De Militaire Optie is nog de enige weg naar bevrijding


24 april 2021

Duitsland – april 2021

De Bondsregering heeft de nieuwe totalitaire volmachtswet aangenomen: “Ermächtigungsgesetz”. Met deze wet het het Duitse p[arlement ALLE bevoegdheden aan de regering overgedragen en ALLE Deutsche Länder buiten gevecht gesteld. Het totalitaire regime is een feit. Dit is 88 jaar na de staatsgreep van A. Hitler op 24 maart 1933, toen een soortgelijke wet door het parlement werd goedgekeurd en de facto ALLE macht aan de “Redder des Vaderlands” overdroeg.

De aanleiding toen was de false flag van de Nazi’s die de Reichstag in brand staken en de schuld gaven aan tegenstanders van Duitsland, de Joodse bolsjewieken. In 2021 wordt de dictatuur opgehangen aan een “pandemie”, het grootste bedrog van de laatste 88 jaar. We kunnen deze staatsgreep tegen de burgerij het beste “Merkel’s Overkill” noemen. De gehoorzame Duitse bevolking doet precies wat de Bondsregering aan decreten uitvaardigt, deze wet bevestigt het alleen maar.

Maar er zit een kardinale fout in verweven. Het buiten gevecht stellen van de Duitse deelstaten is ongrondwettelijk – voor zover men het SHAEF reglement (Grundgesetz) een grondwet mag noemen. Dit reglement is namelijk een tijdelijke voorziening, omdat een echte grondwet (Verfassung) pas kan worden geactiveerd als de Duitse bevolking daar via een referendum over heeft besloten. Ook dit staat in het SHAEF reglement. De deelstaten spelen in een nieuw Duitsland een sleutelrol en met deze Ermächtigungswet wordt dat afgekapt. Normaal gesproken moet er worden ingegrepen, omdat politici de democratische beginselen niet respecteren en erger: het SHAEF reglement hebben geschonden. Duitsland is nog altijd bezet gebied. De bezettende machten zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Rusland. Omdat in de VS het Pentagon de feitelijke macht heeft, is SHAEF de feitelijke soevereine macht in het bezette gebied. Sinds vorig jaar het het Amerikaanse leger weer het embleem van SHAEF uit 1945 aangenomen. Duitsland wordt volledig aangestuurd door het Pentagon. NIET door het failliet verklaarde Washington D.C., niet door het failliet verklaarde Verenigd Koninkrijk en NIET door het uitgeschakelde Frankrijk. SHAEF coördineert met Rusland. Putin trok prompt zijn troepen aan de grenzen van Oekraïne massaal terug, binnen 24 uur nadat de Ermächtigungswet (“Infektionsschutzgesetz”) door het parlement werd goedgekeurd. In Duitsland vigeert thans OORLOGSRECHT.

https://www.europeafrica.army.mil/Portals/19/images/Defender%20Europe/DEFENDER%2021%20Logo_JPEG.jpg

Defender 21

De opperbevelhebber van SHAEF heeft de “digital warriors” afgedaan als krachteloze meelopers, waar geen rekening meer mee wordt gehouden. Dat betekent dat mysterieuze bronnen als QAnon c.s. geen enkele waarde hebben en voor de Duitse burger geen betekenis hebben. De uitgestelde oefening Defender21 speelt zich voor het grootste gedeelte af op de Balkan, waar het Russische protectoraat Servië volledig wordt omsingeld door “oefenende” Westerse bondgenoten, inclusief Nederland en Duitsland.

SHAEF Europe

Het heeft er alle schijn van dat SHAEF ook in Nederland de lakens uitdeelt. Dat zou betekenen dat ook hier OORLOGSRECHT van toepassing is. Daar zijn enkele aanwijzingen voor.

  1. De kabinetsformatie wordt getraineerd door vrijwel alle politieke partijen, maar in wiens opdracht
  2. Er wordt gesproken over de formatie van een “NOODKABINET” onder leiding van competente deskundigen, maar wie zijn dat
  3. Het sinds 2014 onderhuids etterende gezwel wat MH-17 heet, staat op uitbarsten wegens mogelijke misdadige betrokkenheid van de Nederlandse regering onder leiding van hoofdregisseur Mark Rutte
  4. De neppandemie is de kapstok voor de idiote coronaregels en lockdowns met het doel de bevolking de andere klant op te laten kijken.

In het geval MH-17 is duidelijk dat er zeer velen weet hebben van de echte gang van zaken en de manier waarop hoofdregisseur Rutte de boel onder het tapijt heeft geveegd. Ervan uit gaande dat de Maleisische vlucht MH-370 in brokken naar de Donbass is gesleept en gedumpt en de MH-17 is gekaapt en ergens in de steppen van Midden Azië is gedumpt. Rutte is bekend met de werkelijke gang van zaken en zijn “onderste steen” denkt hij veilig te hebben opgeborgen. Als de waarheid aan het licht komt, kan hij als topcrimineel worden opgepakt en berechtigd. Wordt MH-17 zijn struikelblok om te voorkomen dat nog veel ergere misdaden nooit worden onthuld?

Om over de betrokkenheid van “Royal Dutch Shell” met grootaandeelhouders Rothschild en “Het Huis van Oranje” nog maar niet te spreken. De Operatie MH-17 is een moordcomplot, te herkennen aan de ongekend brutale manier van het in de doofpot stoppen via obscure dealtjes tussen de regeringen om de ware daders uit de wind te houden. Hoofdverdachte was, is en blijft Mark Rutte en hij zal de rekening betalen met zijn leven.

De Militaire Optie

Dit lijkt nog de enige weg naar de bevrijding. Gezien de ontwikkelingen in Den Haag en op het Binnenhof lijkt hiermee ook al rekening te worden gehouden. Het parlement sputtert slechts, want de politici hebben zichzelf al vorig jaar uit de macht laten zetten. Een regering, al of niet demissionair, heeft geen enkele zeggenschap meer over het bestuur, aangezien dit vanuit de Wereldregering wordt gedicteerd via een neppandemie en eeuwige lockdowns. Als echter de Militaire Optie in werking wordt gesteld, dan zullen alle medeplichtigen op de arrestatielijst verschijnen, waarvan velen worden afgevoerd naar de dodenlijst. “Handelen in opdracht van hogerhand” is geen excuus, eerder een zelfveroordeling. Het is zaak dat een nog denkend deel van de Nederlandse bevolking betrokken is bij de ruimingsactiviteiten. Wij hopen dat Nederland dan een voorbeeld voor de rest van de wereld wordt. Vanaf onze geboorte worden wij mensen beschouwd als hulpeloze wezens, handelswaar en productie-unit voor een zelfverklaarde elite. De “koning” en zijn kabinetjes weten van de hoed en de rand en grijpen niet in. Dat maakt hen niet alleen medeplichtig, maar zelfs hoofddader. Voor een Militair Tribunaal is er geen ontsnappen aan het vuurpeloton. Ook niet voor deftige “koningen” die het zo leuk doen voor de mensen.

Een gedachte over “De Militaire Optie is nog de enige weg naar bevrijding

Reacties zijn gesloten.