Strafrechterlijke vervolging Bill Gates & Friends. Eis: doodstraf en verbeurdverklaring eigendommen

Inmiddels heeft de werkelijke wereld de mainstream media in Frankrijk bereikt. FRANCE SOIR publiceert de volledige aanklacht met strafvervoging van de Indiase Orde van Advocaten tegen onder anderen Gates, Fauci, Tedros en de hotemetoten van Twitter, Google en Facebook. Deze aanklacht kan als leidraad dienen voor de strafvervolging van duizenden collaborateurs in Nederland om ze voor een Militair Tribunaal te krijgen. Het VEEMGERICHT zal de aanklacht voorbereiden om er voor te zorgen dat de veroordeelden en hun collaborerende handlangers NOOIT weer de kans krijgen in herhaling te vallen. Dat betekent dus een gigantische ruimingsoperatie.

India: Strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen GAVI, Bill Gates, Fauci…

De doodstraf wordt geëist en zal waarschijnlijk worden opgelegd

De Indiase Orde van Advocaten heeft een brief gestuurd aan de premier van India Shri Narendra Modi en de minister van Binnenlandse Zaken Shri Amit Shah, waarin dringend wordt verzocht kennis te nemen van de aanklacht DHLTH/E/2021/09973 van 1 juli 2021, ingediend door de secretaris-generaal van de Human Rights Security Council (HRSC) Mr. A. Shaikh, tegen Dr. Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en anderen.

In de klacht wordt hen verzocht onmiddellijk maatregelen te nemen tegen de beschuldigden en de gerechtelijke autoriteiten de nodige aanwijzingen te geven om de zaak te onderzoeken en onmiddellijk maatregelen te nemen. Dit volgt op de twee aanmaningen die de IBA aan de WHO heeft gezonden (zowel tegen Dr. Soumya Swaminathan als tegen Tedros Ghebreyesus) en waarop tot dusver geen antwoord is gekomen.

Advocaat Dipali Ojha legt dit in detail uit in haar debriefing.

In de 132 bladzijden tellende aanklacht wordt er bij de ministers op aangedrongen de situatie dringend in overweging te nemen en met name de “ernst” of “extreme mate van ernst” van de betrokken kwesties, die niet alleen van belang zijn voor de burgers van India, maar ook voor de veiligheid, het voortbestaan en het welzijn van de mensheid als geheel.

Deze aangekondigde en langverwachte aanklacht houdt rekening met de elementen van het antwoord op de beheersing van een epidemie (de vier door prof. McCullough opgesomde pijlers) en met de publicaties van verschillende verenigingen van artsen (FLCCC, AFLDS, IHU) ten gunste van een vroegtijdige behandeling die een alternatief is voor massavaccinatie, aldus Pierre Kory. Dit wordt bevestigd door de feedback van veel Indiase artsen in staten die de richtsnoeren van het ministerie van Volksgezondheid inzake ivermectine en hydroxychloroquine ten uitvoer hebben gelegd. In dit enorme land werd het effect van massavaccinatie en van vroegtijdige en profylactische behandeling van Indianen waargenomen om de epidemie zo goed mogelijk te beheersen. De Indiërs werden onderworpen aan dezelfde effecten van censuur, onderdrukking van verhalende en wetenschappelijke gegevens als die welke in andere landen werden waargenomen. Het ultieme voorbeeld was een perifere gezondheidsinstantie (DGHS) die vroegtijdige behandeling onderdrukte terwijl zij zich nooit eerder over dit onderwerp had uitgesproken, hetgeen aantoont dat bepaalde autoriteiten waarschijnlijk door invloeden van buitenaf in de greep zijn gehouden. Er zij aan herinnerd dat het ministerie van Volksgezondheid een vroegtijdige behandeling in zijn aanbevelingen heeft gehandhaafd en de enige bevoegde autoriteit is. In tegenstelling tot Europese landen hebben de gezondheidsautoriteiten (ministerie) tot tweemaal toe hun standpunt verdedigd ten gunste van een vroegtijdige behandeling, waarbij zij het advies van de WHO hebben betwist tegenover advocatenverenigingen waarvan de sponsors niet bekend zijn.

