De Neurenberg Code en uw toestemming voor experimentele gentherapie (1)

13 april 2021

Het contracht tussen de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE en het SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS HANDELSSYNDICAAT is een bilaterale overeenkomst, waar wij als burgers geen enkele bemoeienis mee of zeggenschap over hebben gehad. Het Internationale Centrale Bankensyndicaat van eeuwen oude bloedlijnfamilies is niet gewend bij onderhandelingen rekening te houden met PERSONEEL. U bent een natuurlijk persoon, een personeelslid, met een “servicenummer” (dienstbaarheidsgetal) ingeval u dat nog niet in de gaten had. U hebt u te voegen naar de BEDRIJFSREGLEMENTEN die voor (niet namens) u zijn opgesteld, ingevoerd en door de ‘politionele servicedienst’ (de vermeende Trias Politica) worden gehandhaafd. Doe uw burgerplicht en u wordt iets minder lastiggevallen. Eén uwer burgerplichten is – volgens contract NL CORPORATIE en UN HANDELSSYNDICAAT – het vrijwillig meewerken aan een medisch experiment, dat eindigt op 31 december 2023.

In een serie artikelen zullen wij de werking van de Code van Neurenberg uitleggen. Het uitgangspunt is, dat u nog niet autonoom bent en volledig over uw eigen lichaam kunt beschikken. De NL CORPORATIE en het UN HANDELSSYNDICAAT zien de personeelsleden als doodverklaarde elementen en denken te kunnen beschikken over het apparaat (uw lichaam als arbeidsfactor) dat hen opbrengsten genereert. De geënsceneerde pandemie is een lang voorbereide psychologische aanval op ons gestel. Het zijn dodelijke ziekten die ons de meeste angst inboezemen, omdat we het eeuwige leven niet hebben. De westerse mens is niet meer weerbaar en daarom ligt het voor de hand dat in de westerse wereld de zwaarste klappen zullen vallen.

Maar…. dan moet u wel meedoen aan HUN medisch experiment. Dat moet geschieden op vrijwillige basis volgens de in 1947 opgestelde Code van Neurenberg. We beginnen met Artikel 1:

De persoon die u met het experiment wil inspuiten dient vooraf een document te tekenen, waarin dit artikel uitgebreid is vermeld en toegespitst op betrokken persoon. We struikelen direct al over het eerste onderdeel: “we moeten wettelijk bevoegd zijn om toestemming te geven”. Iedereen met een normaal werkende set hersencellen geeft voor een onbeproefde en ongeteste mRNA gentherapie expliciet GEEN toestemming. Iedere informatie daarover duidt op ongewenste bijwerkingen en onbekende lange termijn effecten. De beloofde “veiligheid en effectiviteit” van de injectie kan dus niet worden gegarandeerd. Daaruit volgt dat er wettelijk gezien geen toestemming kasn worden gegeven en kan derhalve van de injectie worden afgezien. Er hoeven dienaangaande dan ook geen documenten te worden ondertekend.

Het tweede onderdeel handelt over het: …. (2) in staat zijn om zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enige vorm (2a) geweld, (2b) fraude, (2c) misleiding, of ongeacht welke andere vorm van (2d) beperking of (2e) dwang.

(2a) Geweld is een ruim begrip. Het injecteren zonder schriftelijke overeenkomst is één van de voorbeelden van een gewelddadige inbreuk op iemands integriteit.

(2b) Fraude. Hier is op ongekend grote schaal sprake van. Zonder enig bewijs van een “virus” welke een aandoening COVID-19 zou veroorzaken. Er is geen rechtstreeks oorzakelijk verband. De asymmetrische PCR-test is het mechanisme waarmee “besmettingen” en “gevallen” worden verklaard, maar van een gedetailleerde cijfermatige onderbouwing is ook hier geen sprake, hetgeen fraude in de hand werkt. ALLE gegevens van staatswege zijn per definitie onbetrouwbaar, omdat transparante onderbouwing en broninformatie per definitie ontbreekt. De reden hiervoor is, dat er van wordt uitegegaan dat de overheid synomiem aan het volk is. Een fatale denkfout.

