in kranten en op tv verkondigd dat de wasmachine tóch niet werkte: het nieuwsbericht was zogenaamd voorbarig (prematuur) geweest.

  Stel je voor: miljoenen (miljarden) mensen die zeer veelvuldig gebruik maken van een wasmachine. En dat al deze mensen voor hun wekelijkse was geen waspoeder (Bayer?) en zelfs geen water (milieu vervuiling) meer nodig hadden …..

  Waspoeder en vervuild water (vervuild met chemicaliën), twee zeer grote milieuvervuilers!
  Want de grondstoffen voor de waspoeders moeten immers ook gedolven worden. (En vervolgens verwerkt én getransporteerd.)

   • Uiteindelijk komt het steeds op het zelfde neer. We moeten schuldslaven blijven. Daar is het hele systeem op gebaseerd.

    • Het ergste is: de overgrote meerderheid denkt dat het niet anders kan.
     Schade en schuldcreatie, overal is tekort aan. Behalve aan papier, inkt en gelddrukpersen. Dat was het grote wapen: schade, schaarste en schuld financieren met niks en er rente en aflossing op eisen.

     Met dit ene verschil: het BIG SIX kartel kan al maanden geen geld meer bijdrukken.

 2. Pingback: Het nieuws, maar dan anders.Vrije energie is geen droom maar realiteit. Het behoort ONS Mensen toe. Wen er maar aan.

 3. Wilhelm Reich, de ontdekker van orgone energy werd het ook niet makkelijk gemaakt.
  Zijn werk werd vernietigd en hij is in de bajes overleden.

  • Reich kwam niet uit het goede nest.
   De “Agents of Evil”, bedenkers van het communisme hebben datzelfde communisme tegen hem gebruikt.

 4. Indrukwekkend artikel, (+ de links), ik ben reeds lang op de hoogte van het werk van Tesla, het eerste boek wat ik ooit over hem las was ‘Tesla, man out of time’, en wist toen meteen dat wij allen al erg lang besodemieterd worden.
  Het zou mooi zijn als al die antennes die thans overal ter wereld zijn geïnstalleerd, gebruikt kunnen gaan worden voor Tesla’s uitvindingen en wensen, namelijk om vrije energie gratis ter beschikking te stellen aan iedereen.

 5. Een jaar of 10 geleden werd ik benaderd door een man die bezig was met magneetmotoren.
  Hij zocht plekken zoals mijn boerderij om deze daar te plaatsen en voor één jaar de resultaten bij te houden voor verdere ontwikkeling.
  Hij had er al verschillende geplaatst en deze werkten naar behoren.
  Ik heb er destijds mee ingestemd maar plotseling was er geen contact meer, ik heb de man sindsdien niet meer terug kunnen vinden en weet inmiddels van vrienden dat hij spoorloos verdwenen is…

  https://wetenschap.infonu.nl/techniek/172792-de-magneetmotor-emissieloos-energie-opwekken.html

  https://www.free-energy4all.nl/vrije-energie-proces-van-geduld-en-vertrouwen

 6. ” As Tesla worked on secret U.S. government projects at Colorado Springs, Colorado, Scherff communicated to Tesla the status of his business affairs. Tesla spoke of hopeful, future financial successes, though Scherff repeatedly delivered the news of dwindling funds. Tesla had begun construction of a wireless power transmission tower (“Wardenclyffe,” Shoreham, Long Island) with funds invested by J.P. Morgan. When Morgan discovered that the tower would transmit free electricity and radio waves, he cancelled the project and had the tower dismantled, then sold for scrap. Morgan was not about to allow Americans to receive free electricity, television and radio. Tesla was devastated when he received the news, but continued on with his new inventions.”

  Clear?

 7. Er woedt een oorlog tegen de mens die al net zo oud is als de mens zelf.
  De mens is geschapen als werkras, een gebruiksvoorwerp. Door een vergissing hebben ze ons te slim gemaakt, te sterk en bovendien voorzien van een ziel. Dat maakt ons een gevaar voor hen die ons menselijk ras in den beginne ontwierpen puur om te misbruiken, om goud te delven. Ik heb het niet over de Schepper van al wat is, de Onnoembare maar over “subgoden” die als sinds ons ontstaan over ons heersen. Ik ben benieuwd of we slim, sterk en wijs genoeg zullen zijn om dat juk van ons af te gooien en vrijheid en overvloed als verdiend loon in ontvangst mogen nemen.