De omvang en de eisen van de aanklacht zijn duidelijk vastgesteld:

1- een onmiddellijk besluit tot uitvoering van het 72e verslag van de parlementaire commissie en aanbevelingen voor onderzoek en vervolging van de leden van het bureau van de “giftige filantroop” en de Bill & Melinda Gates Foundation van de Vaccine Union (GAVI) en de betrokken ambtenaren van de Indian Council of Medical Research (ICMR) die schuldig zijn bevonden aan de dood van acht meisjes ten gevolge van het gebruik van ongeoorloofde, illegale en niet-goedgekeurde vaccins;
(Noot van de redactie: De Bill Gates Foundation werd schuldig bevonden door de 72e parlementaire commissie. Zij kunnen dus opnieuw worden vervolgd en de rechtbanken kunnen hen veroordelen op basis van bewijsmateriaal en onderzoeksverslagen. HRSC en IBA hebben de autoriteiten nu verzocht passende maatregelen te nemen naar aanleiding van de bevindingen van het 72e verslag van de parlementaire commissie).

2- Onmiddellijke opdracht aan het Centraal Bureau voor onderzoek (CBI) om een verslag met eerste informatie (FIR) op te stellen voor onderzoek en strenge maatregelen (op grond van de afdelingen 115, 109, 302, 307, 304, 419, 420, 471, 474, 188, 505, r/w 120 (B) & 34 van de IPC & afdelingen van de Wet rampenbeheer van 2005 en andere bepalingen van speciale wetten tegen alle elementen die tegen het nationaal belang ingaan, tegen de menselijkheid, en bioterroristen) op “Pharma Groups”, “Tech Groups” en “Cyber Stalkers” die betrokken zijn bij misdrijven tegen de gehele mensheid die leiden tot genocide, veroorzaakt door hun daden van handelen en nalaten in verband met de Covid-19-pandemie.

3- orders met onmiddellijke ingang aan de betrokken autoriteiten:

i) aanhoudingsbevelen en aanhoudingsbevelen uit te vaardigen tegen de beschuldigde wiens betrokkenheid prima facie bewezen is ;
(ii) Een actie in te stellen voor de beschermende hechtenis van alle beschuldigden en hun bedrijven;
(iii) Om te beginnen met het verhoor van de beschuldigde in hechtenis;
(iv) Het uitvoeren van leugendetectietests, brain mapping tests, narcoticatests bij alle hoofdbeschuldigden zoals Dr. Soumya Swaminathan, Dr. Randeep Guleria, Mr. Arvind Kejriwal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dr. Anthony Fauci, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey en anderen.

4- onmiddellijke richtlijnen aan alle autoriteiten om

(i) het Witboek van de Amerikaanse Frontlijn Artsen (AFLDS) over Covid-19 en experimentele vaccins serieus te bestuderen.
ii) niemand te dwingen zich te laten vaccineren en zich strikt te houden aan de uitspraak van het Hooggerechtshof en diverse hoge rechtscolleges betreffende het fundamentele recht van iedere burger om zijn of haar behandeling te kiezen
iii) het publiek te informeren over de werkelijke gevaren van het vaccin.
iv) het publiek te informeren over andere bewezen, veilige en meer doeltreffende geneesmiddelen.
v) de angst voor een nieuwe golf niet te verspreiden zonder het wetenschappelijk bewijs te verifiëren.

5- Een passende richtlijn overeenkomstig het verslag van het comité van deskundigen aan het kabinet van de premier met aanbevelingen om geen vaccins toe te dienen aan mensen die hersteld zijn van Covid-19-infectie en antilichamen hebben ontwikkeld.Onmiddellijke richtlijnen om bescherming te bieden aan alle klokkenluiders en hun getuigen die het Syndicaat, met inbegrip van BIG PHARMA, BIG TECH en BIG SCIENCE, reeds aan het licht hebben gebracht en nog steeds aan het licht brengen.

6- Richtsnoeren voor de instelling van een afzonderlijke onderzoekscommissie met betrekking tot de plotselinge paniekwind tijdens de tweede golf van het coronavirus in India, die werd aangewakkerd door onophoudelijke berichten in de media over zuurstoftekort. En waarom de genoemde mediahype verdween zodra het onderzoek naar de “Tool Kit” (kit tegen covid) door de politie van Delhi werd gestart.