(2c) Misleiding. De contractspartijen hebben de media ingeschakeld om voor een constante stroom (des)informatie en verwarring te zorgen. De bevolking meent te worden geïnformeerd door naar deze berichtenstroom te luisteren en te kijken. Het is daarom ook misleidend, omdat van evenwichtige en onafhankelijke informatievoorziening in het kader van het beleid geen sprake kan zijn. Ook op andere manieren vindt misleiding plaats, zoals het vervangen van de gewone griepgolfbeweging door een niet bestaande door de WHO uitgevaardigde “pandemie”, de facto een eenvoudige administratieve handeling.

(2d) Beperking. Er is zeer zeker sprake van beperking, omdat ongevaccineerden bepaalde rechten niet terug zullen krijgen, rechten welke in eerste instantie al onwettig aan de bevolking zijn ontnomen. Dit was in het kader van een niet actueel zijnde “pandemie”. Gebaseerd op bedrieglijke voorwendselen zijn deze ontnemingen strafbaar en kunnen worden gekenschetst als doodslag of zelfs moord met voorbedachten rade.

(3d) Dwang. Dit hangt nauw samen met voorgaande, omdat men alleen aan beperkingen kan ontkomen als men een strafbaar feit toelaat. Dit is dus dwangmatig handelen van de contractspartijen. Alle principiële burgerrechten worden door “overmacht” en “noodwetgeving” ongedaan gemaakt en kunnen alleen worden hersteld door toestemming tot deelname in een medisch experiment.

Contractspartijen hebben alle gevolgschadeclaims uitgesloten door dit af te wentelen op de (toekomstige) belastingbetalers, oftewel: het PERSONEEL zal gedwongen worden gekort op inkomsten.


Vooralsnog laten we de rest van het eerste artikel van de Code met rust. Het is wel duidelijk dat contractspartijen geen boodschap hebben aan de rechten van de bevolking en de plichten van de staat en haar medische dienstverlening. Over de hoofden van het personeelsbestand is geregeld, dat alle schadeclaims door de personeelsvereniging (Staten Generaal) zullen worden verhaald op de personeelsleden. In onderwereldkringen noemt men de hele gang van zaken “racketeering”, het afpersen van slachtoffers voor ongevraagde dienstverlening als sigaar uit eigen doos.

Als we hier niet meer aan mee willen doen is er maar één oplossing: stoppen met instemmen en autonoom worden. Dit begrip is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar het de enige manier om duidelijk te krijgen hoe de mensen worden belazerd, bestolen en belogen. En alleen hierdoor krijgen we ons eigen land terug en moeten contractspartijen worden verwezen naar 10 km² in het Centrum van Den Haag.

En nee, van de personeelsvereniging die zegt namens ons te handelen mag u NIETS verwachten, ook niet van hen die u naar de mond praten. Laat ze maar babbelen, terwijl we ons land terugpakken. Huis voor huis, straat voor straat, wijk voor wijk, dorp voor dorp, stad voor stad, tot we alles terug hebben.


32 gedachtes over “De Neurenberg Code en uw toestemming voor experimentele gentherapie (1)

  • Het is een verhaal van hoop maar ook een lastig verhaal. Welke regels zijn nu werkelijk keihard. Zo stevig is onze grondwet ook niet (dacht ik altijd wel) maar is niet zo. Behalve het koningshuis, daar kom je nooit bij in de buurt. Dat kind Amalia wat een miljoen krijgt op haar 18e. Kunnen we niks aan doen, zo zijn de regels. Maar avondklok opleggen, dat kan gewoon. Dat we het pikken!

