Weerbaarheid. Frequentie is alles: Nikola Tesla en Royal Rife

Als Nikola Tesla na al die jaren alsnog gelijk gaat krijgen is de zogenaamde “wetenschap” failliet. Er gaan veel zaken veranderen. Het oude normaal komt niet meer terug. Het nieuwe normaal is de inferieure en onderbemeten “Great Reset” ruimschoots voorbij. De “Great Reset” is gebaseerd op Apartheid. Het nieuwe normaal is gebaseerd op natuurlijk evenwicht. Na het lezen van vele artikelen die door “fact-checkers” standaard de grond in worden geboord, kunnen we ons de universele kennis eigen maken: “Wij weten als het er op aankomt niets”.

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”
― Nikola Tesla

“The day science begins to study non-physical phenomena, it will make more progress in one decade than in all the previous centuries of its existence.” ― Nikola Tesla

Wat bedoelde Tesla hiermee? Waarschijnlijk dat de wetenschap altijd denkt in oplossingen op basis van symptomatische verschijnselen, het waarneembare. Volgens Tesla hadden we moeten denken in frequenties, trillingen en energie. Als de wetenschap dat had gedaan, waren we in 10 jaar verder dan de eeuwenlange periode dat “wetenschap” heeft bestaan. Het vinden van de geheimen is de basis van alle kennis. Meer is het niet.

The operator’s body, in this experiment Tesla himself, is charged to a high potential by means of a coil responsive to the waves transmitted to it from a distant oscillator, and a long glass tube waved in the hand is lighted to great brilliance by the electrical charges conveyed to it through the body.

https://teslaresearch.jimdofree.com/wardenclyffe-lab-1901-1906/

https://teslauniverse.com/


Alles is FREQUENTIE.

Als we met de grootst mogelijke inspanning de grote Tesla proberen te volgen, dan bestaat alles in het universum uit trillingen en energie. Alles wat leeft en beweegt. Mens en dier, planten, alles wat de natuur tot de aarde maakt en de aarde tot natuur als onvervbrekelijk onderdeel van het universum.

Wij, van de redactie, simpelen van geest zijn altijd op zoek naar meetbaarheid en verhoudingen om ons een beeld te kunnen vormen. Meten is weten en als we het niet kunnen meten weten we nog niets. Hoger begaafden zullen zeggen, dat meten feitelijk verifiëren is, het leveren van bewijs als een verwerpelijke methode. Maar voorlopig zullen we het daar mee moeten doen.

Het vermeende “coronavirus” – althans de aandoening die algemene griepachtige verschijnselen veroorzaakt – heeft een frequentie van 5,5 Hz en sterft af boven de 25,5 Hz

Voor mensen met een hoger frequentieniveau is een infectie een kleine irritatie die vrij snel is verdwenen. Hoe lager het frequentieniveau, des te negatiever de energie die wordt uitgezonden. Des te meer moeite moet ons lichaam doen om het weg te krijgen.

Een lage vibratie is de oorzaak van onbalans. Alle vormen van angst, fobiën, stress, spanningen en onzekerheid hebben een laag frequentieniveau. Ook jaloezie, woede, haat, hebzucht, gehechtheid of pijn veroorzaken brengen de frequentie terug tot lagere niveaus en zijn de oorzaak van onbalans.

Is daar wat aan te doen? Wij mensen moeten begrijpen dat we uit de bandbreedte van lage frequenties weg moeten blijven. Wij moeten onze energie aanwenden om hoger te vibreren, zodat de lagere frequentie ons aangeboren theoretische afweersysteem niet verzwakt. Weerbaarheid moeten we helpen bereiken door het aanleggen van een bandbreedte van hogere frequenties.

De algemene gemiddelde frequentie van de aarde is tegenwoordig 27,4 Hz. Er zijn plaatsen die maar heel zachtjes vibreren, dus lage trillingen voortbrengen, zoals daar zijn: Ziekenhuizen, hulpverleningsinstellingen, gevangenissen en ondergrondse gewelven. In deze gebieden daalt de frequentie tot 20 Hz of minder. Voor mensen die daarop reageren en veelal noodgedwongen met deze lage frequenties gaan meeresoneren, worden interne aandoeningen door invloeden van buitenaf gevaarlijk.

Het hebben van pijn genereert ultralage frequenties: 0,1 Hz tot 2 Hz.
Angst is ook een vorm van pijn: 0,2 Hz tot 2,2 Hz.
Irritaties en spanningen 0,9 Hz tot 6,8 Hz.
Lawaai, rumoer en schrikreacties 0,6 Hz tot 2,2 Hz.
Schone schijn ophouden, trots, je anders voordoen dan je bent 0.8 Hz.
Als of niet misplaatst superioriteitsgevoel 1,9 Hz.

Aan de andere kant creëren bepaalde gedragingen gerelateerd aan innerlijke stemmingen juist verhoogde trillingen :

Openheid, vrijgevigheid, waardering 95hz.
Dankbaarheid en bewondering 150 Hz
Medelijden en compassie 150 Hz of meer.
De frequentie van liefde en mededogen voor alle levende wezens is 150 Hz of meer.
Onvoorwaardelijke en universele liefde genereert het hoogste frequentieniveau: 205 Hz.

Wat helpt ons om dit soort hoge vibraties te creëren?

Liefhebben, glimlachen, zegenen, dankzeggen, spelen, schilderen, zingen, dansen, yoga, tai chi, mediteren, wandelen in de zon dus in het daglicht, sporten, genieten van de natuur, enz.

