Jacques Attali 1981: “Oud, zwak, nutteloos en stupide – in die volgorde uitroeien graag”


Voor hen die er zich over verbazen dat de heersende macht zich zo gemakkelijk meester heeft kunnen maken van de menselijke geest en daarmee de wil buiten werking heeft weten te stellen.

Eén van de oorzaken is het schier onbegrensde vertrouwen dat mensen in “de overheid” of “de regering” stellen. Parallel daaraan is het totale gebrek aan historisch besef en de morele wil om af te rekenen met hen, die dat vertrouwen 24/7 en eeuwen aan een stuk hebben geschonden.

En… ze schrijven het ook gewoon op, zodat we het alvast weten en nooit kunnen zeggen: “Wir haben es nicht gewußt”.

Eén van die doldwaze geheel van zichzelf vol zittende “intellectuelen” is een Algerijnse asielzoeker van Joodse afkomst Jacques Attali. [LINK] Adviseur van Franse presidenten en een in het bezit van een overlopend superioriteitsgevoel. Deze mensenhater leeft nog steeds. Exact 40 jaar geleden wist hij de oplossing al voor de (niet bestaande) overbevolking van de wereld. Zoals al deze “voorname denkers” bestaat deze oplossing altijd zonder hun eigen betrokkenheid. Met zijn 80 jaar loopt hij pakweg 15 jaar achter op zijn eigen schema.

Uw dienaar spreekt….met de Holocaust nog in gedachten….:

“In de toekomst zal het erom gaan een manier te vinden om de bevolking te reduceren. We zullen beginnen met de oudsten onder ons, want als hij eenmaal ouder is dan 60-65 jaar, leeft de mens langer dan hij produceert en dat komt de maatschappij duur te staan.
Vervolgens de zwakken en de nuttelozen die niets bijdragen aan de samenleving want dat zullen er steeds meer worden. Tenslotte uiteindelijk vooral de stommelingen.
Euthanasie gericht op deze groepen. Euthanasie moet een essentieel instrument zijn binnen onze toekomstige samenlevingen, in alle gevallen.
Natuurlijk zullen we niet in staat zijn om mensen te executeren of kampen te organiseren. We zullen ons van hen moeten ontdoen door hen te doen geloven dat het voor hun eigen bestwil is.
Een te grote bevolking, die ook nog voor het grootste deel onnodig is, is economisch te duur. Sociaal gezien is het ook veel beter voor de menselijke machine om abrupt te stoppen in plaats van geleidelijke degeneratie.
We zullen niet in staat zijn om intelligentietests af te leggen op miljoenen en miljoenen mensen, dat kunt u zich voorstellen!
We zullen er iets op vinden of het gewoon zelf veroorzaken. Zoals een pandemie die zich op bepaalde mensen richt, een echte economische crisis of niet, een virus dat ouderen of bejaarden zal treffen, het maakt niet uit, de zwakken en de angstigen zullen bezwijken.
De stommelingen zullen het geloven en vragen om snel behandeld te worden. We zullen er voor gezorgd moeten hebben dat we deze behandeling gepland hebben, een behandeling die de oplossing zal zijn.
De selectie van de idioten zal dus vanzelf gebeuren: zij zullen geheel op eigen initiatief naar het slachthuis gaan.

Jacques Attali – Histoire de la Future (1981)

Hij gaf begin 2017 zijn volle steun aan zijn vroegere medewerker Macron, toen die op weg ging naar het presidentschap. Dan weten we meteen hoe Macron is “grootgebracht”.

Jacques Attali is nu 80 jaar. Hij heeft zichzelf een heel leven cadeau gegeven. Nooit iets geproduceerd. Hij had direct met het badwater doorgespoeld moeten worden.

19 gedachtes over “Jacques Attali 1981: “Oud, zwak, nutteloos en stupide – in die volgorde uitroeien graag”

 1. Als we beginnen met de nuttelozen en de stupiden.
  Zeer goed plan, hoef je alleen maar te kijken of ze “blauw” bloed hebben.

