De Nieuwe Wereldorde is een parasitair verschijnsel en kan gemakkelijk onschadelijk worden gemaakt.

7 maart 2021

Aanleiding voor dit artikel was de definitie van de “nieuwe wereldorde”: een parasitair gedrocht volgens de auteur Don Croft.

“Hun wereldorde is slechts parasitair…. du er is geen reden om hen te vrezen. Wij mensen zijn hier de baas en er zijn maar een paar zelfbewuste mensen nodig, die zich volledig concentreren op het oplossen van de problemen en de boel te keren.”

De wereldorde is een parasitair gedrocht, bedacht door een kleine zelfverklaarde elite die slechts door één angstgedachte worden gevoed: “Alles kwijtraken door te delen”. Dat wil men niet, al millennia niet! Vandaar het ingeprente waanidee, dat we met veel te veel mensen op deze aardbol rondlopen, de wereld vervuilen, constant oorlog voeren en anderen honger laten lijden. Het idee dat wij mensen elkaar dit allemaal aandoen. Hebzucht en jaloezie al de negatieve aanjagers van de welvaart. Maar als je met de buurman of collega praat, blijkt dat niemand oorlog wil en dat “wij” de boel hebben verwoest en schuldig zijn. Echter vrijwel alles je wordt aangepraat en voorgelogen. Levend in een virtuele parallelle wereld in plaats van dat we deel uitmaken van onze oorsprong: de Natuur. Onder de vlag van deze wereldorde zijn de mensen in staat elkaar dusdanig dwars te zitten, dat het een koud kunstje voor de zelfverklaarde elite is om aan de mensheid een einde maken. Kennis van dit kwaad en de aard ervan is het enige tegengif. Begin geen oorlog tegen het kwaad als je niet weet wat het is. De Pool Andrew Lobaczewski schreef er een boek over. Een boek wat 50 jaar is onderdrukt om te voorkomen dat het zou worden gepubliceerd. Blijkbaar waren eerdere onderzoekers in het rooms-katholieke Polen onder de communisten nog lang niet klaar met hun werk, toen ze het manuscript naar nota bene het Vaticaan stuurden. Vervolgens ging het op onverklaarbare wijze verloren…..

Hebben we dan nu ook te lijden onder dat “kwaad”? Kijk om u heen, zet de TV aan, luister naar de autoriteiten: we zitten er middenin. Als een octopus met vertakkingen in alle geledingen van de maatschappij en de geheime onderwereld. De zelfverklaarde elite resoneert onderling uitstekend en versterkt elkaar ook nog eens. Die resonantie is voor de overgrote meerderheid een gruwelijke stoorzender, welke ons totaal in onbalans houdt. De massa om ons heen probeert krampachtig mee te resoneren, maar steeds wordt de intonatie veranderd. “If you cannot convince them, confuse them.” (Harry Truman). Het ultieme voorbeeld: de maatregelen tegen iets wat er niet is. ALLES wordt in het werk gesteld om “het virus eronder te krijgen”. Dat gebeurt door de natuurlijke menselijke weerstand te verzwakken en te repareren met een DNA modificatie. Er wordt iets bestreden wat er niet is en er wordt schade gerepareerd door het nog meer te beschadigen. De massa is ervan overtuigd, dat men moet mee resoneren, maar men begrijpt de resonantie niet. De verwarring zorgt voor verdere verzwakking. Een ander voorbeeld is het geldsysteem en inflatie. Inflatie is geldontwaarding door het bijdrukken zonder onderliggende waarde. men gaat dat vervolgens bestrijden door de rente te verhogen. Er moet dus nog meer geld worden bijgedrukt, waar niets tegenover staat, geen onderpand, geen waarde, slechts lucht. Het gaat van kwaad tot erger. Het is te vergelijken met een echte epidemie. Als de mensen niet resoneren met hun oorsprong, de Natuur, worden ze overgenomen door een parasiet.

PONEROLOGIE: DE STUDIE VAN HET KWAAD

“Volgens de auteur is de ponerologie een nieuwe tak van wetenschap, ontstaan uit de historische noodzaak en de meest recente verworvenheden van de geneeskunde en de psychologie. In het licht van een objectieve naturalistische taal bestudeert zij de oorzakelijke componenten en processen van het ontstaan van het kwaad, ongeacht de maatschappelijke draagwijdte ervan. Gewapend met de juiste kennis, met name op het gebied van de psychopathologie, kunnen wij trachten deze ponerogene processen te analyseren die aanleiding hebben gegeven tot het menselijk onrecht. Zoals de lezer zal ontdekken, komen we bij een dergelijke studie steeds weer de effecten tegen van pathologische factoren waarvan de dragers mensen zijn die gekenmerkt worden door een zekere mate van verschillende psychologische afwijkingen of gebreken.” (Lobaczewski, 42)

