Fictieve ziekte “COVID-19” is ARS: ‘Acute Radiation Syndrome’.

COVID-19 is Acute Radiation Syndrome. Met andere woorden: dankzij grafeenoxide wordt het 5G-netwerk gebruikt om radioactiviteit te verspreiden. Met uw mobieltje heeft het in ieder geval NIETS te maken. COVID-19 is een fictieve ziekte en dekmantel voor de straling vanuit de 5G masten. De PCR test heeft de functie van doodgraver overgenomen.