Beloning: € 1,5 miljoen voor het aantonen van het SARS-CoV-2 virus door isolatie uit een mens

Sinds meer dan een jaar is er het ISOLATIEFONDS van enkele journalisten en wetenschappers, welke fondsen bijeen heeft gekregen voor het bewijs dat de “Corona pandemie” wordt veroorzaakt door een aantoonbaar en geïsoleerd virus. Er heeft zich nog niemand gemeld, vandaar de oproep nu in het Nederlands. Gericht aan Koopmans, Fouchier, Osterhaus en het Erasmus MC.

Waarschuwing: de doorgaans gehanteerde “wetenschappelijke bewijsvoering” van : ER GAAN TOCH MENSEN DOOD?! telt helaas niet! U dient de oorzaak te bewijzen, en niet de krant te vullen met gevolgtrekkend geleuter zonder oorzakelijk verband. U zult dat met al uw geleerdheid vast wel begrijpen.

HET ONTKRACHTEN VAN DE VIRUS CLAIM

WE HEBBEN GECONSTATEERD DAT….
…alle virologen, niet alleen de meest bekende, zichzelf en het publiek al of niet bewust hebben bedrogen wanneer zij het bestaan van ziekteveroorzakende virussen zoals SARS-CoV-2 claimen.

Virologen doden – al of niet per ongeluk – cellen in reageerbuisjes in de overtuiging dat dit het bewijs is van de aanwezigheid en isolatie van een virus. Alleen uit fragmenten van stervende cellen construeren virologen in hun gedachten een gensequentie en doen dat als feit voorkomen. Daarom hebben de PCR testprocedures geen enkele betekenis. Typische structuren van stervende cellen in de elektronenmicroscoop worden doorgegeven als virussen. Dergelijke structuren konden tot nu toe alleen met behulp van chemicaliën in een reageerbuisje worden aangetoond, maar nog nooit in een mens worden opgespoord of herkend!

ONS DOEL
Deze misplaatste en misleidende ontwikkelingen sinds de fraude van Louis Pasteur – door hemzelf in zijn geheime dagboeken bevestigd – hebben de geneeskunde ver verwijderd van de realiteit. Daarme is het begrip van ware gezondheid vervaagd en uit de wetenschap verdwenen. Wij willen graag bijdragen aan een alomvattend begrip van ziekte en gezondheid voor alle mensen.

WIJ GARANDEREN:
€ 1,5 miljoen voor de viroloog die wetenschappelijk bewijs levert voor het bestaan van een coronavirus, inclusief gedocumenteerde controlepogingen van alle stappen die in het bewijs zijn genomen.

Virologen van Nederland: U bent aan zet!

De “Corona pandemie” nog even samengevat:

 • er was geen oversterfte
 • Influenza is volkomen verdwenen
 • preventieve medicaties zijn verboden
 • PCR testen constateren niets
 • op de zorg zal verder worden bezuinigd
 • Erasmus Medisch Centrum bezit patenten

De hamvraag is dus: waartegen worden de mensen “gevaccineerd” en waarmee precies?

We stellen voor dat zolang deze vragen niet zijn beantwoord alle maatregelen onwettig zijn en kunnen worden opgeheven, alle virologen in quarantaine worden gezet en het Binnenhof de proefkonijnen voor allerlei experimenten uit eigen gelederen dient te leveren.

Het RIVM verspreidt nep-nieuws, de D-variant is een hoax. Iets wat er niet is zou muteren? Dominee Van Dissel c.s. moet ervan uitgaan dat 100% van de Nederlanders inmiddels “coronagelovigen” is.

Dan bouwen wij een eigen Nederland op, richten duizenden medisch-psychologische centra in voor mentale en fysieke genezing voor spijtoptanten die zich in de waan van de dag met een experimenteel gif hebben laten injecteren.

19 gedachtes over “Beloning: € 1,5 miljoen voor het aantonen van het SARS-CoV-2 virus door isolatie uit een mens

 1. Fantastisch, doet denken aan de actie van dr. Stefan Lanka omtrent het mazel-virus.
  Toch heb ik zo’n bruin vermoeden dat geen enkele “viroleugenaar” hier zijn vingers aan gaat branden.
  Ten eerste, die lui hebben geen greintje menselijkheid in hun donder. Ten tweede, de leugen in stand houden is hun verdien model en betaald vele malen beter.

  Geliked door 4 people

 2. Het naakte feit dat het bestaan van een virus nog nooit werkelijk is aangetoond maakt van heel het begrip virologie een pseudowetenschap. Iets wat de wetenschappelijke methode niet doorstaat kan dus onmogelijk als basis dienen om heel de wereldbevolking in een crisis te storten. Zogenaamde ” wetenschappers ” hebben zich dus ontpopt tot volksverraders en vormen een groot gevaar voor de mensheid in het algemeen.
  Wat is er in hemelsnaam gebeurd met het restant van echte wetenschappers ? Of zijn die er überhaupt niet meer ? Bestaat de mensheid nog maar uit twee soorten : zij die totaal verrot en crimineel zijn en zij die bang en wezenloos alles gewillig ondergaan ? Laat de mens als oppermachtig wezen op aarde zich nou vloeren door domme ongefundeerde angst ? Wij zijn toch Goddelijk scheppende wezens met een hoger bewustzijn, en nou laten wij ons massaal gewillig en argeloos door de Duivel bij de hand nemen en ons naar de afgrond leiden ? Ik zit er bij en ik kijk er naar en ik kan mijn ogen niet geloven, al heel lang niet meer !

