Onderzoek mondkapjes: “Zwaar toxisch en milieubelastend door uitlogen van micro- en nano-partikelen

Zwaar belastend voor het milieu betekent ook dat het menselijk gebruik van deze mondkapjes onverantwoord is en de volksgezondheid zware schade toebrengt. Het past in het kader van de overheid: “ALLE maatregelen moeten de pijngrens verleggen”. Het hele “corona” Psy-Op verhaal is niet op een “virus” gebaseerd, maar op het vernietigen van de menselijke weerbaarheid.

Bericht uit Bevrijd Nederland aan het “Onderwijzend personeel in overtreding”

Als u, onderwijzend personeel, wilt weten wat u persoonlijk de kinderen aan gezondheidsschade toebrengt, lees dan vooral het onderstaande rapport. U bent als volgzaam onderwijzend personeel duidelijk bezig met een poging tot doodslag op de middellange termijn. Het onwettige opleggen van het dragen van mondkapjes ten teken dat u en de kinderen zich hebben onderworpen aan een niet democratisch bedrijfsreglement, zal worden gestraft. Kinderen lijden massaal schade aan deze regel, in weerwil van het feit, dat het voor de gehanteerde drogreden – bescherming tegen “iets”- absoluut niet werkt en derhalve strijdig is met de Rechten van het Kind. Het milieu gaat er aan kapot, wat denkt u dat het met de kinderen doet? Haal uw scheikundeleraar er even bij en laat hem uitleggen waar de kinderen zoals straks aan komen te overlijden. Niet aan een “killer-virus”. Niet aan een “pandemie”. Maar wel aan u, het schaapachtige onderwijzend personeel die klakkeloos orders opvolgt op straffe van een berisping. U gedraagt zich dientengevolge in de gebouwen als een kampbeul anno 2021. Uw ondergeschikten laat u als NSB’ers patrouilleren en terroriseren. U vergrijpt zich aan onschuldige kinderen en maakt ze soms nog medeplichtig als het u past. Kindermishandeling onder het excuus van “Ik handelde in opdracht”. Daarmee heeft u uw hoofd al in de strop gehangen in afwachting van het vonnis.

Het VEEMGERICHT zal korte metten met u maken in een simpele en korte procedure.

Ergens in Nederland – 20 mei 2021

De Hoge Commissaris van de 2e Bataafsche Republiek


An investigation into the leaching of micro and nano particles and chemical pollutants from disposable face masks – linked to the COVID-19 pandemic

Author links open overlay panelG.L.SullivanaJ.Delgado-GallardobT.M.WatsonaS.Sarpb

Abstract

De productie van plastic wegwerpmaskers (DPF’s) is in China alleen al opgelopen tot ongeveer 200 miljoen per dag, in een wereldwijde poging om de verspreiding van het nieuwe SARS-CoV-2 virus tegen te gaan. De ongepaste en ongereguleerde verwijdering van deze DPF’s heeft echter het plasticvervuilingsprobleem waarmee we nu al te maken hebben, versterkt en zal dat blijven doen. Deze studie is toegespitst op de emissie van verontreinigende stoffen door 7 DPF-merken die in water werden ondergedompeld om de milieuomstandigheden na te bootsen als deze DPF’s zouden worden gestort. De DPF-uitlogingsproducten werden gefilterd door anorganische membranen, en zowel de met deeltjes afgezette organische membranen als de filtraten werden gekarakteriseerd met technieken zoals FTIR, SEM-EDX, lichtmicroscopie, ICP-MS en LC-MS. Uit alle geteste DPF’s werden micro- en nanoschaal polymere vezels, deeltjes, kiezelachtige fragmenten en uitloogbare anorganische en organische chemicaliën waargenomen. Sporen van betreffende zware metalen (d.w.z. lood tot 6,79 µg/L) werden gedetecteerd in associatie met siliciumhoudende fragmenten. ICP-MS bevestigde ook de aanwezigheid van andere uitloogbare metalen zoals cadmium (tot 1,92 µg/L), antimoon (tot 393 µg/L) en koper (tot 4,17 µg/L). LC-MS-analyse identificeerde polaire uitloogbare organische stoffen die verband houden met plastic additieven en verontreinigingen; polyamide-66 monomeer en oligomeren (nylon-66 synthese), oppervlakteactieve moleculen, kleurstofachtige moleculen en polyethyleenglycol werden alle voorlopig geïdentificeerd in het percolaat. De toxiciteit van sommige van de gevonden chemicaliën en de veronderstelde risico’s van de rest van de aanwezige deeltjes en moleculen doen de vraag rijzen of DPF’s veilig zijn om dagelijks te worden gebruikt en welke gevolgen te verwachten zijn na de verwijdering ervan in het milieu.


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135421002311

6 gedachtes over “Onderzoek mondkapjes: “Zwaar toxisch en milieubelastend door uitlogen van micro- en nano-partikelen

 1. Een oude tegeltjeswijsheid : Hoe goedkoper de chinees des te minder vlees . Hou goede zin en de maaltijd erin . Iemand al een tegeltje met mondkapje waar genomen ?

  Like

 2. Misschien/Zeker doen ze er wel expres giftige stoffen in (of moeten ze doen van de “Cabal” ïlluminatie” “Vrije topmetselaars” of hoe ze ook zichzelf noemen.).
  Het zou mij niet verbazen overigens. LES: maak je eigen inlegkruisjes, babyluiers en wat al niet van oude lakens e.d.
  Benieuwd wat er nu danwel straks allemaal in ons WC-papier zit!!!
  Weet U nog wel: Vorig jaar de aankondiging van de Carona pandemie. In één dag de schappen met WC-papier leeg bij de supermarkten. Ik zou het als hulpje van de Cabal wel weten…..

  Like

 3. En wat te denken van de afvalberg. De mm-ers (meeste mensen) sorry sommige mensen zijn te beroerd om de Smoelpampers, de Lafbeklapjes, de Slavenmaskers, de Covidspuugdoekjes, de Ademnoodkapjes enz in de vuilnisbak te deponeren!
  In diverse steden in Nederland en in de rest van de Wereld zijn al vissen, eenden en zwanen in vijvers verstrikt geraakt en/of gestikt in alle covid-19 wegwerprommel. Tis maar daduhetweet.

  Like

Reacties zijn gesloten.