Het voedsel dat de aarde ons geeft: Zaden-granen-granen-fruit en groenten. Het drinken van water zorgt voor hogere frequenties.
Het is eenvoudig: zing, lach, heb lief, mediteer, speel, dank en leef! Doe het uw kinderen voor.

Deze informatie is samengesteld en bewerkt door Natuur Therapeut Dr. Harshal Sancheti, Nasik.

De oorspronkelijke bron van deze informatie komt uit het boek Power Vs Force.

Gebaseerd op David R Hawkins ‘doctoraalscriptie.

Over frequentietherapie: https://neowake.de/


De Royal Rife frequenties

Bovenstaande is niet nieuw. De Amerikaanse uitvinder Royal Raymond Rife (1888 – 1971) was een tijdgenoot van Nikola Tesla. Onderstaand zijn verhaal. Tot de dag van vandaag zijn “fact-checkers” druk met het afbranden van zijn uitvindingen en doen het af als een volstrekte hoax. Door wie de “fact-checkers” worden geïnspireerd (betaald) mag geen vraag meer zijn. Er staat te veel op het spel. Onder anderen waar we vandaag mee te maken hebben: de Coronasoap in diverse bedrijven.

Vooraf: Rife zag met zijn microscoop naar eigen zeggen bewegende virussen met behulp van een bepaalde lichtechnologie. Vandaag kan niemand een virus isoleren, terwijl Rife deze letterlijk aan zijn oog voorbij zag trekken? De vraag is wat dat “virus” is geweest wat Rife door zijn microscoop heeft zien bewegen. In zijn tijd was het virus als pathogeen een gangbaar verschijnsel. De ontdekker Louis Pasteur had beweerd (en later op zijn sterfbed weer ontzenuwd) dat virussen dé ziekteverwekkers waren van allerlei ziekten. Pas in 1944 werden zijn dagboeken gepubliceerd, waarin hij bekende dat zijn verhalen gelogen waren. De proeven die Rife uitvoerde waren dik tien jaar eerder.

behiveofhealing.com

Vergeten Genie: Royal Raymond Rife – Be Hive Of Healing

Dr. Sadeghi & Dr. Sami

Vergeten Genie: Royal Raymond Rife

De uitvinder en zijn onschatbare bijdragen aan beeldvorming en medische microscopie

Royal Raymond Rife heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de medische microscopie.

Als wetenschapper, uitvinder en ingenieur, met name op het gebied van beeldvorming en medische microscopie, was Royal Raymond Rife een genie. Hij was voor de medische optiek wat Nikola Tesla was voor de natuurkunde. In 1913 riep industriemagnaat Henry Timken van de Timken Roller Bearing Company in Canton, Ohio, de hulp in van Rife om een productieprobleem op te lossen. De oplossing was een scanmachine die de kwaliteit van het staal dat gebruikt werd in de rollagers van het bedrijf kon beoordelen voordat ze in productie gingen. De scanner verbeterde de kwaliteit van de producten van het bedrijf en stroomlijnde de productie in die mate dat Timken dolgelukkig was. Toen hij hoorde dat Rife’s passie medische beeldvorming was, gaf Timken hem zijn volledige financiële steun en richtte hij hem in op het landgoed van de familie in San Diego om daar zijn persoonlijke laboratorium in te richten. Geen enkele uitgave was te groot en niets werd achtergehouden.

Rife’s eerdere werk had hem ertoe gebracht te geloven dat micro-organismen (bacteriën, virussen en parasieten) aan de basis lagen van alle ziekten. Om zijn theorie te bewijzen moest hij tijdens zijn experimenten deze ziekteverwekkers in levende toestand zien. Sommige daarvan, met name virussen, waren zo klein dat er geen beeldvormingsapparatuur bestond die in de buurt kon komen om ze te bekijken. Dat was geen struikelblok voor Rife. Als werktuigbouwkundig ingenieur en microscopiedeskundige bouwde hij een microscoop die 60.000 keer kon vergroten, en de superieure vergroting werd geëvenaard door de resolutie. De micro-organismen die Rife bekeek waren zo minuscuul klein dat de atomen in de chemische kleurstof die normaal gebruikt werd om micro-organismen bloot te leggen, ze aan het zicht zouden onttrekken. In plaats daarvan gebruikte Rife’s microscoop monochromatisch licht dat het organisme deed fluoresceren. Rife kon het virus dat hij observeerde identificeren aan de hand van de kleur die het weerkaatste.

Jaren later, in 1944, werd zowel in het Journal of the Franklin Institute for Scientific and Mechanical Arts als in The Smithsonian aandacht besteed aan de Rife Universal Microscope naast de nieuw ontwikkelde elektronenmicroscoop in artikelen over opkomende technologie in de optica. In het artikel van The Smithsonian, getiteld “The New Microscopes”, werden drie microfoto’s van de Rife Universele Microscoop afgedrukt. De resolutie van die beelden werd door geen enkele bestaande technologie geëvenaard, ook niet door de elektronenmicroscoop. In feite zijn ze nog steeds ongeëvenaard, zelfs door de technologie van vandaag. Bovendien werden die beelden tien jaar eerder gemaakt door Rife in 1934.

    Rife ontdekte dat een eenvoudige elektromagnetische golf niet voldoende was om een micro-organisme te vernietigen. In plaats daarvan ontdekte hij dat een radiofrequente golf gemakkelijk door het lichaam werd geaccepteerd als die werd uitgezonden door een gas in een glazen buis.