   • @Gijp Dat we het pikken is gewoon het domste, sorry nee het ALLERDOMSTE wat we kunnen doen of beter eigenlijk al gedaan hebben.
    Wij, het Volk had direct de eerste dag of beter avond MASSAAL de straat op moeten gaan!!
    En alle boetes daaruit direct kunnen aanvechten met gewoonterecht of hoe heet dat doen wat iedereen doet ….sorry heeft een naam waar ik effe niet op kan komen.
    Wie weet?!

 1. Als het aan mij ligt kunnen we morgenvroeg rond de klok van 06.00 uur beginnen met het terugnemen van alles wat van ons was!!

  En voor de goede orde wil ik nog het volgende vermelden inzake het doodspuiten van oudere mensen…..

  Ik heb nu persoonlijk gesproken met 5 mensen welke de gifspuit hebben gehaald (er is gelukkig nog niemand dood!!)en op geen enkele uitzondering na werd mij dezelfde story verteld namelijk….

  1. Zitten gaan….
  2. Bovenarm ontbloten…..
  3. Verpleegster of dokter maakt met watje met alcohol injectieplek schoon…..
  4. Spuit erin pleuren……
  5. Klaar en nu maar snel naar huis en blij gaan vertellen aan de medemensen dat het zo lekker en veilig voelt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Volgens mij is er hier iets fundamenteels niet in orde…..toch…….

  Gladiator
  ik word werkelijk helemaal gestoord als ik dit allemaal om me heen zie gebeuren en het liefst zou ik met een Leopard 1 eventjes gaan huishouden in den Haag en omstreken…..denk dat me dit nog wel zou lukken…….en ik zou niet eens een 105 mm granaat hoeven…..

 2. Dank!! Dus…. wat doet NU een gezond mens die niet wil worden geprikt met de oproep ?

  Mvg J

 3. “Als het aan mij ligt kunnen we morgenvroeg rond de klok van 06.00 uur beginnen met het terugnemen van alles wat van ons was!!”

  Wat dacht je van nu? Gewoon vanavond! Zeg met z’n allen, ik erken jullie gezag niet clowns. Direct na Scheveningen met die 2. 19.00 uur was het toch? We hoeven niet te zoeken. En direct een tribunaal. Een andere mogelijkheid is er niet meer.

  Maar het momentum is er nog niet. Komt wel wees gerust

 4. Als aanvulling op mijn eerdere commentaar wil ik nog even mededelen dat (ivm belboy Markie) de Duitse Bondskanselier Verkel…met haar catastrofekabinet besloten hebben om drastisch in te grijpen in Das Grundgesetz……en zichzelf veel en veel grotere bevoegdheden hebben toegeëigend zoals o.a. het geheel buiten spel zetten van de regeringen van de 16 Bundesländer……en ernaar toe werken om een zgnd “Brückenlockdown” te bewerkstelligen….bij een “inzidentswert” van 100 dus bij 100 besmettingen per 100.000 inwoners gaat de tent op slot!! Deze waarde is natuurlijk helemaal te manipuleren en nagenoeg oncontroleerbaar!!

  Het lijkt voor mij op dit moment een beetje op een spelletje tussen de verschillende TOPratten in de EU wie zijn volk het beste de baas kan blijven en kan mennen!!!

  Dit gaat in mijn optiek volledig uit de hand lopen!! Er wordt daar door deregeringsknokploegen trouwens keihard doorgezet en mensen opgepakt zoals ook vandaag weer…..

  Ze zijn compleet door aan het draaien…..waarbij ik toch echt moet denken of dit te maken heeft met de “Ever Given” paniek!!

  Ben op uw hoede mensen, en dat meen ik…..het gaat nu op de spits gedreven worden en zij hebben de knokploegen, de wapens en niet te vergeten de ontelbare verraders, welke onder ons zitten…….

  Sterkte gewenst allemaal….

  Gladiator

  • Wij hebben 3 honden en die staan alle 3 tegen de ramen op als ze bij de buurvrouw iemand met een muilkorf zien lopen. Ze zijn de liefde zelf maar als ze die mensen zien gaan ze door het lint. Misschien zijn er meer mensen met dieren die dezelfde trekjes hebben? Het kan helpen.