  • Die “vergissing” bestond er in, dat het slavenras moest worden geproduceerd door een legertje draagmoeders, omdat de soort zich niet voort kon planten.
   Dat is opgelost door het voortplantingsmechanisme te introduceren, door hersenhelften te activeren en het apparaat zodoende wat slimmer te maken.
   De rechter hersenhelft trekt naar onze oorsprong en daar willen ze nu vanaf. Eeuwen oorlogen, ellende en crises hebben niets geholpen.
   Het is de vraag, nu we dit weten, of we dat de baas kunnen, met ze alle.

    • Die waren er al. Denk ik, tenminste.
     In ieder geval is het vrij zeker dat de op 2 achterpoten zich voorbewegende mens hier van nature niet hoort.
     We zijn onaangepast, onbehaard en kunnen niet veel hebben als je ons in de rimboe loslaat. Dus hebben we hersencapaciteit extra om met elkaar (min of meer) te kunnen communiceren en apparatuur te maken om ons in leven te houden. Het is behelpen.

   • Het verhaal (waar ik het vandaan heb) werd op werkelijk meesterlijke wijze verteld door Bram Vermeulen en is gebaseerd op info van de Sumerische kleitabletten, vertaald door Secharia Sitchin en vergeleken met Bijbelteksten. Ik denk dat je het misschien al wel eens gezien hebt maar dit is eventueel de link. Het werd gebracht als theater voorstelling. Ik vind het nog steeds geweldig en inspirerend om het na verloop van tijd weer eens terug te zien. https://www.youtube.com/watch?v=glm_AjwdIPo

    • Die uitzending heeft hier jaren op de website gestaan als Link, stond bovenaan.
     Velen worden getroffen door de tekst van zijn “Wij zijn het Werkras, gedoemd den Heer te dienen”.
     “Zie… ons aan… zie ons gaan…”
     Nog veel meer zijn zwaar beledigd door zijn tekst. De bedreigingen waren niet van de lucht: “Repies zijn wappies”.
     Ik heb het verwijderd, Bram was zijn tijd blijkbaar te ver vooruit. En dat terwijl het is uitgezonden door de Publieke Omroep.
     Ik weet inmiddels dat het nog vele, vele malen ingewikkelder is dan wat Sitchin heeft bedacht.

 8. Er is kennelijk nog steeds geen enkele belangstelling voor de grote
  toename van doden, de schade en het leed van de “vaccinatie” waarvan nu
  duidelijk genoeg is zo langzamerhand dat ze niks doet voor het ziek
  worden, maar slechts bedoeld is om mensen in de afhankelijkheid te
  drukken die ontstaat door de effecten van de inhoud van deze nep vaccins.

  Tevens is het, zoals wij weten, de wens om ons allen bij extreme
  voortduring te beloeren bespieden en te controleren. Nu is het nog een
  QR code op je phoon, straks is het je lichaam wat dan dient als poort.
  Ook daar heb ik informatie over gelezen. De vele nanotech die in je
  lichaam terecht komt met de spuitjes zal daar aanleiding toe geven, en
  je genetische verhaal wordt herschreven. Bloedonderzoek liet zien dat je
  natuurlijke antistoffen verdwenen zijn na de prikjes.

  Je kan zo worden ge herprogrammeert denken de makers, met de Software of
  life. Moderna benoemt hun methodiek zo op hun website. Transhumanisme is
  de goal.

  BPOC meldt nu al meer dan 1700 doden, en 1600 + meldingen van schade. Je
  moet dat dan wel als een top van de ijsberg zien. Want veel doden en
  schade wordt niet als zodanig gezien, niet zo verklaard, dus niet
  gemeld. Men wil gewoon nog steeds niet geloven dat de prikjes gevolgen
  op die schaal zouden kunnen hebben.

  Nogmaals; Eudra Vigilance, meldt meer dan 20.000 doden, en 2 miljoen
  gevallen van ernstige schade.