Een andere verbazingwekkende eigenschap van de Rife Universele Microscoop was dat virussen konden worden bekeken in levende toestand, als in een film, terwijl de elektronenmicroscoop virussen alleen kon bekijken in stilstaande beelden, of als foto’s. Bij de bestudering van om het even welk organisme levert het observeren van hoe het zich beweegt en gedraagt in real time veel waardevollere informatie op dan het bekijken ervan als een statisch beeld.

In de loop van 20 jaar zou Rife vijf van zijn microscopen bouwen, sommige op verzoek van de meest prestigieuze onderzoekswetenschappers ter wereld. De Rife Universele Microscoop veroorzaakte een aardverschuiving in de pathologie en het microbiologisch onderzoek, omdat veel van wat zijn apparaat kon, vandaag de dag nog steeds als onmogelijk wordt beschouwd. Maar de grootste verandering moest nog komen.

Rife wist dat alles op zijn eigen frequentie vibreerde en geloofde dat als hij de trillingsfrequenties kon ontdekken waarop ziekte veroorzakende micro-organismen vibreerden, hij ze dan met die frequentie kon bombarderen totdat ze zo hard schokten dat ze explodeerden, op dezelfde manier als een operazangeres met haar stem de frequentie van een wijnglas evenaart en het glas verbrijzelt.

Rife ontdekte dat een eenvoudige elektromagnetische golf niet voldoende was om een micro-organisme te vernietigen. In plaats daarvan ontdekte hij dat een radiofrequente golf gemakkelijk door het lichaam werd geaccepteerd als deze werd uitgezonden door een gas in een glazen buis. Hierdoor kon de golf met scalpelachtige precisie diep in het lichaam doordringen. Omdat de golf precies was afgestemd op de frequentie van het micro-organisme, werd alleen de ziekteverwekker aangetast en bleef het omringende weefsel onaangetast.

Rife beschouwde een ziekte als genezen wanneer hij een micro-organisme tien maal achtereen kon vernietigen met behulp van wat hij de Mortal Oscillatory Rate (MOR) noemde. Uit zijn overgeleverde verslagen blijkt dat hij de MOR vond voor 24 micro-organismen, waaronder anthrax, cholera, tetanus, B. coli, influenza, meningitis spinalis, tuberculose, longontsteking, syfilis, gonorroe, lepra, streptokokken, bindvliesontsteking, builenpest, stafylokokken, difterie en tyfus.

    Het is opwindend en verontrustend te bedenken dat kanker, samen met vele andere ziekten, 83 jaar geleden al was genezen, en dat er toch elk jaar een half miljoen mensen aan sterft.

De prestaties van Rife trokken inmiddels veel aandacht van de pers en hij werkte samen met de meest gerespecteerde medische deskundigen van die tijd. Hiertoe behoorden Dr. E.C. Rosenow, bacterioloog en hoofd van de afdeling pathologie van de Mayo Kliniek, Dr. Arthur Kendall, bacterioloog aan de Northwestern Universiteit, Dr. Milbank Johnson van de Universiteit van Zuid-Californië (USC) en hoofd van de Medical Society of California, Lee De Forrest, technologisch wetenschapper, en William D. Coolidge, natuurkundige.

Helaas kreeg Rife ook veel negatieve pers te verduren, voornamelijk van de kant van het medisch establishment en de Harvard Universiteit. Om te bewijzen dat zijn critici ongelijk hadden, nodigde hij samen met Dr. Rosenow verschillende van Rife’s meest prestigieuze maar strengste critici uit voor een demonstratie waar hij het poliomyelitis virus vernietigde met zijn MOR in 1932, twintig jaar voordat het vaccin was uitgevonden en dertig jaar voordat het beschikbaar werd voor het publiek.

Onder de verbazing van zijn critici over wat zij hadden gezien, ging flinke paniek schuil. Zij wisten dat Rife’s microscoop en stralingstechnologie het verlies van miljarden dollars aan ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstituten zou betekenen, om nog maar te zwijgen van het van de ene dag op de andere verdwijnen van hele gebieden van medische wetenschap en onderzoek, alsmede het in diskrediet brengen van duizenden carrières van de meest gerespecteerde universitaire en medische centra artsen, wetenschappers en bestuurders. Slechts enkele dagen na de demonstratie werd Dr. Rosenow ontslagen uit zijn functie bij de Mayo Kliniek, en de oplossing werd gevonden om het onderzoek van Rife razendsnel te begraven.

Ongerust over het lot van Dr. Rosenow en wat er achter de schermen voor hem in petto kon hebben, ging Rife door. Hij wist dat een micro-organisme aan de basis lag van kanker en was vastbesloten het te vinden. Datzelfde jaar ontdekte hij een virus in een borsttumor dat hij het BX-virus noemde. Meer nog, hij ontdekte dat het BX-virus pleomorf was, wat betekent dat het van vorm veranderde op basis van zijn omgeving. Hij ontdekte de MOR en was zodoende in staat het te vernietigen.

Rife, die zijn “beam” (bundel) nooit op een levend wezen had gebruikt, bracht het BX-virus in bij ratten. Deze ontwikkelden enorme tumoren. Door met zijn technologie de tumoren bloot te stellen aan hun MOR, was Rife in staat de ratten volledig te genezen. Toen hij deze ongelooflijke resultaten zag, drong Dr. Johnson van USC erop aan dat het tijd werd om deze bundel op menselijke patiënten uit te proberen. Rife was bezorgd, maar drong erop aan dat, indien zij proeven op mensen zouden doen, een onderzoekscommissie, bestaande uit artsen aan de top van de meest prestigieuze medische verenigingen, deel moest uitmaken van de procedure. Dr. Johnson stemde toe en stelde een comité samen waarin zelfs Dr. Alvin Ford, President van de American Association of Pathologists, zitting had, een lid waar Rife speciaal om had verzocht.