  • Als WE de definitie van ‘nutteloos’ en ‘stupide’ even toepassen op meneer Attali zelf en alle -nogmaals ik zeg- ALLE politici dan dan weet ik wel welke nutteloze/stupide mensen politie en leger direct moeten oppakken, aan het Volk moet overleveren en door HET Volkstribunaal laten berechten !

   p.s. Niet alleen is deze Attali uitermate boosaardig misanthroop, misdadig, totaal lorretje maar ook nog heel erg dom, want inderdaad met zijn blijkbaar geslonken geest en vervolgens gaan rottende wiskunde knobbel zou hij de honderden nee duizenden andere aspecten van de mens en de menselijke evolutie resp. nodig voor een evenwichtige samenleving in overeenstemming met de natuur en de onkenbare menselijke geest maar vooral menselijke ziel niet over het hoofd hebben gezien.

   p.p.s. Ach hij is ook nog eens Joods. Btw toen ik voor het eerst zijn portret zag vond ik hem verdacht/onverwacht veel lijken op mieneer Coutinho, *) u weet wel onze voorganger van Jaap van Dissel van het RIVM!!!!!! Coutinho, die in Afrika met een volautomatische vaXXiNAZIE-spuit hele horden Afrikaanse kindertjes staat te redden van de vele verschrikkelijke tropische infectie (haha) ziekten als eenbola, mala ria etc. etc.

   Kijkt U zelf even?
   *) mag helaas geen links meer plakken, maar vergelijkt u rustig maar eens via google/wikipedia resp. afbeeldingen.

   • Zo had hij ook bijvoorbeeld kunnen denken aan al die TV commentatoren eruit gooien en positieve rationele programma’s uit te zenden, waardoor mensen de werkelijkheid en de waarheid i.p.v. leugen en brainwash krijgen voorgeschoteld.
    Idem dito met het crimineel ondoorzichtige politieke systeem annex politici en vervolgens een BBB Beter Burger Bestuur installeren 🙂 🙂 {ach, waar doet die afkorting mij ook weer aan denken? }
    Zo zou de verstedelijking b.v. kunnen worden aangepakt, waardoor mensen meer natuur en meer geluk vinden en vanzelf dat achterlijk reizen van ik wil de hele wereld zien en dan sterven 🙂 🙂
    En niet te vergeten het geldsysteem wat de echte waarde van arbeid en goederen weergeeft en een grens stelt aan armoede en absurde verrijking.
    Zo zou …enz enz enz

    Kortom zo zouden we met zijn allen de echte problemen gezamenlijk kunnen aanpakken, te beginnen met dit soort mensen op te pakken wegens totaal mensonwaardige crimineel opruiende TAAL .

 2. WAO eerst ,is een uitvreter en kost minimaal 300 miljoen per jaar . Volslagen weggegooid geld . Laat het nederlandse volk dag in dag uit bedonderen via een hoerige NPO en met rechters ,die zelfs de duivel zou afkeuren om over aartsleugenaar MR maar niet te praten , deze valse nicht .

 3. Al die oude Khazaren kunnen inderdaad onmiddellijk geruimd worden. Onbegrijpelijk dat ze niet met zich zelf zijn begonnen. De Sorossen, Gates en Schwabs van deze wereld hebben nog nul nut gehad, dan alleen zichzelf te verrijken ten koste van de hele wereldbevolking.

  Maar laten we vooral beginnen door deze “mensen” geen Joden meer te noemen. Ze zijn net zo weinig Joods als U en ik.

   • Er was geen Diaspora.
    Na de jaartelling hebben, net als bij het Christendom, groepjes mensen zich bekeerd tot het Jodendom. Deze Joden zijn geen afstammelingen van Sem, de grootvader van Abraham, dus geen semieten…
    Dit kun je ook duidelijk zien aan hun uiterlijk.

    De Sefardische Joden, hun roots is voornamelijk te vinden in Spanje en Portugal…, dat kun je zien aan hun uiterlijk…
    De roots van de Asjkenazim Joden ligt in Oost-Europa…, ook dat zie je aan hun uiterlijk…
    De Khazaarse Joden zijn afstammelingen van de oude Khazaren en hebben dus Turkse roots….ook dat kun je zien aan bijv. Mayer Amschel…, of Golda Meir…
    Chinese Joden zien er ook voor 100% uit als Chinezen..
    En de Eritrese Joden zijn even zwart als alle andere bewoners van Eritrea.

    Ondanks dat de Romeinen geschiedschrijvers gebruikten, is er niets terug te vinden over een ‘Joodse diaspora’ die zou hebben plaatsgevonden na de vernietiging van de Tweede Tempel en de onderdrukking van de Bar Kokhba-opstand in 135 na Christus. Joden zouden volledig uit Eretz Yisrael zijn verdreven, en gedurende de 19e eeuw waren ze bijna afwezig…, zo wordt ons verteld.
    Maar het is een te bewijzen verzinsel. DNA zal de waarheid vertellen.