  Geliked door 3 people

 3. Dank voor dit artikel, dit is iets waar andere ” alternatieve ” sites hun vingers niet aan willen branden, wat hun de titel van gecontroleerde oppositie oplevert. Lezers, deel met met iedereen die je kent !

  Geliked door 2 people

 4. Facts: Het is de verboden Biologische Oorlogsvoering door NATO
  1. US= volledig ZioNAZI (AshkeNAZI= Fake-Jews als de ROT_childs en Rogue_fell’s uit Ukraine/ Polen) Banksters en ZioNAZI Jesuit- controlled via Freemason-network sinds 1850 vanuit London, Rome, Basel en hun geheime diensten als CIA-MI5/6-Mossad-BND en hun filiaal RIVD
  2. Fauci and Gallo are CIA-DARPA-BioWarfare-agents en sinds 1982 BioWarfare-managers for CIA-DARPA-Depopulatie-Operaties en door de van oorsprong Duitse Prof. Duesberg blootgelegd als AIDS/HIV manipulanten in zijn over 700 pages gratis downloadable book “Inventing the Aids Virus” vanaf de Jaren 80.
  3. Fauci en CIA met de andere CIA-agenten Bill Gates and Klaus Schwab zijn de hoofd-drijvers voor de Corona- (lees “Kroon”) –BioWarfare-Operaties (SARS1 en 2 + MERS en COVIDvanaf 1984 door financiering van de ontwikkelingen van de biologische strijdmiddelen (valselijk Flu-Virus genoemd) die in BioLabs in Oxford en Pirbright (7 miles van Guilford bij London) alswel op de Erasmus Universiteit in Rotterdam door Fouchier en Koopmans vanaf 1984 alswel in de US, Canada en China warden ontwikkeld in opdracht van en gefinancierd door Fauchi en gepatenteerd door o.a. Gates.
  4. Het volgende “virus” door Fouchier ontwikkeld en door Fauchi gefinancierd ligt klaar voor de komende jaren en is vele malen gevaarlijker dan SARS 1 en 2 en is de Kroon (Corona) op hun werk voor hun “Agenda 21-30” Depopulatie-programma 2021-2030 zoals in 2014 in de Bilderberg-meeting in Copenhagen door CIA-contractor Deagel voorspeld (Forecasted) gepresenteerd en vorige maand van hun website verwijderd. Wees voorbereid op een komende catastrophe .

  Geliked door 2 people

  • Lou.Bedankt voor u reactie en de uitleg van de nepjoden,de khazariaanse mafia a.k.a. de deepstate/cabal/illuminati.Door deze monsters die verantwoordelijk zijn voor alle oorlogen,armoede en ellende van de laatste 2 eeuwen,krijgen alle echte joden hier de schuld van.

   Like

   • Presies juist begrepen Ron. Om dit ales exact te begrijpen luister naar onze echte Joodse vriend Henry Makow. Zijn Poolse grootouders zijn beiden vermoord in WW2 door de ZioNAZI van Hitler & Co zoals de 3x landverraad plegende “versetzprinz”. Hij beschreef en beschrijft nog dagelijks vanuit Canada hoe alles precies zit op zijn boeiende website HenryMakow .com

    Like

 5. Met het oog op wat dit artikel zegt en hetgeen “exegese” in eigen woorden herhaald:
  “Het naakte feit dat het bestaan van een virus nog nooit werkelijk is aangetoond, maakt van heel het begrip virologie een pseudowetenschap.”, wat dan te denken van de uitspraken van Piet/Pierre Capel?Werd de man door de “wappies” immers niet hooggeprezen?

  Like

  • Persoonlijk gaat het mij er niet om wat de heer Capel nu wel of niet gezegd/beweerd heeft. Het gaat om onomstotelijk bewijs voor het bestaan van een virus. Dat blijkt er wereldwijd niet te bestaan !
   Als heden ten dage onder omstandigheden ergens op grote schaal scheurbuik zou ontstaan zou het wellicht worden toegedicht aan een verschrikkelijk virus door de knullig toegepaste wetenschap in de virologie. Ik eis bewijs en dat zou voor iedereen moeten gelden. Dan is het zo over en sluiten met heel deze waanzin.