De proeven vonden plaats in het landhuis en landgoed van Ella Scripps in La Jolla, CA in 1934 en betroffen 16 terminaal zieke patiënten met verschillende vormen van kanker. In slechts 70 dagen verklaarde het comité de eerste 14 patiënten genezen van hun kanker. De overige twee werden drie weken later genezen verklaard. Ongelooflijk genoeg hadden de patiënten slechts twee sessies van 3 minuten per week nodig om volledig te herstellen. Rife ontdekte dat vaker uitgevoerde sessies het lymfestelsel niet voldoende tijd gaven om de vrijgekomen gifstoffen van het vernietigde virus op te nemen en uit het lichaam te verwijderen.

Later dat jaar werd een feestelijk banket gehouden om Rife te eren en “het einde van alle ziekte te vieren”. Nog geen 15 jaar later zou echter niemand van de aanwezigen op dat diner toegeven Rife zelfs maar gekend te hebben. Royal Rife is in schrijnende armoede achterblijven en zag zijn carrière geruïneerd. Zijn vijf microscopen zijn in beslag  genomen, samen met het grootste deel van zijn archief en de twee bekende bundel-straalmachines die nog bestonden. Vandaag de dag zijn wetenschappers nog steeds aan het worstelen om de technologie van Rife te reconstrueren uit de overblijfselen van wat niet vernietigd is van zijn geschriften.

Het is opwindend en verontrustend te bedenken dat kanker, samen met vele andere ziekten, 83 jaar geleden is genezen, en dat toch elk jaar een half miljoen mensen aan kwaadaardige aandoeningen sterft. Als een instelling die verstrikt is in politiek en geld, lijkt het medisch establishment het meest efficiënt in het doden van zijn profeten en heiligen. Hopelijk zal een nieuwe generatie van moedige wetenschappers in staat zijn de verloren gewaande stukken van een onbezongen genie bijeen te brengen en het “einde van alle ziekten” in zijn nagedachtenis te herscheppen.

Dr. Sadeghi & Dr. Sami

Dr. Habib Sadeghi D.O., is de medeoprichter van Be Hive of Healing, een integratief gezondheidscentrum gevestigd in Los Angeles. Met meer dan 15 jaar directe patiëntenzorg, biedt hij een uitgebreide kennis van revolutionaire genezingsprotocollen in de integratieve, osteopathische, antroposofische, milieu-, en gezinsgeneeskunde, evenals klinische farmacologie. Door een unieke en geïndividualiseerde benadering van de gezondheidszorg die op bewijs gebaseerde, westerse medische interventies en intuïtieve oosterse geneeswijzen omvat, is Dr. Sadeghi in staat geweest om verbazingwekkende resultaten te bereiken bij patiënten die anders door de traditionele geneeskunde als hopeloos werden beschouwd.

  Dr. Shahrzad (Sherry) Sami is een dubbele specialist in kindertandheelkunde en orthodontie. Ze heeft gewerkt als klinisch instructeur aan de Universiteit van Californië in Los Angeles, als onderdeel van zowel de kindergeneeskunde- als de tandheelkundeopleiding, en is een van de bedenkers van het Children Health Advocacy Training (CHAT)-curriculum. In samenwerking met kinderartsen ontwierp Dr. Sami een van de weinige opleidingsprogramma’s die een totaalbenadering van het lichaam omvat, met inbegrip van aspecten zoals borstvoeding, voeding en ontwikkeling van het kind. Haar praktijk is gebaseerd op total body wellness, een filosofie die het synergetische verband erkent dat onze emoties spelen in onze lichamelijke conditie. Het benadrukt ook de correlatie van een gezonde mond, kaak en luchtwegen met een levendig, energiek lichaam.

https://www.rifevideos.com/dr_rife_talks_with_john_crane_about_his_universal_microscope.html

Home


Conclusies

Het is duidelijk dat er heel veel van de bevolking wordt weggehouden om de megawinsten van de “BIG SIX” in stand te houden. Daar worden de “wetenschap” en de media voor misbruikt. Het consequent in onbalans houden van de mens is de sleutel van hun succes. Het drukken van frequenties is de levensvorm van de zelfbenoemde elites. Wij moeten ons overal zorgen om maken: onze gezondheid, onze portemonnee, onze dagelijkse voedselvoorziening, onze oude dag, het klimaat, de overbevolking, CO2, stikstof, etc. De Coronasoap is niets meer dan dat: het (wereldwijd) in stand houden van zorgen, onbalans en stress. Met de invoering van de technologieën van Tesla en Rife c.s. stort het aardse paradijs van de zelfverklaarde elite als een kaartenhuis met donderend geraas in elkaar. Denk u eens in dat alles op gratis energie zou draaien via de Tesla technologie. Dat alle ziekten en aandoeningen verdwijnen als sneeuw voor de zon met Rife technologie.

Het luidt het einde in van de totale “BIG SIX” constructie.

44 gedachtes over “Weerbaarheid. Frequentie is alles: Nikola Tesla en Royal Rife

 1. Dank voor dit uitstekend artikel!

  Uit ervaring weet ik dat de Rife therapie van Spooky2 heel goed werkt.