    De Joden bleven in 135 na Christus. En velen van hen zijn er nog steeds, hoewel velen zichzelf niet langer joden noemen.
    Als Palestijnse Arabieren beweren dat hun voorouders hier “sinds onheuglijke tijden” woonden, is dat niet helemaal een leugen. Simpel gezegd zwijgen ze over het feit dat hun voorouders Joden waren die op een bepaald moment met geweld tot de islam werden bekeerd.

    Dus de Joodse immigranten sinds 1880 zijn geen nazaten van “De Kinderen Israëls” en zijn dus niet het uitverkoren volk die in de Thora of Oude Testament benoemd worden. Zij, de bekeerde joden, zijn op het verkeerde been gezet door hun echte voorouders. Zij hebben geen enkel voorouderlijk recht op Israël. Wat een triest verhaal als je er goed over nadenkt.
    Maar nog triester is het voor het volk, de echte Joden, dat voor 1880 ononderbroken in Palestina wonen. Zij werden plotseling overlopen door hordes ‘bekeerde joden’ die beweren dat ‘Zij’ de nakomelingen van het uitverkoren volk zijn en daarmee alle rechten op dit stuk land claimen.

    Natuurlijk zijn ‘Zij’ ook een uitverkoren volk, maar niet van JHWH de God van de Joden, maar van de Financiële/Economische wereldmacht. Een zeer kwaadaardige macht…

    • Dit is zwaar anti-semitisch.
     Of het nu wel of niet waar is. Het is ongeveer te vergelijken met al die raketjes van Ghamasj.
     De dagen van dit krantje zijn geteld.
     Zo maken we het de rechter wel erg gemakkelijk.

     Alles wat geen bron uit de gecontroleerde pers heeft is fake.
     Volkomen logisch:
     “Wij moeten volgens de spelregels werken van hen die ons uit de weg willen ruimen.”

    • Wat voor Joden werden er dan tussen 1940 en 1945 hier in Nederland, Frankrijk enz opgepakt?
     En hoeveel percent is daarvan wel niet na WO II in Palestina terecht gekomen, dat direct werd omgedoopt in IsraHEL??? Wat is waar en wat is leugen van die hele Hollocaus??? Of waren het gewoon net als de Hugenoten ….??? Vragen, vragen en nog eens vragen, toch?

    • Ja, wat is de waarheid?

     Tot 1948 was het verborgen, maar onderling wel bekend, dat de oorspronkelijke bewoners van Palestina — dus niet de Europese (Joden) immigranten en ook niet de Arabische (moslims) immigranten — voor 90% Joods bloed hebben. De bewijzen liegen er niet om maar wordt zoals zovelen waarheden uit de westerse media/scholing gehouden zoals zoveel wetenschappen waar belangen aan kleven…