   Like

 6. Prima 1,5 miljoen voor diegene die het Crona t.w. Covid-19 VIRRUS kan aantonen. Volledig wetenschappelijk gedocumenteerd.
  Daar moet bijkomen dat de HELE bewijsgang reproduceerbaar (herhaalbaar) is.
  Ik weet alleen niet of die eerste ‘gang’ voldoende is ik denk dat hiermee ook de 4 postulaten van Koch worden bedoeld.
  Dus bij iedere willekeurige Covid19 patient moet het covid-19 virus geisoleerd kunnen worden en een gezond mens daarmee geinjecteerd die vervolgens ook gaat hoesten en proesten dus ook de crona covid19 griep krijgt en als laatste stap ook daaruit -uit die patient- dus weer het virrus kan worden geisoleerd, Alles conform de 4 postulaten van Robert Koch.

  Maar inderdaad als het niet bestaat dan is de 1e gang het isoleren van het virus al niet mogelijk.

  Like

 7. Het woord virus is ooit bedacht door een Nederlander Martines Willem Beijerinck. Hij veronderstelde toen bij planten dat er iets kleiner dan bacteriën was en dat dat een ziekte verwekker is en noemde dat dan een ” virus ” in het jaar 1898 gepubliceerd. Maar tot op de dag van vandaag (123 jaar later) is er nog nooit iemand in staat geweest om een virus te isoleren en aan te tonen dat het een ziekte verwekker is. Dus als de basis niet te bewijzen valt, dat het daadwerkelijk bestaat. Waarom worden dan allerlei beweringen door de medische wetenschap gedaan en het als een feit gepresenteerd. Daarmee maken zij zich bewust schuldig van valsheid in geschriften. Want ook de gehele medische wetenschap, waar onze zogenaamde gezondheidszorg op fundeert is. Is met list en bedrog tot stand gekomen en uitgegroeid tot een miljarden bedrijf. De oprichters (Rockefellers) hebben de bewezen natuurlijke geneeskunst stukje bij beetje verboden en uitgewist in ons geheugen. Want dat was niet te patenteren en de mensen werden daardoor weer gezond van. Wat bij onze gezondheidszorg nooit het geval is, maar enkel aan symptoom bestrijding doet. Dit levert veel meer geld op en is het ook te patenteren. Onze gezondheidszorg is gebaseerd op veel geld verdienen ten koste van de zieke en nooit op het genezen van de zieke. Zo betekent vaccin in het latijn letterlijk vergif en dat wordt nu in alle talen ontkent met het zogenaamde covid-19 vaccin. Alleen in Nederland gaan er al ongeveer 17.000 mensen dood per jaar in ziekenhuizen door ondeskundige behandelingen. Wat zou het wereldwijd zijn?

  Geliked door 1 persoon

  • We’re only in it for the money…
   Wij hoeven eigenlijk niet te werken.
   Wij doen het alleen voor het geld.
   Enne,geld bestaat feitelijk niet eens.
   Denk daar eens goed over na.

   Like

 8. Salutogenese
  Hoe komt het dat de ene mens kan overleven en zelfs onverwacht gezond kan zijn, ondanks het doormaken van ervaringen als angst voor confrontatie met de dood, honger en marteling en de andere mens ziek wordt als ze onder dezelfde zware omstandigheden verkeert?
  Deze vraag stelde de Israëlische socioloog Aaron Antonovsky (1923-1994) zich, toen hij onderzoek deed onder overlevenden van de Duitse concentratiekampen.
  Sinds driehonderd jaar geldt in de geneeskunde pathogenese: het ontstaan/de oorsprong van lijden.Bij zijn onderzoek introduceerde Antonovsky een nieuw begrip: salutogenese: het ontstaan/de oorsprong van gezondheid. Zijn belangrijkste conclusie was dat er een sterke verbinding is tussen lichaam en geest, waarbij het erom gaat dat iemand het gevoel heeft dat er een samenhang (Sense Of Coherence) in zichzelf en in het leven is.

  Samengevat houdt deze SOC in dat datgene wat gezondmakend is, neerkomt op de volgende drie aspecten:
  het gevoel de situatie te begrijpen
  – de stimuli van de interne en externe omgeving zijn voorspelbaar, gestructureerd en verklaarbaar. Het gevoel een situatie of gebeurtenis te kunnen doorzien, of indien dat niet het geval is stappen te kunnen zetten om de noodzakelijke informatie hiervoor te verkrijgen.
  de zin er van in te zien
  – het vertrouwen hebben dat het de moeite waard is om betrokken te zijn en te investeren
  invloed uit te kunnen oefenen
  – genoeg vermogens hebben om zelf invloed op de situatie uit te kunnen oefenen of om de hiervoor benodigde vaardigheden aan te leren.

  Kernaspecten zijn:
  de vaardigheid van de mens met het vreemde, met conflicten om te gaan en in deze wisselwerking sterker te worden. Het principe van stress leren verdragen en niet alleen vermijden.
  De grenzen van lichamelijke en psychische belastbaarheid verkennen en te leren deze nog verder te verleggen.
  Hoe leer ik levenssituaties te accepteren en innerlijk en uiterlijk flexibel te zijn? Hoe leer ik om te gaan met frustraties en stress? Hoe ontwikkel ik een stabiel karakter?

  Geliked door 1 persoon

 9. Pingback: dotcom.radio aflevering 265 van 25-06-2021 – Create a Better World -

Reacties zijn gesloten.