  Welke bedrijven hebben connecties met elkaar en wat is de hoofdzaak van hetgeen we nu in zitten:

  Because the Covid crime wave is so HUGE, there will be grave consequences!

  Geliked door 6 people

 2. Mijn welgemeende complimenten voor dit werkelijk zeer hoogstaande top artikel.

  Ik kende Royal Rife al een hele lange tijd echter heb me er nooit zo in verdiept en ik heb dit stuk hier dan ook in 1 adem doorgelezen…..

  Waar ik echter nu wel over in dubio zit is het “bewegende virus”………..daar mensen als Dr. Andrew Kaufman, Dr. Tom Cowen en ook dé specialist als het gaat om “virussen” Dr. Stefan Lanka dit consequent ontkennen en het als een “zeep” betitelen welke (en dus als gevolg van een ziekte en niet de OORZAAK van deze ziekte) door het lichaam wordt uitgescheiden/afgevoerd!!

  Desalniettemin ga ik nu mede door dit topic zelf aan de slag om het een en ander te onderzoeken voor zover ik goede informatie vinden kan daar deze hoogstwaarschijnlijk goed verstopt zal zijn maar ik heb nog best wat bronnen beschikbaar welke misschien wel iets meer licht in de duisternis brengen kunnen!!

  In elk geval bedankt voor dit zeer goede topic,

  Groet,

  Gladiator

  Geliked door 3 people

  • Het is allemaal vertaald werk.

   Vooraf: “De vraag is wat dat “virus” is geweest wat Rife door zijn microscoop heeft zien bewegen.”

   Het bedenksel van Pasteur contra de waarneming van Rife. Dat is braak terrein of het is gewoon een onondekte bacterie, wie zal het zeggen.
   Het “isoleren” van het “virus” door alles dood te maken met chemicaliën is de stand van de huidige “wetenschap”.
   Het is dan ook een militair strijdwapen, geen pathogeen. Pasteur is namelijk aangesteld door de militairen om de Fransen goed benauwd te maken voor de Duitsers die voor Parijs stonden in 1870. Het is zo simpel, dat het niet is uit te leggen; vandaar dat de “wetenschap” het kapitaal te hulp is geschoten.

   Geliked door 7 people

 3. Geweldig Admin, dat e dit hebt geplaatst!
  Ik ben hier al jaren goed van op de hoogte, en het verheugd me het hier uiteindelijk ook aan te treffen.
  Nicoala Tesla, man out of time.
  Hij ontving al zin ideeën,, ontwerpen vanuit zijn droomwereld en alles wat hij bouwde, werkte dan ook meteen.
  De mensheid is onderweg naar een nieuwe wereld, een nieuwe staat van bewust zijn.
  Op het moment gaan we door een dal, maar we gaan daar weer uit geraken, yin & yang, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.
  De natuur streeft altijd naar balans, naar evenwicht, immers, het één kan niet bestaan zonder het ander. Duisternis kan niet bestaan zonder licht.
  Aquarius, de huidige tijdsgeest staat voor de ontwikkeling van de individualiteit, de tijd van het collectieve bewustzijn is voorbij, vandaar dat alles dus uiteen valt, een oide wereld die plaats maakt voor een nieuwe…..

  Stay Human,

  Geliked door 1 persoon

 4. Power vs Force ~ Dr David Hawkins

  The book presents his trademarked “Map of Consciousness,” now used by health professionals, university professors, government officials, and business executives worldwide. One of his fundamental concepts was that…

  “we change the world not by what we say or do but as a consequence of what we have become.”

  Advancing consciousness is the only means by which we can rectify the damage human beings have wrought in their adolescence as a species. In fact, advancing individual and collective consciousness is the only mechanism worthy of our truest attention.
  🙌
  Beyond resistance lies a world of synchronicity, harmony and order
  Said another way, resistance brings us everything we do not want
  –J.Hamilton

  Over synchroniciteit gesproken…
  Gisteren de info over het boek van Dr Hawkins gedeeld met menig contact.
  Zelf het boek in 2011 gelezen, het is in 25 talen gepubliceerd…vast ook in nederlands!!!
  💃

  Een documentaire welke ook veel inzicht geeft
  op velerlei vlak…
  Diverse malen verwijderd, toch weer opnieuw terug sinds een maand.
  The Lost History of the flat Earth

  Vele sterren onder het firmament…
  O.a. Tesla… It’s all about frequency, light, energy and water!!!
  Bio geometry, synchroniCity

  Electro Magnetic Frequency

  BewustZijn…be it!!!