Hoofdaanklacht van samenzwering tegen de beschuldigde

De aanklacht (punt 26) is gericht tegen alle beschuldigden die de hoofdaanklacht moeten beantwoorden op basis van de stukken, bewijzen en bewijsstukken van opmerkelijke aard :

Hoofdverdachte Bill Gates en zijn GAVI-bondgenoten (Global Alliance for Vaccines and Immunization) smeedden een samenzwering om een vaste markt te creëren voor hun vaccins en andere geneesmiddelen, en in deze samenzwering sloten zij zich aan bij andere verdachten.

De anderen zijn

 1. Dr. Anthony Fauci, medisch hoofdadviseur van de president van de Verenigde Staten,
 2. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO,
 3. Dr. Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de WHO,
 4. Mark Zuckerberg, CEO van Facebook,
 5. Jack Dorsey, CEO van Twitter,
 6. Steve Chen, Chad Hurley en Jawed Karim van YouTube (Google),
 7. Arvind Kejriwal, minister-president van Delhi, en
 8. anderen die in bijlage T13 worden genoemd of die na nader onderzoek in staat van beschuldiging kunnen worden gesteld.

In punt 26.3 wordt gesteld dat de beschuldigden een openbare daad hebben gepleegd in de rechte lijn van samenzwering. Ze worden ervan beschuldigd, door daden van daden en nalatigheid, dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan het volgende:
i) het creëren van valse gegevens.
ii) reële gegevens op oneerlijke wijze achtergehouden en verborgen heeft gehouden.
iii) presenteren verdraaide materiële feiten.
iv) een verhaallijn en een samenzwering gecreëerd.
v) “met voorbedachten rade” beleid op te zetten op YouTube, Twitter, Facebook, enz. om de waarheid te onderdrukken en te voorkomen dat echte informatie zich verspreidt
vi) originele en wetenschappelijke informatie verwijderd van platforms zoals YouTube, Twitter en andere op basis van “onjuist beleid en onjuiste voorwaarden” die in strijd zijn met wetenschappelijke gegevens.
vii) valse en gesponsorde “fact-checks” gepubliceerd om de waarheid tegen te spreken en zo het publiek in verwarring te brengen; dit werd gedaan om mensen, wetenschappers en artsen die over wetenschappelijke gegevens beschikken, te ontmoedigen.
viii) zijn er in veel landen in geslaagd overheidsinstanties op het gebied van de volksgezondheid “in te palmen” om beleid en regels te verkrijgen die zijn opgesteld overeenkomstig hun onuitgesproken doelstellingen.
ix) heeft geleid tot de dood van mensen door ervoor te zorgen dat zij geen toegang hebben tot de gemakkelijk verkrijgbare, veilige en betaalbare geneesmiddelen, zoals ivermectine, hydroxychloroquine, vitamine D3, enz. en ayurvedische en natuurgeneeskundige behandelingen, of deze niet kunnen verkrijgen.
x) angst in de hoofden van de mensen teweeg te brengen, zodat het vaccin kon worden voorgesteld als het enige alternatief om mensen te behandelen en dus te redden; aldus de weg vrij te maken voor een vergunning voor noodgebruik (EUA) van het niet-goedgekeurde vaccin.

xi) onderdrukte gegevens over de gevaarlijke effecten van het vaccin en het gebruik van vele “ad hoc”-medicijnen om de effecten te verdoezelen.
xii) gegevens over de ondoeltreffendheid van vaccins en de dood van vele mensen en artsen verkeerd heeft voorgesteld, verborgen of achtergehouden. Dit heeft ertoe geleid dat mensen hun oriëntatie verliezen door de drogredenen van “stromannen”.
xiii) het onderrapporteren van sterfgevallen door vaccins door het gemakshalve opstellen van regels.
xiv) getracht tegen de echte wetenschap in te gaan door gebruik te maken van retoriek, d.w.z. valse wetenschap gedragen door “stroman”- drogredenen, intellectuele oneerlijkheid en pseudowetenschappelijke samenzweringstheorieën.
xv) Bovendien is het samenzwerend meesterbrein en hoofd van het Vaccinsyndicaat, de heer Bill Gates, reeds veroordeeld voor het illegaal en zonder toestemming testen van vaccins en voor het veroorzaken van de dood van acht meisjes. In haar 72e verslag van 28.08.2013 heeft de parlementaire commissie van India Rajya Sabha reeds aanbevolen juridische stappen te ondernemen tegen leden van het bureau van de Bill &Melinda Gates Foundation , ambtenaren van ICMR en andere diverse beschuldigden die verantwoordelijk zijn voor deze gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid.
xvi) Alle beschuldigden waren en zijn zich er terdege van bewust dat zij door hun daden en nalatigheden de dood van miljoenen onschuldige mensen zullen veroorzaken. Toch verkozen ze geld boven menselijke waarden. Zij zijn de daders van de mensheid. Ze zijn schuldig aan genocide. Ze hebben koelbloedige massamoord gepleegd.