Op enkele uitzonderingen na hebben de discussies in de moraalfilosofie – de studie van het juiste gedrag – door de eeuwen heen verzuimd de oorsprong, de aard en het verloop van het kwaad systematisch te onderzoeken op een manier die vrij was van bovennatuurlijke fantasieën. Het kwaad werd vaak beschouwd als iets dat moest worden verdragen in plaats van als iets dat kon worden begrepen en geëlimineerd door rationele maatregelen. En – zoals Lobaczewski aantoont – de oorsprong van het kwaad ligt feitelijk buiten de grenzen van het conventionele wereldbeeld waarbinnen de vroegere morele onderzoeken en literaire verkenningen werden uitgevoerd. Het kwaad vereist een werkelijk moderne en wetenschappelijke benadering om zijn geheimen bloot te leggen. Deze benadering wordt “ponerologie” genoemd, de studie van het kwaad, van het Griekse “poneros” = kwaad.

Het originele manuscript van dit boek ging in de oven enkele minuten voor een inval van de geheime politie in communistisch Polen. Het tweede exemplaar, pijnlijk in elkaar gezet door wetenschappers die onder onmogelijke omstandigheden van geweld en repressie werkten, werd per koerier naar het Vaticaan gestuurd. De ontvangst ervan werd nooit bevestigd – het manuscript en alle waardevolle gegevens gingen verloren. In 1984 werd het derde en laatste exemplaar uit het geheugen geschreven door de laatste overlevende van de oorspronkelijke onderzoekers: Andrew Lobaczewski. Zbigniew Brzezinski blokkeerde de publicatie ervan.

Na een halve eeuw van onderdrukking, is dit boek eindelijk beschikbaar.

Political Ponerology is schokkend in zijn klinische beschrijving van de ware aard van het kwaad. Het is aangrijpend in de meer literaire passages die het immense lijden onthullen van de onderzoekers die besmet of vernietigd werden door de ziekte die zij bestudeerden.

Political Ponerology is een studie naar de stichters en collaborateurs van onderdrukkende politieke regimes. Lobaczewski’s benadering analyseert de gemeenschappelijke factoren die leiden tot de verbreiding van de onmenselijkheid van mens tegenover mens. Moraliteit en humanisme zijn niet lang bestand tegen de plunderingen van dit kwaad. Kennis van de aard ervan – en van de verraderlijke uitwerking ervan op zowel individuen als groepen – is het enige tegengif.

Ofwel – met excuses voor het Latijn – volgens de Sun Tzu doctrine van oorlog voeren:

Ignoti nulla curatio morbi!


Ten behoeve van de kennis van een figuur als Mark Rutte en zijn handlangers/opdrachtgevers/controleurs, hun gedragingen en karaktereigenschappen, hebben we een stukje van het boek vertaald, handelende over het fenomeen psychopathie. Dit moet u zien als een rood licht op een zebrapad: niet oversteken. In het kader van “Niet bestrijden wat u niet doorgrondt…” Niet mee resoneren als u het niet begrijpt. Autonoom staan en gadeslaan. Het kan aangeboren zijn, soms zelfs aangeleerd. Maar dat het besmettelijk is lijdt geen twijfel. Een psychopatentest is dan ook een ABSOLUTE voorwaarde om ook maar iets van een bestuurlijke functie te mogen aanraken. In het geval Rutte zou de uitslag hoogstwaarschijnlijk zijn geweest, dat hij levenslang in lockdown had gemoeten om zijn intens schadelijke daadkracht te neutraliseren.

PSYCHOPATHIE: DE OORZAAK VAN HET KWAAD

Erfelijke en verworven psychische stoornissen en onwetendheid over hun bestaan en aard zijn de oeroorzaken van het kwaad. Het magische getal van 6% lijkt het aantal mensen weer te geven dat ofwel drager is van de genen die verantwoordelijk zijn voor biologisch kwaad, ofwel dergelijke stoornissen in de loop van hun leven verwerft. Dit kleine percentage is verantwoordelijk voor het overgrote deel van de menselijke ellende en misdaad, en voor het besmetten van anderen met hun gebrekkige kijk op de wereld.

De omvang van het kwaad houdt geen rekening met grenzen van ras, leer of ideologie. Alle rassen dragen de genen, en alle denkrichtingen zijn vatbaar voor hun invloed. Deze pathologische factoren die het gedrag beïnvloeden, vormen een complex web. Alleen in zo’n web kan het “omgevingskwaad” begrepen worden, waarin omstandigheden een normaal mens kunnen beïnvloeden tot het plegen van schadelijke daden.