   • Ik denk dat een hond een wijd opengesperde bek ziet, komt agressief over.
    Wat ik zie is een dichtgenaaid “snuitje”.
    Tenminste: áls ik al kijk naar die uitdrukkingsloze vreemde figuren….

    • Zou heel goed kunnen. Ik wil ze ook niet zien. Ik pas niet in hun wereld. Ik houd van open vizier …

 5. Oja Gladiator, heb je ook gevraagd hoe geregistreerd wordt dat mensen de spuit hebben gehad? Wie doet dat? Hoe werkt dat eigenlijk? Weet jij dat?

  • @Gijp,

   Beste,

   Nee helaas heb ik daar niet naar gevraagd maar denk dat dit komt omdat mij dit absoluut geen hol interesseert, echt helemaal niets. Feit is en blijft dat in mijn lijf geen enkele spuit gezet gaat worden, geen enkele!!!!

   En als reactie op uw eerdere commentaar op mijn reactie kan ik u mededelen dat ik te allen tijde klaar sta voor actie, echter ik doe niet (nooit!!!) mee aan een demo, een bloemetjesfestijn, mediteren of wat dies meer zei. Ik zal op niemand commentaar hebben die dit wel doet maar dit is niet iets wat hier een oplossing voor gaat bezorgen.

   Denk dat het echter niet meer heel lang gaat duren voor de vlam in de pan slaat.

   Ook kan ik er absoluut niet tegen als een paar doorgesnoven regering knokploegen op mensen in rammen en dan uithuilen gaan bij de BPOC….en klagen dat ze dit niet wilden, dat ze daar niet voor bij de wouten zijn gegaan….kom op zeg….en klagen over het uitschrijven van een PV met buitenproportionele hoogte!!

   Het is nog steeds zo dat elke opsporingsambtenaar ZELF uitmaakt waarvoor en wanneer hij een PV uitschrijft, van moeten kan geen sprake zijn!!!!!! Waarvan akte!!!

   Het zijn zoals ik altijd al heb geweten watjes, met veel zijn ze sterk, alleen zijn ze niets…….he le maal niets!!

   Gegroet beste,

   Gladiator

   • @Gladiator Ben het eens met dat zo’n demo niets helpt , echter toch één ding: Het zorgt wel voor -ondanks de censuur want komt bijna/niet op TV- dat steeds meer mensen zich bewust worden van de situatie waarin we zitten !
    Wat denk je een demonstratie van 1 miljoen mensen in Den Haag!! En voorzover ze allemaal niet op het Malieveld passen (en ookindien wel) allemaal eindeloos door de straten rond Plein en Binnenhof etc.

   • Sorry,kan dit ook met een direkte link? Mijn haar staat al rechtop als ik op de openingspagina arriveer.

 6. Laat ze maar babbelen, terwijl we ons land terugpakken. Huis voor huis, straat voor straat, wijk voor wijk, dorp voor dorp, stad voor stad, tot we alles terug hebben. C’est tout!!– E tutto–that’s all–das ist alles–Quod ut ‘omnis–eso es todo–sin e–это все–isso e tudo–to wszystko–det er alt–det är allt–זה הכל–خالاس–बस इतना हीbas itana hee–यति नैYati nai–αυτό είναι όλοaftó eínai ólo–això és tot–

 7. Ik wil niet vervelend worden. Maar ik lees dit in het Vod de Telegraaf

  LIVE | Acute zorg wil vaccinatie personeel met vaccin Janssen doorzetten

  Ziekenhuizen willen de vaccinatie van hun personeelsleden met de reeds geleverde coronavaccins van Janssen het liefst doorzetten. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) laat dat weten aan het ANP. „Voor de ziekenhuizen is het ontzettend duidelijk: gewoon gebruiken”, zegt hij

  Zozozo, gewoon gebruiken. En als werknemer sta je in een gezagsverhouding, Kandidaat voor het Tribunaal lijkt me. Je moet maar durven. Ik zou het in ieder geval niet durven. Zo zie je waar je mee te maken hebt. https://www.telegraaf.nl/nieuws/984769954/live-acute-zorg-wil-vaccinatie-personeel-met-vaccin-janssen-doorzetten

  • Moeten ze maar lekker doen, totdat ze geen personeel meer over hebben. Aiiii sorry dat is nou net precies de bedoeling! Dan kunnen ze ook de nog paar levende Covid patienten niet meer helpen….