Zij hebben de gewone man zijn bestaansmiddelen ontnomen en het leven van de armen tot een hel gemaakt. Als gevolg van hun samenzweringen lijden veel mensen die erin slaagden te overleven door hun giftige geneesmiddelen in te nemen, nu aan ernstige bijwerkingen die hun leven ellendig hebben gemaakt.

Zij verdienen geen sympathie of clementie. Anders zal het een onrecht zijn aan alle slachtoffers en een onrecht aan de hele mensheid.

De minimumstraf in deze zaak zal zijn:

a) de doodstraf
en
(b) Inbeslagname van al hun roerende en onroerende goederen en de gelijke verdeling ervan onder alle volkeren van de wereld.

In punt 2 van de aanklacht worden ook andere belangrijke kwesties genoemd, maar volgens dezelfde basis, waaronder het aanvechten van PCR-tests, censuur en het onvermogen van artsen om op sociale netwerken hun kenbnis te delen zonder het risico van censuur te lopen.

De klacht werd ingediend op 1 juli 2021 en de Indiase Orde van advocaten heeft een door Dipali Ojha ondertekende brief gestuurd waarin zij de premier en de minister van Binnenlandse Zaken van India verzoekt actie te ondernemen naar aanleiding van de genoemde klacht van de HRSC.

De volledige aanklacht is hieronder beschikbaar: [PDF]

http://www.indianbarassociation.in

Bill Gates & Friends….

39 gedachtes over “Strafrechterlijke vervolging Bill Gates & Friends. Eis: doodstraf en verbeurdverklaring eigendommen

 1. Eindelijk een strafrechtelijke vervolging in aantocht
  Ik wil deze aanklacht ondersteunen tegen de lafaards Rutte de Jonge Kaag van Dissel Wapperhaus en van alle mafkezen in het nederlandse parlement

  Geliked door 4 people

 2. Dit is de eerste klacht van vele die nog zullen volgen. Het is niets voor niets dat Bill en Melinda inmiddels zijn “gescheiden”: ze zien dit gevaar al aankomen. Fuelmich is ook bezig met een massale aangifte.
  Het gaat ze gewoon niet lukken dit misseljk makende spelletje

  Geliked door 1 persoon

 3. Stap 2 moet zijn: alle leraren op non actief ( zonder wachtgeld) en de schooldirecties vastzetten voor berechting.
  Daarna de overige Kafka kevers.

  Geliked door 2 people

 4. Ik heb samen met honderden mensen hier in België ook een strafrechtelijke procedure lopen tegen Bill gates.
  Dus de vraag is hoever dit al bezig is, klacht dateert al van april 2020.

  Geliked door 1 persoon

 5. Jaren geleden werden er vanuit Maleisïe klachten ingediend en procedures gestart tegen Bush & co, en wat toen?
  Laat je niet voor de gek houden.

  Geliked door 1 persoon

  • Geen enkel Hof van justitie zal deze aanklacht aannemen, ook het internationaal gerechtshof in den haag niet, dat staat onder jurisdictie van de VN, lees de Verenigde nazi’s, een militair of nieuw op te richten volkstribunaal is de enigste mogelijkheid.

   Geliked door 4 people

   • Waarom niet? ik heb hier geen verstand van helaas. Waarom is dit alles niet haalbaar. Je geeft aan dat het internationaal gerechtshof in den haag onder jurisdictie staat van de VN. Wat houdt dat in?