  Corona, ⭕ the Circle of Light 🙌

  Geliked door 1 persoon

 5. De frequenties die Rife vond en waarmee hij met succes ziekte te lijf ging zijn allemaal nog terug te vinden op het internet. Het succes wat Rife had is hem in de machtsmachine van BigFarma en FDA noodlottig geworden, want de arme man is in gevangenschap gestorven. Overigens zijn de frequenties van zijn volgelinge, Hulda Clark ook goed bruikbaar. Verder kan er voor het aanbieden van therapeutische frequenties op relevant gronden een keus worden gemaakt, dan wel een combinatie van elektrische, elektromagnetische of tegenwoordig ook geluid – of lichtfrequenties.
  Belangrijk is evenwel te beseffen dat frequenties, behalve wanneer het zuivere sinusgolven betreft altijd gegenereerd worden door series ondertonen en zelf weer bron zijn voor series boventonen. Een en ander heeft tot gevolg dat alle frequenties die onze materie vormen door het vormen van zogenaamde spinning waves die wij op ons niveau omschrijven als subatomaire deeltjes, op hun beurt ook weer gegenereerd zijn door lagere frequenties in dat zelfde harmonische verband. Je zou – en niet onterecht – kunnen vermoeden dat ons leven binnen ons frequentiebereik gegenereerd wordt door wat ik zou willen omschrijven als megafysische werkelijkheid en mogelijk megafisische wezens waarbinnen onze werkelijkheid zich afspeelt. Overigens is dit een theorie die ik wel ooit met een gepensioneerde fysicus heb besproken. Hij zei, en dat is ook zo, de megafysische ondertonen zo die er zijn vallen nu in elk geval nog buiten onze meetmogelijkheden. Een theorie die om toepassing vraagt, zou ik denken, maar daar heb ik toch wel extra slimmeriken nodig vermoed ik.

  Geliked door 4 people

  • Met geluidtherapie ben ik al 20 jaar bekend. Toen mijn been en enkel in puin lagen door een val over een krat met boeken heb ik, nadat ik vervoerd kon worden meteen geluidstherapie gedaan. De schade is er nog wel (Sudeck ) maar kan er mee leven. Die kunst heb ik aangeleerd door pijn te leren verdelen tussen mijn linker en rechterbeen. Het scheelt de helft.

   Like

  • Klankschalen, gemaakt van diverse metalen, bells and gongs… drums 🎶
   Eeuwenoud, ver voor de gregoriaanse jaartelling. Het wiel is allang geleden uitgevonden… ook het tibetaanse wiel 🎆

   Like

  • Ik heb een broer die al sinds de jaren negentig een M.O.R.I. heeft dat is een apparaat waar je twee handvaten of matten op kan aansluiten.
   Het apparaat kan je instellen op bepaalde frequenties die bij een symptoom horen en zend dan de verschillende frequenties uit.
   Toen ik een slijmbeursontsteking in mijn schouder had heb ik na de behandeling de belangrijkste frequentie opgeschreven en thuis een functie gernerator met een sinus vorm op deze frequentie gezet en meteen maar op zo’n 40V want bij dat apparaat voelde ik niets.
   Het experiment was snel gedaan, ik kreeg best wel een schok maar de pijn was een paar uur later compleet verdwenen.
   Wat wel belangrijk is bij deze therapie is dat je heel veel water moet drinken om de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren.
   Mijn broer had eens iemand wiens plas bijna zwart was na het behandelen.

   Ook heeft hij een multiewave oscillator met van die ronde antennes waar je tussen moet zitten.
   Hier heeft hij ook een gaslamp bij die ik eens geprobeerd heb en die is echt verzachtend bij kneuzingen e.d.

   Er is ook nog een oude documentaire over Rife:
   https://www.bitchute.com/video/Kfl1q9hdQBOL/

   Geliked door 1 persoon

 6. Het ‘zoet’ komt na het ‘zuur ‘ althans dat hebben de elite de burgers altijd wijs gemaakt.
  Echter nu blijkt t altijd zuur te zijn.

  Like

   • Water kun je op de juiste frequentie brengen, ik ken iemand die heeft een installatie dat filtert het water, en je kunt de frequentie aanpassen, kost ca 1500€.
    In inderdaad het smaakt beter, en een Liter aangepast water is zwaarder dan een Liter leidingwater.

    Like

    • Dat kun je Zelf óók!!! Daar heb je geen apparaat van 1500 voor nodig.
     De juiste frequentie… geef het water jouw energie
     intentie (mantra of gebed), codering (symbolen tekenen op water karaf) en een zilver muntje.
     Het water in puur koper of glazen karaf. Bewaren van water in aarden kruik.
     Leven in eenvoud…💃

     Geliked door 3 people

    • @Lycata100,
     Prijs is ietsje lager hoor.
     De MRET Water Activator kost € 495 euro per stuk inclusief btw.
     De MRET Water Activator is gepatenteerd in de VS door dr. Igor Smirnov, Ph.D. in februari 2000, octrooi nummer 6022479.

     Tijdens het activeringsproces, wordt het subtiele laagfrequente elektromagnetische veld in het water ingelezen. Dit veld lijkt als twee druppels water op het natuurlijke geomagnetische veld dat we zien bij geneeskrachtige waterbronnen. Dit is een niet-chemisch bio-veilig proces van wateractivering en werkt zonder toevoegingen.

     https://www.mretwateractivator.nl/mret-wateractivator-2/

     Like

   • Hier een prachtige eenvoudige uitleg en laat het verschil horen tussen 432Hz en 440Hz. Achter elkaar het zelfde stukje muziek, dan hoor pas echt hoe vals 440Hz is.

    Geliked door 1 persoon

 7. Zoals ik al eens eerder vermeldde, gebruikte dierenarts dr. Abma de Lecher antenne om zieke (huis)dieren te diagnosticeren. Dat geschiedt dus op basis van frequentie meting. Het herstel bewerkstelligde hij middels homeopathische middelen, welke weer tot de specifieke, natuurlijke (oorspronkelijke) orgaanfrequentie leidden. Aldus genas hij eens een puppy, welke “van achteren” geheel verlamd was!
  https://healthcare-academy.nl/hoe-werkt-de-lecher-antenne/#

  Ik meen dat de werking van de Bosnische piramides óók te maken heeft met frequentie herstel:
  “5. Vanuit de top van de Zonpiramide komt een pulserende straal energie van 28 kHz en 4,5 meter breed. Naarmate je hoger boven de piramide komt (gemeten m.b.v. een drone) wordt dat steeds sterker, dit schijnt nergens anders waargenomen te zijn. Middels een PIP-camera zijn verticale metingen van bio-energie te zien. Tevens zijn bij deze top bijzondere ultrageluidsmetingen gedaan.”
  http://www.natuurlijkcentrumbewustzijnenbloei.nl/tekst%20het%20mysterie%20van%20de%20bosnische%20piramides%20deel%202.php
  (Op YT staan video’s over Semir Osmanagich.)