     Arabische dorpen, waar Joodse Arabieren wonen, zijn te vinden in verschillende delen van Judea en Samaria. Onder hen zijn Kfar Anza in Samaria, Samoa in het zuiden van Judea, dorpen in de Tel Arad-regio enz.
     Rav Stein van het nieuwe Sanhedrin zegt: “We weten dat ongeveer 200 jaar geleden het Galilese dorp Sakhnin een Joodse stad was met een actieve synagoge. De Turken dwongen de inwoners zich tot de islam te bekeren, maar de mensen daar weten van hun joodse afkomst. ‘
     Ook de Savarka-clan, deze omvat 4 duizend bedoeïenen, verspreid over de Sinaï en de Negev zijn allemaal Joden, zoals een van de hoofden van de clan in puur Hebreeuws zegt. Voor het spreken bedekte hij wel zijn gezicht, omdat het gevaarlijk is om zulke dingen openlijk te zeggen: “Ze hadden geen keus, het was eeuwen geleden … Ik herinner me dat mijn moeder en grootmoeder kaarsen aanstaken voor Sjabbat, en ze hadden een speciale mikvah …”
     Ook andere bedoeïenen, bijv. de Misinai’s-clan ten oosten van Hebron herinneren zich dat hun voorouders een speciaal stuk deeg verbrandden (dat doet denken aan de bijbelse instructie om een klein stukje deeg te scheiden bij het bakken van brood), kaarsen brandden op graven, en ook kleren scheurden en een zevendaagse shiva zaten voor de doden (en niet drie dagen zoals moslims het beoefenen).
     Zelfs tot op de dag van vandaag doen ze besnijdenis zeven dagen na de geboorte van een jongen (in tegenstelling tot moslims die het doen op 13-jarige leeftijd).
     Veel Arabische huizen hebben een mezoeza-uitsparing in het deurkozijn en in sommige gevallen is er zelfs een kleine boekrol verborgen. In een ander dorp, direct grenzend aan Hebron vanuit het zuiden, woont een afstammeling van Spaanse joden, Mohammed Amsalem. Hij vertelt dat iedereen in de stad weet dat hij en zijn hele clan Joden zijn. “Onze oude mensen zeggen dat onze voorouders in de 15e eeuw, tijdens de Spaanse inquisitie, via Marokko naar dit land kwamen. Ze vestigden zich in Ramla. Toen kwamen de Mamelukken en dwongen hen zich tot de islam te bekeren, waarna ze naar het gebied ten zuiden van Hebron verhuisden. ”
     Amsalem zegt dat ze besloten hun Joodse wortels te onthullen na de Zesdaagse Oorlog van 1967, toen ze hoorden dat de Joodse gemeenschap in Hebron was hersteld. “Maar de Joden zagen dat we geen kennis hadden van hun religieuze praktijk en weigerden ons te accepteren … Als de Joodse gemeenschap vandaag ermee instemde ons te accepteren, zouden we er graag bij aansluiten.”
     In het zuiden van de Hooglanden van Hebron is de helft van de Arabieren op de hoogte van hun joodse afkomst.
     Vroeger praatten ze er openlijk over, nu zijn ze bang… Een man die een zilveren chanukiah tentoonstelde die van generatie op generatie door zijn voorouders is doorgegeven, werd aangevallen door terroristen. Ze hebben hem zes weken aan zijn benen opgehangen, waarna hij gehandicapt achterbleef….

     Dus, zoals blijkt uit de feiten die historici niet zo graag, of niet mogen, verspreiden in de msm, klopt er iets niet…

 4. Boekje is al jaren uit de handel.
  Jij hebt dus nog een origineel exemplaar waar het “verzonnen” stuk niet bij staat.
  Als ik jou was zou ik direct aangifte doen bij de politie en Interpol en deze krant laten verbieden.
  En WordPress deze site weer laten verwijderen, die doen dat direct.
  Goed werk.

 5. Dit verhaal is pas FAKE als FACEBOOK het met duizelingwekkende snelheid oppakt en verspreidt. Is niet gebeurd. Zouden ze zitten te slapen? Per slot van rekening is dit onbespoten krantje bij miljarden bekend.

  Facebook is DARPA. We zitten in een OORLOG. Asymmetrisch.

 6. Pingback: Jacques Attali 1981: “Oud, zwak, nutteloos en stupide – in die volgorde uitroeien graag” – Econamic Global Organizations

 7. Het is altijd zo fijn om tot een bepaalde groep te behoren. Soms geeft dat (voor mij schijnbare) steun en heeft (ook schijnbare ) goede kanten, maar soms ook niet. Maar niemand uit al die groepen die de seculiere en menselijke gedachte-grenzen kan overschrijden en ziet wat de werkelijke menselijke waarden zijn of behoren te zijn willen we elkaar niet totaal uitmoorden, de ene oorlog na de andere entameren(jaja een moeilijk woord 🙂 ), de ene na de andere buurt-, huis- of anderszins ruzie met elkaar hebben, de ene na de andere uitbuitende actie …snappez vous? Tja dat krijg je dan ook als je je tot een bepaaaaalde of wat voor groep dan ook HOORT !

  • Dat er bepaalde groepen/mensen aan de ‘top’ staan, staat buiten kijf en of die nu Joods zijn of Katholiek of wat dan ook, feit is dat er direct bepaalde ‘gewone’ mensen zijn (in alle landen) die zich hierbij aansluiten om OOK macht , maar dan onder supervisie van weer andere groepen/mensen, uit te kunnen oefenen.

   Er zijn er vele maar laten we om de gedachten te bepalen er eentje van de vele noemen: Het studenten corps Minerva in Leiden, idem in Utrecht idem in de VS idem in ….enz enz enz.
   Rhetorische vraag: Kwam Rutte niet uit de groep Minerva Leiden?

   Antwoord: Nou dan!
   klaar
   duidelijk ….

 8. Pingback: World Economic Forum: “SELECTIE van de IDIOTEN” | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

Reacties zijn gesloten.