    Like

 6. Drie landen op aarde hebben de COVID-vax afgewezen; Alle drie hun presidenten zijn nu DOOD.
  Soms staart een lelijke waarheid ons in het gezicht, we hoeven het alleen maar te zien en uit te spreken om de realiteit duidelijk te maken.
  Er zijn slechts drie (3) landen op deze planeet waarvan de regeringsfunctionarissen weigerden het COVID-19-vaccin van de Wereldgezondheidsorganisatie te accepteren: Burundi, Tanzania en Haïti.
  De functionarissen in die landen die de vax weigerden, waren presidenten in elk van die landen.
  In Burundi was het president Pierre Nkurunziza
  In Tanzania was het president John Magufuli
  In Haïti was het president Jovenel Moïse
  Alle drie die presidenten zijn nu DOOD.
  Hoe groot is de kans dat deze drie mannen in het bijzonder sterven tijdens hun ambtsperiode? . . en het enige wat ze gemeen hebben is dat ze weigerden het vaccin voor hun land te accepteren?
  Toeval??????

  Geliked door 1 persoon

  • Wat als ze net zo dood zijn als John MacAfee, of prinses Diana e.a.? Over de laatste twee komen met enige regelmaat berichtjes dat hun dood geensceneerd was en ze tot leven komen nadat trump een tijdje terug is. Op dit moment houd ik een klein beetje de mogelijkheid open.

   Like

 7. Strafrechtelijk vervolgen kan niet. Is al bewezen en het ICC in Den Haag is dat ook, die zijn ook corrupt. Grote groepen goed willende mensen werken heel hard en worden zoals nu de BPOC bedreigd met de dood, precies wat ze willen, angst zaaien. De enigste 3 oplossingen zijn, een militair tribunaal, een volkstribunaal of dat het volk wordt bewapend en dat het maar een bloedige strijd gaat worden. Fauci is allang gearresteerd en dat is nu een dubbelganger met masker op. Ik had de opname van Flynn gehoord en dat boodschap op 4 juli was dat er wereldwijd operatie sting op gang is gezet en dat hoogstwaarschijnlijk Trump gaat terugkeren in Augustus en voor de herfst intreed zal er een soort Yalta achtige conferentie worden gehouden. Ze zullen met alles naar buiten uittreden. Het gaat heel snel nu.

  Like

  • Het is allemaal materiaal voor het VEEMGERICHT.
   De Indiase Orde van Advocaten dekt zich in.

   Like

 8. De echte reden was om NG terug te sturen naar DC was het oppakken van Fauchi en de ondergrondse tunnels zijn opgeblazen, ook volgens een bron het gehele tunnelnetwerk inclu area 51. De nieuwe area is Thule.

  Like

  • Dag Sjaak, het is ook verstandig om te kijken op de Amerikaanse Sites. Benjamin kun je ook lezen op donderdag bij brekend nieuws en zo zijn er nog andere.

   Like

 9. Meteen ook maar militairen sturen voor de arrestatie van de voltallige families: de Rothschild, Rockefeller, Soros; het Engelse en Nederlandse koningshuis en, niet te vergeten, de clique in het Vaticaan. Zij trokken achter hun veilige schermen aan de touwtjes en veroorzaakten in hun mateloze hebzucht en niets ontziend egoïsme een tijdperk van ellende. Weg ermee (dwangarbeid of zo).

  Like

   • Iedereen heeft tpoegang tot Fotiship e.d. en kan zelf foto’s maken zelfs zonder camera.
    Maar beelden spreken de mensebn beter en sneller aan san de rede van de woorden die wi gebruiken.
    Ik weet niet of het allemaal waar is, we gaan het zien.
    Wat ik wel weet is dat het op dit moment nog steeds een grote kolerezooi is daarbuiten en dat er vreselijke dingen gebeuren met mensen, dieren, planten, de Aarde, en dat daar een tegenreactie op komt die vele malen groter zal zijn in kracht dan waar we thans mee onderdrukt worden.
    Het is een natuurwet dat alles wat men onderdrukt, al wat leeft, zich een andere weg zal vinden om tot uiting te komen.
    Die kracht zit in eenieder van ons.
    En dat is de angst van de poppenspelers, dat die hoge frequentie met een sterke energie zich gaat manifesteren.
    Vandaar dat ze trachten de poppekes in een laag frequent gebied te drukken en daar te houden.
    En dat gaat zo te zien wel lukken denk ik zo.