 8. Tja mensen, ik kan het echt niet laten en ik heb zelfs weer antwoord gekregen maar niet naar mijn bevrediging!!!

  Puur ter info aan jullie is deze mail zojuist weer verstuurd naar van Haga…..

  Aan: W. van Haga
  onderwerp: zonder veel woorden

  Beste heer van Haga…..

  65 minuten van uw tijd…..

  Ik weet nu WAAROM dit MOET gebeuren,

  Ik weet HOE ze het hebben AANGEKONDIGT……..

  Ik weet HOE ze zich hebben voorbereid op deze GENOCIDE en de OUDEREN moeten nu eerst weg……

  ONGELOOFLIJK NIETWAAR………………

  Zou u dit werkelijk denken dan denk aub nog maar eens.

  Allereerst een video van een ECHTE onderzoeksjournalist en boekauteur……

  Mag ik voorstellen, de heer Paul Schreyer welke heel helder en zonder COMPLOTTHEORIE uitlegt aan iedereen die het HOREN wil……

  https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=18470&date=2021-04-07

  In de Duitse taal maar netjes Nederlands ondertitelt……..

  Beste, ik weet waar ik over praat en dat is geen bullshit.
  Zou het kwartje ook bij u vallen dan hoor ik het wel.

  Het beste zou ik een en ander toe kunnen lichten echter dan liefst eye to eye.

  U praat met mensen in het land over ditjes en datjes…….kom eens met mij praten!!

  Ik eet geen mensen and I do no harm…….

  We zien het wel….echter er worden dagelijks vele vele oude mensen “opgeruimd” en dat zal ik ten eerste nooit vergeten en ten tweede nooit vergeven.

  Ter ondersteuning van mijn opmerking inzake het “opruimen” van onze ouderen…….2 minuten beste…..en u heeft er in theater den Haag zelf al over gesproken…..

  https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=18506&date=2021-04-13
  Twee minuten, het ie weliswaar in Duitsland maar het is ook hier aan de gang en niet zo zuinig ook…

  Waar zijn jullie nu helemaal mee bezig……nogmaals, uw insteek is en blijft absoluut FOUTIEF!!!!

  Ik hoor het hopelijk wel….dit is geen spelletje meer……dit is zeer zeker GENOCIDE!!!!!!!!!!!

  (Mijn eigen naam zoals altijd gewoon voluit!!), een zeer verontruste maar vooral woedende Limburger

  Gegroet mensen,

  Gladiator

  • Meneer van Haga heeft ook trouw gezworen!

   1° aan de koning
   2° aan de staat
   3° aan de grondwet
   En in deze volgorde!

   Dus hoe zit het met Wybren, Renske, Pieter en Geert?

   Hoe zit het met de koning en met de (ja we hebben zelfs een) koningin? Hoe is het mogelijk!

   Ook in bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk zijn er een paar kamerleden die exact zeggen wat de borgers willen horen. Maar levert het iets op?
   Ja, dat levert héél wat op! Want ook díe paar dwarsliggers kunnen jaren blijven zitten en dik cashen. (En daarna de banencarrousel in.)
   Trekken deze mensen zich iets aan van de armoede in hun eigen land? Helemaal niets! Anders zouden zij wel eerlijk delen. En dat gebeurt niet …..