  Geliked door 2 people

 8. Nesara-Gesara en medbed behandeling voor iedereen.
  De Med-Bed-technologie is al heel lang ‘onderdrukt’ en ‘verborgen’ voor de bevolking, want geen verdienmodel voor de cabal.

  Volgens Rand zijn er drie (3) soorten medische bedden: (1) holografische medische bedden; (2) Regenerative Med Beds die weefsels en lichaamsdelen regenereren, die wordt aangedreven door een andere bron; (3) Herverneveling Med-bedden die in ongeveer twee en een halve tot drie minuten het hele menselijke lichaam zullen regenereren, van top tot teen.

  Wat betekent deze geavanceerde technologie voor een 80-jarige vrouw? Ze zou in minder dan drie (3) minuten weer 30 jaar oud kunnen zijn. Vijftig jaar verstreek haar leven. Nu kan ze weer kinderen krijgen. Ze zou een heel nieuw gezin kunnen krijgen als ze dat wil. Volgens deze schrijver is de Med Bed-technologie een eeuwige bron van jeugd.
  Sorry voor de link, maar enorm interessant.

  https://www.freedom-for-all.com/l/med-beds/

  Geliked door 1 persoon

 9. Bedankt admin voor dit super artikel.
  Zo kun je het lezerspubliek ook in een hogere frequentie krijgen.
  Niet boos en niet bang, maar gelukkig met wat men heeft en hoop voor de toekomst.

  Geliked door 3 people

 10. Zo kun je met geluid uit twee mono speakers testen dat frequenties in tegenfase elkaar opheffen.
  Zet een muzieksingaal mono op beide speakers die als een stereo kit uit elkaar staan. Ga in het middelpunt zitten zoals je je stereo singnaal zou beluisteren en laat iemand een van de speakers langzaam naar jou richting trekken. Dan kom je op het punt dat het lijkt alsof iemand de volume knop naar beneden draait en het signaal heft in die tegenfase zichzelf op. Heel apart fenomeen

  Geliked door 1 persoon

 11. Blijft staan: “DOE HET UW KINDEREN VOOR!!”

  Pak ze eerst hun smartphone af.
  Leer ze vervolgens het hen aangeleerde af.
  Doe dan voor hoe je doet zoals je bent geboren.
  Beloon ze nergens voor, straf ze nergens voor. Doe het voor.

  Geliked door 5 people

  • Ik neem geen opdrachten aan van iemand die ik niet ken. Dus ook niet van wow/jou.
   Ga je even bezinnen. Tip.

   Like

  • Inschattend op eerdere reacties van Wow denk ik dat we zijn “je pakt ze helemaal niks af” toch iets anders moeten interpreteren. In de zin van dat het juist een verrijking voor ze is als je ze die smartphone afhandig maakt.

   Like

   • O, juistem. Op die fiets.
    Ik was al weer diep weggezakt in mijn frequentieniveau. Het feest was van korte duur.

    Geliked door 2 people

  • Dat had ik direct nadat ik op de knop “Publiceren” had geklikt.
   Alsof je afstand neemt van waar je niet wilt wezen.

   Geliked door 1 persoon

   • “Hopi Indianen opperhoofd White Eagle gaf een paar dagen geleden commentaar op de Covid-19 situatie:
    “Dit moment dat de mensheid doormaakt kan worden beschouwd als een deur of een gat. De beslissing om in het gat te vallen of door de deur te gaan is aan jou.
    Als je 24 uur per dag informatie consumeert, met negatieve energie, voortdurend nerveus, met pessimisme, zul je in dit gat vallen.

    Maar als je de kans neemt om naar jezelf te kijken, om leven en dood opnieuw te overdenken, om voor jezelf en anderen te zorgen, zul je door de deur gaan.
    Zorg voor je huis, zorg voor je lichaam. Maak contact met je spirituele thuis. Als je voor jezelf zorgt, zorg je tegelijkertijd voor anderen.

    Onderschat de spirituele dimensie van deze crisis niet. Neem het perspectief aan van een adelaar die alles van bovenaf ziet met een ruimere visie.
    Er is een sociale vraag in deze crisis, maar ook een spirituele vraag. Die twee gaan hand in hand. Zonder de sociale dimensie vervallen we tot fanatisme. Zonder de spirituele dimensie vervallen we in pessimisme en zinloosheid.
    U bent voorbereid om door deze crisis te gaan.

