Covid-‘vaccins’: Gigantische aantallen bijwerkingen niet gerapporteerd!

Door: Jon Rappoport

17 mei 2021

Een reeds lang bestaande particuliere organisatie, het National Vaccine Information Center, heeft een analyse gemaakt van de database van de Amerikaanse overheid, het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Op 7 mei 2021 telt het VAERS 192.954 meldingen van ongewenste bijwerkingen in verband met COVID-vaccins.

Deze voorvallen bestrijken het spectrum van milde voorbijgaande effecten tot en met de dood.

VAERS heeft altijd meerdere problemen gehad.

Eén: Artsen zijn niet wettelijk verplicht bijwerkingen te melden.

Twee: Er is geen uitgebreide testprocedure om te bepalen of een bijwerking daadwerkelijk door een vaccin wordt veroorzaakt.

Drie: Patiënten kunnen bijwerkingen melden, maar aarzelen vaak om dat te doen.

Vier: Verreweg het grootste probleem is dat de meeste Amerikanen niet eens weten dat VAERS bestaat.

Daarom is, alles in aanmerking genomen, het ONDERRAPPORTEREN van bijwerkingen de voornaamste tekortkoming van VAERS.

Er zijn vele pogingen gedaan om de mate van onderrapportage in te schatten. Volgens deze schattingen moeten de VAERS-getallen met 10 tot 100 worden vermenigvuldigd om een nauwkeuriger beeld van de bijwerkingen te krijgen.

Tien maal het huidige aantal bijwerkingen van het COVID-vaccin zou gelijk zijn aan 1.929.540. Honderd maal het huidige aantal=19.295.400. Hoe dan ook, het aantal is duizelingwekkend.

De sterfgevallen nemen per dag progressief toe. Tot en met 7 mei 2021: 4.057

Permanent Disability=2,475. Doctor’s Office Visit=32,801. Emergency Doctor/Room=25,566. Hospitalized=11,538. Birth Defect=112. Life-Threatening=3,548.

Hier zijn andere zeer verontrustende categorieën van VAERS bijwerkingen, vanaf 30 april. Blijvende invaliditeit=2.475. Bezoek aan dokterspraktijk=32.801. Spoedeisende hulp =25.566. Ziekenhuisopname=11.538. Geboorte afwijking=112. Levensbedreigend = 3.548.

Toch blijven overheidsfunctionarissen en nieuwszenders de mantra “veilig en effectief” herhalen en er bij iedereen op aandringen de prik te nemen.

Iedereen die het vaccin krijgt wordt verondersteld vooraf geïnformeerd te zijn over de risico’s. Ik verzeker u dat NIEMAND deze cijfers over bijwerkingen krijgt, plus het advies om daarbij de cijfers met 10 of 100 te vermenigvuldigen.

Het structurele ontbreken van toestemming op basis van de juiste en volledige informatie is in strijd met elke medische code.

Ik kan u ook verzekeren dat de FDA, die overweegt de huidige COVID-vaccins al dan niet volledig goed te keuren, de cijfers over bijwerkingen niet met 10 of 100 vermenigvuldigt.

Hier is nog iets om te overwegen. Zelfs het vermenigvuldigen van de VAERS cijfers met 100 kan niet voldoende zijn, omdat de RNA COVID injecties gebruik maken van een nieuwe technologie die a) nog nooit eerder op het publiek is gebruikt en b) helemaal geen vaccin is; het is een genetische behandeling.

Zoals ik in recente artikelen heb laten zien, is het hele terrein van genetisch onderzoek vergeven van leugens, pretentie en onvoorspelbare gevolgen met een vermenigvuldigingseffect. Het idee van het inbrengen van een enkele genetische verandering in een persoon en het beperken van de effecten om het beoogde doel te bereikenis een fictie. Onverwachte veranderingen treden nu eenmaal vaak op. En de negatieve verstorende effecten, op lange termijn, zijn onbekend.

Die effecten zullen nooit in een databank worden opgenomen.

BRONNEN:

(in aantocht)

7 gedachtes over “Covid-‘vaccins’: Gigantische aantallen bijwerkingen niet gerapporteerd!

 1. Ik stel mij toch voor dat de bedenkers en daders van deze WERELDWIJDE PLANDEMIE allang weten wat dit gif, deze rommel, dit GMO-mengseltje ookwel liefkozend “vaccin” genoemd doet!!!
  Of, althans in grote lijnen wat het doet en vooral moet doen!
  Zeker al jaren van te voren is dit plan bedacht, dus zullen ze uit en te na op dieren en zelfs op mensen (want als ze over lijken gaan, dan kunnen er voor de vaXXin proeven nog wel bij en aangezien ook pedofilie geen enkel probleem voor ze is, zullen (ja sorry ik moet het toch zeggen: de waarheid is soms hard & medogenloos) ze daarvoor zelfs kinderen en baby’s hebben gebruikt.

  De onderrapportages her en der in de US, de Vaers en hier in Neanderland het Lareb zullen inderdaad een factor (ik schat) 50x tot 200x te laag zijn.
  Even persoonlijk: wat ik in mijn directe omgeving zie is een vrij gesloten houding, de meeste mensen lopen met hun vaccinatie-klachten niet zo te koop, vandaar.

 2. U schrijft in uw artikel “tien maal het huidige aantal bijwerkingen van het COVID-vaccin zou gelijk zijn aan 1.157.277. Honderd maal het huidige aantal=11.157.277. Hoe dan ook, het aantal is duizelingwekkend”

  10x een getal is een nul áchter het getal. Dus niet 1.157.277, maar 1.572.770 en 100x twee nullen, dus 15.727.700 ipv 11.157,277. Het was natuurlijk al heel wat, maar toch….
  Lydia

 3. Neem de dodelijke corona vaccinazi,s niet.Laat je niet testen met de nep PCR test je krijgt een schadelijke gel in je neus die je pijnappelklier aantast.

 4. Agnes zou het niet over haar Kant laten gaan dat ze onvolledig zou rapporteren..

  Tja het is niet te bevatten voor de slapende mens maar alles is te vinden, in ieder geval genoeg om gewaarschuwd te zijn. Zelfs dat is niet nodig, gewoon even alles opeen rijtje zetten wat ze je officieel melden zou afdoende moeten zijn tot weigeren.

 5. Mensen die zijn misleid om de gezondheid van hun kinderen op te offeren, door ze te laten testen en vaccineren zullen zich waarschijnlijk heel slecht voelen als ze erachter komen,,,,,,,,,,,,, wat die vaccinatie eigelijk inhoud.

  Alle seinen staan op ROOD.
  Alle bellen rinkelen.

  Centimeters verwijderd van de afgrond…

Reacties zijn gesloten.