Van 5000 psychotische, neurotische en gezonde patiënten identificeerde Lobaczewski er 384 (7,7%) die anderen ernstige schade toebrachten (lichamelijk en/of emotioneel). Sommigen van hen waren gestraft voor hun daden en sommigen waren beschermd door de communistische regering van die tijd. In tegenstelling tot de gangbare moralistische interpretatie van slechte daden (“kwaad bestaat uit het maken van slechte keuzes”), en ook in tegenstelling tot rechtssystemen die psychopaten als gezond beschouwen en dus verantwoordelijk voor hun daden, vertoonde de grote meerderheid (85%) van deze 384 individuen psychopathologische factoren die hun gedrag beïnvloedden. Het is waarschijnlijk dat, zonder deze factoren, de schadelijke daden niet zouden hebben plaatsgevonden. Deze psychologische factoren beperken het vermogen van de proefpersoon om zijn daden te beheersen. In die zin is een moralistische interpretatie van psychopathisch gedrag fundamenteel onjuist.

Hoewel een moreel besef (dat bij psychopaten ontbreekt) noodzakelijk kan worden geacht om moreel verantwoordelijk te worden gehouden, wil dat niet zeggen dat psychopaten vrij spel moeten hebben om levens te vernietigen. Psychopathische individuen kunnen een aantal effecten hebben op normale mensen: ze kunnen fascineren, traumatiseren, een pathologische persoonlijkheidsontwikkeling veroorzaken, of wraakzuchtige emoties opwekken (een gevolg van het zien van het kwaad als eenvoudigweg een “keuze”). Een voorbeeld van deze verscheidenheid is te zien in de schare groupies, penvrienden, supporters en verliefde fans die zich scharen achter gevaarlijke seriemoordenaars als Richard Ramirez en Ted Bundy. Een fan van Ramirez zei: “Als ik naar hem kijk, zie ik een echte knappe jongen die zijn leven gewoon verknoeide omdat hij nooit iemand had om hem te begeleiden.”

Deze effecten en de verwarring die ze teweegbrengen kunnen vervolgens leiden tot, en onze collectieve onwetendheid over dergelijke individuen versterken. We houden zelden het individu verantwoordelijk dat een ander beïnvloedt om kwaad te begaan, maar in plaats daarvan straffen we op moralistische wijze alleen de dader van een daad. De ware oorzaak van “slechte” daden blijft ongestraft, zoals een soldaat in het leger die gestraft wordt voor de misdaden van zijn superieuren. In feite kan de ware bron van het “kwaad” van een specifieke handeling worden gescheiden door zowel grote afstanden in de tijd (d.w.z. in literatuur en traditie) als door grote afstanden (d.w.z. door de massamedia).

“De praktische waarde van ons natuurlijke wereldbeeld eindigt over het algemeen waar de psychopathologie begint.” (Lobaczewski, 145)

10 gedachtes over “De Nieuwe Wereldorde is een parasitair verschijnsel en kan gemakkelijk onschadelijk worden gemaakt.

  1. Die NWO komt er niet. Hoewel het plan op zich geniaal is bedacht, blijft de uitvoering amateuristisch en knullig. Het recht ZAL zegevieren. Alleen jammer dat het zo lang duurt door al die wappies die maar in de leugen blijven geloven; ze trekken de wakkeren mee in de ellende, anders was het nooit zover gekomen.

    • Jan V.Ik ben een simpele boerenlul die zich ongeveer een jaar of 14 in alternatief nieuws verdiep.Ik weet sinds een jaar of 12 wat het masterplan van de satanische globalistische elite die deze wereld regeren.Ze willen een communistische N.W.O. daarvoor moet eerst 90% van de wereldbevolking uitgemoord worden.Daar zijn ze nu met die dodelijke corona vaccinazi,s druk mee bezig,wat weet u wat ik niet weet dat hun plannen zullen mislukken.

  2. Grote klasse. Als bovenstaand artikel nu niet voor iedereen duidelijk maakt wat het werkelijke “virus” is dat de mensheid teistert, dan weet ik het ook niet meer.
    Virus / parasiet, overleeft niet zonder gastheer. En dat sluit dan weer mooi aan met wat hier al 11 jaar verkondigd wordt, we moeten stoppen ons als “gastheer / gastvrouw” te laten gebruiken. Wij houden het zelf in stand.

  3. Open Brief aan Mark Rutte, schrijfster herbeleeft Iraanse transitie naar Dictatuur.

  4. Het stopt pas als het eensgezinde volk wil dat het stopt. Maar dan moet het eerst stoppen met onderling ruzie maken. Dat is al 1000 jaar zo……

Reacties zijn gesloten.