John Podesta (Pizza Gate) ter dood veroordeeld. Next!


7 mei 2021

Nadat de aanklager een lange lijst beschuldigingen terzijde had gelegd wegens tijdgebrek, heeft het Militaire Tribunaal vonnis gewezen.

Zonder een moment te aarzelen, kondigde het Tribunaal aan dat zij tot een uitspraak was gekomen, waarbij Podesta schuldig werd bevonden op alle aanklachten. Het Tribunaal – bestaande uit drie vrouwelijke officieren – adviseerde Podesta de doodstraf te geven voor zijn zware misdaden. Niet alleen het verkrachten van kinderen, maar in samenwerking met Hillary Clinton tot drie keer toe een moordaanslag op Donald Trump te organiseren. Hij huurde Chinese moordenaars in en heeft geprobeerd Trump in het Vaticaan te vergiftigen via een contact van Clinton. In een sprookjesland zou deze topcrimineel meervoudig ter dood moeten worden veroordeeld.

Omdat de beschuldigde werd bijgestaan door een advocaat – Trisha Anderson – die van mening is dat een hoger beroep nog mogelijk is, omdat de verklaringen van Podesta op papier zijn gezet, nadat hem was toegezegd dat de doodstraf van tafel was en hoogstens levenslang zou krijgen.

“Mevrouw Anderson, begrijpt uw cliënt het vonnis, en heeft hij een voorkeur voor de wijze waarop deze straf zal worden uitgevoerd? vroeg vice-admiraal Crandall.

Podesta brak in tranen uit, zijn schouders schokten en zakte door zijn benen.

“U vermoordt hem, dus u zegt het maar….” zei Trisha Anderson.

De aanklager nam wederom het woord.

“Welnu dan. Deze commissie besluit dat John Podesta de doodstraf krijgt door een vuurpeloton, te voltrekken op 1 juni. Deze zitting van de militaire tribunaalcommissie is beëindigd.”

Terwijl Podesta op de been werd geholpen en uit de tribunaalkamer werd begeleid, zei zijn raadsvrouw dat zij tegen de beslissing in beroep zou gaan.

Oorlogsrecht. Het heeft er alle schijn van dat deze raadsvrouwe geen sjoege heeft van de gang van zaken in oorlogstijd. Dat je dus niet in beroep kunt gaan tegen het vonnis van een Militair Tribunaal.