   Óp naar autonomie!
   Ik ben geen bezit noch een [werk]slaaf van de staat!
   Hoezo identiteitsbewijs tonen?
   Hoezo me aan de maatregelen houden? (De staat heeft mij dat NOOIT persoonlijk meegedeeld. En dan nóg!)
   Hoezo dien ik me dom en kinderlijk op te stellen?
   Maar we zijn állen medemensen van elkaar!
   Harmonie, gelijkwaardigheid, liefde!
   Daar hebben we uiteraard geen psychopathische politici voor nodig. Hoe kóm je erbij?!

   We dienen van de grond af alles opnieuw op te bouwen; zónder machtsinmenging. En dát geeft een goed gevoel!

   • @bert raadhuis,

    Beste,

    Als u eens wist hoe zeer ik het met u eens ben…..echter….nu zijn we reeds met 2 personen…..(reeds!!!!)…..en……ik neem aan dat u nu precies weet wat ik bedoel.

    En ik zeg u vast het volgende, eenieder die om hulp vraagt of zou vragen en dit echt vanuit zijn hart kenbaar maakt daar zal ik hulp aan bieden maar zelfs dat helpt geen ene moer want nog steeds ben ik hier alleen met enkele goedwillenden maar daar blijft het dan ook bij.

    Ik begrijp werkelijk niet dat zelfs mensen welke hier lezen of zelfs reageren zich niet samenvoegen en op zijn minst groepen vormen….tot stront aan de knikker is, en ik bedoel dan echt stront aan de knikken, want met zekerheid durf ik te beweren dat dit nog niemand heeft meegemaakt.

    Dan beste, dan worden mensen namelijk BEESTEN, en dan is de beer los maar dan is het te laat want dan is het IEDER VOOR ZICH EN GOD VOOR ONS ALLEN echter ik moet nog steeds eens kennismaken met desbetreffende God…….en u….

    Feit is dat men geen kant meer op kan en ook ik ben gedurende dit gehele afgelopen jaar reeds de kont tegen de krib aan het gooien, en dat kan ik echt wel maar nóg krijg ik niemand mee over de streep!!
    Frustrerend, onbegrijpelijk, niet te geloven maar helaas wel waar…..

    Gegroet beste,

    Gladiator

    • Feit is dat men geen kant meer op kan en ook ik ben gedurende dit gehele afgelopen jaar reeds de kont tegen de krib aan het gooien, en dat kan ik echt wel maar nóg krijg ik niemand mee over de streep!!
     Frustrerend, onbegrijpelijk, niet te geloven maar helaas wel waar…..

     Dat ligt natuurlijk allemaal aan een ander.

     • Indien ook familie en andere voormalige vrienden reageren op email (al jaren) met…
      Waar maak je je druk om???

      Dan weet je ze zijn van god los in vernederland.

      Ieder voor zich en god voor ons Allen is Al tientallen jaren het gewoonte- en publieke recht in het nederlandse land als ook daar buiten

      Het wordt zoals het er uit ziet
      Ieder voor zich en Lucifer voor jullie allen…

      Dit heeft niets met religie te maken wel met geloof.

      De Bron van verbinding waar alles om draait.

      Her-inner wie je werkelijk bent,
      daaruit voortvloeiend komt het inner-weten uit het Zelf.

 9. Als ik goed ben geïnformeerd hebben ook de achtereenvolgende Nederlandse regeringen sinds de tweede helft van de jaren negentig allerlei geheime verdragen ondertekend waardoor de zeggenschap over praktisch alles is verdwenen richting supranationale instellingen als EU en VN, in het bijzonder de WHO. De MSM/ Mockingbird-pers heeft hier nooit over bericht. Door deze in mijn optiek illegale verdragen is de Code van Neurenberg (1947) niet meer van toepassing en zijn wij als sheeple overgeleverd aan de grillen van het medisch-industrieel complex aka Big Pharma.

 10. Pingback: De Neurenberg Code en uw toestemming voor experimentele gentherapie (1) – Econamic Global Organizations

Reacties zijn gesloten.