  Daar geldt de zelfde rekensom, zet er maar een of zelfs twee nullen achter.

  https://bpoc2020.nl/news/coronapaspoort/

  • The IoT is the IoB – Internet of Bodies.
   Alles wat we nodig hebben is een groepje top-hackers en het complete circus dondert in elkaar. Niet met donderend geraas, maar stilletjes op een zondagmorgen.

   Vroeger had je bij het minste geringste “studentenoproer’.
   Nu lopen deze sukkeltjes en sukkelientjes, met de prof voorop gemuilkorfd over de campus en zien zichzelf, dubbel geïnjecteerd als de redders van de mensheid.
   Nu moet ik zeggen dat de helft uit het buitenland komt, met de Aziaten ver in de meerderheid. En die geven het meest slechte voorbeeld met hun van huis uit aangeleerde koeliegedrag.

   • 20 jaar geleden heeft de HELE wereld het bestaan van vrije energie kunnen aanschouwen !
    ook jij.
    the towers turned to dust in mid air

    • Honderden pagina’s heb ik hier volgeschreven over de American Harakiri en vliegtuiggekkies, de coronagelovigen van toen. Ook Judy Wood heb ik volledig overgenomen. “Dustification” was kernbegrip.
     De manier waarop JIJ mij nu weer toespreekt is tekenend voor de denigrerende en botte reacties die ik daar destijds op heb gekregen, ongekend. Ik heb alles verwijderd onder het motto: zoek het zelf maar uit.
     Voor de volledigheid heb ik JOUW link onklaar gemaakt, we zijn geen doorgeefluik van de overheid.

  • “Ook WOLVEN jagen in groepen.”

   Yep, en zijn tevens de grootste angst van de schaapsherders…(aka poppenspelers)

   • Een vos is niet licht met één strik te vangen.

    Het is het dier Pas Op!!!
    (herinnering uit poëzie album 🤔)

    Als de vos de passie preekt…
    Boer pas op je kippen

 9. From the Katha Upanishad
  (Approximately 2550 year ago..)

  This is the path of wisdom and the path of ignorance. They are far apart and lead to different ends… Abiding in the midst of ignorance, thinking themselves wise and learned, fools go aimlessly hither and thither like the blind led by the blind. What lies beyond life shines not to those who are childish, or careless, or deluded by wealth.

  Door de ‘vertaalmachine’ gehaald…

  Dit is het pad van wijsheid en het pad van onwetendheid. Ze zijn ver van elkaar verwijderd en leiden tot verschillende doelen… Terwijl ze in onwetendheid vertoeven, denkend dat ze wijs en geleerd zijn, gaan dwazen doelloos heen en weer als de blinden geleid door de blinden. Wat buiten het leven ligt, schijnt niet voor degenen die kinderachtig zijn, of zorgeloos, of misleid door rijkdom.

  💃

 10. De vrije energie, wat wist de oude wereld orde toch ontzettend veel. En wat zijn wij inmiddels maar een stel dompies geworden in vergelijking met wat men eerst allemaal kon bedenken en maken. De gebouwen waren briljant, de technologie ver boven ons niveau. Ik wou echt graag de voor ons verborgen en verwoeste kennis van die oude wereld leren kennen. Ik kwam deze week nog op een hele mooie serie tegen over die vroegere wereld en dat er een soort van melt down is geweest.

 11. Mijn hele leven lang hoor ik niets anders dan: “Je moet met je tijd mee, je bent het verplicht aan jezelf en je nageslacht, anders sluit je jezelf uit van de maatschappij”. “Je kan de vooruitgang niet tegenhouden, je zet jezelf buitenspel”. En meer van dat soort propaganda leuzen.
  Als bovenstaande artikel nu iets duidelijk maakt, dan is het wel dat NIET de non-conformistische kritische denkers, die weigeren mee te gaan in de waan van de dag de vooruitgang tegenhouden.
  Het is de zelfbenoemde elite, de bovenlaag van de maatschappij en alle meelopers, die mij van conservatisme betichten die de vooruitgang tegenhouden.

 12. De uivindingen van Tesla zijn door het Amerikaanse leger gebruikt tegen de mensheid. patent moet je nooit aanvragen dan kleeft er al gauw een verdienmodel aan.
  Als je patent aanveaagd voor een elektrische stoel die vrije energie opwekt, dan ben je de eerste die er op komt te zitten.

Reacties zijn gesloten.