    Pak uw gereedschapskist en gebruik alle instrumenten die u ter beschikking staan. Leer je te verzetten naar het voorbeeld van de Indiaanse en Afrikaanse volkeren: wij zijn en worden nog steeds uitgeroeid.
    * Maar we zijn nooit gestopt met zingen, dansen, vuren stoken en vreugde hebben.
    Voel je niet schuldig omdat je je gelukkig voelt in deze moeilijke tijden. Verdrietig zijn en geen energie hebben helpt helemaal niet.
    * Veerkracht is veerkracht door vreugde!
    Je hebt het recht om sterk en positief te zijn. Je moet een mooie, vrolijke en heldere houding aannemen.
    Dit heeft niets te maken met vervreemding (onwetendheid van de wereld). Het is een strategie van verzet.
    Als we de deur binnenlopen, hebben we een nieuwe kijk op de wereld omdat we onze angsten en moeilijkheden onder ogen hebben gezien

    Dit is wat je nu kunt doen:
    – Sereniteit in de storm,
    – Blijf kalm, mediteer dagelijks,
    – Maak er een gewoonte van om elke dag het heilige tegen te komen.

    Toon veerkracht door kunst, vreugde, vertrouwen en Liefde.”

    Geliked door 3 people

 12. Bedankt voor het prachtige artikel, Tesla heeft veel herontdekt wat de Tartaren ook hadden, dit is door oa de khazaren en Barbaren verwoest en verduisterd, dit om de aardlingen die binnen de antartische cirkel leven in hun macht te krijgen, en hier speelt de MSM een hele grote misleidende rol in, je kijkt naar een hele slechte film, de ware realiteit kan veel mooier zijn, alleen moet je geest er wel voor open staan, niet te bang zijn, vriendelijk zijn, blijven lachen, ergens de humor van in zien het heeft mij al uit heel wat benarde situaties gered, een mens is pas echt tevreden als die is waar die wil wezen.

  En @margie zo’n installatie schaf je aan voor heel het huis, ook de cv wordt. er dan met dat water gevuld, als ik thuis ben zal ik jou tips eens proberen bedankt daarvoor.

  Like

 13. Daar mijn glas altijd half leeg is wilde ik op al dit positivisme toch graag een zuur tegengeluid brengen, maar het lef ontbreekt me. Emiel Ratelband zit in mijn hoofd: TJAKKA!

  Like

 14. Peter Rrrrrrrrrr de Vrrrries neergeschoten door een of andere onverlaat.
  Grappig dat nu net de topwedstrijd in de halve finale Spanje-Italie aan de gang is en NET (=net) voor de (vaak nep)Nieuws uitzending van 22 u.
  Nog grappiger dat het hele Kabinet te hoop loopt en in crisisberaad is !!!
  Ja ja voor Peter R. moet het hele Kabinet bij elkaar maar voor duizenden gewonden en honderden doden (ik kan mij een factor 10 of meer vergissen) komen ze gewoon hun bed niet uit….

  Tuurlijk vreselijk voor die meneer de Vries, maar deze publiciteit doet een beetje (veel) verdacht/terecht *) aan.
  Tuurlijk was het ook in Amsterdam waar Peter wel meer kwam om zich te vermaken sorry te vertreden.

  Kortom wat gaat U nu denken in deze cronacrisis-tijd, july het virus is bijna weg, vanwege de zomerhitte. Iedereen in juich juich voetbalgektestemming, OMT op vakantie, mondkapjes even af tot oktober dan etc etc…..
  hoe heet dat ook weer jaja komkommertijd en nog een uitdrukking die me even niet te binnen schiet, misschien weet iemand een betere.

  *) doorhalen wat u….etc.

  Like

  • Gelukkig heeft onze goede Peter R. de V. ook een hele mooie uitspraak nagelaten gedaan : In Umberto: laat Peter R de V zien waarin hij het heeft over zijn vader die hem ca het volgende voorhield:
   “Een mens moet nooit buigen en behoort vrij te zijn en in Vrijheid te leven!”
   Nou daar kunnen de -denk ik- het helemaal mee eens zijn.

   N.B. Wij allen hopen natuurlijk dat hij deze vreselijke aanslag overleeft, want tenslotte (ahum) werkt hij altijd hard voor onze recht-staat !!!

   Like

   • Voetbal, Voetbal, Voetbal, Peter R, Peter R, Peter R.
    zometeen Persconf op TV 1 , jaja Voetbal moet er af! Dus 90% van het volk sorry VOLK kijkt en luistert.
    Nu de dader nog. maar het allerbelangrijkste hopen wij allemaal of Peter R. dit zal overleven.

    Like

    • Denk bij deze bekogelde volksheld altijd direct aan Marianne Vaatstra, DNA-bank, John De Mol in geldnood en Klaas Bruinsma. En Demmink uiteraard. En Fortuijn die dood lag te gaan, terwijl PRdV in het gebouw zat en het er nooit over heeft gehad.
     Deze opdracht tot huurmoord is niet door Taghi c.s. geregeld. Die van Van Wiersum ook niet. Je moet het meer in de buurt van de “rechtsstaat” zoeken. Misschien weet PRdV teveel.

     Like

 15. Wordt PeterrdeV de nieuwe PimF?
  PetervdR was meer de bekende misdaadbestrijder/jouernalist die een soort Robin Hood van de misdaad moest uitbeelden: een quasi Volksheld. Hiddema (what’s in a name Hidden ma ar) zat hem aardig op te “hemelen”. Ach soort zoekt soort en soms offeren ze iemand van hun eigen soort op voor het ‘hogere’ doel.
  Zijn onderzoeks- en presentatie methoden hadden iets simpels, haast kinderlijk zo van dik hout zaagt met planken annex boeven.

  Like

 16. Zeer goed en integraal artikel; hulde!

  Als enige toevoeging nog een boek dat ook op dit ultieme thema ingaat en nog niet genoemd is:
  ‘In Resonantie’, Jasmuheen

  Dank

  Like

Reacties zijn gesloten.