    Hier in la France, schieten de antennes als paddestoelen uit de grond.
    In sommige gebieden reeds om de 10-15 km. Ik denk dat ze “s nachts worden geplaatst.
    Mensen die het horen denken dan dat de boeren bezig zijn en de volgende dag staat er weer zo’n ding.
    Iveral is men haastig kabels tussen de dorpen aan het trekken, voorheen werden die aan palen gehangen, nu haastig in de berm geschoffeld alsof het van tijdelijke aard is….
    Men werkt tot ’s avonds laat, da’s niks voor Fransen dus wordt het door buitenlanders gedaan, die stellen immers ook geen vragen.
    Kwam weer een gast van het EDF aan de deur met een Linky ‘smart’ meter, maar ik zei dat ik geen klachten had en dat alles goed werkte zo, doei.
    Meeste buren hebben ze wel, dus straling genoeg,.

    Stay Human.

    Like

  • Je wens is al deels vervuld. Het vaticaan was vorig jaar ca. mei ontruimd, heel lange tunnels met onverstelbaar veel goud en artefarcts (xxx quadillons of quintillions), inwoners mee afgerekend. Alle europese koningshuizen verwijderd, Noordeinde staat ca. een jaar leeg, behalve soms voor acteurs. Brave Philip en Mathilde mogen in hun huis uitzitten.Buckingham leeg, The City en het Capitool buiten spel. Er gebeurt veel achter de schermen, en het komt op een goed moment ook Gerechtigheid in europa, en bij ons. Moed houden.

   Like

 10. Hoogste tijd dat de hoogstverantwoordelijken voor de coronagate van de straat worden getrokken en publiekelijk geexecuteerd worden. Het zijn niet alleen diegenen die in het artikel genoemd zijn, die bij de top vd criminele elite horen. Ook de Rockefellers, de Rotschilds, Soros, de top vh WEF en de Bilderberg Group, de top van Big Farma en de top vh internationale bankenkartel, die ook allen in dit complot zitten, dienen publiekelijk geexecuteerd te worden, ivm zeer ernstige misdaden tegen de mensheid met voorbedachte rade.

  Geliked door 1 persoon

 11. De build-back-better-boevenbende heeft onderling een harde afspraak dat zij elkander altijd en overal zullen steunen zelfs als er overduidelijk sprake is van de smerigst denkbare misdaden. Ook het merendeel der rechters, militairen, invloedrijke journalisten en politici behoren tot deze bende en houden zich aan deze afspraak. Het zal dus niet gemakkelijk zijn om uiteindelijk het recht te krijgen dat noodzakelijk is. Maar de waarheid zegeviert uiteindelijk altijd omdat de leugen geen perspectief heeft en een doodlopende weg representeert.

  Like

 12. Lieve mensen , dank he om dit te delen en voor het ongelooflijke werk die jullie hebben gedaan om de waarheid naar buiten te brengen en actie te nemen . Dank je .

  Like

 13. Eindelijk komt het onafhankelijke rechtsleven in actie tegen de satanische samenzwering van de drie geledingen van het sociale organisme: de materialistische wetenschap, de corrupte politiek en de mensheid- en aarde bedreigende economie.

  Like

 14. https://factchecknederland.afp.com/list
  Toevallig kreeg ik deze site onder ogen!

  Allerlei berichten zijn volgens deze journalisten ONWAAR!
  De PCR- test en noem maar op!

  Ik dacht dat wetenschappers 👍👍die hun nek uitsteken het beter weten dan die journalisten👎👎.

  We blijven moed houden dat het recht zal zegevieren!

  Groetjes,
  Louise

  Like

 15. Volgens eerdere berichtgevingen zijn de Gates in 2013 in India opgehangen door de bevolking zelf i.v.m. de toen geleverde vaccins die heel veel schade brachten aan jonge meisjes en vele vele doden.

  Like

  • Om te bevestigen, heb ik ook gelezen. En Melinda’s overlijden geregistreerd gezien in een amerikaans officieel register, weet de naam niet meer er van.

   Like

 16. mag de heer ons steunen in het kwaad zal ver drijven zegen hen die voor ons de strijd tegen het kwaad amen

  Like

 17. Wat zal ik blij zijn als de meest deze meest walgelijke egocentrische zielepoten allemaal de doodstraf krijgen voor de puinhoop die ze hebben aangericht wereldwijd.

  Like

 18. Pingback: India doet aangifte: strafrechtelijke vervolging Bill Gates en Gavi - Sociale (R)evolutie

Reacties zijn gesloten.